/%PDF-1.4 %âãÏÓ 19 0 obj <> endobj 678 0 obj <> endobj 684 0 obj <> endobj 698 0 obj <> endobj 700 0 obj <>stream /OC /MC1 BDC /P <>BDC q 1 i 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS2 gs BT /TT10 1 Tf 8 0 0 8 366.8473 34.3816 Tm .151 .147 .15 rg 0 Tc 0 Tw (1)Tj ET EMC EMC /OC /MC3 BDC /Figure <>BDC Q q 1 i -19.843 611.479 628.975 -191.951 re 370.16 34.382 m W* n 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS7 gs q 1.10001 0 0 1.10001 -5.40024 226.31314 cm /Fm649 Do Q EMC EMC /OC /MC5 BDC /Artifact <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n .123 .21 .446 rg /GS1 gs 177.895 454.503 315.333 25.599 re f EMC /P <>BDC BT /TT8 1 Tf 23 0 0 23 177.8951 461.0118 Tm 1 g -.01 Tc 0 Tw [(P)42(A)21(UL)-54(-)12(V)60(ALÉR)36(Y UNIVERSIT)-49(Y)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 492.9979 461.0118 Tm 0 Tc ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 500.8181 461.0118 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .123 .21 .446 rg 300.718 423.785 192.51 25.599 re f EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 300.7179 430.2932 Tm 1 g (MONTPELLIER 3)Tj ET EMC EMC /OC /MC12 BDC /Artifact <>BDC 195.59 0 399.685 255.118 re f EMC /Figure <>BDC Q q 1 i 195.59 255.118 413.542 -265.301 re 493.228 430.293 m W* n 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS1 gs q 400.414 0 0 255.662 195.367 -.25888 cm /Im2 Do Q EMC EMC /OC /MC15 BDC /Artifact <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n .799 .148 .166 rg /GS1 gs .015015 0 189.905 419.528 re f EMC EMC /OC /MC17 BDC /Artifact <>BDC 1 g 365.669 260.788 229.606 158.74 re f EMC /Figure <>BDC Q q 1 i 365.669 419.528 243.463 -158.74 re 493.228 430.293 m W* n 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS1 gs q 230.4 0 0 159.24 365.437 260.55 cm /Im4 Do Q EMC EMC /OC /MC20 BDC /Artifact <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n 1 g /GS1 gs 195.59 402.952 195.99 16.576 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT2 1 Tf 17 0 0 17 195.5901 407.091 Tm .151 .147 .15 rg 0 Tc 0 Tw [(literatur)20(e )]TJ ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT 17 0 0 17 264.2541 407.091 Tm .799 .148 .166 rg (I)Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 17 0 0 17 268.5041 407.091 Tm .151 .147 .15 rg ( languages )Tj ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT 17 0 0 17 342.3811 407.091 Tm .799 .148 .166 rg (I)Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 17 0 0 17 346.631 407.091 Tm .151 .147 .15 rg [( ar)-20(ts )]TJ ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT 17 0 0 17 382.6067 407.091 Tm .799 .148 .166 rg (I )Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 18 0 0 18 391.5798 407.091 Tm .151 .147 .15 rg ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC 1 g /GS1 gs 195.59 385.182 164.255 15.655 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 16.15 0 0 17 195.55 389.091 Tm .151 .147 .15 rg -.015 Tc (human and social sciences)Tj ET EMC EMC /OC /MC31 BDC /Artifact <>BDC .123 .21 .446 rg /GS1 gs 195.59 260.788 164.41 124.724 re f EMC EMC /OC /MC33 BDC /Artifact <>BDC 1 g q 1 0 0 1 138.744 523.47 cm 0 0 m 0 -23.934 -20.762 -43.36 -46.344 -43.36 c -71.926 -43.36 -92.688 -23.934 -92.688 0 c -92.688 23.934 -71.926 43.359 -46.344 43.359 c -20.762 43.359 0 23.934 0 0 c h f* Q EMC EMC /OC /MC35 BDC /Figure <>BDC Q .74145 .22432 .17444 rg /GS1 gs 1 i q 1 0 0 1 87.806 560.253 cm 0 0 m 1.734 .2435 3.494 .3671 5.231 .3671 c 22.585 .3671 37.633 -11.86 41.473 -28.552 c 44.993 -28.057 l 40.899 -9.6237 24.343 3.915 5.231 3.915 c 3.3291 3.915 1.4029 3.7799 -.4936 3.5132 c -8.9322 2.327 -16.405 -1.3801 -22.268 -6.7343 c -15.24 -5.7466 l -10.782 -2.8121 -5.6268 -.7909 0 0 c f Q q 1 0 0 1 117.922 495.71 cm 0 0 m -5.4698 -4.95 -12.284 -8.1593 -19.75 -9.2087 c -21.484 -9.4523 -23.245 -9.5761 -24.983 -9.5761 c -35.756 -9.5761 -45.636 -4.8598 -52.504 2.7066 c -56.674 2.1208 l -49.132 -7.2111 -37.614 -13.124 -24.983 -13.124 c -23.08 -13.124 -21.154 -12.988 -19.257 -12.722 c -9.4611 -11.345 -.6936 -6.5709 5.747 .808 c f Q .1572 .14766 .073121 rg q 1 0 0 1 39.799 542.532 cm 0 0 m .2347 -1.6738 -.6719 -2.8453 -2.3998 -3.0881 c -4.1277 -3.3311 -5.3319 -2.4567 -5.5672 -.7831 c -6.0946 2.9646 l -5.015 3.1169 l -4.4886 -.6319 l -4.3372 -1.7101 -3.5788 -2.2657 -2.5276 -2.118 c -1.4856 -1.9722 -.926 -1.2404 -1.0785 -.152 c -1.6054 3.5955 l -.5269 3.7477 l f Q q 1 0 0 1 46.203 540.727 cm 0 0 m -4.0546 4.1105 l -3.409 -.4791 l -4.4886 -.6303 l -5.3878 5.7689 l -4.327 5.9178 l -.2529 1.8019 l -.8997 6.3997 l .1612 6.5482 l 1.0608 .1496 l f Q q 1 0 0 1 48.953 541.114 cm 0 0 m -.8996 6.3997 l .1794 6.5509 l 1.078 .1509 l f Q q 1 0 0 1 53.449 541.746 cm 0 0 m -3.4493 6.0414 l -2.2881 6.2045 l .4173 1.2808 l 1.6796 6.7617 l 2.8032 6.9202 l 1.1156 .1569 l f Q q 1 0 0 1 58.333 547.97 cm 0 0 m .2428 -1.7287 l 3.3699 -1.2899 l 3.5057 -2.2588 l .3797 -2.6965 l .6279 -4.4621 l 4.2292 -3.9558 l 4.3656 -4.9254 l -.3153 -5.5822 l -1.2144 .8174 l 3.3559 1.4593 l 3.4928 .4898 l f Q q 1 0 0 1 66.202 546.493 cm 0 0 m .9873 .1393 1.4959 .6397 1.3734 1.5085 c 1.2558 2.3488 .6322 2.671 -.3555 2.5325 c -1.8724 2.3193 l -1.5168 -.2133 l 0 0 l h .4276 -.9185 m .3373 -.9405 .2374 -.9545 .1359 -.9681 c -1.3809 -1.1814 l -1.1096 -3.111 l -2.1887 -3.2624 l -3.0878 3.1368 l -.4914 3.5014 l 1.1441 3.7318 2.1979 3.069 2.3934 1.679 c 2.5368 .6553 2.1635 -.1335 1.3589 -.5817 c 3.0954 -2.5199 l 1.8698 -2.692 l f Q q 1 0 0 1 74.15 550.556 cm 0 0 m -.3148 -1.0133 l -1.0694 -.6908 -1.7875 -.6151 -2.2731 -.6827 c -2.9025 -.7714 -3.2806 -1.0668 -3.2205 -1.4965 c -3.0239 -2.8951 .326 -1.6605 .6408 -3.9653 c .8014 -5.108 -.1053 -5.9534 -1.513 -6.1508 c -2.5191 -6.2926 -3.5267 -6.0141 -4.2705 -5.5038 c -3.9349 -4.5054 l -3.192 -5.0161 -2.323 -5.2296 -1.6376 -5.1338 c -.8884 -5.0285 -.4796 -4.6826 -.5494 -4.1884 c -.7498 -2.7627 -4.0938 -4.0432 -4.4134 -1.7668 c -4.5676 -.6701 -3.7222 .1482 -2.3327 .3438 c -1.5001 .4603 -.6499 .3102 0 0 c f Q q 1 0 0 1 76.305 544.957 cm 0 0 m -.8997 6.3997 l .1799 6.5514 l 1.079 .1523 l f Q q 1 0 0 1 80.642 551.104 cm 0 0 m .7627 -5.4294 l -.3158 -5.5814 l -1.0785 -.1514 l -3.0991 -.4355 l -3.2355 .5339 l 1.8933 1.2558 l 2.0298 .286 l f Q q 1 0 0 1 85.983 553.552 cm 0 0 m -.9324 -.131 l -.1536 1.3578 l .9899 1.0525 l 0 0 l h -1.31 -1.8812 m -1.0672 -3.6091 l 2.0582 -3.1697 l 2.1952 -4.1384 l -.9308 -4.5778 l -.6832 -6.3425 l 2.9173 -5.8357 l 3.0549 -6.8055 l -1.6259 -7.4623 l -2.526 -1.0626 l 2.0453 -.4213 l 2.1807 -1.3903 l f Q .74145 .22432 .17444 rg q 1 0 0 1 100.433 527.486 cm 0 0 m 6.5016 2.9863 6.5373 12.884 v 14.737 14.359 l 14.104 3.9002 0 0 v f Q .1572 .14766 .073121 rg q 1 0 0 1 43.023 532.986 cm 0 0 m -1.0248 -.1206 -2.1168 -.2968 -3.1164 -.4375 c -2.923 -1.8098 -2.6324 -3.8835 -2.4385 -5.2576 c .6778 -4.8192 l 3.0637 -4.4841 2.5346 .3325 0 0 c h -5.6451 -14.062 m -6.4347 -8.4474 -7.2231 -2.8328 -8.0159 2.8073 c -5.5575 3.1534 -3.0261 3.5084 -.5189 3.8602 c 7.6404 4.9814 9.4016 -7.5494 1.2455 -8.6964 c -1.8939 -9.1371 l -1.2875 -13.45 l -2.7495 -13.655 -4.2099 -13.861 -5.6451 -14.062 c f Q q 1 0 0 1 58.161 532.07 cm 0 0 m -1.2987 -4.7037 l 2.5964 -4.1564 l 0 0 l h 4.5252 -7.6463 m -2.1936 -8.59 l -2.8934 -10.851 l -7.1538 -11.45 l -7.2424 -10.825 l -1.889 6.7112 l -.0129 6.975 l 9.9935 -8.4034 l 10.082 -9.0283 l 5.8218 -9.6259 l f Q q 1 0 0 1 78.092 529.963 cm 0 0 m -1.5716 11.184 l -.1847 11.379 1.23 11.578 2.5932 11.77 c 4.1744 .5156 l 4.6954 -3.1969 1.758 -5.796 -1.7477 -6.2888 c -5.2272 -6.7778 -8.8162 -5.0964 -9.3372 -1.3833 c -10.919 9.8708 l -9.5547 10.063 -8.119 10.264 -6.7547 10.456 c -5.1826 -.7283 l -4.9908 -2.1011 -3.5573 -2.5878 -2.2929 -2.4098 c -1.027 -2.2322 .1928 -1.3723 0 0 c f Q q 1 0 0 1 90.866 530.507 cm 0 0 m 6.1842 .8696 l 6.3872 -.5793 6.5263 -1.5665 6.7293 -3.0111 c 3.2247 -3.5036 -.3795 -4.0095 -3.8354 -4.4959 c -6.2057 12.373 l -4.7458 12.579 -3.3096 12.78 -1.8249 12.99 c -.5995 4.2652 -1.0087 7.1815 0 0 c f Q q 1 0 0 1 61.011 508.834 cm 0 0 m .1225 .0165 l 2.6501 10.193 l 6.823 10.779 l 6.9154 10.125 l 2.0308 -7.4091 l .188 -7.6687 l -9.4123 7.8301 l -9.5042 8.4843 l -5.3313 9.0714 l f Q q 1 0 0 1 75.698 513.796 cm 0 0 m -1.2891 -4.7332 l 2.5926 -4.1882 l 0 0 l h 4.5214 -7.7009 m -2.1737 -8.6426 l -2.8698 -10.918 l -7.1152 -11.515 l -7.2038 -10.884 l -1.8902 6.7606 l -.0221 7.0229 l 9.9725 -8.4698 l 10.062 -9.1013 l 5.8163 -9.698 l f Q q 1 0 0 1 92.338 509.525 cm 0 0 m 6.1628 .8661 l 6.3668 -.5884 6.5071 -1.5845 6.7111 -3.0398 c 3.2181 -3.5315 -.3729 -4.0359 -3.8181 -4.5199 c -6.2039 12.462 l -4.7489 12.667 -3.3182 12.869 -1.8381 13.076 c -.6039 4.295 -1.0164 7.2296 0 0 c f Q q 1 0 0 1 123.276 523.095 cm 0 0 m -1.023 -.1188 -2.0862 -.2935 -3.1059 -.4364 c -2.9117 -1.8195 -2.7005 -3.3237 -2.5097 -4.6826 c .5962 -4.2462 l 2.9497 -3.9153 2.4767 .325 0 0 c h 8.6664 -11.498 m 8.7555 -12.13 l 3.9028 -12.812 l .2887 -8.2235 l -1.9679 -8.5404 l -1.265 -13.538 l -2.7203 -13.743 -4.1998 -13.951 -5.6073 -14.148 c -6.4009 -8.4948 -7.1957 -2.8424 -7.9943 2.8346 c -5.5446 3.1794 -3.0201 3.5328 -.5462 3.8806 c 6.1287 4.7956 8.4711 -3.0645 4.5859 -6.5802 c f Q q 1 0 0 1 142.157 512.466 cm 0 0 m -4.2939 -.6043 l -5.296 6.5297 l -12.291 14.923 l -12.382 15.577 l -7.7 16.236 l -3.8242 11.017 l -3.6537 11.041 l -1.3668 17.125 l 3.3385 17.787 l 3.4309 17.133 l -1.0027 7.1324 l f Q q 1 0 0 1 113.405 508.424 cm 0 0 m -10.83 -1.5219 l -11.385 2.4221 l -.5539 3.9448 l f Q q 1 0 0 1 112.475 515.045 cm 0 0 m -10.83 -1.5214 l -11.385 2.4208 l -.5555 3.943 l f Q q 1 0 0 1 111.548 521.642 cm 0 0 m -10.831 -1.5233 l -11.385 2.4207 l -.5544 3.9432 l f Q q 1 0 0 1 83.724 494.453 cm 0 0 m -.6714 4.7102 l -2.0926 .3767 l -2.786 .2788 l -5.347 4.053 l -4.6847 -.6584 l -5.6848 -.7992 l -6.571 5.5072 l -5.3099 5.6843 l -2.6399 1.7881 l -1.157 6.2684 l .0956 6.4438 l .9818 .138 l f Q q 1 0 0 1 86.489 498.056 cm 0 0 m .1756 -1.2518 1.3508 -2.0977 2.5852 -1.9239 c 3.8194 -1.7507 4.6889 -.6176 4.5135 .6347 c 4.3369 1.8871 3.1913 2.7181 1.9572 2.5443 c .7138 2.3694 -.1762 1.2524 0 0 c h 5.603 .7876 m 5.8566 -1.0142 4.5932 -2.6152 2.71 -2.8798 c .8277 -3.1443 -.8282 -1.9536 -1.0812 -.1518 c -1.3358 1.6588 -.0688 3.2335 1.8138 3.498 c 3.6967 3.7631 5.35 2.5894 5.603 .7876 c f Q q 1 0 0 1 98.095 496.472 cm 0 0 m -3.9952 4.0502 l -3.36 -.4719 l -4.4231 -.6215 l -5.3092 5.6843 l -4.2642 5.8317 l -.2492 1.7748 l -.8861 6.3063 l .159 6.4532 l 1.0456 .1474 l f Q q 1 0 0 1 102.363 502.53 cm 0 0 m .7518 -5.3516 l -.3108 -5.5012 l -1.0632 -.1496 l -3.0542 -.4296 l -3.1884 .5252 l 1.8661 1.2353 l 2.0004 .2805 l f Q q 1 0 0 1 106.687 500.592 cm 0 0 m 1.4052 .198 l 2.3788 .3344 2.8693 .8261 2.7489 1.6819 c 2.6323 2.5108 2.0278 2.8303 1.0544 2.6934 c -.3504 2.4959 l 0 0 l h .9652 3.6542 m 2.5509 3.8775 3.5712 3.2214 3.7637 1.8519 c 3.9633 .429 3.1702 -.528 1.5846 -.7507 c .1336 -.9548 l .4015 -2.8556 l -.6617 -3.0047 l -1.5477 3.3011 l f Q q 1 0 0 1 112.401 503.94 cm 0 0 m .2393 -1.7028 l 3.3204 -1.2694 l 3.4546 -2.2242 l .3735 -2.6576 l .6177 -4.3961 l 4.1674 -3.8973 l 4.3016 -4.8521 l -.3107 -5.5006 l -1.1973 .8052 l 3.3072 1.4383 l 3.4414 .484 l f Q q 1 0 0 1 121.658 500.767 cm 0 0 m .1353 -.9636 l -3.657 -1.4971 l -4.5436 4.8092 l -3.4804 4.9583 l -2.7297 -.3839 l f Q q 1 0 0 1 126.469 501.443 cm 0 0 m .1353 -.9641 l -3.657 -1.4971 l -4.5436 4.8087 l -3.4804 4.9583 l -2.7297 -.3839 l f Q q 1 0 0 1 127.624 500.622 cm 0 0 m -.8866 6.3063 l .1765 6.4554 l 1.0626 .1496 l f Q q 1 0 0 1 130.655 506.506 cm 0 0 m .2398 -1.7034 l 3.3209 -1.27 l 3.4546 -2.2248 l .3734 -2.6576 l .6182 -4.3962 l 4.1679 -3.8973 l 4.3021 -4.8527 l -.3107 -5.5006 l -1.1968 .8052 l 3.3072 1.4383 l 3.4414 .4835 l f Q q 1 0 0 1 138.412 505.051 cm 0 0 m .9729 .1364 1.4734 .6298 1.353 1.4856 c 1.2364 2.3145 .622 2.6323 -.3509 2.4954 c -1.8458 2.2853 l -1.4955 -.2101 l 0 0 l h .4213 -.9053 m .3316 -.9268 .2332 -.941 .1342 -.9548 c -1.3618 -1.1649 l -1.094 -3.0663 l -2.1571 -3.2153 l -3.0432 3.0905 l -.4851 3.4502 l 1.128 3.6768 2.1654 3.0239 2.3584 1.6539 c 2.5003 .6452 2.1313 -.1325 1.3392 -.5742 c 3.0497 -2.4832 l 1.843 -2.6532 l f Q q 33.705 564.168 114.768 -81.583 re W n q 1 0 0 1 146.438 506.987 cm 0 0 m 1.0665 .0583 1.8733 -.4532 2.0125 -1.4438 c 2.1786 -2.6241 1.4019 -3.5695 -.0033 -3.7664 c -.7783 -3.8759 -1.6269 -3.7197 -2.2259 -3.3809 c -1.9058 -2.4541 l -1.3959 -2.8144 -.7772 -2.9662 -.2008 -2.8848 c .6369 -2.7676 1.0626 -2.2666 .9713 -1.6181 c .8756 -.9333 .33 -.6512 -.5077 -.7695 c -1.3816 -.8921 l -1.4685 -.2706 l -.0776 1.7259 l -2.5999 1.3712 l -2.7324 2.3172 l 1.1055 2.8564 l 1.1984 2.1899 l -.3295 -.0094 l f Q EMC EMC Q endstream endobj 701 0 obj <>/XObject<>/ExtGState<>/Properties<>>> endobj 712 0 obj <> endobj 713 0 obj <> endobj 714 0 obj <> endobj 715 0 obj <> endobj 716 0 obj <> endobj 717 0 obj <> endobj 720 0 obj <> endobj 740 0 obj <>stream /OC /MC37 BDC /Artifact <>BDC q 1 i 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n 1 g /GS1 gs .015015 0 595.259 595.29 re f EMC /Figure <>BDC Q q 1 i -8.504 604.17 603.778 -611.313 re 297.645 297.66 m W* n 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS1 gs q 596.216 0 0 596.056 -.36856 -.39166 cm /Im6 Do Q EMC EMC /OC /MC40 BDC /Artifact <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n .402 .74 .821 rg /GS1 gs .015015 527.156 452.917 25.599 re f EMC /P <>BDC BT /TT8 1 Tf 23 0 0 23 63.4961 533.6658 Tm 1 g 0 Tc 0 Tw [(OUR UNIVERSIT)-49(Y IS EV)35(OL)66(VIN)-14(G )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 452.9321 533.6658 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC 1 .947 .162 rg .015015 500.157 256.589 25.599 re f EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 63.4961 506.6658 Tm .824 .329 .201 rg (OUR AMBITION)Tj ET EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 256.6041 506.6658 Tm 1 g ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .824 .329 .201 rg .015015 473.157 283.752 25.599 re f EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 63.4961 479.6658 Tm 1 g .0004 Tc -.0004 Tw (IS OUR STUDENTS)Tj ET EMC EMC /OC /MC49 BDC /Artifact <>BDC 1 .947 .162 rg 65.197 53.219 501.732 11.339 re f EMC EMC /OC /MC51 BDC /Artifact <>BDC 28.346 35.737 352.673 11.339 re f EMC EMC /OC /MC53 BDC /P <>BDC BT /TT11 1 Tf 37 0 7.8646 37 28.3464 52.5083 Tm .824 .329 .201 rg 0 Tc 0 Tw <0002>Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /F1 1 Tf 12.9996 0 0 12.35 66.0842 54.508 Tm .151 .147 .15 rg .0151 Tc .0446 Tw [(Our)20.6( univ)17.6(ersit)-7.4(y)16.6( o)16.6(f)-.4(f)33.6(e)-.4(rs a r)32.6(a)-.4(r)27.6(e)-.4( se)8.6(tting )20(wher)27.6(e M)6.6(e).6(dit)8.6(err)32.6(anean )21(v)17.6(e)-.4(g)14.6(e)8.6(t)5.6(a)14.6(tion and numer)23.6(ous)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 12.9996 0 0 12.35 566.8234 54.508 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12.9996 0 0 12.35 28.3257 38.508 Tm -.0052 Tc .0002 Tw [(w)15.8(orks o)16.8(f)5.8( art)13.8( line this bea)5.8(u)3.8(tiful and s)8.8(timula)14.8(ting )20(w)15.8(ooded ar)27.8(ea.)]TJ ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT /TT11 1 Tf 24 0 5.1014 24 376.5275 32.749 Tm 1 g 0 Tc 0 Tw <0003>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT12 1 Tf 24 0 5.1014 24 400.5275 38.508 Tm .776 .844 .272 rg ( )Tj ET EMC EMC Q endstream endobj 741 0 obj <>/XObject<>/ExtGState<>/Properties<>>> endobj 758 0 obj <> endobj 1419 0 obj <> endobj 1433 0 obj <> endobj 1439 0 obj <>stream /OC /MC60 BDC /Artifact <>BDC q 1 i 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n .488 .769 .826 rg /GS1 gs 382.677 31.182 212.598 11.338 re f EMC EMC /OC /MC62 BDC /Artifact <>BDC .706 .681 .638 rg 360 31.182 17.007 11.338 re f EMC EMC /OC /MC64 BDC /P <>BDC /GS2 gs BT /F2 1 Tf 8 0 0 8 388.386 32.9411 Tm .151 .147 .15 rg .008 Tc 0 Tw [(P)58(A)19(UL)-49(V)60(ALÉR)29(Y )]TJ ET EMC /P <>BDC BT /F3 1 Tf 8 0 0 8 438.7301 32.9411 Tm .0091 Tc [(UNIVERSIT)-10.9(Y )]TJ ET EMC /P <>BDC BT /G1 1 Tf 8 0 0 8 479.4822 32.9411 Tm 0 Tc <0248>Tj ET EMC /P <>BDC BT /F3 1 Tf 8 0 0 8 482.1462 32.9411 Tm .0092 Tc -.0067 Tw [( MONTPELLIER 3)]TJ ET EMC EMC /OC /MC69 BDC /P <>BDC BT /TT10 1 Tf 8 0 0 8 366.8473 34.3816 Tm 0 Tc 0 Tw (3)Tj ET EMC EMC /OC /MC71 BDC /Figure <>BDC Q q 1 i 0 609.448 609.448 -127.559 re 370.16 34.382 m W* n 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS8 gs q 1 0 0 1 -10.97626 257.55359 cm /Fm1298 Do Q EMC EMC /OC /MC73 BDC /Artifact <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n .706 .681 .638 RG 0 J 0 j .5 w 10 M [] 0 d /GS1 gs q 1 0 0 1 204.094 405.354 cm 0 0 m 0 -334.488 l S Q EMC EMC /OC /MC75 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg 212.598 394.359 5.978 10.996 re f EMC /Artifact <>BDC 221.165 394.359 113.498 10.996 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 396.7605 Tm .151 .147 .15 rg 0 Tc 0 Tw <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT15 1 Tf 10 0 0 10 218.7257 396.9105 Tm 2 Tr .151 .147 .15 RG .15 w ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 9.9 0 0 10 221.1577 396.7605 Tm 0 Tr -.0143 Tc -.0374 Tw [(The Univ)20(ersity of Montpellier)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9.9 0 0 10 334.6548 396.7605 Tm [( was f)9.7(ounded in 1289,)100.1( the thir)15.1(d in France after)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9.9 0 0 10 510.128 396.7605 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9.9 0 0 10 212.5902 384.7605 Tm -.01 Tc -.0136 Tw [(Paris and )125(T)149.9(oulouse)-20(.)100.1( In 1970,)100.1( the f)9.8(ormer La)35.2(w)60(,)100.1( Sciences and Literatur)20(e faculties,)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9.9 0 0 10 510.1268 384.7605 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9.9 0 0 10 212.5902 372.7605 Tm .0695 Tw [(w)20(e)0(r)20(e)0( divided into thr)20(ee separate univ)20(ersities,)100.1( one of which is Paul-V)60.1(alér)-29.8(y)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9.9 0 0 10 510.1266 372.7605 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9.9 0 0 10 212.5902 360.7605 Tm -.01 Tc [(Montpellier 3 \(UPVM3\).)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 308.1239 360.7605 Tm 0 Tc ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 346.359 6.021 10.996 re f EMC /Artifact <>BDC 221.44 346.359 160.577 10.996 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 348.7605 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT15 1 Tf 10 0 0 10 218.7686 348.9105 Tm 2 Tr ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 221.4404 348.7605 Tm 0 Tr -.02 Tc -.0023 Tw [(UPVM3 has 5 teaching and r)20(esear)24.9(ch sites )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 382.0175 348.7605 Tm -.0022 Tw [( in Montpellier \(Route de Mende)-20.1(,)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.0358 348.7605 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 336.7605 Tm -.02 Tc .0017 Tw [(St-Charles,)100.1( St-Louis\) and Béziers \(Centr)20(e Du-Guesclin\),)100.1( plus a temporar)-29.8(y site)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.0358 336.7605 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 324.7605 Tm -.0167 Tc .0662 Tw [(\(Boutonnet\),)100( as w)20(ell as the Univ)20(ersité du )125(Tiers-T)149.9(emps \(UTT\) located in the)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.037 324.7605 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 513.31 324.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 516.583 324.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 519.856 324.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 312.7605 Tm -.02 Tc [(historic hear)-20(t of Montpellier)100.1(.)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 324.4606 312.7605 Tm 0 Tc ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 298.359 6.1209 10.996 re f EMC /Artifact <>BDC 223.578 298.359 129.202 10.996 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 300.7605 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT15 1 Tf 10 0 0 10 218.8685 300.9105 Tm 2 Tr ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 223.5778 300.7605 Tm 0 Tr .01 Tc .1553 Tw (The Route de Mende campus,)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 352.7799 300.7605 Tm [( which was a)35.2(war)15.1(ded a )100.1(‘20th centur)-29.8(y)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2357 300.7605 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 514.6667 300.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 519.0978 300.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 523.5287 300.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 527.9598 300.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 532.3909 300.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 536.822 300.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 541.253 300.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 545.6841 300.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 550.1151 300.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 554.5461 300.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 558.9772 300.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 563.4082 300.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 567.8392 300.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 572.2704 300.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 288.7605 Tm -.0195 Tw [(heritage’ label,)100.1( was built in 1966.)100.1( It is link)29.8(ed to the centr)20(e of Montpellier in)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2357 288.7605 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 276.7605 Tm -.0049 Tc -.0368 Tw [(less than half an hour b)9.8(y)0( tram or bicycle)-20(.)100.1( UPVM3 off)9.7(ers a stim)9.7(ulating setting)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2372 276.7605 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 264.7605 Tm -.0028 Tc -.0389 Tw [(with Mediter)9.8(ranean v)20(egetation and n)9.8(umer)24.9(ous w)20(orks of ar)-20(t lining this beau)]TJ ET EMC /Span <>BDC BT 10 0 0 10 507.0027 264.7605 Tm 0 Tc 0 Tw (-)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 252.7605 Tm -.0057 Tc -.036 Tw [(tiful,)100.1( w)20(ooded ar)20(ea to the nor)-20.1(th of the city)80(.)100.1( It is constantl)9.7(y e)15.1(v)20(olving and man)20(y)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2355 252.7605 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 240.7605 Tm .0501 Tw [(pr)24.9(ojects ar)20(e cur)9.8(r)20(entl)9.8(y underwa)40(y to accompan)20(y its fundamental and long-)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 228.7605 Tm -.0123 Tw [(term transf)9.8(ormation.)100.1( Se)15.1(v)20(eral ha)35.2(v)20(e)0( alr)20(eady been completed,)100.1( and others ar)20(e)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2359 228.7605 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 216.7605 Tm .0187 Tw [(ong)9.8(oing,)100.1( notabl)9.8(y )100.1(A)100.1(TRIUM,)100.1( the )100.1(“Learning Center” which will open in 2023,)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2359 216.7605 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 204.7605 Tm [(with its bold ar)24.9(chitectur)20(e heralding ne)15.1(w learning en)15.1(vir)24.9(onments.)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 470.2249 204.7605 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 190.359 6.1209 10.996 re f EMC /Artifact <>BDC 222.605 190.359 94.311 10.996 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 192.7605 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT15 1 Tf 10 0 0 10 218.8685 192.9105 Tm 2 Tr ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 222.6052 192.7605 Tm 0 Tr .01 Tc .0666 Tw [(The Saint-Charles site)-20(,)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 316.916 192.7605 Tm [( r)20(eno)9.8(vated and modernised,)100.1( is the univ)20(ersity's)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2359 192.7605 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 513.7802 192.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 517.3242 192.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 520.8682 192.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 524.4125 192.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 527.9567 192.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 531.5008 192.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 535.0447 192.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 538.589 192.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 542.1332 192.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 545.6772 192.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 549.2213 192.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 552.7655 192.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 556.3097 192.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 559.8537 192.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 563.3978 192.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 180.7605 Tm [(r)20(esear)24.9(ch sho)9.8(wcase)-20(,)100.1( dir)20(ectl)9.8(y open to the city)80.1(.)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 393.7016 180.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 168.7605 Tm -.003 Tc -.0387 Tw [(The site houses 21 inter)15.1(disciplinar)-29.8(y r)20(esear)24.9(ch teams,)100.1( including 5 mix)29.8(ed units)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2365 168.7605 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 156.7605 Tm -.0093 Tc -.0324 Tw [(plus the Human Sciences unit,)100.1( the Francophone unit,)100.1( a librar)-29.8(y)80.1(,)100.1( an auditorium,)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2356 156.7605 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 144.7605 Tm .0003 Tw [(conf)9.8(er)20(ence r)24.9(ooms,)100.1( a caf)9.8(eteria,)100.1( gr)20(een spaces and cour)-20(tyar)15.1(ds...)100.1( all tr)20(eated in)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.236 144.7605 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 132.7605 Tm [(a highl)9.8(y contemporar)-29.8(y spirit.)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 330.7377 132.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 120.7605 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 106.359 6.021 10.996 re f EMC /Artifact <>BDC 221.514 106.359 44.774 10.996 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 108.7605 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT15 1 Tf 10 0 0 10 218.7686 108.9105 Tm 2 Tr ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 221.5138 108.7605 Tm 0 Tr -.0138 Tw (Since 2016,)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 266.2878 108.7605 Tm [( the Univ)20(ersity has integrated a sustainable de)15.1(v)20(elopment and)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2359 108.7605 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 96.7605 Tm -.0078 Tc -.0339 Tw [(societal r)20(esponsibility pr)24.9(ogramme and is the onl)9.7(y univ)20(ersity in the Occitanie)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.238 96.7605 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 84.7605 Tm .01 Tc .2566 Tw [(Region to be labelled DD&RS \(Sustainable De)15.1(v)20(elopment and Social)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2358 84.7605 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 515.6804 84.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 521.1246 84.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 526.569 84.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 532.0135 84.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 537.4578 84.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 542.9022 84.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 548.3466 84.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 553.7909 84.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 559.2353 84.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 564.6797 84.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 570.1241 84.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 575.5684 84.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 72.7605 Tm [(Responsibility\) to date)-20(.)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 356.598 72.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 464.598 72.7605 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT /TT17 1 Tf 9.7 0 0 10 503.4922 72.7605 Tm .488 .769 .826 rg (<)Tj ET EMC EMC /OC /MC201 BDC /Artifact <>BDC 1 .947 .162 rg 85.039 462.865 425.197 13.356 re f EMC /P <>BDC BT /TT8 1 Tf 12 0 0 12 85.0389 466.2604 Tm .818 .292 .185 rg .01 Tc .1713 Tw [(This mult)-14(i-disciplinar)-32(y uni)-10(v)24(e)0(rsity of Lit)-10(er)-7(atur)-7(e, A)-11(r)-20(ts, Languag)-12(es,)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 12 0 0 12 510.2357 466.2604 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC 1 .947 .162 rg 85.039 446.838 425.197 13.356 re f EMC /P <>BDC BT 12 0 0 12 85.0389 450.2332 Tm .818 .292 .185 rg -.0015 Tc -.0495 Tw [(Human and Social Sciences, is named af)-27(t)-10(er P)12(aul V)60(alér)-32(y)44(,)0( t)-23(he r)-7(eno)26(w)]TJ ET EMC /Span <>BDC BT 12 0 0 12 506.9237 450.2332 Tm 0 Tc 0 Tw (-)Tj ET EMC /Artifact <>BDC 1 .947 .162 rg 85.039 430.811 323.376 13.356 re f EMC /P <>BDC BT 12 0 0 12 85.0389 434.2061 Tm .818 .292 .185 rg .0001 Tc -.0001 Tw [(ned writ)-9.9(er from Sè)-6.9(t)-9.9(e, who s)-13.9(tudied in Montpellier)62.1(. )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 12 0 0 12 408.415 434.2061 Tm .488 .769 .826 rg 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC EMC /OC /MC211 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg 85.524 490.203 429.388 20.034 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 18 0 0 18 85.5244 495.2961 Tm .151 .147 .15 rg .035 Tc [(P)42(A)21(UL)-54(-)12(V)60(ALÉR)36(Y UNIVERSIT)-49(Y MONTPELLIER 3)]TJ ET EMC EMC Q endstream endobj 1440 0 obj <>/XObject<>/ExtGState<>/Properties<>>> endobj 1450 0 obj <> endobj 1470 0 obj <>stream /OC /MC214 BDC /Artifact <>BDC q 1 i 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n 1 g /GS1 gs .015015 0 595.256 595.29 re f EMC /Figure <>BDC Q q 1 i -8.504 603.78 603.775 -612.219 re 297.645 297.66 m W* n 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS1 gs q 596.334 0 0 595.99 -.3847 -.38354 cm /Im8 Do Q EMC EMC /OC /MC217 BDC /Artifact <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n .776 .844 .272 rg /GS1 gs .015015 527.156 366.253 25.599 re f EMC /P <>BDC BT /TT8 1 Tf 23 0 0 23 63.4961 533.6658 Tm 1 g .0001 Tc -.0001 Tw [(A D)54.1(Y).1(NAMIC UNIVERSIT)-48.9(Y)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 366.2682 533.6658 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .903 .651 .205 rg .015015 500.157 355.903 25.599 re f EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 63.4961 506.6658 Tm 1 g [(C)-11(OMMITTED AND OPEN)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 355.9181 506.6658 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .363 .721 .893 rg .015015 473.157 250.954 25.599 re f EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 63.4961 479.6658 Tm 1 g [(T)7(O)0( THE W)16(ORLD)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 250.9691 479.6658 Tm ( )Tj ET EMC EMC /OC /MC227 BDC /Artifact <>BDC .903 .651 .205 rg 65.197 53.219 501.732 11.339 re f EMC EMC /OC /MC229 BDC /Artifact <>BDC 28.346 35.737 56.693 11.339 re f EMC EMC /OC /MC231 BDC /P <>BDC BT /TT11 1 Tf 37 0 7.8646 37 28.3464 51.5083 Tm <0002>Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /F1 1 Tf 12.9996 0 0 12.35 66.2495 53.5079 Tm .151 .147 .15 rg .0247 Tc .2599 Tw [(Open t)12.7(o)-.3( the )20(w)15.7(orld,)5.7( rich in in)13.7(t)8.7(erna)14.7(tional partnerships and the div)17.7(ersit)-7.3(y)16.7( o)16.7(f)5.7( its)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 12.9996 0 0 12.35 566.8909 53.5079 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12.9996 0 0 12.35 573.1382 53.5079 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12.9996 0 0 12.35 579.3856 53.5079 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12.9996 0 0 12.35 585.6331 53.5079 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12.9996 0 0 12.35 591.8802 53.5079 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12.9996 0 0 12.35 28.3257 37.5079 Tm [(s)9(tuden)14(ts.)]TJ ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT /TT11 1 Tf 24 0 5.1014 24 81.6075 31.7489 Tm 1 .947 .162 rg <0003>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT12 1 Tf 24 0 5.1014 24 105.6075 37.5079 Tm .776 .844 .272 rg ( )Tj ET EMC EMC Q endstream endobj 1471 0 obj <>/XObject<>/ExtGState<>/Properties<>>> endobj 1486 0 obj <> endobj 2159 0 obj <>stream /OC /MC268 BDC /Artifact <>BDC q 1 i 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n .488 .769 .826 rg /GS1 gs 382.677 31.182 212.598 11.338 re f EMC EMC /OC /MC270 BDC /Artifact <>BDC .706 .681 .638 rg 360 31.182 17.007 11.338 re f EMC EMC /OC /MC272 BDC /P <>BDC /GS2 gs BT /F2 1 Tf 8 0 0 8 388.386 32.9411 Tm .151 .147 .15 rg .008 Tc 0 Tw [(P)58(A)19(UL)-49(V)60(ALÉR)29(Y )]TJ ET EMC /P <>BDC BT /F3 1 Tf 8 0 0 8 438.7301 32.9411 Tm .0091 Tc [(UNIVERSIT)-10.9(Y )]TJ ET EMC /P <>BDC BT /G1 1 Tf 8 0 0 8 479.4822 32.9411 Tm 0 Tc <0248>Tj ET EMC /P <>BDC BT /F3 1 Tf 8 0 0 8 482.1462 32.9411 Tm .0092 Tc -.0067 Tw [( MONTPELLIER 3)]TJ ET EMC EMC /OC /MC277 BDC /P <>BDC BT /TT10 1 Tf 8 0 0 8 366.8473 34.3816 Tm 0 Tc 0 Tw (5)Tj ET EMC EMC /OC /MC279 BDC /Figure <>BDC Q q 1 i 0 609.448 609.448 -127.559 re 370.16 34.382 m W* n 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS8 gs q 1.25359 0 0 1.10001 -6.07828 228.02151 cm /Fm1947 Do Q EMC EMC /OC /MC281 BDC /Artifact <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n .706 .681 .638 RG 0 J 0 j .5 w 10 M [] 0 d /GS1 gs q 1 0 0 1 204.094 233.859 cm 0 0 m 0 -168.662 l S Q EMC EMC /OC /MC283 BDC /Artifact <>BDC 1 .947 .162 rg 212.598 218.277 110.67 15.582 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT8 1 Tf 14 0 0 14 212.5981 222.2383 Tm .151 .147 .15 rg 0 Tc 0 Tw [(A UNIVERSIT)-49(Y)33(:)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 14 0 0 14 323.2679 222.2383 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12 0 0 12 212.5981 213.2383 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .819 .869 .396 rg /GS1 gs 212.598 197.172 6.0319 10 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 199.5735 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT18 1 Tf 10 0 0 10 218.6299 199.5735 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 226.1556 199.5735 Tm .0012 Tc .0683 Tw [(Mobilised ar)24.9(ound a training ideal that prioritises access to inno)9.8(vativ)20.1(e)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2337 199.5735 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 187.9104 Tm [(and quality education.)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 302.4271 187.9104 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 175.9104 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .819 .869 .396 rg /GS1 gs 212.598 161.172 6.021 10 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 163.5735 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT18 1 Tf 10 0 0 10 218.6186 163.5735 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 225.5377 163.5735 Tm .0415 Tw [(Committed to r)20(esear)24.9(ch and training on the major issues of society)80.1(,)100.1( in)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2361 163.5735 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 151.9105 Tm [(line with a ter)9.8(ritor)-29.8(y that is experiencing ra)9.8(pid gr)24.9(o)9.8(wth and pr)24.9(ogr)20(ess.)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 487.9057 151.9105 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 139.9105 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .819 .869 .396 rg /GS1 gs 212.598 124.835 6.021 10.337 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 127.5736 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT18 1 Tf 10 0 0 10 218.6186 127.5736 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 224.6391 127.5736 Tm [(Committed to sustainable de)15.1(v)20(elopment and its en)15.1(vir)24.9(onment.)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 471.8705 127.5736 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 115.5737 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .819 .869 .396 rg /GS1 gs 212.598 100.835 6.021 10 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 103.2368 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT18 1 Tf 10 0 0 10 218.6186 103.2368 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 225.041 103.2368 Tm .0185 Tw [(Open to the w)20(orld,)100.1( rich in international par)-20(tnerships and the div)20(ersity)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.236 103.2368 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 91.9253 Tm (of its students.)Tj ET EMC EMC Q endstream endobj 2160 0 obj <>/XObject<>/ExtGState<>/Properties<>>> endobj 2170 0 obj <> endobj 2190 0 obj <>stream /OC /MC316 BDC /Artifact <>BDC q 1 i 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n .706 .681 .638 rg /GS1 gs 218.268 31.182 17.008 11.338 re f EMC EMC /OC /MC318 BDC EMC /OC /MC319 BDC /Artifact <>BDC 1 g .015015 0 595.261 595.29 re f EMC /Figure <>BDC Q q 1 i -8.504 606.16 603.78 -614.663 re 297.645 297.66 m W* n 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS1 gs q 597.141 .87268 -.87183 596.563 -.28626 -1.0759 cm /Im10 Do Q EMC EMC /OC /MC322 BDC /Artifact <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n .776 .844 .272 rg /GS1 gs .015015 527.156 305.441 25.599 re f EMC /P <>BDC BT /TT8 1 Tf 23 0 0 23 63.4961 533.6658 Tm 1 g 0 Tc 0 Tw [(RIC)-32(HNESS, V)60(ARIET)-49(Y)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 305.4561 533.6658 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .957 .807 .253 rg .015015 500.157 335.985 25.599 re f EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 63.4961 506.6658 Tm 1 g [(AND A)33(TTRA)28(CTIVENESS)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 336.0001 506.6658 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .363 .721 .893 rg .015015 473.157 63.481 25.599 re f EMC EMC /OC /MC330 BDC /Artifact <>BDC .819 .869 .396 rg 65.197 53.219 501.732 11.339 re f EMC EMC /OC /MC332 BDC /Artifact <>BDC 28.346 35.737 327.068 11.339 re f EMC EMC /OC /MC334 BDC /P <>BDC BT /TT11 1 Tf 37 0 7.8646 37 28.3464 51.5083 Tm .818 .292 .185 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /F1 1 Tf 12.9996 0 0 12.35 66.2495 53.5079 Tm .151 .147 .15 rg .0347 Tc .0679 Tw [(Our)20.7( s)8.7(t)-.3(r)27.7(engths ar)27.7(e based on a )20(wide )21(v)20.7(arie)8.7(t)-7.3(y)16.7( o)16.7(f)5.7( r)27.7(e)-.3(sear)27.7(ch f)-61.3(ields,)5.7( a rich selection o)16.7(f)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 12.9996 0 0 12.35 567.0211 53.5079 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12.9996 0 0 12.35 570.9026 53.5079 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12.9996 0 0 12.35 574.7843 53.5079 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12.9996 0 0 12.35 578.6659 53.5079 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12.9996 0 0 12.35 582.5475 53.5079 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12.9996 0 0 12.35 586.4292 53.5079 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12.9996 0 0 12.35 590.3108 53.5079 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12.9996 0 0 12.35 594.1924 53.5079 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12.9996 0 0 12.35 28.3257 37.5079 Tm .0098 Tc .0002 Tw [(tr)32.8(aining c)7.8(ourses and a dynamic in)13.8(t)8.8(erna)14.8(tional outlook.)]TJ ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT /TT11 1 Tf 24 0 5.1014 24 352.4978 31.7489 Tm .402 .74 .821 rg 0 Tc 0 Tw <0003>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT12 1 Tf 24 0 5.1014 24 376.4978 37.5079 Tm .776 .844 .272 rg ( )Tj ET EMC EMC Q endstream endobj 2191 0 obj <>/XObject<>/ExtGState<>/Properties<>>> endobj 2194 0 obj <> endobj 3079 0 obj <> endobj 3115 0 obj <> endobj 3118 0 obj <> endobj 3119 0 obj <> endobj 3132 0 obj <>stream /OC /MC356 BDC /Figure <>BDC q 1 i 0 609.448 609.448 -127.559 re 297.645 297.66 m W* n 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS8 gs q 1 0 0 1 -10.97626 257.55359 cm /Fm2596 Do Q EMC EMC /OC /MC358 BDC /Artifact <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n .488 .769 .826 rg /GS1 gs 382.677 31.182 212.598 11.338 re f EMC EMC /OC /MC360 BDC /Artifact <>BDC .706 .681 .638 rg 360 31.182 17.007 11.338 re f EMC EMC /OC /MC362 BDC /P <>BDC /GS2 gs BT /F2 1 Tf 8 0 0 8 388.386 32.9411 Tm .151 .147 .15 rg .008 Tc 0 Tw [(P)58(A)19(UL)-49(V)60(ALÉR)29(Y )]TJ ET EMC /P <>BDC BT /F3 1 Tf 8 0 0 8 438.7301 32.9411 Tm .0091 Tc [(UNIVERSIT)-10.9(Y )]TJ ET EMC /P <>BDC BT /G1 1 Tf 8 0 0 8 479.4822 32.9411 Tm 0 Tc <0248>Tj ET EMC /P <>BDC BT /F3 1 Tf 8 0 0 8 482.1462 32.9411 Tm .0092 Tc -.0067 Tw [( MONTPELLIER 3)]TJ ET EMC EMC /OC /MC367 BDC /P <>BDC BT /TT10 1 Tf 8 0 0 8 366.8473 34.3816 Tm 0 Tc 0 Tw (7)Tj ET EMC EMC /OC /MC369 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 311.809 478.922 198.425 25.512 re f EMC EMC /OC /MC371 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 RG 0 J 0 j .5 w 10 M [] 0 d 229.243 504.184 280.741 -25.012 re 370.16 34.382 m S EMC EMC /OC /MC373 BDC /P <>BDC BT /TT20 1 Tf 24 0 0 24 231.8204 483.2306 Tm .819 .869 .396 rg -.0469 Tw (23 000)Tj ET EMC EMC /OC /MC375 BDC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 18 0 0 18 319.9741 485.4149 Tm 1 g 0 Tw [(S)20(TUDENT)9.8(S)]TJ ET EMC EMC /OC /MC377 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg 352.293 390.092 157.943 26.929 re f EMC EMC /OC /MC379 BDC /Artifact <>BDC 304.974 416.771 205.012 -26.429 re 414.966 485.415 m S EMC EMC /OC /MC381 BDC /P <>BDC BT /TT20 1 Tf 18 0 0 18 311.8092 397.5621 Tm .819 .869 .396 rg (774)Tj ET EMC EMC /OC /MC383 BDC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 11.16 0 0 12 409.9368 403.1412 Tm 1 g [(A)29.8(CADEMIC S)20(T)80(AFF)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 11.16 0 0 12 505.0045 403.1412 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 8.1 0 0 9 384.1805 393.1412 Tm -.1098 Tw [(\(OF WHICH )-109.8(535 )-49.8(ARE )-40(TENURED\))]TJ ET EMC EMC /OC /MC387 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg 352.451 363.442 157.786 22.677 re f EMC EMC /OC /MC389 BDC /Artifact <>BDC 305.115 385.869 204.872 -22.177 re 505.057 393.141 m S EMC EMC /OC /MC391 BDC /P <>BDC BT /TT20 1 Tf 16 0 0 16 306.7448 369.299 Tm .819 .869 .396 rg 0 Tw (1335)Tj ET EMC EMC /OC /MC393 BDC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 11.16 0 0 12 399.2536 371.623 Tm 1 g -.005 Tc -.0698 Tw [(EX)29.8(TERNAL TUT)40(OR)9.8(S)]TJ ET EMC EMC /OC /MC395 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg 352.293 331.651 157.944 26.929 re f EMC EMC /OC /MC397 BDC /Artifact <>BDC 304.974 358.33 205.012 -26.429 re 504.95 371.623 m S EMC EMC /OC /MC399 BDC /P <>BDC BT /TT20 1 Tf 18 0 0 18 310.7918 339.528 Tm .818 .292 .185 rg 0 Tc 0 Tw (654)Tj ET EMC EMC /OC /MC401 BDC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 12 0 0 12 366.446 346.3027 Tm 1 g [(ADMINIS)20(TRA)80.1(TIVE S)20(T)80.1(AFF )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10.8 0 0 12 508.3896 346.3027 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 8.1 0 0 9 372.1956 336.3027 Tm [(\(OF )109.8(WHICH 428 )60(ARE PERMANENT\) )]TJ ET EMC EMC /OC /MC405 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg 262.88 263.234 247.355 25.512 re f EMC EMC /OC /MC407 BDC /Artifact <>BDC 234.931 288.496 275.055 -25.012 re 507.306 336.303 m S EMC EMC /OC /MC409 BDC /P <>BDC BT /TT20 1 Tf 28 0 0 28 240.8575 266.7609 Tm .819 .869 .396 rg (6)Tj ET EMC EMC /OC /MC411 BDC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 14 0 0 14 271.4445 270.9389 Tm 1 g (UFR)Tj ET EMC /P <>BDC BT 12 0 0 12 298.6514 270.9389 Tm [( \(TRAINING )60.1(AND RESEAR)29.8(CH UNIT)9.8(S\))]TJ ET EMC EMC /OC /MC414 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg 312.235 232.907 198.001 25.511 re f EMC EMC /OC /MC416 BDC /Artifact <>BDC 287.073 258.168 222.913 -25.011 re 505.505 270.939 m S EMC EMC /OC /MC418 BDC /P <>BDC BT /TT20 1 Tf 28 0 0 28 290.2667 235.798 Tm .818 .292 .185 rg (1)Tj ET EMC EMC /OC /MC420 BDC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 12 0 0 12 320.7527 240.9628 Tm 1 g [(INS)20(TITUTE \(ITIC\))]TJ ET EMC EMC /OC /MC422 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg 311.811 201.621 198.425 25.512 re f EMC EMC /OC /MC424 BDC /Artifact <>BDC 246.426 226.883 263.56 -25.012 re 418.95 240.963 m S EMC EMC /OC /MC426 BDC /P <>BDC BT /TT20 1 Tf 32 0 0 32 251.424 203.4951 Tm .819 .869 .396 rg (230)Tj ET EMC EMC /OC /MC428 BDC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 14 0 0 14 320.7539 209.0186 Tm 1 g [(DIPL)20(OMAS)]TJ ET EMC EMC /OC /MC430 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg 311.811 142.786 198.425 25.511 re f EMC EMC /OC /MC432 BDC /Artifact <>BDC 268.678 168.047 241.308 -25.011 re 392.483 209.019 m S EMC EMC /OC /MC434 BDC /P <>BDC BT /TT20 1 Tf 32 0 0 32 268.4279 144.6595 Tm .819 .869 .396 rg (21)Tj ET EMC EMC /OC /MC436 BDC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 14 0 0 14 320.7527 150.183 Tm 1 g [(RESEAR)29.8(CH UNIT)9.8(S)]TJ ET EMC EMC /OC /MC438 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg 311.811 172.211 198.425 25.512 re f EMC EMC /OC /MC440 BDC /Artifact <>BDC 284.572 197.473 225.414 -25.012 re 439.384 150.183 m S EMC EMC /OC /MC442 BDC /P <>BDC BT /TT20 1 Tf 32 0 0 32 288.4405 174.0851 Tm .818 .292 .185 rg (2)Tj ET EMC EMC /OC /MC444 BDC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 14 0 0 14 320.7527 179.6085 Tm 1 g (PHD SCHOOLS)Tj ET EMC EMC /OC /MC446 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg 334.729 454.744 175.506 19.842 re f EMC EMC /OC /MC448 BDC /Artifact <>BDC 229.243 474.336 280.743 -19.342 re 421.774 179.609 m S EMC EMC /OC /MC450 BDC /P <>BDC BT /TT20 1 Tf 10 0 0 10 231.8204 460.1209 Tm .818 .292 .185 rg [(of)-28.8( which )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 15 0 0 15 277.5772 460.1209 Tm (20%)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 307.4308 460.1209 Tm .0142 Tc -.0142 Tw [( ar)57.2(e)]TJ ET EMC EMC /OC /MC454 BDC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 11 0 0 11 342.8035 460.2051 Tm 1 g 0 Tc 0 Tw [(INTERNA)80.1(TIONAL S)20(TUDENT)9.8(S)]TJ ET EMC EMC /OC /MC456 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg 267.841 430.565 242.393 19.843 re f EMC EMC /OC /MC458 BDC /Artifact <>BDC 229.242 450.158 280.742 -19.343 re 495.197 460.205 m S EMC EMC /OC /MC460 BDC /P <>BDC BT /TT20 1 Tf 15 0 0 15 234.6815 434.8646 Tm .818 .292 .185 rg (137)Tj ET EMC EMC /OC /MC462 BDC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 9.7 0 0 10 272.7116 436.253 Tm 1 g [(DIFFERENT NA)80(TIONALITIES FR)29.7(OM 5 C)9.7(ONTINENT)9.8(S)]TJ ET EMC EMC /OC /MC464 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg 311.811 298.265 198.425 19.842 re f EMC EMC /OC /MC466 BDC /Artifact <>BDC 295.271 317.857 214.715 -19.342 re 507.597 436.253 m S EMC EMC /OC /MC468 BDC /P <>BDC BT /TT20 1 Tf 17 0 0 17 298.5817 302.3781 Tm .818 .292 .185 rg (5)Tj ET EMC EMC /OC /MC470 BDC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 11 0 0 11 319.9741 303.7263 Tm 1 g [(SITES \(MONTPELLIER )60.1(AND BÉZIER)9.8(S\))]TJ ET EMC EMC /OC /MC472 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg 456.04 105.825 54.196 14.173 re f EMC EMC /OC /MC474 BDC /Artifact <>BDC 431.151 119.748 78.835 -13.673 re 509.014 303.726 m S EMC EMC /OC /MC476 BDC /P <>BDC BT /TT20 1 Tf 14 0 0 14 436.5401 108.9455 Tm .818 .292 .185 rg (52)Tj ET EMC EMC /OC /MC478 BDC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 458.8033 108.843 Tm 1 g [( MAS)20(TER)9.8(S)]TJ ET EMC EMC /OC /MC480 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg 410.747 87.482 99.488 14.173 re f EMC EMC /OC /MC482 BDC /Artifact <>BDC 391.71 101.405 115.743 -13.673 re 506.396 108.843 m S EMC EMC /OC /MC484 BDC /P <>BDC BT /TT20 1 Tf 14 .0056 -.0056 14 393.9905 90.5355 Tm .818 .292 .185 rg (21)Tj ET EMC EMC /OC /MC486 BDC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 9.001 0 0 10 412.5276 90.5005 Tm 1 g -.02 Tc [(BA)29.8(CHEL)20(OR)29.8('S DEGREES)]TJ ET EMC EMC /OC /MC488 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg 286.519 69.768 119.79 14.174 re f EMC EMC /OC /MC490 BDC /Artifact <>BDC 258.422 83.692 147.637 -13.674 re 506.862 90.501 m S EMC EMC /OC /MC492 BDC /P <>BDC BT /TT20 1 Tf 14 0 0 14 265.033 72.8892 Tm .818 .292 .185 rg 0 Tc (56)Tj ET EMC EMC /OC /MC494 BDC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 290.7925 72.7868 Tm 1 g [(UNIVER)9.8(SITY DIPL)20(OMA)]TJ ET EMC EMC /OC /MC496 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg 328.76 105.325 35.863 14.173 re f EMC EMC /OC /MC498 BDC /Artifact <>BDC 303.191 119.248 61.182 -13.673 re 398.161 72.787 m S EMC EMC /OC /MC500 BDC /P <>BDC BT /TT20 1 Tf 14 0 0 14 307.2458 108.4455 Tm .818 .292 .185 rg (53)Tj ET EMC EMC /OC /MC502 BDC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 333.6836 108.343 Tm 1 g (PHDS )Tj ET EMC EMC /OC /MC504 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg 388.025 105.325 39.12 14.173 re f EMC EMC /OC /MC506 BDC /Artifact <>BDC 369.81 119.248 57.081 -13.673 re 365.832 108.343 m S EMC EMC /OC /MC508 BDC /P <>BDC BT /TT20 1 Tf 14 0 0 14 373.8513 108.4455 Tm .818 .292 .185 rg (6)Tj ET EMC EMC /OC /MC510 BDC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 393.8127 108.343 Tm 1 g (HDR)Tj ET EMC EMC /OC /MC512 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg 475.529 70.263 34.707 14.173 re f EMC EMC /OC /MC514 BDC /Artifact <>BDC 462.16 84.187 47.826 -13.673 re 415.663 108.343 m S EMC EMC /OC /MC516 BDC /P <>BDC BT /TT20 1 Tf 14 0 0 14 464.5294 72.8795 Tm .818 .292 .185 rg (1)Tj ET EMC EMC /OC /MC518 BDC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 482.6404 73.2819 Tm 1 g -.02 Tc [(D)-20(.U.)80.1(T)-20( )]TJ ET EMC EMC /OC /MC520 BDC /Artifact <>BDC .706 .681 .638 RG q 1 0 0 1 204.094 504.566 cm 0 0 m 0 -433.7 l S Q EMC EMC /OC /MC522 BDC /Artifact <>BDC EMC EMC /OC /MC525 BDC /Artifact <>BDC 1 .947 .162 rg 56.692 490.048 86.192 12 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 12 0 0 12 56.6925 493.3351 Tm .151 .147 .15 rg 0 Tc [(SUC)9.8(CESS RA)80.1(TE)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 12 0 0 12 142.8839 493.3351 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .706 .681 .638 rg /GS1 gs 56.692 478.9 141.548 8.749 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT2 1 Tf 8.55 0 0 9.5 56.6787 481.0844 Tm .151 .147 .15 rg -.02 Tc [(OF ENR)60.1(OLLED STUDENTS \(2020-)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9.5 0 0 9.5 176.1695 481.0844 Tm 0 Tc (2021\))Tj ET EMC EMC /OC /MC532 BDC /Artifact <>BDC .824 .329 .201 rg /GS1 gs 56.692 452.264 40.006 22.101 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 21 0 0 21 56.6925 457.7829 Tm .151 .147 .15 rg -.0069 Tc -.0209 Tw (84 %)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 102.0986 457.7829 Tm -.0319 Tc 0 Tw (in)Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT20 1 Tf 10.5 0 0 10 108.6867 457.7829 Tm -.0376 Tw [( bachel)14.1(or's deg)-42.8(r)42.8(e)0(e)-6.9( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10.5 0 0 10 201.0775 457.7829 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 56.6925 445.7829 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .819 .869 .396 rg /GS1 gs 56.692 429.644 32.739 16.576 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT2 1 Tf 17 0 0 17 56.6925 433.7829 Tm .151 .147 .15 rg -.0278 Tw (73 %)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 93.9307 433.7829 Tm 0 Tw (in )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT20 1 Tf 10 0 0 10 103.9015 433.7829 Tm [(Master's deg)-43(r)43(e)0(e)]TJ ET EMC EMC /OC /MC543 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 423.447 69.768 34.707 14.174 re f EMC EMC /OC /MC545 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 RG 410.077 83.692 47.827 -13.674 re 185.02 433.783 m S EMC EMC /OC /MC547 BDC /P <>BDC BT 14 0 0 14 412.4474 72.3844 Tm .818 .292 .185 rg (1)Tj ET EMC EMC /OC /MC549 BDC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 430.5583 72.7868 Tm 1 g -.02 Tc [(B)-20(.U.)80.1(T)-20( )]TJ ET EMC EMC /OC /MC551 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg 56.693 147.624 48.018 10 re f EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 56.693 150.3623 Tm 1 g 0 Tc (And also…)Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 10 0 0 10 104.7106 150.3623 Tm .151 .147 .15 rg ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .851 .884 .391 rg /GS1 gs 56.693 138.293 137.316 8.288 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT2 1 Tf 9 0 0 9 56.693 140.3624 Tm .151 .147 .15 rg [(15 competitiv)20(e entrance pr)20(eparator)-29.8(y)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 191.5084 140.3624 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .851 .884 .391 rg /GS1 gs 56.693 128.293 143.121 8.288 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9 0 0 9 56.693 130.3623 Tm .151 .147 .15 rg [(courses,)100.1( 2 pr)24.9(of)9.8(essional selection pr)20(epa)]TJ ET EMC /Span <>BDC BT 9 0 0 9 196.9049 130.3623 Tm (-)Tj ET EMC /Artifact <>BDC .851 .884 .391 rg /GS1 gs 56.693 118.293 141.275 8.288 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9 0 0 9 56.693 120.3623 Tm .151 .147 .15 rg [(rator)-29.8(y courses,)100.1( 12 CLES cer)-20(tifications,)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 195.4678 120.3623 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .851 .884 .391 rg /GS1 gs 56.693 108.293 126.321 8.288 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9 0 0 9 56.693 110.3624 Tm .151 .147 .15 rg [(2 )100.1(Ancient Languages cer)-20(tifications,)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 183.0137 110.3624 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .851 .884 .391 rg /GS1 gs 56.693 98.293 142.704 8.288 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9 0 0 9 56.693 100.3623 Tm .151 .147 .15 rg [(1 PIX cer)-20(tification,)100.1( Healthcar)20(e pr)20(epara)]TJ ET EMC /Span <>BDC BT 9 0 0 9 196.4874 100.3623 Tm (-)Tj ET EMC /Artifact <>BDC .851 .884 .391 rg /GS1 gs 56.693 88.293 127.617 8.288 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9 0 0 9 56.693 90.3623 Tm .151 .147 .15 rg [(tor)-29.8(y Licence \(3 in Humanities,)100.1( 1 in)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 181.8096 90.3623 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .851 .884 .391 rg /GS1 gs 56.693 78.293 143.073 8.288 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9 0 0 9 56.693 80.3624 Tm .151 .147 .15 rg [(MIASH,)100.1( 1 in Psycho\),)100.1( 2 car)20(eer r)20(e-orien)]TJ ET EMC /Span <>BDC BT 9 0 0 9 196.8565 80.3624 Tm (-)Tj ET EMC /Artifact <>BDC .851 .884 .391 rg /GS1 gs 56.693 68.293 56.017 8.288 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9 0 0 9 56.693 70.3623 Tm .151 .147 .15 rg (tation diplomas)Tj ET EMC EMC /OC /MC578 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 225.354 87.482 162.328 14.173 re f EMC EMC /OC /MC580 BDC /Artifact <>BDC 210.118 101.405 177.314 -13.673 re 112.71 70.362 m S EMC EMC /OC /MC582 BDC /P <>BDC BT /TT20 1 Tf 14 0 0 14 214.2566 90.6031 Tm .818 .292 .185 rg (7)Tj ET EMC EMC /OC /MC584 BDC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 8.8 0 0 10 229.2906 90.5005 Tm 1 g -.0255 Tc [(PR)29.7(OFESSIONAL BA)29.7(CHEL)20(OR)29.7('S DEGREES)]TJ ET EMC EMC Q endstream endobj 3133 0 obj <>/XObject<>/ExtGState<>/Properties<>>> endobj 3137 0 obj <> endobj 3157 0 obj <>stream /OC /MC586 BDC /Artifact <>BDC q 1 i 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n 1 g /GS1 gs .015015 0 595.26 595.29 re f EMC /Figure <>BDC Q q 1 i -8.504 603.78 603.779 -612.508 re 297.645 297.66 m W* n 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS1 gs q 595.938 0 0 596.16 -.27432 -.46185 cm /Im12 Do Q EMC EMC /OC /MC589 BDC /Artifact <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n 0 .678 .928 rg /GS1 gs .015015 527.156 507.404 25.599 re f EMC /P <>BDC BT /TT8 1 Tf 23 0 0 23 63.4961 533.6658 Tm 1 g .0001 Tc -.0001 Tw [(PR)14.1(OFESSIONAL DEVEL)15.1(OPMENT AND)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 507.419 533.6658 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .818 .292 .185 rg .015015 500.157 307.12 25.599 re f EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 63.4961 506.6658 Tm 1 g [(C)-11(ONNECTION WITH)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 307.1351 506.6658 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .458 .496 .528 rg .015015 473.157 433.873 25.599 re f EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 63.4961 479.6658 Tm 1 g [(THE BUSINESS ENVIR)14(ONMENT)]TJ ET EMC EMC /OC /MC598 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg 65.197 53.219 501.732 11.339 re f EMC EMC /OC /MC600 BDC /Artifact <>BDC 28.346 35.737 221.996 11.339 re f EMC EMC /OC /MC602 BDC /P <>BDC BT /TT11 1 Tf 37 0 7.8646 37 28.3464 52.9412 Tm 1 .947 .162 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /F1 1 Tf 12.9996 0 0 12.35 66.2495 54.9408 Tm 1 g .0398 Tc .1918 Tw [(C)8.8(orpor)32.8(a)14.8(t)8.8(e partnerships ar)27.8(e k)24.8(e)15.8(y)16.8( t)12.8(o)-.2( the U)15.8(niv)17.8(ersit)-7.2(y: the aim is t)12.8(o)-.2( pr)23.8(omo)16.8(t)8.8(e)-.2( the)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 12.9996 0 0 12.35 567.0861 54.9408 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12.9996 0 0 12.35 572.6445 54.9408 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12.9996 0 0 12.35 578.2031 54.9408 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12.9996 0 0 12.35 583.7615 54.9408 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12.9996 0 0 12.35 589.3199 54.9408 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12.9996 0 0 12.35 594.8784 54.9408 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12.9996 0 0 12.35 28.3257 38.9409 Tm .015 Tc [(pr)24(o)17(f)34(essional in)14(t)9(egr)33(a)15(tion o)17(f)6( s)9(tuden)14(ts.)]TJ ET EMC /P <>BDC BT /TT11 1 Tf 24 0 5.1014 24 246.6293 33.1818 Tm 0 Tc <0003>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT12 1 Tf 24 0 5.1014 24 270.6293 38.9409 Tm .776 .844 .272 rg ( )Tj ET EMC EMC Q endstream endobj 3158 0 obj <>/XObject<>/ExtGState<>/Properties<>>> endobj 3173 0 obj <> endobj 3870 0 obj <> endobj 3882 0 obj <> endobj 3930 0 obj <>stream /OC /MC632 BDC /Artifact <>BDC q 1 i 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n .488 .769 .826 rg /GS1 gs 382.677 31.182 212.598 11.338 re f EMC EMC /OC /MC634 BDC /Artifact <>BDC .706 .681 .638 rg 360 31.182 17.007 11.338 re f EMC EMC /OC /MC636 BDC /P <>BDC /GS2 gs BT /F2 1 Tf 8 0 0 8 388.386 32.9411 Tm .151 .147 .15 rg .008 Tc 0 Tw [(P)58(A)19(UL)-49(V)60(ALÉR)29(Y )]TJ ET EMC /P <>BDC BT /F3 1 Tf 8 0 0 8 438.7301 32.9411 Tm .0091 Tc [(UNIVERSIT)-10.9(Y )]TJ ET EMC /P <>BDC BT /G1 1 Tf 8 0 0 8 479.4822 32.9411 Tm 0 Tc <0248>Tj ET EMC /P <>BDC BT /F3 1 Tf 8 0 0 8 482.1462 32.9411 Tm .0092 Tc -.0067 Tw [( MONTPELLIER 3)]TJ ET EMC EMC /OC /MC641 BDC /P <>BDC BT /TT10 1 Tf 8 0 0 8 366.8473 34.3816 Tm 0 Tc 0 Tw (9)Tj ET EMC EMC /OC /MC643 BDC /Figure <>BDC Q q 1 i 0 609.448 609.448 -127.559 re 370.16 34.382 m W* n 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS8 gs q 1 0 0 1 -10.97626 257.55359 cm /Fm3245 Do Q EMC EMC /OC /MC645 BDC /Artifact <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 506.41 234.175 18 re f EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 16.92 0 0 18 212.5488 511.34 Tm 1 g -.02 Tc 0 Tw (UFR )Tj ET EMC /P <>BDC BT 16.92 0 0 18 248.778 511.34 Tm [(\(training and r)20(esear)20(ch units\))]TJ ET EMC /P <>BDC BT 15 0 0 15 446.7734 511.34 Tm 0 Tc ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 8.55 0 0 9 212.625 505.34 Tm .851 .474 .52 rg ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.6622 493.8491 Tm .799 .115 .323 rg (UFR 1)Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 10 0 0 10 238.253 493.8491 Tm .151 .147 .15 rg [( Faculty of Literatur)20(e)-20(,)100.1( )100.1(Ar)-20(ts,)100.1( Philosoph)35.2(y)80.1(,)100.1( Psychoanal)9.8(ysis )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 455.7775 493.8491 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 212.6622 482.5401 Tm (ufr1@univ-montp3.fr)Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 290.5773 482.5401 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.6622 478.5401 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT 10 0 0 10 212.6622 466.5401 Tm .799 .115 .323 rg (UFR 2)Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 10 0 0 10 238.253 466.5401 Tm .151 .147 .15 rg [( Faculty of F)15.1(o)0(r)20(eign and Regional Languages and Cultur)20(es )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 468.1946 466.5401 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 212.6622 454.5402 Tm (ufr2@univ-montp3.fr)Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT6 1 Tf 10 0 0 10 290.5773 454.5402 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 212.6622 450.5402 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT 10 0 0 10 212.6622 438.5402 Tm .799 .115 .323 rg (UFR 3)Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 10 0 0 10 238.253 438.5402 Tm .151 .147 .15 rg [( Faculty of Human and En)15.1(vir)24.9(onmental Sciences)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 426.7151 438.5402 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 212.6622 427.2311 Tm (ufr3@univ-montp3.fr)Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 290.5773 427.2311 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.6622 423.2311 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT 10 0 0 10 212.6622 411.2312 Tm .799 .115 .323 rg (UFR 4)Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 10 0 0 10 238.253 411.2312 Tm .151 .147 .15 rg [( Faculty of Social Sciences,)100.1( Organisations and Institutions )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 473.1749 411.2312 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 212.6622 399.9221 Tm (ufr4@univ-montp3.fr)Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 290.5773 399.9221 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.6622 395.9221 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT 10 0 0 10 212.6622 383.9221 Tm .799 .115 .323 rg (UFR 5)Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 10 0 0 10 238.253 383.9221 Tm .151 .147 .15 rg ( Faculty of Human and Social Sciences)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 391.9054 383.9221 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 212.6622 371.9222 Tm (ufr5@univ-montp3.fr)Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT6 1 Tf 10 0 0 10 290.5773 371.9222 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 212.6622 367.9222 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT 10 0 0 10 212.6622 355.9222 Tm .799 .115 .323 rg (UFR 6)Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 10 0 0 10 238.253 355.9222 Tm .151 .147 .15 rg [( Education and Sciences f)9.8(or LLASHS )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 387.8381 355.9222 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 212.6622 344.6132 Tm (ufr6@univ-montp3.fr)Tj ET EMC EMC /OC /MC685 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 311.565 297.471 18 re f EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 16.92 0 0 18 212.5488 316.4951 Tm 1 g .0018 Tc .0677 Tw [(Institute of )69.8(T)109.7(echno)-20(-)-20(sciences of Informa)]TJ ET EMC /Span <>BDC BT 16.92 0 0 18 504.4392 316.4951 Tm 0 Tc 0 Tw (-)Tj ET EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg 212.598 293.965 238.458 18 re f EMC /P <>BDC BT 16.92 0 0 18 212.5488 298.8951 Tm 1 g (tion and Communication \(ITIC\) )Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 18 0 0 18 451.0561 298.8951 Tm .151 .147 .15 rg ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 212.5981 296.8951 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT /TT2 1 Tf 8.55 0 0 9 212.625 293.8951 Tm .851 .474 .52 rg ( )Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9 0 0 9 212.6622 283.0952 Tm .151 .147 .15 rg (itic@univ-montp3.fr)Tj ET EMC EMC /OC /MC695 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 219.578 6.0129 10.997 re f EMC /Artifact <>BDC 221.201 219.578 129.25 10.997 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 221.9803 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT15 1 Tf 10 0 0 10 218.7611 222.1303 Tm 2 Tr .151 .147 .15 RG 0 J 0 j .15 w 10 M [] 0 d ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 221.2009 221.9803 Tm 0 Tr -.0007 Tc -.041 Tw [(The onl)9.8(y univ)20.1(ersity in Occitanie )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 350.4509 221.9803 Tm [( to win the )100.1(“Ne)15.2(w).1( cur)9.8(ricula” call f)9.8(or pr)25(o)]TJ ET EMC /Span <>BDC BT 10 0 0 10 507.0047 221.9803 Tm 0 Tc 0 Tw (-)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 209.9803 Tm [(jects with Nexus,)100.1( based on digital humanities.)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 397.5198 209.9803 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 206.9803 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 192.578 5.937 10.997 re f EMC /Artifact <>BDC 221.125 192.578 107.068 10.997 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 194.9803 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT15 1 Tf 10 0 0 10 218.6851 195.1303 Tm 2 Tr ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 221.1251 194.9803 Tm 0 Tr -.0083 Tc -.0334 Tw [(“W)89.9(elcome to France” label)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 328.1933 194.9803 Tm [( f)9.8(or the quality of r)20(eception of its international)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2377 194.9803 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 182.9803 Tm (students \(2020-2024\).)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 301.5092 182.9803 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 179.9803 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 165.578 5.924 10.997 re f EMC /Artifact <>BDC 221.111 165.578 87.204 10.997 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 167.9803 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT15 1 Tf 10 0 0 10 218.6715 168.1303 Tm 2 Tr ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 221.1114 167.9803 Tm 0 Tr -.0097 Tc -.032 Tw [(First Fr)20(ench univ)20(ersity)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 308.3148 167.9803 Tm [( f)9.8(or distance education courses \(EAD\),)100.1( fr)24.9(om degr)20(ee)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2361 167.9803 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 155.9803 Tm [(to PhD le)15.1(v)20(el.)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 266.5629 155.9803 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 152.9803 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 138.578 6.021 10.997 re f EMC /Artifact <>BDC 221.665 138.578 151.25 10.997 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 140.9803 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT15 1 Tf 10 0 0 10 218.7686 141.1303 Tm 2 Tr ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 221.6654 140.9803 Tm 0 Tr [(Nearl)9.8(y 20% of international students )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 372.9154 140.9803 Tm [( out of the total enr)24.9(olment.)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 486.4408 140.9803 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 137.9803 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 134.9803 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 120.578 6.021 10.997 re f EMC /Artifact <>BDC 221.265 120.578 209.539 10.997 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 122.9803 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT15 1 Tf 10 0 0 10 218.7686 123.1303 Tm 2 Tr ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 221.265 122.9803 Tm 0 Tr -.0365 Tw [(Ov)20(er 500 international students enr)24.9(olled at the IEFE)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 430.8036 122.9803 Tm [( \(Institute of Fr)20(ench)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2356 122.9803 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 110.9803 Tm -.015 Tw [(Studies f)9.8(or F)15.1(o)0(r)20(eign Learners\) which was a)35.2(war)15.1(ded the Qualité FLE \(Fr)20(ench)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2356 110.9803 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 98.9803 Tm [(as a F)15.1(o)0(r)20(eign Language\) label f)9.8(or the 4th time in 2019.)]TJ ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 427.0071 98.9803 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 95.9803 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 81.578 6.021 10.997 re f EMC /Artifact <>BDC 221.215 81.578 152.534 10.997 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 83.9803 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT15 1 Tf 10 0 0 10 218.7686 84.1303 Tm 2 Tr ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 221.2146 83.9803 Tm 0 Tr -.0411 Tw [(Double label Cer)-20(tif)-80.1(’Région / Qualiopi )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 373.7491 83.9803 Tm [( \(2021-2024\),)100.1( pr)24.9(of)9.8(essional training)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2357 83.9803 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 71.9803 Tm [(quality cer)-20(tificates.)]TJ ET EMC EMC /OC /MC755 BDC /Artifact <>BDC 1 .947 .162 rg /GS1 gs 212.598 237.719 155.531 12 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT4 1 Tf 12 0 0 12 212.5981 241.006 Tm .151 .147 .15 rg -.0601 Tw [(PR)29.8(O)20(VEN A)80.1(TTRA)29.8(CTIVENESS)]TJ ET EMC EMC /OC /MC758 BDC /Artifact <>BDC .706 .681 .638 RG .5 w /GS1 gs q 1 0 0 1 204.094 523.41 cm 0 0 m 0 -452.544 l S Q EMC EMC /OC /MC760 BDC /Artifact <>BDC q 1 0 0 1 212.598 259.194 cm 0 0 m 295.912 0 l S Q EMC EMC /OC /MC762 BDC /Artifact <>BDC 1 .947 .162 rg 56.692 512.059 142.223 10 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 8.2 0 0 10 56.6813 514.7977 Tm .151 .147 .15 rg -.0029 Tc -.0388 Tw [(PR)29.8(OFESSIONAL INTEGRA)80(TION RA)80(TE )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 8.2 0 0 10 200.8384 514.7977 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC 1 .947 .162 rg /GS1 gs 56.692 501.31 142.223 8.749 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT2 1 Tf 9.5 0 0 9.5 56.6925 503.4948 Tm .151 .147 .15 rg .0341 Tc .1881 Tw [(PR)60(OFESSIONAL PERFORMANCE)34.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9.5 0 0 9.5 201.1588 503.4948 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .706 .681 .638 rg /GS1 gs 56.692 489.91 104.853 8.749 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9.5 0 0 9.5 56.6925 492.0947 Tm .151 .147 .15 rg [(YEAR GR)60.1(OUPS 2017-2018)]TJ ET EMC EMC /OC /MC771 BDC /Artifact <>BDC .488 .769 .826 rg /GS1 gs 56.692 458.371 46.219 22.102 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 24 0 0 24 56.6925 463.8904 Tm .151 .147 .15 rg -.0278 Tw (86 %)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10.5 0 0 10 108.9451 463.8904 Tm .025 Tc 0 Tw (of )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT20 1 Tf 10.5 0 0 10 121.0682 463.8904 Tm [(Master)28.7(s )]TJ ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10.5 0 0 10 168.5627 463.8904 Tm 0 Tc ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 56.6925 451.8904 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .957 .807 .253 rg /GS1 gs 56.692 435.751 34.198 16.576 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT2 1 Tf 18 0 0 18 56.6925 439.8904 Tm .151 .147 .15 rg -.0086 Tc -.0192 Tw (82 %)Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 10 95.3767 439.8904 Tm 0 Tw (of )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT20 1 Tf 9 0 0 10 104.5623 439.8904 Tm -.0359 Tw [(pr)43(ofessional Licences)]TJ ET EMC EMC Q endstream endobj 3931 0 obj <>/XObject<>/ExtGState<>/Properties<>>> endobj 3934 0 obj <> endobj 3953 0 obj <>stream /OC /MC782 BDC /Artifact <>BDC q 1 i 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n 1 g /GS1 gs .015015 0 595.258 595.29 re f EMC /Figure <>BDC Q q 1 i -8.504 604.572 603.777 -610.925 re 297.645 297.66 m W* n 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS1 gs q 596.158 0 0 595.977 -.30917 -.37415 cm /Im14 Do Q EMC EMC /OC /MC785 BDC /Artifact <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n .818 .292 .185 rg /GS1 gs .015015 527.156 522.929 25.599 re f EMC /P <>BDC BT /TT8 1 Tf 23 0 0 23 63.4961 533.6658 Tm 1 g 0 Tc 0 Tw [(A)33(T)0( THE CR)14(OSSR)14(O)29(ADS OF DISCIPLINES)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 522.9442 533.6658 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .776 .844 .272 rg .015015 500.157 385.274 25.599 re f EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 63.4961 506.6658 Tm 1 g .0001 Tc -.0001 Tw [(A)33.1(T).1( THE HEART OF SOCIET)-48.9(Y)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 385.2892 506.6658 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .488 .769 .826 rg .015015 473.157 63.481 25.599 re f EMC EMC /OC /MC793 BDC /Artifact <>BDC .819 .869 .396 rg 65.197 53.219 465.182 11.339 re f EMC EMC /OC /MC795 BDC /P <>BDC BT /TT11 1 Tf 37 0 7.8646 37 28.3464 53.8467 Tm .824 .329 .201 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /F1 1 Tf 13 0 0 13 65.3464 55.8465 Tm .151 .147 .15 rg -.0003 Tc .0003 Tw [(Pr)23.7(omo)16.7(ting c)7.7(ooper)32.7(a)14.7(tion and in)13.7(t)8.7(e)-.3(r)32.7(disciplinarit)-7.3(y)16.7( t)12.7(o)-.3( f)31.7(o)5.7(s)8.7(t)8.7(e)-.3(r)20.7( inno)36.7(v)20.7(a)14.7(tion and suc)5.7(c)5.7(ess.)]TJ ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT /TT11 1 Tf 24 0 5.1014 24 528.0688 50.0875 Tm .402 .74 .821 rg 0 Tc 0 Tw <0003>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT12 1 Tf 24 0 5.1014 24 552.0688 55.8465 Tm .776 .844 .272 rg ( )Tj ET EMC EMC Q endstream endobj 3954 0 obj <>/XObject<>/ExtGState<>/Properties<>>> endobj 3969 0 obj <> endobj 4625 0 obj <> endobj 4630 0 obj <> endobj 4641 0 obj <> endobj 4666 0 obj <> endobj 4667 0 obj <> endobj 4672 0 obj <> endobj 4683 0 obj <> endobj 4690 0 obj <> endobj 4713 0 obj <> endobj 4714 0 obj <> endobj 4729 0 obj <> endobj 4734 0 obj <> endobj 4735 0 obj <>stream /OC /MC800 BDC /Artifact <>BDC q 1 i 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n .488 .769 .826 rg /GS1 gs 382.677 31.182 212.598 11.338 re f EMC EMC /OC /MC802 BDC /Artifact <>BDC .706 .681 .638 rg 360 31.182 17.007 11.338 re f EMC EMC /OC /MC804 BDC /P <>BDC /GS2 gs BT /F2 1 Tf 8 0 0 8 388.386 32.9411 Tm .151 .147 .15 rg .008 Tc 0 Tw [(P)58(A)19(UL)-49(V)60(ALÉR)29(Y )]TJ ET EMC /P <>BDC BT /F3 1 Tf 8 0 0 8 438.7301 32.9411 Tm .0091 Tc [(UNIVERSIT)-10.9(Y )]TJ ET EMC /P <>BDC BT /G1 1 Tf 8 0 0 8 479.4822 32.9411 Tm 0 Tc <0248>Tj ET EMC /P <>BDC BT /F3 1 Tf 8 0 0 8 482.1462 32.9411 Tm .0092 Tc -.0067 Tw [( MONTPELLIER 3)]TJ ET EMC EMC /OC /MC809 BDC /P <>BDC BT /TT10 1 Tf 8 0 0 8 365.5348 34.3816 Tm -.0859 Tc 0 Tw (11)Tj ET EMC EMC /OC /MC811 BDC /Figure <>BDC Q q 1 i 0 609.448 609.448 -127.559 re 371.472 34.382 m W* n 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS8 gs q 1 0 0 1 -10.97626 257.55359 cm /Fm3894 Do Q EMC EMC /OC /MC813 BDC /Artifact <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n .851 .474 .52 rg /GS1 gs 212.598 149.794 6.021 10.996 re f EMC /Artifact <>BDC 222.285 149.794 74.643 10.996 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 152.1957 Tm .151 .147 .15 rg 0 Tc 0 Tw <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT15 1 Tf 10 0 0 10 218.7686 152.3457 Tm 2 Tr .151 .147 .15 RG 0 J 0 j .15 w 10 M [] 0 d ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 222.2854 152.1957 Tm 0 Tr -.0436 Tw [(LabEx Ar)24.9(cHiMedE,)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 296.9278 152.1957 Tm .0565 Tw [( )100.1(Ar)24.9(chaeolog)-20(y and Histor)-29.8(y of the )100.1(Ancient Mediter)9.8(ra)]TJ ET EMC /Span <>BDC BT 10 0 0 10 507.0033 152.1957 Tm 0 Tw (-)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 140.1957 Tm [(nean and Eg)-20(ypt.)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 275.9476 140.1957 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 137.1957 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .851 .474 .52 rg /GS1 gs 212.598 122.794 6.0019 10.996 re f EMC /Artifact <>BDC 221.19 122.794 56.657 10.996 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 125.1957 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT15 1 Tf 10 0 0 10 218.7502 125.3457 Tm 2 Tr ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 221.1901 125.1957 Tm 0 Tr -.0018 Tc -.0399 Tw (LabEx CeMEB)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 277.8469 125.1957 Tm [(:)100.1( Mediter)9.8(ranean Centr)20(e f)9.8(or the En)15.2(vir)24.9(onment and Biodiv)20(er)]TJ ET EMC /Span <>BDC BT 10 0 0 10 506.2032 125.1957 Tm 0 Tc 0 Tw (-)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 113.1958 Tm [(sity)80.1(.)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 229.517 113.1958 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 110.1958 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .851 .474 .52 rg /GS1 gs 212.598 95.794 6.021 10.996 re f EMC /Artifact <>BDC 221.665 95.794 106.382 10.996 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 98.1958 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT15 1 Tf 10 0 0 10 218.7686 98.3458 Tm 2 Tr ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 224.1654 98.1958 Tm 0 Tr [(Lexogra)9.8(phical F)15.1(oundation)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 328.0472 98.1958 Tm [( of )100.1(Ancient Eg)-20(yptian-Fr)20(ench - Hier)24.9(olexicon.)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 507.3636 98.1958 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 96.1958 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 93.1958 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .851 .474 .52 rg /GS1 gs 212.598 78.794 6.021 10.996 re f EMC /Artifact <>BDC 221.343 78.794 31.025 10.996 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 81.1958 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT15 1 Tf 10 0 0 10 218.7686 81.3458 Tm 2 Tr ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 221.343 81.1958 Tm 0 Tr (UPVM3)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 252.3683 81.1958 Tm -.0294 Tw [( is a shar)20(eholder in SA)100.1(TT )100.1(AxLR Occitanie Méditer)9.8(ranée:)100.1( )125(T)149.9(echno)]TJ ET EMC /Span <>BDC BT 10 0 0 10 507.0035 81.1958 Tm 0 Tw (-)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 69.1958 Tm [(log)-20(y transf)9.8(er acceleration compan)20(y)80.1(.)]TJ ET EMC EMC /OC /MC851 BDC /Artifact <>BDC 1 .947 .162 rg /GS1 gs 212.598 169.825 189.123 12 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT4 1 Tf 12 0 0 12 212.5981 173.112 Tm .151 .147 .15 rg [(SUS)20(T)80.1(AINED RESEAR)29.8(CH QU)9.8(ALITY)]TJ ET EMC EMC /OC /MC854 BDC /P <>BDC /GS1 gs BT /TT2 1 Tf 9 0 0 9 212.5981 490.9323 Tm .799 .115 .323 rg [(AR)89.8(T)169.9(-De)15.1(v)]TJ ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9 0 0 9 247.161 490.9323 Tm .151 .147 .15 rg .0574 Tw [(/ )85.2(Stak)29.8(eholders,)100.1( r)20(esour)24.9(ces and)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 354.3303 490.9323 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 212.5981 480.1323 Tm [(ter)9.8(ritories in de)15.1(v)20(elopment)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 308.6889 480.1323 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT 9 0 0 9 212.5981 469.3322 Tm .799 .115 .323 rg .0212 Tc (ASM)Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9 0 0 9 232.5734 469.3322 Tm .151 .147 .15 rg .0705 Tw [(/ )219.6(Ar)24.9(chaeolog)-20.1(y of Mediter)9.7(ranean)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 354.3307 469.3322 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 212.5981 458.5322 Tm (societies)Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 243.9969 458.5322 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT 9 0 0 9 212.5981 447.7322 Tm .799 .115 .323 rg (CEFE)Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9 0 0 9 234.4432 447.7322 Tm .151 .147 .15 rg -.0047 Tw [(/ )23.1(Montpellier Univ)20(ersity - Centr)20(e)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 354.3303 447.7322 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 212.5981 436.9322 Tm .0721 Tw [(of functional and e)15.1(v)20(olutionar)-29.8(y ecolog)-20(y )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 357.4801 436.9322 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT 9 0 0 9 212.5981 426.1322 Tm .799 .115 .323 rg .025 Tc (CEMM)Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9 0 0 9 240.6738 426.1322 Tm .151 .147 .15 rg .2563 Tw [(/ )309.1(Montpellier Medie)15.1(val study)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 354.3304 426.1322 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 212.5981 415.3322 Tm [(centr)20(e)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 236.0428 415.3322 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT 9 0 0 9 212.5981 404.5322 Tm .799 .115 .323 rg .0639 Tc (CORHIS)Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9 0 0 9 250.4504 404.5322 Tm .151 .147 .15 rg -.0917 Tw [(/ Comm)9.7(unication,)100.1( )-250(human)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 354.3308 404.5322 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 212.5981 393.7322 Tm [(r)20(esour)24.9(ces & social action )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 306.2807 393.7322 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT 9 0 0 9 212.5981 382.9322 Tm .799 .115 .323 rg (CREG)Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9 0 0 9 237.8182 382.9322 Tm .151 .147 .15 rg -.0013 Tw [(/ )151.5(T)149.9(oulouse 2 Univ)20(ersity - Centr)20(e)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 354.3303 382.9322 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 212.5981 372.1322 Tm [(of German studies and r)20(esear)24.9(ch)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 328.9477 372.1322 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT 9 0 0 9 212.5981 361.3321 Tm .799 .115 .323 rg .0156 Tc (CRISES)Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9 0 0 9 242.4928 361.3321 Tm .151 .147 .15 rg -.0434 Tw [(/ Montpellier )-119.5(inter)15.1(disciplinar)-29.8(y)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 354.3314 361.3321 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 212.5981 350.5323 Tm .0643 Tw [(r)20(esear)24.9(ch centr)20(e into human and social)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 354.3304 350.5323 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 212.5981 339.7322 Tm (sciences)Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 242.5028 339.7322 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT 9 0 0 9 212.5981 328.9323 Tm .799 .115 .323 rg (DIPRALANG)Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9 0 0 9 263.9789 328.9323 Tm .151 .147 .15 rg .0154 Tw [(/ )43.2(Laborator)-29.8(y of Diachr)24.9(o)]TJ ET EMC /Span <>BDC BT 9 0 0 9 351.4211 328.9323 Tm 0 Tw (-)Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 212.5981 318.1321 Tm .0013 Tw [(nic Linguistics,)100.1( Sociolinguistics and Lan)]TJ ET EMC /Span <>BDC BT 9 0 0 9 351.4211 318.1321 Tm 0 Tw (-)Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 212.5981 307.3321 Tm (guage Didactics )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 271.4012 307.3321 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT 9 0 0 9 212.5981 296.5323 Tm .799 .115 .323 rg .025 Tc (EMMA)Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9 0 0 9 240.3047 296.5323 Tm .151 .147 .15 rg .201 Tw [(/ )253.8(Montpellier Centr)20(e f)9.8(or the)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 354.3304 296.5323 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 212.5981 285.7321 Tm [(English-speaking w)20(orld)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 294.8813 285.7321 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT 9 0 0 9 212.5981 274.9321 Tm .799 .115 .323 rg .0059 Tc (EPSYLON)Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9 0 0 9 252.7166 274.9321 Tm .151 .147 .15 rg .0858 Tw [(/ )119.5(Dynamics of human ca)9.7(pa)]TJ ET EMC /Span <>BDC BT 9 0 0 9 351.4212 274.9321 Tm 0 Tc 0 Tw (-)Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 212.5981 264.1321 Tm (city and health practices )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 305.538 264.1321 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT 9 0 0 9 212.5981 253.3321 Tm .799 .115 .323 rg .025 Tc (IRCL)Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9 0 0 9 234.2182 253.3321 Tm .151 .147 .15 rg .1081 Tw [(/ )160.9(Renaissance)-20(,)100.1( classical age and)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 354.3304 253.3321 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 212.5981 242.5321 Tm [(enlightenment r)20(esear)24.9(ch institute )]TJ ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT 9 0 0 9 332.5555 242.5321 Tm .799 .115 .323 rg ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 212.5981 231.7321 Tm .006 Tc (IRIEC)Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9 0 0 9 238.1766 231.7321 Tm .151 .147 .15 rg .0857 Tw [(/ )119.5(Inter)80.1(-site r)20(esear)24.9(ch institute in)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 354.3301 231.7321 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 212.5981 220.9321 Tm (cultural studies )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 270.184 220.9321 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT 9 0 0 9 368.5035 490.9323 Tm .799 .115 .323 rg .0099 Tc [(LA)40.1(GAM)]TJ ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9 0 0 9 400.944 490.9323 Tm .151 .147 .15 rg .0818 Tw [(/ Montpellier Geogra)9.8(ph)35.2(y and)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 510.2361 490.9323 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 368.5035 480.1323 Tm [(Planning Laborator)-29.8(y )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 444.0807 480.1323 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT 9 0 0 9 368.5035 469.3322 Tm .799 .115 .323 rg .0647 Tc (LERASS-CERIC)Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9 0 0 9 434.1803 469.3322 Tm .151 .147 .15 rg -.1926 Tw [(/ Applied )-350.1(r)20(esear)24.9(ch)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 510.236 469.3322 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 368.5035 458.5322 Tm .0207 Tc .071 Tw [(laborator)-29.8(y in Social Sciences - Study)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 510.2361 458.5322 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 368.5035 447.7322 Tm .0877 Tw [(and r)20(esear)24.9(ch cir)24.9(cle in inf)9.8(ormation and)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 510.2358 447.7322 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 368.5035 436.9322 Tm .025 Tc .145 Tw [(comm)9.8(unication / )125(T)149.9(oulouse 3 - Paul-)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 368.5035 426.1322 Tm 0 Tc 0 Tw [(V)60.1(alér)-29.8(y Montpellier 3 univ)20(ersities )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 488.6852 426.1322 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT 9 0 0 9 368.5035 415.3322 Tm .799 .115 .323 rg .025 Tc (LEIRIS)Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9 0 0 9 395.0739 415.3322 Tm .151 .147 .15 rg .1403 Tw [(/ )193.1(Laborator)-29.8(y f)9.8(or Inter)15.1(discipli)]TJ ET EMC /Span <>BDC BT 9 0 0 9 507.3268 415.3322 Tm 0 Tc 0 Tw (-)Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 368.5035 404.5322 Tm .025 Tc .2678 Tw [(nar)-29.8(y Studies on Reality and Social)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 510.2359 404.5322 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 368.5035 393.7322 Tm (Consciousness )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 424.8853 393.7322 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT 9 0 0 9 368.5035 382.9322 Tm .799 .115 .323 rg .0618 Tc (LHUMAIN)Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9 0 0 9 414.3001 382.9322 Tm .151 .147 .15 rg .1604 Tw [(/ Languages,)100.1( literatur)20(e)-20(,)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 510.2364 382.9322 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 368.5035 372.1322 Tm .0132 Tc .0785 Tw [(mediation,)100.1( learning,)100.1( digital interaction)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 510.2351 372.1322 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT 9 0 0 9 368.5035 361.3321 Tm .799 .115 .323 rg .025 Tc (LIRDEF)Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9 0 0 9 399.6749 361.3321 Tm .151 .147 .15 rg .1301 Tw [(/ )182.9(Univ)20(ersity of Montpellier /)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 510.2359 361.3321 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 368.5035 350.5323 Tm .025 Tc .5946 Tw [(UPVM3 Inter)15.1(disciplinar)-29.8(y Resear)24.9(ch)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 510.2359 350.5323 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 368.5035 339.7322 Tm .0311 Tw [(Laborator)-29.8(y in Didactics,)100.1( Education and)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 510.2359 339.7322 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 368.5035 328.9323 Tm [(T)125(raining )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 399.507 328.9323 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT 9 0 0 9 368.5035 318.1321 Tm .799 .115 .323 rg .0127 Tc (PRAXILING)Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9 0 0 9 416.7825 318.1321 Tm .151 .147 .15 rg .079 Tw [(/ )119.5(Language Sciences,)100.1( Psy)]TJ ET EMC /Span <>BDC BT 9 0 0 9 507.327 318.1321 Tm 0 Tc 0 Tw (-)Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 368.5035 307.3321 Tm [(cholog)-20(y and Cognition)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 450.8307 307.3321 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT 9 0 0 9 368.5035 296.5323 Tm .799 .115 .323 rg .025 Tc (RESO)Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9 0 0 9 393.1208 296.5323 Tm .151 .147 .15 rg .2767 Tw [(/ Resear)24.9(ch on Southern and)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 510.2359 296.5323 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 515.4521 296.5323 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 368.5035 285.7321 Tm (Eastern countries)Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 432.3956 285.7321 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT 9 0 0 9 368.5035 274.9321 Tm .799 .115 .323 rg .0065 Tc (RIRRA21)Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9 0 0 9 404.725 274.9321 Tm .151 .147 .15 rg .0852 Tw [(/ )119.5(Repr)20(esenting and in)15.1(v)20(enting)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 510.2368 274.9321 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 368.5035 264.1321 Tm .0496 Tw [(the r)20(eality of r)24.9(omanticism at the da)35.2(wn)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 510.2358 264.1321 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 368.5035 253.3321 Tm [(of the 20th centur)-29.8(y)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 439.5499 253.3321 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT 9 0 0 9 368.5035 242.5321 Tm .799 .115 .323 rg .0897 Tc (SENS)Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9 0 0 9 393.7556 242.5321 Tm .151 .147 .15 rg .0898 Tc -.1176 Tw [(/ Kno)9.8(w).1(ledge)-20(,)100.1( )-250(En)15.2(vir)25(onment,)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 510.2365 242.5321 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 368.5035 231.7321 Tm (Societies )Tj ET EMC EMC /OC /MC977 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 506.41 178.55 18 re f EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 18 0 0 18 212.5981 511.34 Tm 1 g [(21 unités de r)20(echer)20(che)]TJ ET EMC EMC /OC /MC980 BDC /Artifact <>BDC .706 .681 .638 RG .5 w q 1 0 0 1 204.094 523.41 cm 0 0 m 0 -452.544 l S Q EMC EMC /OC /MC982 BDC /Artifact <>BDC q 1 0 0 1 212.598 190.975 cm 0 0 m 297.638 0 l S Q EMC EMC /OC /MC984 BDC /Artifact <>BDC .776 .844 .272 rg 47.698 179.397 37.23 11.051 re f EMC /Artifact <>BDC .819 .869 .396 rg 152.697 179.397 37.224 11.051 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT2 1 Tf 12 0 0 12 47.6977 182.1567 Tm .151 .147 .15 rg (UPVM3)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 84.9281 182.1567 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 89.8868 182.1567 Tm -.03 Tc .0091 Tw [(eis a par)-20(tner of )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 149.8892 182.1567 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 152.7588 182.1567 Tm .0091 Tw (MSH Sud)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 189.9842 182.1567 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 47.7544 170.1567 Tm (\(Human Sciences Institute\).)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 158.4541 170.1567 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 47.6977 162.1567 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .776 .844 .272 rg /GS1 gs 47.698 147.397 29.865 11.051 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT2 1 Tf 12 0 0 12 47.6977 150.1567 Tm .151 .147 .15 rg (PULM)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 77.5629 150.1567 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 79.9842 150.1567 Tm -.0415 Tw [(\(Pr)20(esses univ)20(ersitair)20(es de la)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 189.9842 150.1567 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 47.7544 138.1567 Tm .0087 Tc .0608 Tw [(Méditer)9.8(ranée\) is a scientific publi)]TJ ET EMC /Span <>BDC BT 10 0 0 10 186.7519 138.1567 Tm 0 Tc 0 Tw (-)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 47.7544 126.1567 Tm -.0266 Tw [(shing house among the best univ)20(er)]TJ ET EMC /Span <>BDC BT 10 0 0 10 185.951 126.1567 Tm 0 Tw (-)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 47.7544 114.1568 Tm .0005 Tc .069 Tw [(sity publishers in France:)100.1( 50 books)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 189.9847 114.1568 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 47.7544 102.1568 Tm .01 Tc .2359 Tw [(published per y)20(ear in pa)9.8(per and)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 189.9843 102.1568 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 195.2211 102.1568 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 200.458 102.1568 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 205.6949 102.1568 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 210.9318 102.1568 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 216.1686 102.1568 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 221.4055 102.1568 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 226.6423 102.1568 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 231.8793 102.1568 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 237.116 102.1568 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 242.353 102.1568 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 247.5898 102.1568 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 47.7544 90.1568 Tm [(digital f)9.8(ormat \(e-book\).)]TJ ET EMC EMC /OC /MC1021 BDC /Artifact <>BDC 1 .947 .162 rg /GS1 gs 53.367 510.942 142.223 14.469 re f EMC /P <>BDC BT /TT8 1 Tf 13 0 0 13 53.367 514.6204 Tm .851 .474 .52 rg .0753 Tc .0847 Tw [(R)11.3(ecognised f)-8.7(or its)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 195.5909 514.6204 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC 1 .947 .162 rg 53.367 493.579 37.381 14.469 re f EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 53.367 497.2575 Tm .851 .474 .52 rg -.0229 Tc [(wo)-26(r)-27(k)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 12 0 0 12 90.7478 497.2575 Tm 0 Tc ( )Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 95.7279 497.2575 Tm .151 .147 .15 rg -.0069 Tc .0664 Tw [(in the fields of literatur)20(e)-20(,)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 195.491 497.2575 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 53.367 483.7756 Tm -.01 Tc -.0323 Tw [(languages,)100.1( ar)-20(ts \(LLA\) and human and)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 195.4902 483.7756 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 53.367 471.7756 Tm .3012 Tw [(social sciences \(SHS\),)100.1( Paul-V)60.1(alér)-29.8(y)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 195.4902 471.7756 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 53.367 459.7756 Tm -.01 Tc .0256 Tw [(Univ)20(ersity r)20(elies on a comm)9.8(unity of)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 195.4902 459.7756 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 53.367 447.7757 Tm -.0058 Tc .0653 Tw [(o)9.8(v)20(er 500 teachers and r)20(esear)24.9(chers,)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 195.4902 447.7757 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 53.367 435.7757 Tm -.01 Tc -.0404 Tw [(based on 21 r)20(esear)24.9(ch units,)100.1( including)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 195.4901 435.7757 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 53.367 423.7757 Tm .3962 Tw [(6 UMR \(Mix)29.8(ed Resear)24.9(ch Units\))]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 195.4901 423.7757 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 53.367 411.7758 Tm .0813 Tw [(gr)24.9(ouped within 2 doctoral schools)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 195.4902 411.7758 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 53.367 399.7758 Tm -.01 Tc (\(ED\).)Tj ET EMC EMC /OC /MC1045 BDC /Artifact <>BDC .776 .844 .272 rg /GS1 gs 56.692 363.272 79.097 12 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 12 0 0 12 56.6925 366.5583 Tm .151 .147 .15 rg -.015 Tc (PHD SCHOOLS)Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 12 0 0 12 135.7887 366.5583 Tm 0 Tc ( )Tj ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT /TT2 1 Tf 11.4 0 0 12 56.7165 361.5583 Tm .799 .115 .323 rg ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9.5 0 0 10 56.7165 349.5583 Tm -.015 Tc .041 Tw (PHD SCHOOL 58)Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9.5 0 0 10 127.6169 349.5583 Tm .151 .147 .15 rg [( | Languages,)100.1( litera)]TJ ET EMC /Span <>BDC BT 9.5 0 0 10 195.7292 349.5583 Tm 0 Tc 0 Tw (-)Tj ET EMC /P <>BDC BT 9.5 0 0 10 56.7165 337.5583 Tm -.015 Tc [(tur)20(e)-20(,)100.1( cultur)20(es,)100.1( civilisations \(LLCC\))]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9.5 0 0 10 180.8434 337.5583 Tm 0 Tc ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9.5 0 0 10 56.7165 330.5583 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT 9.5 0 0 10 56.7165 318.5583 Tm .799 .115 .323 rg -.0068 Tc .0613 Tw (PHD SCHOOL 60 )Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 9.5 0 0 10 132.1681 318.5583 Tm .151 .147 .15 rg -.0637 Tw [(| T)149.9(e)0(r)9.8(ritories,)100.1( )-125(tem)]TJ ET EMC /Span <>BDC BT 9.5 0 0 10 195.7287 318.5583 Tm 0 Tc 0 Tw (-)Tj ET EMC /P <>BDC BT 9.5 0 0 10 56.7165 306.5583 Tm -.005 Tc .3449 Tw [(porality)80.1(,)100.1( societies and de)15.1(v)20(elopment)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9.5 0 0 10 198.7998 306.5583 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9.5 0 0 10 56.7165 294.5583 Tm -.015 Tc (\(TTSD\))Tj ET EMC EMC Q endstream endobj 4736 0 obj <>/XObject<>/ExtGState<>/Properties<>>> endobj 4741 0 obj <> endobj 4761 0 obj <>stream /OC /MC1062 BDC /Artifact <>BDC q 1 i 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n 1 g /GS1 gs .015015 0 595.261 595.29 re f EMC /Figure <>BDC Q q 1 i -8.504 603.842 603.78 -609.511 re 297.645 297.66 m W* n 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS1 gs q 595.977 0 0 595.725 -.19205 -.17365 cm /Im16 Do Q EMC EMC /OC /MC1065 BDC /Artifact <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n .488 .769 .826 rg /GS1 gs .015015 527.156 496.713 25.599 re f EMC /P <>BDC BT /TT8 1 Tf 23 0 0 23 63.4961 533.6658 Tm 1 g -.01 Tc 0 Tw [(A)33(TRIUM AND DIGIT)35(AL HUMANITIES:)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 496.7279 533.6658 Tm 0 Tc ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .957 .807 .253 rg .015015 500.157 293.205 25.599 re f EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 63.4961 506.6658 Tm 1 g .0003 Tc -.0003 Tw [(STUDENT WELF)31.3(ARE)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 293.2201 506.6658 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .799 .115 .323 rg .015015 473.157 471.478 25.599 re f EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 63.4961 479.6658 Tm 1 g [(IS A)33(T)0( THE HEART OF THE PR)14(OJECT)]TJ ET EMC EMC /OC /MC1074 BDC /Artifact <>BDC .799 .115 .323 rg 65.197 53.219 501.732 11.339 re f EMC EMC /OC /MC1076 BDC /Artifact <>BDC 28.346 35.737 374.174 11.339 re f EMC EMC /OC /MC1078 BDC /P <>BDC BT /TT11 1 Tf 37 0 7.8646 37 28.3464 52.3468 Tm .957 .807 .253 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /F1 1 Tf 13 0 0 13 64.4217 54.3465 Tm 1 g -.0003 Tc .025 Tw [(Pr)27.7(eparing t)12.7(oda)15.7(y)29.7(s s)8.7(tuden)13.7(ts f)31.7(o)-.3(r)20.7( the ne)17.7(w)16.7( jobs o)16.7(f)5.7( t)12.7(omorr)23.7(o)33.7(w)51.7(,)5.7( means c)7.7(onnecting lit)8.7(e)-.3(r)32.7(a)14.7(tur)27.7(e,)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 566.929 54.3465 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 28.3464 38.3465 Tm -.0002 Tc .0002 Tw [(languag)14.8(es,)5.8( arts,)5.8( and s)5.8(ocial and human scienc)5.8(es,)5.8( t)12.8(o)-.2( digit)5.8(al t)12.8(ools.)]TJ ET EMC /P <>BDC BT /TT11 1 Tf 24 0 5.1014 24 400.1207 32.5875 Tm .402 .74 .821 rg 0 Tc 0 Tw <0003>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT12 1 Tf 24 0 5.1014 24 424.1208 38.3465 Tm .776 .844 .272 rg ( )Tj ET EMC EMC Q endstream endobj 4762 0 obj <>/XObject<>/ExtGState<>/Properties<>>> endobj 4777 0 obj <> endobj 5474 0 obj <>stream /OC /MC1085 BDC /Artifact <>BDC q 1 i 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n .488 .769 .826 rg /GS1 gs 382.677 31.182 212.598 11.338 re f EMC EMC /OC /MC1087 BDC /Artifact <>BDC .706 .681 .638 rg 360 31.182 17.007 11.338 re f EMC EMC /OC /MC1089 BDC /P <>BDC /GS2 gs BT /F2 1 Tf 8 0 0 8 388.386 32.9411 Tm .151 .147 .15 rg .008 Tc 0 Tw [(P)58(A)19(UL)-49(V)60(ALÉR)29(Y )]TJ ET EMC /P <>BDC BT /F3 1 Tf 8 0 0 8 438.7301 32.9411 Tm .0091 Tc [(UNIVERSIT)-10.9(Y )]TJ ET EMC /P <>BDC BT /G1 1 Tf 8 0 0 8 479.4822 32.9411 Tm 0 Tc <0248>Tj ET EMC /P <>BDC BT /F3 1 Tf 8 0 0 8 482.1462 32.9411 Tm .0092 Tc -.0067 Tw [( MONTPELLIER 3)]TJ ET EMC EMC /OC /MC1094 BDC /P <>BDC BT /TT10 1 Tf 8 0 0 8 365.4352 34.3816 Tm -.061 Tc 0 Tw (13)Tj ET EMC EMC /OC /MC1096 BDC /Figure <>BDC Q q 1 i 0 609.448 609.448 -127.559 re 371.572 34.382 m W* n 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS8 gs q 1 0 0 1 -10.97626 257.55359 cm /Fm4543 Do Q EMC EMC /OC /MC1098 BDC /Artifact <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 253.133 256.315 9.209 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 255.4324 Tm .151 .147 .15 rg 0 Tc -.0068 Tw [(Winner of the )100.1(“Pr)24.9(ogramme of in)15.1(v)20(estment f)9.8(or the futur)20(e” \(PIA\) )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 468.9126 255.4324 Tm [( – )100.1(“Nexus:)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.236 255.4324 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 243.4324 Tm [(success at Licence le)15.1(v)20(el with digital humanities”.)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 408.2084 243.4324 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 238.4324 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 224.031 6.134 10.996 re f EMC /Artifact <>BDC 223.732 224.031 48.781 10.996 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 226.4324 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT14 1 Tf 10 0 0 10 218.882 226.5824 Tm 2 Tr .151 .147 .15 RG 0 J 0 j .15 w 10 M [] 0 d <0001>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 223.7321 226.4324 Tm 0 Tr .0114 Tc .068 Tw (La Fabrique)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 272.5133 226.4324 Tm [( is the futur)20.1(e building link)29.8(ed to the )100(“Nexus” educational)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.3376 226.4324 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 214.4324 Tm .0048 Tc -.0365 Tw [(pr)24.9(oject.)100.1( )125(The building,)100.1( mor)20(e than 90% of which is financed b)9.8(y)0( the Occitanie)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.3348 214.4324 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 202.4324 Tm .0111 Tc .0683 Tw [(Region,)100.1( will off)9.8(er o)9.8(v)20.1(er 2.500m² to house all activities r)20.1(elated to cr)24.9(oss-)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 190.4324 Tm .01 Tc 0 Tw [(disciplinar)-29.8(y computer science courses.)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 374.2106 190.4324 Tm 0 Tc ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 185.4324 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 171.031 6.1199 10.996 re f EMC /Artifact <>BDC 223.718 171.031 58.544 10.996 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 173.4324 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT14 1 Tf 10 0 0 10 218.8685 173.5824 Tm 2 Tr <0001>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 223.7184 173.4324 Tm 0 Tr .04 Tc -.0317 Tw (This building )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 282.2619 173.4324 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 285.123 173.4324 Tm -.0317 Tw [(will pr)24.9(omote collaboration and digital inno)9.8(vation f)9.8(or the)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2357 173.4324 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 161.4324 Tm [(Humanities:)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 262.1878 161.4324 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .851 .474 .52 rg /GS1 gs 212.598 147.031 6.1199 10.996 re f EMC /Artifact <>BDC 223.718 147.031 44.747 10.996 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 149.4324 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT14 1 Tf 10 0 0 10 218.8685 149.5824 Tm 2 Tr <0001>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 223.7184 149.4324 Tm 0 Tr [(pr)24.9(oduction)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 268.4646 149.4324 Tm [( of training modules in Digital Humanities;)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 440.3395 149.4324 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 144.4324 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .851 .474 .52 rg /GS1 gs 212.598 130.031 6.22 10.996 re f EMC /Artifact <>BDC 223.818 130.031 53.347 10.996 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 132.4324 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT14 1 Tf 10 0 0 10 218.9685 132.5824 Tm 2 Tr <0001>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 223.8184 132.4324 Tm 0 Tr .01 Tc [(de)15.1(v)20(elopment)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 277.1647 132.4324 Tm .1842 Tw [( of par)-20(tnership pr)24.9(ojects in training/r)20(esear)24.9(ch in Digital)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2358 132.4324 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 514.9567 132.4324 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 519.6774 132.4324 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 524.3981 132.4324 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 529.119 132.4324 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 533.8397 132.4324 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 538.5604 132.4324 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 543.2812 132.4324 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 548.002 132.4324 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 552.7227 132.4324 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 557.4435 132.4324 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 562.1643 132.4324 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 120.4324 Tm [(Humanities;)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 262.2856 120.4324 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 115.4325 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .851 .474 .52 rg /GS1 gs 212.598 101.031 6.1199 10.996 re f EMC /Artifact <>BDC 223.568 101.031 52.65 10.996 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 103.4325 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT14 1 Tf 10 0 0 10 218.8685 103.5825 Tm 2 Tr <0001>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 223.5685 103.4325 Tm 0 Tr -.015 Tc [(coor)15.1(dination )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 276.2181 103.4325 Tm [( with the practical demands of the socio-economic sector)-40(;)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 505.9659 103.4325 Tm 0 Tc ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 98.4324 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .851 .474 .52 rg /GS1 gs 212.598 84.031 6.1199 10.996 re f EMC /Artifact <>BDC 223.718 84.031 40.121 10.996 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 86.4324 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT14 1 Tf 10 0 0 10 218.8685 86.5824 Tm 2 Tr <0001>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 223.7184 86.4324 Tm 0 Tr [(pr)24.9(o)9.8(vision )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 263.8394 86.4324 Tm .0082 Tw [( of connected r)20(esear)24.9(ch zones,)100.1( f)9.8(or collaborativ)20(e pr)24.9(ojects with)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2357 86.4324 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 74.4324 Tm [(pr)20(esentation of lectur)20(er)80.1(-r)20(esear)24.9(cher and student pr)24.9(oduction.)]TJ ET EMC EMC /OC /MC1174 BDC /Artifact <>BDC 1 .947 .162 rg /GS1 gs 212.598 282.848 297.638 14 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT4 1 Tf 14 0 0 14 212.5981 286.6822 Tm .151 .147 .15 rg .0501 Tw [(NEXUS: )69.8(THE 'NEW CURRICULA)80.1(' OF DIGIT)80.1(AL)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 14 0 0 14 510.2358 286.6822 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC 1 .947 .162 rg /GS1 gs 212.598 268.848 87.363 14 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 14 0 0 14 212.5981 272.6823 Tm .151 .147 .15 rg (HUMANITIES)Tj ET EMC EMC /OC /MC1180 BDC /Artifact <>BDC .706 .681 .638 RG .5 w /GS1 gs q 1 0 0 1 204.094 523.41 cm 0 0 m 0 -452.544 l S Q EMC EMC /OC /MC1182 BDC /Artifact <>BDC .851 .474 .52 rg 212.598 475.512 6.0459 10.996 re f EMC /Artifact <>BDC 223.644 475.512 96.276 10.996 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 477.9139 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT14 1 Tf 10 0 0 10 218.7936 478.0639 Tm 2 Tr .151 .147 .15 RG .15 w <0001>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 223.6437 477.9139 Tm 0 Tr -.0075 Tc -.0342 Tw [(The 15,000 m² )100.1(A)100.1(TRIUM )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 319.9196 477.9139 Tm [( pr)24.9(oject will house a librar)-29.8(y inspir)20(ed b)9.7(y)0( the most)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2341 477.9139 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 465.9139 Tm .0033 Tc .0662 Tw [(inno)9.8(vativ)20(e models,)100.1( both in terms of its ar)24.9(chitectural uniqueness and the)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.237 465.9139 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 453.9139 Tm [(w)20(ealth of its printed and electr)24.9(onic collections.)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 404.556 453.9139 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 441.9139 Tm .01 Tc .086 Tw [(Academic and external users will ha)35.2(v)20(e)0( access to o)9.8(v)20(er 600,000 printed)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2356 441.9139 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 513.9738 441.9139 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 517.7118 441.9139 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 521.4498 441.9139 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 525.1879 441.9139 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 528.9259 441.9139 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 532.6641 441.9139 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 536.4022 441.9139 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 540.1401 441.9139 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 543.8782 441.9139 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 547.6163 441.9139 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 551.3543 441.9139 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 429.9139 Tm -.014 Tw [(documents and thousands of digital r)20(esour)24.9(ces,)100.1( rar)20(e and original document)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2357 429.9139 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 417.9139 Tm .008 Tw [(collections,)100.1( m)9.8(ultiple technological ser)-29.8(vices,)100.1( in)15.1(viting w)20(ork r)24.9(ooms as w)20(ell as)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2358 417.9139 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 405.9139 Tm [(a caf)9.8(eteria and r)20(elaxation ar)20(eas.)]TJ ET EMC EMC /OC /MC1212 BDC /Artifact <>BDC 1 .947 .162 rg /GS1 gs 212.598 501.27 297.638 14 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT4 1 Tf 14 0 0 14 212.5981 505.1046 Tm .151 .147 .15 rg -.0409 Tw [(A)80.1(TRIUM: )60.1(A NEW GENERA)80.1(TION OF LIBRARIES)]TJ ET EMC EMC /OC /MC1215 BDC /Artifact <>BDC .706 .681 .638 RG .5 w /GS1 gs q 1 0 0 1 212.598 307.419 cm 0 0 m 297.638 0 l S Q EMC EMC Q endstream endobj 5475 0 obj <>/XObject<>/ExtGState<>/Properties<>>> endobj 5479 0 obj <> endobj 5499 0 obj <>stream /OC /MC1217 BDC /Artifact <>BDC q 1 i 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n 1 g /GS1 gs .015015 0 595.262 595.29 re f EMC /Figure <>BDC Q q 1 i -8.504 603.78 603.781 -612.06 re 297.645 297.66 m W* n 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS1 gs q 595.938 0 0 595.8 -.19461 -.24481 cm /Im18 Do Q EMC EMC /OC /MC1220 BDC /Artifact <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n .363 .721 .893 rg /GS1 gs .015015 527.156 329.706 25.599 re f EMC /P <>BDC BT /TT8 1 Tf 23 0 0 23 63.4961 533.6658 Tm 1 g 0 Tc 0 Tw [(OPEN T)7(O)0( THE W)16(ORLD)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 329.7211 533.6658 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .458 .496 .528 rg .015015 500.157 381.732 25.599 re f EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 63.4961 506.6658 Tm 1 g [(EMBRA)28(CIN)-14(G DIFFEREN)-10(CES)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 381.7471 506.6658 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .818 .292 .185 rg .015015 473.157 63.481 25.599 re f EMC EMC /OC /MC1228 BDC /Artifact <>BDC .363 .721 .893 rg 65.197 53.219 501.732 11.339 re f EMC EMC /OC /MC1230 BDC /Artifact <>BDC 28.346 35.737 287.717 11.339 re f EMC EMC /OC /MC1232 BDC /P <>BDC BT /TT11 1 Tf 37 0 7.8646 37 28.3464 52.3445 Tm 1 .947 .162 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /F1 1 Tf 13 0 0 13 66.2715 54.3443 Tm 1 g .0449 Tc .0946 Tw [(H)8.9(o)5.9(s)8.9(ting 4)6.9(,)33.9(000 in)13.9(t)8.9(erna)14.9(tional s)8.9(tuden)13.9(ts )21(y)18.9(e).9(arly)53.9(,)5.9( )20(while e)16.9(x)15.9(changing and se)8.9(tting up)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 567.1897 54.3443 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 571.5508 54.3443 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 575.9119 54.3443 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 580.2729 54.3443 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 584.6339 54.3443 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 588.995 54.3443 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 593.356 54.3443 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 28.3464 38.3442 Tm .0198 Tc .0002 Tw [(tr)32.8(aining and r)27.8(e)-.2(sear)27.8(ch partnerships,)5.8( is our)20.8( D)12.8(NA.)5.8( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT /TT11 1 Tf 24 0 5.1014 24 316.1649 32.5852 Tm 0 .678 .928 rg 0 Tc 0 Tw <0003>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT12 1 Tf 24 0 5.1014 24 340.1649 38.3442 Tm .776 .844 .272 rg ( )Tj ET EMC EMC Q endstream endobj 5500 0 obj <>/XObject<>/ExtGState<>/Properties<>>> endobj 5515 0 obj <> endobj 6188 0 obj <> endobj 6194 0 obj <> endobj 6201 0 obj <> endobj 6210 0 obj <> endobj 6220 0 obj <> endobj 6221 0 obj <> endobj 6241 0 obj <>stream /OC /MC1251 BDC /Artifact <>BDC q 1 i 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n .488 .769 .826 rg /GS1 gs 382.677 31.182 212.598 11.338 re f EMC EMC /OC /MC1253 BDC /Artifact <>BDC .706 .681 .638 rg 360 31.182 17.007 11.338 re f EMC EMC /OC /MC1255 BDC /P <>BDC /GS2 gs BT /F2 1 Tf 8 0 0 8 388.386 32.9411 Tm .151 .147 .15 rg .008 Tc 0 Tw [(P)58(A)19(UL)-49(V)60(ALÉR)29(Y )]TJ ET EMC /P <>BDC BT /F3 1 Tf 8 0 0 8 438.7301 32.9411 Tm .0091 Tc [(UNIVERSIT)-10.9(Y )]TJ ET EMC /P <>BDC BT /G1 1 Tf 8 0 0 8 479.4822 32.9411 Tm 0 Tc <0248>Tj ET EMC /P <>BDC BT /F3 1 Tf 8 0 0 8 482.1462 32.9411 Tm .0092 Tc -.0067 Tw [( MONTPELLIER 3)]TJ ET EMC EMC /OC /MC1260 BDC /P <>BDC BT /TT10 1 Tf 8 0 0 8 365.4391 34.3816 Tm -.062 Tc 0 Tw (15)Tj ET EMC EMC /OC /MC1262 BDC /Figure <>BDC Q q 1 i 0 609.448 609.448 -127.559 re 371.568 34.382 m W* n 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS8 gs q 1 0 0 1 -10.97626 257.55359 cm /Fm5192 Do Q EMC EMC /OC /MC1264 BDC /Artifact <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n 1 .947 .162 rg /GS1 gs 212.598 180.781 232.852 12 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT4 1 Tf 12 0 0 12 212.5981 184.0674 Tm .151 .147 .15 rg -.005 Tc 0 Tw [(DIVER)9.8(SIFIED UNIVER)9.8(SITY P)60.1(A)0(R)49.8(TNER)9.8(SHIPS)]TJ ET EMC EMC /OC /MC1267 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 161.882 6.021 10.996 re f EMC /Artifact <>BDC 221.665 161.882 10 10.996 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 164.2838 Tm .151 .147 .15 rg 0 Tc <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT15 1 Tf 10 0 0 10 218.7686 164.4337 Tm 2 Tr .151 .147 .15 RG 0 J 0 j .15 w 10 M [] 0 d ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 221.6654 164.2838 Tm 0 Tr (10)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 231.6654 164.2838 Tm [( co-diploma courses and 5 externalised courses.)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 428.721 164.2838 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 159.2837 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 144.545 6.021 11.333 re f EMC /Artifact <>BDC 221.665 144.545 15 11.333 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 147.2837 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT15 1 Tf 10 0 0 10 218.7686 147.4337 Tm 2 Tr ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 221.6654 147.2837 Tm 0 Tr (457)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 236.6655 147.2837 Tm [( Erasm)9.8(us+ agr)20(eements with nearl)9.8(y 250 par)-20(tner univ)20(ersities.)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 479.0482 147.2837 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 142.2838 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 127.882 6.021 10.996 re f EMC /Artifact <>BDC 221.665 127.882 15 10.996 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 130.2838 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT15 1 Tf 10 0 0 10 218.7686 130.4337 Tm 2 Tr ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 221.6654 130.2838 Tm 0 Tr (106)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 236.6655 130.2838 Tm [( cooperation agr)20(eements outside of Eur)24.9(ope \(45 countries\).)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 477.4027 130.2838 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 125.2837 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 110.882 6.021 10.996 re f EMC /Artifact <>BDC 222.37 110.882 4.8499 10.996 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 113.2837 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT15 1 Tf 10 0 0 10 218.7686 113.4337 Tm 2 Tr ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 222.3696 113.2837 Tm 0 Tr (4)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 227.2195 113.2837 Tm -.015 Tc .0642 Tw [( Eur)24.9(opean higher education pr)24.9(ojects w)20(e)0(r)20(e)0( coor)15.1(dinated b)9.8(y)0( UPVM3 bet)]TJ ET EMC /Span <>BDC BT 10 0 0 10 506.8533 113.2837 Tm 0 Tc 0 Tw (-)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 101.2837 Tm -.015 Tc .0013 Tw [(w)20(een 2016 and 2021,)100.1( 2 of which ha)35.2(v)20(e)0( obtained a "Good Practice" label fr)24.9(om)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.0858 101.2837 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 89.2837 Tm -.015 Tc [(the Erasm)9.8(us+ National )100.1(Agency)]TJ ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 332.2897 89.2837 Tm 0 Tc ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 84.2837 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 69.882 6.021 10.996 re f EMC /Artifact <>BDC 221.665 69.882 7.479 10.996 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 72.2837 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT15 1 Tf 10 0 0 10 218.7686 72.4337 Tm 2 Tr ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 221.6654 72.2837 Tm 0 Tr -.015 Tc ( 1)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 229.1436 72.2837 Tm [( Franco-Chinese Institute \(IFC\) at Renmin Univ)20(ersity)80.1(,)100.1( China.)]TJ ET EMC EMC /OC /MC1310 BDC /Artifact <>BDC EMC EMC /OC /MC1313 BDC /Artifact <>BDC .706 .681 .638 RG .5 w /GS1 gs q 1 0 0 1 204.094 523.41 cm 0 0 m 0 -452.544 l S Q EMC EMC /OC /MC1315 BDC /Artifact <>BDC .819 .869 .396 rg 56.692 501.308 38.516 22.102 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 20 0 0 20 56.6925 506.8273 Tm .151 .147 .15 rg 0 Tc -.0278 Tw (20 %)Tj ET EMC /P <>BDC BT 24 0 0 24 95.2081 506.8273 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 101.8212 506.8273 Tm -.0048 Tw [(of all students ar)20(e inter)]TJ ET EMC /Span <>BDC BT 10 0 0 10 194.9462 506.8273 Tm 0 Tw (-)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 56.7496 493.8273 Tm (national at UPVM3)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 132.6969 493.8273 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 56.6925 481.8273 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .957 .807 .253 rg /GS1 gs 56.692 465.688 27 16.576 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT2 1 Tf 18 0 0 18 56.6925 469.8273 Tm .151 .147 .15 rg (137)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 88.2511 469.8273 Tm [(diff)9.8(er)20(ent nationalities )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 175.7902 469.8273 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 12 0 0 12 56.6925 453.8273 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .488 .769 .826 rg /GS1 gs 56.692 436.688 41.734 16.576 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT2 1 Tf 18 0 0 18 56.7496 440.8273 Tm .151 .147 .15 rg (L)Tj ET EMC /P <>BDC BT 18 0 0 18 64.0425 440.8273 Tm -.005 Tc (’IEFE)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 101.3053 440.8273 Tm .0685 Tw [(\(Institute of Fr)20(ench Stu)]TJ ET EMC /Span <>BDC BT 10 0 0 10 195.5971 440.8273 Tm 0 Tc 0 Tw (-)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 56.7496 427.8273 Tm -.015 Tc .0229 Tw [(dies f)9.8(or F)15.1(o)0(r)20(eign Learners\),)100.1( holds the)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 198.8295 427.8273 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 56.7496 414.8273 Tm -.015 Tc (Qualité FLE label )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 125.3663 414.8273 Tm 0 Tc ( )Tj ET EMC EMC /OC /MC1338 BDC /Artifact <>BDC .488 .769 .826 rg /GS1 gs 56.692 171.111 117.444 10 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 56.7496 173.8502 Tm .151 .147 .15 rg .01 Tc .306 Tw [(A “W)59.9(elcome to France)20(”)]TJ ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 174.199 173.8502 Tm [( label)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 198.9795 173.8502 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 204.9176 173.8502 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 210.8557 173.8502 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 216.7939 173.8502 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 222.732 173.8502 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 228.67 173.8502 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 234.6081 173.8502 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 240.5462 173.8502 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 246.4843 173.8502 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 252.4225 173.8502 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 258.3606 173.8502 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 56.7496 160.8502 Tm -.0199 Tc -.0318 Tw [(\(2 stars\) deliv)20(er)20(ed b)9.7(y)0( Campus France)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 198.88 160.8502 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 56.7496 152.8502 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .488 .769 .826 rg /GS1 gs 56.692 136.838 108.114 11 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT4 1 Tf 11 0 0 11 56.7496 139.8502 Tm .151 .147 .15 rg -.0069 Tc -.0398 Tw [(A Francophone centr)20(e )]TJ ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 164.8676 139.8502 Tm -.0019 Tc [( \(Maison)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 198.9795 139.8502 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 56.7496 126.8502 Tm .0383 Tw (des Francophonies\) run in collabo)Tj ET EMC /Span <>BDC BT 10 0 0 10 195.7471 126.8502 Tm 0 Tw (-)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 56.7496 113.8503 Tm .0364 Tw [(ration with Montpellier Metr)24.9(opole)-20(,)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 198.9795 113.8503 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 56.7496 100.8502 Tm -.0026 Tc -.0391 Tw [(the univ)20(ersities of Nîmes and P)24.9(erpi)]TJ ET EMC /Span <>BDC BT 10 0 0 10 195.7478 100.8502 Tm 0 Tc 0 Tw (-)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 56.7496 87.8502 Tm .01 Tc .4817 Tw (gnan and the Human Sciences)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 198.9796 87.8502 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 206.6749 87.8502 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 214.3704 87.8502 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 222.0656 87.8502 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 229.761 87.8502 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 237.4562 87.8502 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 245.1517 87.8502 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 252.847 87.8502 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 260.5424 87.8502 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 56.7496 74.8503 Tm [(centr)20(e \(MSH SUD\) )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 136.3764 74.8503 Tm ( )Tj ET EMC EMC /OC /MC1378 BDC /Artifact <>BDC 1 .947 .162 rg /GS1 gs 212.598 508.906 292.042 12 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT4 1 Tf 12 0 0 12 212.5981 512.1926 Tm .151 .147 .15 rg -.005 Tc [(D)49.8(YNAMIQUE INTERNA)80.1(TIONALE ET P)60.1(A)0(R)49.8(TENARIA)80.1(T)9.8(S)]TJ ET EMC EMC /OC /MC1381 BDC /Artifact <>BDC .851 .474 .52 rg /GS1 gs 212.598 492.207 6.1199 10.996 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 494.6093 Tm .151 .147 .15 rg 0 Tc <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT15 1 Tf 10 0 0 10 218.8685 494.7592 Tm 2 Tr .151 .147 .15 RG .15 w ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 222.0976 494.6093 Tm 0 Tr .0303 Tw [(L)80.1(’UPVM3 offr)20(e un large choix de destinations sur tous les continents a)]TJ /TT1 1 Tf 28.8138 0 TD 0 Tw <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 510.2356 494.6093 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 482.6093 Tm -.008 Tc -.0337 Tw [(l’ensemble de la comm)9.8(unauté univ)20(ersitair)20(e dans le cadr)20(e d’études,)100.1( de stages,)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2356 482.6093 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 470.6093 Tm [(de tra)35.2(vaux de r)20(echer)24.9(che)-20(,)100.1( d’échanges de bonnes pratiques.)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 445.9232 470.6093 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 467.6093 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .851 .474 .52 rg /GS1 gs 212.598 453.207 6.1199 10.996 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 455.6093 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT15 1 Tf 10 0 0 10 218.8685 455.7592 Tm 2 Tr ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 221.5428 455.6093 Tm 0 Tr -.0203 Tw [(L)80.1(’UPVM3 optimise les aides financièr)20(es à la mobilité afin d’encourager la)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2356 455.6093 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 443.6093 Tm -.0054 Tc -.0363 Tw [(mobilité internationale de ses étudiants \(Erasm)9.7(us+,)100.1( Région,)100.1( Ministèr)20(e)-20(,)100.1( Eur)24.9(o-)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 431.6093 Tm 0 Tc 0 Tw (région…\).)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 253.7503 431.6093 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 428.6093 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .851 .474 .52 rg /GS1 gs 212.598 414.207 6.22 10.996 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 416.6092 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT15 1 Tf 10 0 0 10 218.9685 416.7592 Tm 2 Tr ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 224.1577 416.6092 Tm 0 Tr .01 Tc .199 Tw [(L)80.1(’UPVM3 contribue largement au ra)40(y)20(onnement international de la)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2357 416.6092 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 515.1042 416.6092 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 519.9729 416.6092 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 524.8415 416.6092 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 529.71 416.6092 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 534.5786 416.6092 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 539.4473 416.6092 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 544.3158 416.6092 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 549.1844 416.6092 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 554.0529 416.6092 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 558.9216 416.6092 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 404.6092 Tm -.0233 Tw [(r)20(echer)24.9(che française grâce à un engagement cr)24.9(oissant de ses équipes et ses)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2359 404.6092 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 392.6092 Tm [(laboratoir)20(es dans des pr)24.9(ojets eur)24.9(opéens.)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 379.1068 392.6092 Tm ( )Tj ET EMC EMC /OC /MC1420 BDC /Artifact <>BDC .706 .681 .638 RG .5 w /GS1 gs q 1 0 0 1 212.598 203.822 cm 0 0 m 297.638 0 l S Q EMC EMC Q endstream endobj 6242 0 obj <>/XObject<>/ExtGState<>/Properties<>>> endobj 6246 0 obj <> endobj 6266 0 obj <>stream /OC /MC1422 BDC /Artifact <>BDC q 1 i 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n 1 g /GS1 gs .015015 0 595.254 595.29 re f EMC /Figure <>BDC Q q 1 i -8.504 604.8 603.773 -611.151 re 297.645 297.66 m W* n 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS1 gs q 596.158 0 0 595.977 -.3764 -.28192 cm /Im20 Do Q EMC EMC /OC /MC1425 BDC /Artifact <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n .488 .769 .826 rg /GS1 gs .015015 527.156 316.987 25.599 re f EMC /P <>BDC BT /TT8 1 Tf 23 0 0 23 63.4961 533.6658 Tm 1 g 0 Tc 0 Tw [(PR)14(OMO)8(TE C)-11(ONT)35(A)28(CT )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 317.002 533.6658 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .818 .292 .185 rg .015015 500.157 63.481 25.599 re f EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 63.4961 506.6658 Tm 1 g .0001 Tc -.0001 Tw [(WITH W)16.1(ORKS OF ART )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 338.3232 506.6658 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .957 .807 .253 rg .015015 473.157 496.801 25.599 re f EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 63.4961 479.6658 Tm 1 g [(INVITIN)-14(G AMA)33(TEUR INV)35(OL)66(VEMENT)]TJ ET EMC EMC /OC /MC1434 BDC /Artifact <>BDC .824 .329 .201 rg 65.197 53.219 501.732 11.339 re f EMC EMC /OC /MC1436 BDC /Artifact <>BDC 28.346 35.737 277.796 11.339 re f EMC EMC /OC /MC1438 BDC /P <>BDC BT /TT11 1 Tf 37 0 7.8646 37 28.3464 51.2428 Tm 1 .947 .162 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /F1 1 Tf 13 0 0 13 66.2458 53.2425 Tm 1 g .0138 Tc .0409 Tw [(A)31.5( rich ag)14.5(enda o)16.5(f)5.5( e)17.5(v)17.5(e)-.5(n)13.5(ts f)31.5(o)-.5(r)20.5( all campus)21.5(-g)13.5(oers: s)8.5(tuden)13.5(ts,)5.5( s)8.5(t)5.5(a)9.5(f)-.5(f)33.5(,)5.5( pr)23.5(o)16.5(f)33.5(ess)5.5(or)59.5(-r)27.5(esear)27.5(chers,)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 566.7986 53.2425 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 570.0575 53.2425 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 573.3164 53.2425 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 576.5753 53.2425 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 579.8342 53.2425 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 583.0931 53.2425 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 586.3521 53.2425 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 589.6111 53.2425 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 592.8701 53.2425 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 28.3464 37.2424 Tm -.0103 Tc .0003 Tw [(part)40.7(-)17.7(time lectur)27.7(ers,)5.7( as )20(w)17.7(ell as the g)14.7(ener)32.7(al public.)]TJ ET EMC /P <>BDC BT /TT11 1 Tf 24 0 5.1014 24 301.5843 31.4834 Tm .402 .74 .821 rg 0 Tc 0 Tw <0003>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT12 1 Tf 24 0 5.1014 24 325.5843 37.2424 Tm .776 .844 .272 rg ( )Tj ET EMC EMC Q endstream endobj 6267 0 obj <>/XObject<>/ExtGState<>/Properties<>>> endobj 6282 0 obj <> endobj 6984 0 obj <> endobj 6985 0 obj <> endobj 6986 0 obj <> endobj 6989 0 obj <>stream /OC /MC1456 BDC /Artifact <>BDC q 1 i 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n .488 .769 .826 rg /GS1 gs 382.677 31.182 212.598 11.338 re f EMC EMC /OC /MC1458 BDC /Artifact <>BDC .706 .681 .638 rg 360 31.182 17.007 11.338 re f EMC EMC /OC /MC1460 BDC /P <>BDC /GS2 gs BT /F2 1 Tf 8 0 0 8 388.386 32.9411 Tm .151 .147 .15 rg .008 Tc 0 Tw [(P)58(A)19(UL)-49(V)60(ALÉR)29(Y )]TJ ET EMC /P <>BDC BT /F3 1 Tf 8 0 0 8 438.7301 32.9411 Tm .0091 Tc [(UNIVERSIT)-10.9(Y )]TJ ET EMC /P <>BDC BT /G1 1 Tf 8 0 0 8 479.4822 32.9411 Tm 0 Tc <0248>Tj ET EMC /P <>BDC BT /F3 1 Tf 8 0 0 8 482.1462 32.9411 Tm .0092 Tc -.0067 Tw [( MONTPELLIER 3)]TJ ET EMC EMC /OC /MC1465 BDC /P <>BDC BT /TT10 1 Tf 8 0 0 8 365.4547 34.3816 Tm -.0659 Tc 0 Tw (17)Tj ET EMC EMC /OC /MC1467 BDC /Figure <>BDC Q q 1 i 0 609.448 609.448 -127.559 re 371.552 34.382 m W* n 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS8 gs q 1 0 0 1 -10.97626 257.55359 cm /Fm5841 Do Q EMC EMC /OC /MC1469 BDC /Artifact <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n 1 .947 .162 rg /GS1 gs 212.598 229.141 294.906 12 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT4 1 Tf 11.64 0 0 12 212.6405 232.4278 Tm .151 .147 .15 rg -.015 Tc 0 Tw [(THE CAMPUS, )60(A HUB OF CUL)89.7(TURE )60(AND INNO)20(V)80(A)80(TION)]TJ ET EMC EMC /OC /MC1472 BDC /Artifact <>BDC 1 .947 .162 rg /GS1 gs 212.598 509.906 295.6 12 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 12 0 0 12 212.5981 513.1926 Tm .151 .147 .15 rg [(CUL)89.8(TURE IS CENTRAL )69.8(T)40(O)0( )69.8(THE UNIVER)9.8(SITY PR)29.8(OJECT)]TJ ET EMC EMC /OC /MC1475 BDC /Artifact <>BDC .706 .681 .638 RG 0 J 0 j .5 w 10 M [] 0 d /GS1 gs q 1 0 0 1 204.094 523.41 cm 0 0 m 0 -452.544 l S Q EMC EMC /OC /MC1477 BDC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 498.0136 Tm -.0096 Tc -.0321 Tw [(F)15.1(ocused on the )100.1(Ar)-20.1(ts,)100( Literatur)20(e)-20.1(,)100( Languages,)100( Social and Human Sciences,)100( Paul-)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 486.0136 Tm 0 Tc .0036 Tw [(V)60.1(alér)-29.8(y Univ)20(ersity off)9.8(ers an attractiv)20(e range of ar)-20(tistic and cultural training)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2358 486.0136 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 474.0136 Tm -.0038 Tc -.0379 Tw [(options.)100.1( Cultur)20(e is the v)20(e)0(r)-29.8(y)0( substance of our institution,)100.1( it f)9.8(orms an integral)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2355 474.0136 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 462.0136 Tm -.0077 Tc -.034 Tw [(par)-20(t of all our social and educational missions,)100.1( training,)100.1( r)20(esear)24.9(ch and societal)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2361 462.0136 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 450.0136 Tm [(contributions.)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 270.8353 450.0136 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 438.0136 Tm -.0003 Tc -.0414 Tw [(The campus benefits fr)24.9(om exceptional facilities:)100.1( a Museum of Mouldings,)100.1( La)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.235 438.0136 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 426.0136 Tm -.0054 Tc -.0363 Tw [(Vignette)-20(,)100.1( a national theatr)20(e eligible f)9.8(or public funding,)100.1( a symphon)20(y or)24.9(chestra)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2359 426.0136 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 414.0136 Tm -.0417 Tw [(link)29.8(ed to the Montpellier Méditer)9.8(ranée Métr)24.9(opole Regional Conser)-29.8(vator)-29.8(y)80.1(,)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2378 414.0136 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 402.0136 Tm [(and an International Centr)20(e f)9.8(or Medie)15.1(val Music)-20(.)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 407.6419 402.0136 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 390.0136 Tm ( )Tj ET EMC EMC /OC /MC1496 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 211.359 6.021 10 re f EMC /Artifact <>BDC 221.56 211.359 77.953 10 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 213.7608 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 218.6186 213.7608 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 221.5598 213.7608 Tm -.1336 Tw [(La Vignette )-149.9(theatr)20(e)-20(,)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 299.5128 213.7608 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 302.4542 213.7608 Tm -.015 Tc .0163 Tw [(with a )100.1(“national theatr)20(e” label:)100.1( 100 sho)9.8(ws and 20,000)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.0859 213.7608 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 201.7608 Tm -.015 Tc [(spectators/y)20(ear)100.1(.)100.1( La )149.9(Vignette is no)9.8(w in its fifteenth season.)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 432.8123 201.7608 Tm 0 Tc ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 198.7608 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 184.359 6.1209 10 re f EMC /Artifact <>BDC 221.235 184.359 102.12 10 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 186.7608 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 218.7185 186.7608 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 221.2355 186.7608 Tm .01 Tc .064 Tw (A Museum of Mouldings)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 323.3551 186.7608 Tm [( with its 11,000 pr)20(eser)-29.8(v)20(ed w)20(orks and nearl)9.8(y)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2359 186.7608 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 174.7608 Tm [(6,000 visitors/y)20(ear)100.1(.)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 289.81 174.7608 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 171.7608 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 157.359 6.1119 10 re f EMC /Artifact <>BDC 221.182 157.359 94.704 10 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 159.7608 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 218.7101 159.7608 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 221.182 159.7608 Tm .0092 Tc .0603 Tw [(A symphon)20.1(y or)24.9(chestra)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 315.8856 159.7608 Tm [( \(CRR-UPVM3\),)100.1( par)-20(tner of the Regional Music)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2364 159.7608 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 147.7608 Tm [(Conser)-29.8(vator)-29.8(y and Montpellier National Or)24.9(chestra.)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 421.5385 147.7608 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 144.7608 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 130.359 6.021 10 re f EMC /Artifact <>BDC 220.396 130.359 100.102 10 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 132.7608 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 218.6186 132.7608 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 220.3958 132.7608 Tm [(An International Centr)20(e )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 320.4985 132.7608 Tm [( f)9.8(or mediae)15.1(val m)9.8(usic \(CIMM\).)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 439.9124 132.7608 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 127.7608 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 113.359 6.021 10 re f EMC /Artifact <>BDC 220.396 113.359 117.729 10 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 115.7609 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 218.6186 115.7609 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 220.3958 115.7609 Tm [(A Univ)20(ersity Cultural Centr)20(e)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 338.1253 115.7609 Tm ( \(CCU\).)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 370.8011 115.7609 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 110.761 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 96.359 6.009 10 re f EMC /Artifact <>BDC 220.969 96.359 60.206 10 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 98.761 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 218.6071 98.761 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 220.9687 98.761 Tm -.0061 Tc -.0406 Tw [(Ar)-20(t w)20.1(orkshops)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 281.1751 98.761 Tm [( \(dance)-20(,)100.2( song,)100.2( visual ar)-20(ts…\) ar)20.1(e held b)9.8(y)0( the Univ)20.1(ersity )100.1(Ar)-20(ts)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.1881 98.761 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 86.761 Tm -.0127 Tc -.034 Tw [(Centr)20(e each y)20(ear)100.1(,)100.1( complementing activities organised b)9.7(y)0( the students’ centr)20(e)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.1845 86.761 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 74.761 Tm -.005 Tc [(and the SCU)24.9(AS.)]TJ ET EMC EMC /OC /MC1554 BDC /Artifact <>BDC /GS1 gs q 1 0 0 1 212.598 252.024 cm 0 0 m 297.638 0 l S Q EMC EMC /OC /MC1556 BDC /Artifact <>BDC .488 .769 .826 rg 56.692 511.41 142.224 12 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT4 1 Tf 12 0 0 12 56.7496 514.6965 Tm .151 .147 .15 rg .098 Tc .1292 Tw [(Paul-)29.7(V)40(aléry University)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 12 0 0 12 199.0387 514.6965 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12 0 0 12 201.9325 514.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12 0 0 12 204.8264 514.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12 0 0 12 207.7202 514.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12 0 0 12 210.6141 514.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12 0 0 12 213.508 514.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12 0 0 12 216.4019 514.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12 0 0 12 219.2958 514.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12 0 0 12 222.1895 514.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12 0 0 12 225.0835 514.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12 0 0 12 227.9773 514.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12 0 0 12 230.8712 514.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 56.7496 502.6965 Tm .0544 Tw [(cooperates with man)20(y schools and)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 198.9795 502.6965 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 56.7496 490.6965 Tm -.0064 Tw [(institutions in the ar)-20(t sector)100.1(,)100.1( thr)24.9(ou)]TJ ET EMC /Span <>BDC BT 10 0 0 10 195.7472 490.6965 Tm 0 Tw (-)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 56.7496 478.6965 Tm .01 Tc .1968 Tw [(ghout the metr)24.9(opolitan ar)20(ea and)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 198.9797 478.6965 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 56.7496 466.6965 Tm .01 Tc .0739 Tw [(be)15.1(y)20(ond.)100.1( In par)-20(ticular)100.1(,)100.1( the National)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 198.9796 466.6965 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 56.7496 454.6965 Tm .0038 Tc .0657 Tw [(School of )100.1(Ar)24.9(chitectur)20(e)-20(,)100.1( the School)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 198.9795 454.6965 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 56.7496 442.6965 Tm -.0073 Tw [(of Fine )100.2(Ar)-20(ts,)100.1( the Schools of Drama)]TJ ET EMC /Span <>BDC BT 10 0 0 10 195.7471 442.6965 Tm 0 Tw (-)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 56.7496 430.6965 Tm .0029 Tc .0666 Tw [(tic )100.1(Ar)-20(ts,)100.1( the International Chor)20(eo)]TJ ET EMC /Span <>BDC BT 10 0 0 10 195.7467 430.6965 Tm 0 Tc 0 Tw (-)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 56.7496 418.6965 Tm .0058 Tc .0637 Tw [(gra)9.8(ph)35.2(y Institute)-20(,)100.1( CCN Montpellier)100.1(,)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 198.9786 418.6965 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 56.7496 406.6965 Tm .01 Tc .1293 Tw [(the Regional Conser)-29.8(vator)-29.8(y)80.1(,)100.1( Fabr)20(e)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 198.9796 406.6965 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 56.7496 394.6965 Tm .01 Tc .1778 Tw [(Museum,)100.1( MoCo)29.8(,)100.1( Louvr)20(e Museum,)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 198.9795 394.6965 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 56.7496 382.6965 Tm .0255 Tw [(J)20(ean )149.9(Vilar )125(Theatr)20(e)-20(,)100.1( the International)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 198.9796 382.6965 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 56.7496 370.6965 Tm .01 Tc .362 Tw [(Centr)20(e f)9.8(or Medie)15.1(val Music)-20(,)100.1( the)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 198.9795 370.6965 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 205.478 370.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 211.9764 370.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 218.475 370.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 224.9734 370.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 231.4719 370.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 237.9703 370.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 244.4688 370.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 56.7496 358.6965 Tm .0082 Tc .0613 Tw [(Lattara ar)25(chaeological site - Henri)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 198.9794 358.6965 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 56.7496 346.6965 Tm .01 Tc .14 Tw [(Prades Museum,)100.1( the 3M netw)20(ork)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 198.9796 346.6965 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 203.2582 346.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 207.5367 346.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 211.8154 346.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 216.094 346.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 220.3725 346.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 224.6513 346.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 56.7496 334.6965 Tm .0548 Tc .1674 Tw [(of media libraries,)100.1( Montpellier)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 198.9791 334.6965 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 201.3407 334.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 203.7022 334.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 206.0639 334.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 208.4255 334.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 210.787 334.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 213.1487 334.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 215.5103 334.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 217.8719 334.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 220.2334 334.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 222.595 334.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 56.7496 322.6965 Tm [(Ar)24.9(chiv)20(es...)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 98.0973 322.6965 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 56.6925 309.6965 Tm ( )Tj ET EMC EMC Q endstream endobj 6990 0 obj <>/XObject<>/ExtGState<>/Properties<>>> endobj 6993 0 obj <> endobj 7013 0 obj <>stream /OC /MC1627 BDC /Artifact <>BDC q 1 i 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n 1 g /GS1 gs .015015 0 595.261 595.29 re f EMC /Figure <>BDC Q q 1 i -8.504 604.8 603.78 -611.943 re 297.645 297.66 m W* n 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS1 gs q 596.334 0 0 595.99 -.28979 -.42761 cm /Im22 Do Q EMC EMC /OC /MC1630 BDC /Artifact <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n .799 .115 .323 rg /GS1 gs .015015 527.156 500.803 25.599 re f EMC /P <>BDC BT /TT8 1 Tf 23 0 0 23 63.4961 533.6658 Tm 1 g .0002 Tc -.0002 Tw [(PR)14.2(OMO)8.2(TE STUDENT ASSOCIA)33.2(TIONS)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 500.8181 533.6658 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .776 .844 .272 rg .015015 500.157 233.06 25.599 re f EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 63.4961 506.6658 Tm 1 g (OPTIMISE THE)Tj ET EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 233.0751 506.6658 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .957 .807 .253 rg .015015 473.157 420.521 25.599 re f EMC /P <>BDC BT 22.54 0 0 23 63.4887 479.6658 Tm 1 g [(USE OF EXIS)-5.1(TIN)-14.3(G RESOUR)14.3(CES)]TJ ET EMC EMC /OC /MC1639 BDC /Artifact <>BDC 1 .947 .162 rg 65.197 53.219 501.732 11.339 re f EMC EMC /OC /MC1641 BDC /Artifact <>BDC 28.346 35.737 202.01 11.339 re f EMC EMC /OC /MC1643 BDC /P <>BDC BT /TT11 1 Tf 37 0 7.8646 37 28.3464 52.4543 Tm 0 .678 .928 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /F1 1 Tf 12.48 0 0 13 66.2562 54.4541 Tm .151 .147 .15 rg .0149 Tc .0804 Tw [(S)13.9(tuden)13.9(t)13.9( initia)14.9(tiv)17.9(es pr)23.9(omo)16.9(ting deba)14.9(t)8.9(e)-.1( and e)16.9(x)15.9(chang)14.9(e,)5.9( )20(with o)36.9(v)17.9(er)20.9( 300 e)17.9(v)17.9(e)-.1(n)13.9(ts in all ar)27.9(eas,)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 12.48 0 0 13 566.7778 54.4541 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12.48 0 0 13 570.413 54.4541 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12.48 0 0 13 574.0482 54.4541 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12.48 0 0 13 577.6833 54.4541 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12.48 0 0 13 581.3185 54.4541 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12.48 0 0 13 584.9537 54.4541 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12.48 0 0 13 588.589 54.4541 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12.48 0 0 13 592.2241 54.4541 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 12.48 0 0 13 28.3321 38.4541 Tm -.0103 Tc .0003 Tw [(or)10.7(g)15.7(anised ea)12.7(ch )21(y)18.7(e).7(ar)20.7( on the campus.)]TJ ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT /TT11 1 Tf 24 0 5.1014 24 226.4608 32.6952 Tm 1 g 0 Tc 0 Tw <0003>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT12 1 Tf 24 0 5.1014 24 250.3409 38.4541 Tm .776 .844 .272 rg ( )Tj ET EMC EMC Q endstream endobj 7014 0 obj <>/XObject<>/ExtGState<>/Properties<>>> endobj 7017 0 obj <> endobj 7705 0 obj <> endobj 7743 0 obj <>stream /OC /MC1665 BDC /Figure <>BDC q 1 i 0 609.448 609.448 -127.559 re 297.645 297.66 m W* n 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS8 gs q 1 0 0 1 -10.97626 257.55359 cm /Fm6490 Do Q EMC EMC /OC /MC1667 BDC /Artifact <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n .488 .769 .826 rg /GS1 gs 382.677 31.182 212.598 11.338 re f EMC EMC /OC /MC1669 BDC /Artifact <>BDC .706 .681 .638 rg 360 31.182 17.007 11.338 re f EMC EMC /OC /MC1671 BDC /P <>BDC /GS2 gs BT /F2 1 Tf 8 0 0 8 388.386 32.9411 Tm .151 .147 .15 rg .008 Tc 0 Tw [(P)58(A)19(UL)-49(V)60(ALÉR)29(Y )]TJ ET EMC /P <>BDC BT /F3 1 Tf 8 0 0 8 438.7301 32.9411 Tm .0091 Tc [(UNIVERSIT)-10.9(Y )]TJ ET EMC /P <>BDC BT /G1 1 Tf 8 0 0 8 479.4822 32.9411 Tm 0 Tc <0248>Tj ET EMC /P <>BDC BT /F3 1 Tf 8 0 0 8 482.1462 32.9411 Tm .0092 Tc -.0067 Tw [( MONTPELLIER 3)]TJ ET EMC EMC /OC /MC1676 BDC /P <>BDC BT /TT10 1 Tf 8 0 0 8 365.443 34.3816 Tm -.063 Tc 0 Tw (19)Tj ET EMC EMC /OC /MC1678 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 476.85 6.021 10.996 re f EMC /Artifact <>BDC 1 g 218.619 476.85 3.0459 10.996 re f EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg 221.665 476.85 10 10.996 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 479.2515 Tm .151 .147 .15 rg 0 Tc <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT15 1 Tf 10 0 0 10 218.7686 479.4015 Tm 2 Tr .151 .147 .15 RG 0 J 0 j .15 w 10 M [] 0 d ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 221.6654 479.2515 Tm 0 Tr (40)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 231.6654 479.2515 Tm [( student associations in contact with the Student Lif)9.8(e Ser)-29.8(vice)-20(.)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 482.4613 479.2515 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 474.2515 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 459.85 5.9729 10.996 re f EMC /Artifact <>BDC 1 g 218.571 459.85 2.589 10.996 re f EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg 221.16 459.85 38.189 10.996 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 462.2515 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT15 1 Tf 10 0 0 10 218.7205 462.4015 Tm 2 Tr ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 221.1605 462.2515 Tm 0 Tr -.0048 Tc -.0369 Tw [(Ov)20(er 300)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 259.3487 462.2515 Tm [( e)15.1(v)20(ents organised b)9.8(y)0( the student unions \(Maison des Etudiants\).)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2365 462.2515 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 457.2515 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 442.85 6.021 10.996 re f EMC /Artifact <>BDC 1 g 218.619 442.85 3.0459 10.996 re f EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg 221.665 442.85 10 10.996 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 445.2515 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT15 1 Tf 10 0 0 10 218.7686 445.4015 Tm 2 Tr ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 221.6654 445.2515 Tm 0 Tr (50)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 231.6654 445.2515 Tm [( spor)-20(ts activities a)35.2(vailable)-20(.)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 336.1967 445.2515 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 440.2515 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 425.85 5.957 10.996 re f EMC /Artifact <>BDC 1 g 218.555 425.85 2.59 10.996 re f EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg 221.145 425.85 14.811 10.996 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 428.2515 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT15 1 Tf 10 0 0 10 218.7055 428.4015 Tm 2 Tr ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 221.1454 428.2515 Tm 0 Tr -.0063 Tc (256)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 235.9562 428.2515 Tm -.0354 Tw [( licence-holders f)9.8(or official competitions,)100.1( with se)15.1(v)20(eral at national le)15.1(v)20(el,)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2384 428.2515 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 416.2515 Tm [(and o)9.8(v)20(er 1,750 students r)20(egister)20(ed on spor)-20(ts options.)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 430.64 416.2515 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 411.2515 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 396.85 6.057 10.996 re f EMC /Artifact <>BDC 1 g 218.655 396.85 3.8089 10.996 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 399.2515 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT15 1 Tf 10 0 0 10 218.805 399.4015 Tm 2 Tr ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 222.4636 399.2515 Tm 0 Tr .0036 Tc .0659 Tw [(A univ)20(ersity ser)-29.8(vice f)9.7(or pr)20(e)15.1(v)20(entiv)20(e medicine and healthcar)20(e initiativ)20(es)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2375 399.2515 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 387.2515 Tm (\(SUMPPS\).)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 255.4984 387.2515 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 382.2515 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 367.85 6.021 10 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 370.2515 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 218.6186 370.2515 Tm -.01 Tw [( )100.1(A ser)-29.8(vice and action plan f)9.8(or impairments and a 2018-23 plan f)9.8(or acces)]TJ ET EMC /Span <>BDC BT 10 0 0 10 507.0032 370.2515 Tm 0 Tw (-)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 358.2515 Tm [(sibility and suppor)-20(t f)9.8(or students with disabilities.)]TJ ET EMC EMC /OC /MC1731 BDC /Artifact <>BDC 1 .947 .162 rg /GS1 gs 212.598 192.792 155.168 12 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT4 1 Tf 12 0 0 12 212.5981 196.0787 Tm .151 .147 .15 rg [(P)60.1(A)9.8(UL-)29.8(V)80.1(ALÉR)60.1(Y UNIVER)9.8(SITY:)]TJ ET EMC EMC /OC /MC1734 BDC /Artifact <>BDC .706 .681 .638 RG .5 w /GS1 gs q 1 0 0 1 204.094 523.41 cm 0 0 m 0 -452.544 l S Q EMC EMC /OC /MC1736 BDC /Artifact <>BDC 1 .947 .162 rg 212.598 503.196 295.148 12 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 12 0 0 12 212.5981 506.4829 Tm .151 .147 .15 rg [(A LIVEL)89.8(Y CAMPUS LIFE, )60.1(A SUPPOR)49.8(TIVE UNIVER)9.8(SITY)]TJ ET EMC EMC /OC /MC1739 BDC /Artifact <>BDC /GS1 gs q 1 0 0 1 212.598 214.788 cm 0 0 m 297.638 0 l S Q EMC EMC /OC /MC1741 BDC /Artifact <>BDC .851 .474 .52 rg 212.598 172.796 6.021 10 re f EMC /Artifact <>BDC 221.119 172.796 39.423 10 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 175.1982 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 221.1185 175.1982 Tm [(pr)24.9(omotes)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 260.5424 175.1982 Tm [( equal oppor)-20(tunities and fighting discrimination;)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 452.847 175.1982 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 172.1982 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .851 .474 .52 rg /GS1 gs 212.598 157.796 6.021 10 re f EMC /Artifact <>BDC 221.119 157.796 52.875 10 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 160.1982 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 221.1185 160.1982 Tm (is committed)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 273.9945 160.1982 Tm [( to sustainable de)15.1(v)20(elopment and societal r)20(esponsibility;)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 497.6859 160.1982 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 157.1982 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .851 .474 .52 rg /GS1 gs 212.598 142.796 6.021 10 re f EMC /Artifact <>BDC 221.119 142.796 67.08 10 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 145.1982 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 221.1185 145.1982 Tm [(acts to impr)24.9(o)9.8(v)20(es)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 288.1986 145.1982 Tm [( the quality of lif)9.8(e f)9.8(or students and staff;)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 450.5032 145.1982 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 142.1982 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .851 .474 .52 rg /GS1 gs 212.598 127.796 6.021 10 re f EMC /Artifact <>BDC 221.119 127.796 67.519 10 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 130.1982 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 221.1185 130.1982 Tm [(builds a)35.2(war)20(eness)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 288.6381 130.1982 Tm [( on issues of disability and accessibility;)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 447.4857 130.1982 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 127.1982 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .851 .474 .52 rg /GS1 gs 212.598 112.796 6.1209 10 re f EMC /Artifact <>BDC 221.219 112.796 36.503 10 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 115.1983 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 221.2185 115.1983 Tm .01 Tc [(suppor)-20(ts)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 257.7218 115.1983 Tm .1112 Tw [( elite athletes with ada)9.8(pted timetables,)100.1( conciliating spor)-20(ting)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2358 115.1983 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 514.2263 115.1983 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 518.2166 115.1983 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 522.2071 115.1983 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 526.1976 115.1983 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 530.1882 115.1983 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 534.1785 115.1983 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 538.1689 115.1983 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 542.1594 115.1983 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 546.1499 115.1983 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 550.1403 115.1983 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 103.1983 Tm [(car)20(eers with academic contin)9.8(uity;)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 349.8197 103.1983 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 100.1983 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .851 .474 .52 rg /GS1 gs 212.598 85.796 6.021 10 re f EMC /Artifact <>BDC 221.119 85.796 23.017 10 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 88.1983 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 221.1185 88.1983 Tm [(off)9.8(ers)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 244.1362 88.1983 Tm .067 Tw [( n)9.8(umer)24.9(ous e)15.1(v)20(ents and exchange oppor)-20(tunities \(ann)9.8(ual personnel)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2358 88.1983 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 76.1983 Tm [(par)-20(ty)80.1(,)100.1( graduation cer)20(emon)20(y)80.1(,)100.1( staff and student integration da)40(ys…\).)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 476.4408 76.1983 Tm ( )Tj ET EMC EMC Q endstream endobj 7744 0 obj <>/XObject<>/ExtGState<>/Properties<>>> endobj 7747 0 obj <> endobj 7767 0 obj <>stream /OC /MC1797 BDC /Artifact <>BDC q 1 i 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n 1 g /GS1 gs .015015 0 595.259 595.29 re f EMC /Figure <>BDC Q q 1 i -9.524 604.8 604.798 -610.409 re 297.645 297.66 m W* n 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS1 gs q 611.397 0 0 610.916 -11.875 -6.5716 cm /Im24 Do Q EMC EMC /OC /MC1800 BDC /Artifact <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n .706 .681 .638 rg /GS1 gs .015015 527.156 353.879 25.599 re f EMC /P <>BDC BT /TT8 1 Tf 23 0 0 23 63.4961 533.6658 Tm 1 g 0 Tc 0 Tw [(A PR)14(O)8(TECTED HERIT)35(A)24(G)0(E)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 353.8943 533.6658 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .776 .844 .272 rg .015015 500.157 447.995 25.599 re f EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 63.4961 506.6658 Tm 1 g [(A WEL)16(C)-11(OMIN)-14(G ENVIR)14(ONMENT)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 448.0101 506.6658 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .799 .115 .323 rg .015015 473.157 63.481 25.599 re f EMC /P <>BDC BT 23 0 0 23 63.4961 479.6658 Tm 1 g ( )Tj ET EMC EMC /OC /MC1809 BDC /Artifact <>BDC .851 .884 .391 rg 65.197 53.219 501.732 11.339 re f EMC EMC /OC /MC1811 BDC /Artifact <>BDC 28.346 35.737 414.96 11.339 re f EMC EMC /OC /MC1813 BDC /P <>BDC BT /TT11 1 Tf 37 0 7.8646 37 28.3464 51.841 Tm .799 .115 .323 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /F1 1 Tf 13 0 0 13 66.1371 53.8407 Tm .151 .147 .15 rg .0311 Tc .0436 Tw [(Our)20.7( univ)17.7(ersit)-7.3(y)16.7( holds the )21(20th c)5.7(e)-.3(n)13.7(tur)-9.3(y)16.7( heri)]TJ 20.5465 0 TD [(t)5.7(a)4.7(g)14.7(e)18.7(Ž)20.7( label.)5.7( )26(The original ar)27.7(chit)8.7(e)4.7(ctur)27.7(e,)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 567.0623 53.8407 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 570.5811 53.8407 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 574.0999 53.8407 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 577.6187 53.8407 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 581.1375 53.8407 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 584.6562 53.8407 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 588.175 53.8407 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 591.6937 53.8407 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 595.2125 53.8407 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 13 0 0 13 28.3464 37.8407 Tm .01 Tc [(char)33(a)13(c)4(t)9(eris)9(tic o)17(f)6( the 19)14(7)8(0s,)6( s)9(t)6(ands alongside c)8(o)0(n)14(t)9(empor)33(ar)-9(y)17( buildings.)]TJ ET EMC /P <>BDC /GS1 gs BT /TT11 1 Tf 24 0 5.1014 24 441.0009 32.0816 Tm .488 .769 .826 rg 0 Tc <0003>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT12 1 Tf 24 0 5.1014 24 465.0009 37.8407 Tm 1 g ( )Tj ET EMC EMC Q endstream endobj 7768 0 obj <>/XObject<>/ExtGState<>/Properties<>>> endobj 7783 0 obj <> endobj 8455 0 obj <> endobj 8469 0 obj <> endobj 8475 0 obj <> endobj 8476 0 obj <> endobj 8477 0 obj <>stream /OC /MC1828 BDC /Artifact <>BDC q 1 i 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n .488 .769 .826 rg /GS1 gs 382.677 31.182 212.598 11.338 re f EMC EMC /OC /MC1830 BDC /Artifact <>BDC .706 .681 .638 rg 360 31.182 17.007 11.338 re f EMC EMC /OC /MC1832 BDC /P <>BDC /GS2 gs BT /F2 1 Tf 8 0 0 8 388.386 32.9411 Tm .151 .147 .15 rg .008 Tc 0 Tw [(P)58(A)19(UL)-49(V)60(ALÉR)29(Y )]TJ ET EMC /P <>BDC BT /F3 1 Tf 8 0 0 8 438.7301 32.9411 Tm .0091 Tc [(UNIVERSIT)-10.9(Y )]TJ ET EMC /P <>BDC BT /G1 1 Tf 8 0 0 8 479.4822 32.9411 Tm 0 Tc <0248>Tj ET EMC /P <>BDC BT /F3 1 Tf 8 0 0 8 482.1462 32.9411 Tm .0092 Tc -.0067 Tw [( MONTPELLIER 3)]TJ ET EMC EMC /OC /MC1837 BDC /P <>BDC BT /TT10 1 Tf 8 0 0 8 365.32 34.3816 Tm -.0322 Tc 0 Tw (21)Tj ET EMC EMC /OC /MC1839 BDC /Figure <>BDC Q q 1 i 0 609.448 609.448 -127.559 re 371.687 34.382 m W* n 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS8 gs q 1 0 0 1 -10.97626 257.55359 cm /Fm7139 Do Q EMC EMC /OC /MC1841 BDC /Artifact <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n 1 .947 .162 rg /GS1 gs 212.598 509.906 197.549 12 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT4 1 Tf 12 0 0 12 212.5981 513.1925 Tm .151 .147 .15 rg 0 Tc 0 Tw [(A SINGULAR )60.1(AND RICH HERIT)80.1(A)29.8(G)0(E)]TJ ET EMC EMC /OC /MC1844 BDC /Artifact <>BDC .706 .681 .638 RG 0 J 0 j .5 w 10 M [] 0 d /GS1 gs q 1 0 0 1 204.094 523.41 cm 0 0 m 0 -452.544 l S Q EMC EMC /OC /MC1846 BDC /Artifact <>BDC 1 .947 .162 rg 212.598 200.884 296.654 12 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 12 0 0 12 212.5981 204.1704 Tm .151 .147 .15 rg -.02 Tc [(THE CAMPUS IS BEING RENO)20(V)80.1(A)80.1(TED )60.1(AND EXP)60.1(ANDED)]TJ ET EMC EMC /OC /MC1849 BDC /Artifact <>BDC /GS1 gs q 1 0 0 1 212.598 221.471 cm 0 0 m 297.638 0 l S Q EMC EMC /OC /MC1851 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg 212.598 491.733 6.021 10 re f EMC /Artifact <>BDC 220.332 491.733 124.063 10 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 494.1345 Tm .151 .147 .15 rg 0 Tc <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 218.6186 494.1345 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 220.3316 494.1345 Tm -.01 Tc .0285 Tw [(With a )100.1(“20th centur)-29.8(y heritage”)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 344.3953 494.1345 Tm [( label,)100.1( a)35.1(war)15.1(ded b)9.8(y)0( the Minister of Cultur)20(e)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.1357 494.1345 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 482.1345 Tm .131 Tw [(and Comm)9.8(unication,)100.1( the Univ)20(ersity’)80.1(s original buildings ar)20(e pr)24.9(otected as)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.1359 482.1345 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 514.2241 482.1345 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 518.3124 482.1345 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 522.4006 482.1345 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 526.4889 482.1345 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 530.5771 482.1345 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 534.6654 482.1345 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 538.7536 482.1345 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 542.8419 482.1345 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 546.9303 482.1345 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 551.0186 482.1345 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 555.1068 482.1345 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 470.1345 Tm -.01 Tc [(historical mon)9.8(uments,)100.1( r)20(epr)20(esentativ)20(e of 20th centur)-29.8(y cr)20(eation.)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 461.3699 470.1345 Tm 0 Tc ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 467.1345 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 452.733 6.021 10 re f EMC /Artifact <>BDC 221.611 452.733 42.99 10 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 455.1345 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 218.6186 455.1345 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 221.611 455.1345 Tm .0314 Tw (Le campus)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 264.601 455.1345 Tm [( hosts n)9.8(umer)24.9(ous ar)-20(tw)20(orks,)100.1( some famous,)100.1( such as the mon)9.8(u)]TJ ET EMC /Span <>BDC BT 10 0 0 10 507.0034 455.1345 Tm 0 Tw (-)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 443.1345 Tm .0061 Tc .0634 Tw [(mental entrance por)-20.1(tal b)9.7(y)0( )149.9(Victor )149.9(V)60(asar)20(el)9.7(y)80(,)100.1( or )100.1(Alber)-20.1(t Dupin’)80(s )100.1(“Cyclopean)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2375 443.1345 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 431.1345 Tm (wall”.)Tj ET EMC EMC /OC /MC1885 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 183.297 6.0079 10 re f EMC /Artifact <>BDC 220.868 183.297 56.909 10 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 185.6985 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 218.6061 185.6985 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 220.8679 185.6985 Tm -.0012 Tc -.0405 Tw [(THE )117(A)100.1(TRIUM)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 277.777 185.6985 Tm [( stands at the entrance to the campus.)100.1( Its audacious design)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.237 185.6985 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 173.6985 Tm .0095 Tc .06 Tw [(symbolises the Univ)20.1(ersity’)80.1(s f)9.8(o).1(rwar)15.2(d looking a)9.8(ppr)24.9(oach.)100.1( Mor)20.1(e)0( than just a)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2338 173.6985 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 513.7068 173.6985 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 517.1796 173.6985 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 520.6526 173.6985 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 524.1255 173.6985 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 527.5984 173.6985 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 531.0713 173.6985 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 161.6985 Tm .0064 Tc .0631 Tw [(univ)20(ersity librar)-29.8(y)80(,)100.1( the futur)20(e )100.1(“Learning Center” is an inno)9.7(vativ)20(e concept)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2352 161.6985 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 149.6985 Tm [(with cutting edge ser)-29.8(vices and facilities.)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 371.5775 149.6985 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 146.6985 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 132.297 5.9599 10 re f EMC /Artifact <>BDC 220.819 132.297 27.273 10 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 134.6986 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 218.5578 134.6986 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 220.8195 134.6986 Tm -.0061 Tc (Nexus,)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 248.0918 134.6986 Tm -.0356 Tw [( a major univ)20(ersity and scientific pr)24.9(oject,)100.1( will be completed in 2026)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2365 134.6986 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 122.6986 Tm [(with a dedicated digital building,)100.1( )100.1(“La Fabrique”.)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 399.766 122.6986 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 119.6985 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 212.598 105.297 6.021 10 re f EMC /Artifact <>BDC 221.055 105.297 207.751 10 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT13 1 Tf 10 0 0 10 212.5981 107.6985 Tm .151 .147 .15 rg <0002>Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 218.6186 107.6985 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 221.055 107.6985 Tm -.0242 Tw [(In 2025,)100.1( the cur)9.8(r)20(ent )100.1(“Ramon Llull” univ)20(ersity librar)-29.8(y)80.1(,)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 428.8057 107.6985 Tm [( which holds a )100.1(“20th)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2359 107.6985 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 95.6985 Tm -.006 Tw [(centur)-29.8(y heritage” label,)100.1( will be equipped with ne)15.1(w classr)24.9(ooms and audito)]TJ ET EMC /Span <>BDC BT 10 0 0 10 507.0034 95.6985 Tm 0 Tw (-)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 83.6985 Tm .0148 Tw [(riums,)100.1( academic and scientific documentation centr)20(es \(CDPS\),)100.1( and shar)20(ed)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 510.2357 83.6985 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 212.5981 71.6985 Tm [(facilities,)100.1( including an exhibition hall and caf)9.8(eteria…)]TJ ET EMC EMC /OC /MC1928 BDC /Artifact <>BDC .402 .74 .821 rg /GS1 gs 56.692 98.649 101.763 10 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT4 1 Tf 10 0 0 10 56.7496 101.3882 Tm .151 .147 .15 rg -.0066 Tw [(R)20(enewal of the DD&R)9.7(S)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 158.5166 101.3882 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT2 1 Tf 10 0 0 10 161.2293 101.3882 Tm -.015 Tc (\(Sustaina)Tj ET EMC /Span <>BDC BT 10 0 0 10 195.5971 101.3882 Tm 0 Tc (-)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 56.7496 88.3882 Tm -.015 Tc -.0409 Tw [(ble De)15.1(v)20(elopment and Social Respon)]TJ ET EMC /Span <>BDC BT 10 0 0 10 195.5971 88.3882 Tm 0 Tc 0 Tw (-)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 56.7496 75.3882 Tm -.015 Tc (sibility\) label until 2023.)Tj ET EMC /P <>BDC BT 10 0 0 10 147.8824 75.3882 Tm 0 Tc ( )Tj ET EMC EMC Q endstream endobj 8478 0 obj <>/XObject<>/ExtGState<>/Properties<>>> endobj 8482 0 obj <> endobj 8487 0 obj <> endobj 8492 0 obj <> endobj 8497 0 obj <> endobj 8514 0 obj <> endobj 8529 0 obj <>stream /OC /MC1938 BDC /Artifact <>BDC q 1 i 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n 1 g /GS1 gs 195.591 161.575 399.685 269.292 re f EMC /Figure <>BDC Q q 1 i 195.591 430.867 399.685 -269.292 re 297.645 297.66 m W* n 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS1 gs q 400.431 0 0 269.88 195.333 161.277 cm /Im26 Do Q EMC EMC /OC /MC1941 BDC /Artifact <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n 1 g /GS1 gs .015015 161.576 189.906 223.936 re f EMC /Figure <>BDC Q q 1 i -8.504 385.512 198.425 -223.936 re 297.645 297.66 m W* n 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS1 gs q 190.469 0 0 224.384 -.15326 161.346 cm /Im28 Do Q EMC EMC /OC /MC1944 BDC /Artifact <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n 1 g /GS1 gs .015015 392.099 189.906 203.192 re f EMC /Figure <>BDC Q q 1 i -8.504 605.654 198.425 -213.555 re 297.645 297.66 m W* n 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS1 gs q 190.515 0 0 203.68 -.2702 391.835 cm /Im30 Do Q EMC EMC /OC /MC1947 BDC /Artifact <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n 1 g /GS1 gs 365.669 436.536 229.607 158.755 re f EMC /Figure <>BDC Q q 1 i 365.669 605.654 229.607 -169.118 re 297.645 297.66 m W* n 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS1 gs q 230.405 0 0 159.124 365.485 436.331 cm /Im32 Do Q EMC EMC /OC /MC1950 BDC /Artifact <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n .851 .884 .391 rg /GS1 gs 195.591 436.536 164.409 122.677 re f EMC EMC /OC /MC1952 BDC /Artifact <>BDC 1 .947 .162 rg 85.039 76.614 76.923 7.3671 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT2 1 Tf 8 0 0 8 85.0706 78.4535 Tm .151 .147 .15 rg 0 Tc 0 Tw [(“20th centur)-29.8(y heritage”)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 8 0 0 8 161.9963 78.4535 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 8 0 0 8 85.0706 69.4535 Tm -.004 Tc -.0377 Tw [(The )100.1(“20th centur)-29.7(y heritage” label was cr)20.1(eated in 1999,)100.1( b)9.8(y).1( the Minister of Cultur)20.1(e and Comm)9.8(unication,)100.1( as par)-20(t)0( of a gr)24.9(oup of pr)24.9(oj)]TJ 50.5828 0 TD [(ects aimed at pr)24.9(omoting)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 8 0 0 8 566.9863 69.4535 Tm 0 Tc 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 8 0 0 8 85.0706 60.4535 Tm [(the centur)-29.8(y’)80.1(s urban and ar)24.9(chitectural heritage)-20(.)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 8 0 0 8 235.9104 60.4535 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 8 0 0 8 85.0706 49.4535 Tm ( )Tj ET EMC /Artifact <>BDC 1 .947 .162 rg /GS1 gs 85.039 38.844 39.157 6.446 re f EMC /P <>BDC /GS2 gs BT 7 0 0 7 85.0706 40.4535 Tm .151 .147 .15 rg .0485 Tw [(1% ar)-20(ts fund:)100.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 7 0 0 7 124.2294 40.4535 Tm [( fr)24.9(om top to bottom,)100.1( fr)24.9(om left to right:)100.1( )100.1(“Jacob and the angel” b)9.8(y)0( Stephen Marsden;)100.1( interior vie)15.1(w of the Museum of Mouldings;)100.1( )100.1(“W)]TJ 53.2511 0 TD (ell of sciences” entrance)Tj ET EMC /P <>BDC BT 7 0 0 7 566.9817 40.4535 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 7 0 0 7 85.0706 31.4535 Tm .0133 Tw [(building E\) b)9.8(y)0( Daniel Dezeuze;)100.1( )100.1(“The Cyclopean wall” b)9.8(y)0( )100.1(Alber)-20(t Dupin;)100.1( )100.1(“Lab)9.8(yrinth of meditation” b)9.8(y)0( Paul Bouthier)100.1(,)100.1( par)-20(t of the de)]TJ 51.7502 0 TD [(cor in the original ar)24.9(chitectur)20(e b)9.8(y)0( Jaulmes,)]TJ ET EMC /P <>BDC BT 7 0 0 7 566.9818 31.4535 Tm 0 Tw ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 7 0 0 7 85.0706 22.4535 Tm [(Egger and Deshons;)100.1( )100.1(“Jacob and the angel” b)9.8(y)0( Stephen Marsden;)100.1( Mon)9.8(umental entrance por)-20(tal,)100.1( designed b)9.8(y)0( )149.9(Victor )149.9(V)60.1(asar)20(el)9.8(y)80.1(.)]TJ ET EMC EMC /OC /MC1968 BDC /Figure <>BDC Q q 1 i 11.339 88.114 69.977 -69.488 re 425.025 22.453 m W* n 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS1 gs q 73.152 0 0 69.492 9.7126 18.622 cm /Im34 Do Q EMC EMC /OC /MC1970 BDC /Artifact <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n .706 .681 .638 RG 0 J 0 j .5 w 10 M [] 0 d /GS1 gs q 1 0 0 1 13.376 91.369 cm 0 0 m 553.553 0 l S Q EMC EMC /OC /MC1972 BDC /P <>BDC /GS2 gs BT /TT2 1 Tf 0 6 -6 0 587.0535 37.7948 Tm .151 .147 .15 rg 0 Tc 0 Tw [(Comm)9.8(unication Depar)-20(tment I October 2022)]TJ ET EMC EMC /OC /MC1974 BDC /P <>BDC /GS1 gs BT /TT17 1 Tf 0 6.79 -7 0 587.5903 17.4439 Tm .824 .329 .201 rg (<)Tj ET EMC /P <>BDC BT 0 6.79 -7 0 587.5903 22.8759 Tm .706 .681 .638 rg (<)Tj ET EMC /P <>BDC BT 0 6.79 -7 0 587.5903 28.3079 Tm .957 .807 .253 rg (<)Tj ET EMC EMC Q endstream endobj 8530 0 obj <>/XObject<>/ExtGState<>/Properties<>>> endobj 8533 0 obj <> endobj 9185 0 obj <> endobj 9191 0 obj <> endobj 9196 0 obj <> endobj 9201 0 obj <> endobj 9202 0 obj <>stream /OC /MC1978 BDC /Figure <>BDC q 1 i 0 609.448 609.448 -127.559 re 297.645 297.66 m W* n 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS8 gs q 1 0 0 1 -10.97626 257.55359 cm /Fm7788 Do Q EMC EMC /OC /MC1980 BDC /Artifact <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n 1 g /GS1 gs .015015 0 595.26 212.104 re f EMC /Figure <>BDC Q q 1 i 0 212.104 606.614 -220.607 re 297.645 297.66 m W* n 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS1 gs q 596.483 0 0 212.733 -.30399 -.33643 cm /Im36 Do Q EMC EMC /OC /MC1983 BDC /Artifact <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n .819 .869 .396 rg /GS1 gs .015015 216.851 359.984 82.205 re f EMC EMC /OC /MC1985 BDC /Artifact <>BDC 1 g .015015 304.429 359.984 198.625 re f EMC /Figure <>BDC Q q 1 i 0 503.054 359.999 -198.625 re 297.645 297.66 m W* n 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS1 gs q 360.61 0 0 199.102 -.000336 304.179 cm /Im38 Do Q EMC EMC /OC /MC1988 BDC /Artifact <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n 1 g /GS1 gs 365.669 216.852 229.606 229.379 re f EMC /Figure <>BDC Q q 1 i 365.669 446.231 240.945 -229.379 re 297.645 297.66 m W* n 0 595.276 595.275 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS1 gs q 230.33 0 0 229.873 365.413 216.601 cm /Im40 Do Q EMC EMC /OC /MC1991 BDC /Artifact <>BDC EMC EMC Q endstream endobj 9203 0 obj <>/ExtGState<>/Properties<>>> endobj 9206 0 obj <> endobj 9874 0 obj <> endobj 9882 0 obj <> endobj 9887 0 obj <> endobj 9892 0 obj <> endobj 9897 0 obj <> endobj 9902 0 obj <> endobj 9914 0 obj <> endobj 9918 0 obj <>stream /OC /MC1994 BDC /Figure <>BDC q 1 i -8.504 609.448 609.449 -127.559 re 297.645 297.66 m W* n 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS8 gs q 1 0 0 1 -19.47971 257.55359 cm /Fm8437 Do Q EMC EMC /OC /MC1996 BDC /P <>BDC Q q 1 i 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n /GS2 gs BT /TT2 1 Tf 9 0 0 9 184.9115 413.0262 Tm .151 .147 .15 rg 0 Tc 0 Tw [(Paul-V)60.1(alér)-29.8(y Univ)20(ersity )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 267.3749 413.0262 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 184.9115 403.0262 Tm (Montpellier 3)Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 234.0072 403.0262 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 184.9115 396.0262 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 184.9115 386.0262 Tm (Route de Mende )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 248.2587 386.0262 Tm ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 184.9115 376.0262 Tm -.01 Tc (34199 Montpellier Cedex 5)Tj ET EMC /P <>BDC BT 9 0 0 9 283.3415 376.0262 Tm 0 Tc ( )Tj ET EMC /P <>BDC BT /TT6 1 Tf 9 0 0 9 184.9115 366.0262 Tm [(www)29.8(.univ-montp3.fr)]TJ ET EMC EMC /OC /MC2007 BDC /Artifact <>BDC .151 .147 .15 RG 0 J 0 j .3 w 10 M [] 0 d q 1 0 0 1 283.173 396.311 cm 0 0 m -97.948 0 l S Q EMC EMC /OC /MC2009 BDC /Figure <>BDC Q q 1 i 438.326 104.474 114.768 -81.583 re W n .74145 .22432 .17444 rg /GS1 gs q 1 0 0 1 492.428 100.559 cm 0 0 m 1.734 .2436 3.494 .3671 5.231 .3671 c 22.585 .3671 37.633 -11.86 41.473 -28.552 c 44.993 -28.057 l 40.899 -9.6237 24.342 3.915 5.231 3.915 c 3.329 3.915 1.4029 3.78 -.4936 3.5133 c -8.9322 2.3271 -16.405 -1.3801 -22.268 -6.7343 c -15.24 -5.7465 l -10.782 -2.8121 -5.6268 -.7909 0 0 c f Q Q .74145 .22432 .17444 rg /GS1 gs 1 i q 1 0 0 1 522.543 36.015 cm 0 0 m -5.4697 -4.95 -12.284 -8.1593 -19.75 -9.2087 c -21.484 -9.4524 -23.245 -9.5761 -24.983 -9.5761 c -35.756 -9.5761 -45.636 -4.8598 -52.504 2.7066 c -56.674 2.1208 l -49.132 -7.2111 -37.614 -13.124 -24.983 -13.124 c -23.08 -13.124 -21.154 -12.988 -19.257 -12.722 c -9.4611 -11.345 -.6935 -6.5709 5.747 .808 c f Q .1572 .14766 .073121 rg q 1 0 0 1 444.421 82.837 cm 0 0 m .2347 -1.6739 -.6719 -2.8453 -2.3998 -3.0881 c -4.1277 -3.3311 -5.3319 -2.4568 -5.5672 -.7831 c -6.0946 2.9646 l -5.015 3.1169 l -4.4887 -.6319 l -4.3372 -1.7101 -3.5788 -2.2658 -2.5276 -2.1181 c -1.4857 -1.9723 -.926 -1.2404 -1.0786 -.152 c -1.6055 3.5955 l -.5269 3.7477 l f Q q 1 0 0 1 450.824 81.033 cm 0 0 m -4.0546 4.1105 l -3.409 -.4791 l -4.4886 -.6303 l -5.3878 5.7689 l -4.327 5.9178 l -.253 1.802 l -.8997 6.3997 l .1611 6.5482 l 1.0608 .1496 l f Q q 1 0 0 1 453.574 81.42 cm 0 0 m -.8996 6.3997 l .1794 6.5509 l 1.078 .1509 l f Q q 1 0 0 1 458.07 82.051 cm 0 0 m -3.4493 6.0415 l -2.2881 6.2045 l .4173 1.2808 l 1.6795 6.7617 l 2.8032 6.9202 l 1.1156 .1569 l f Q q 1 0 0 1 462.955 88.276 cm 0 0 m .2428 -1.7287 l 3.3698 -1.2899 l 3.5057 -2.2588 l .3797 -2.6966 l .6279 -4.4621 l 4.2292 -3.9559 l 4.3656 -4.9254 l -.3153 -5.5822 l -1.2144 .8175 l 3.3559 1.4593 l 3.4928 .4898 l f Q q 1 0 0 1 470.823 86.798 cm 0 0 m .9872 .1394 1.4959 .6397 1.3734 1.5085 c 1.2557 2.3488 .6322 2.671 -.3555 2.5325 c -1.8724 2.3192 l -1.5168 -.2133 l 0 0 l h .4276 -.9185 m .3373 -.9405 .2374 -.9545 .1359 -.9682 c -1.3809 -1.1814 l -1.1096 -3.111 l -2.1888 -3.2624 l -3.0878 3.1367 l -.4915 3.5014 l 1.144 3.7318 2.1978 3.0691 2.3934 1.679 c 2.5367 .6553 2.1635 -.1335 1.3589 -.5817 c 3.0954 -2.5199 l 1.8697 -2.692 l f Q q 1 0 0 1 478.772 90.861 cm 0 0 m -.3148 -1.0133 l -1.0694 -.6907 -1.7875 -.615 -2.2731 -.6826 c -2.9025 -.7713 -3.2806 -1.0667 -3.2205 -1.4964 c -3.0239 -2.895 .326 -1.6605 .6407 -3.9652 c .8014 -5.1079 -.1053 -5.9533 -1.5131 -6.1507 c -2.519 -6.2925 -3.5267 -6.0141 -4.2705 -5.5038 c -3.9349 -4.5053 l -3.192 -5.0161 -2.323 -5.2296 -1.6376 -5.1337 c -.8884 -5.0285 -.4796 -4.6825 -.5494 -4.1884 c -.7498 -2.7626 -4.0938 -4.0431 -4.4135 -1.7668 c -4.5676 -.6701 -3.7222 .1483 -2.3327 .3438 c -1.5001 .4603 -.6499 .3102 0 0 c f Q q 1 0 0 1 480.927 85.263 cm 0 0 m -.8997 6.3997 l .1799 6.5514 l 1.079 .1523 l f Q q 1 0 0 1 485.264 91.41 cm 0 0 m .7627 -5.4294 l -.3158 -5.5814 l -1.0785 -.1515 l -3.0991 -.4356 l -3.2355 .5339 l 1.8933 1.2558 l 2.0298 .286 l f Q q 1 0 0 1 490.604 93.858 cm 0 0 m -.9324 -.131 l -.1536 1.3578 l .9899 1.0525 l 0 0 l h -1.31 -1.8812 m -1.0672 -3.6091 l 2.0582 -3.1697 l 2.1952 -4.1384 l -.9308 -4.5778 l -.6832 -6.3425 l 2.9174 -5.8357 l 3.0549 -6.8055 l -1.6259 -7.4623 l -2.526 -1.0627 l 2.0453 -.4214 l 2.1807 -1.3903 l f Q .74145 .22432 .17444 rg q 1 0 0 1 505.054 67.791 cm 0 0 m 6.5016 2.9864 6.5373 12.884 v 14.737 14.359 l 14.104 3.9002 0 0 v f Q .1572 .14766 .073121 rg q 1 0 0 1 447.645 73.291 cm 0 0 m -1.0248 -.1206 -2.1168 -.2968 -3.1164 -.4375 c -2.923 -1.8098 -2.6324 -3.8836 -2.4385 -5.2576 c .6778 -4.8192 l 3.0637 -4.4841 2.5346 .3325 0 0 c h -5.6451 -14.062 m -6.4346 -8.4474 -7.2231 -2.8327 -8.0159 2.8072 c -5.5575 3.1534 -3.0261 3.5084 -.5189 3.8602 c 7.6404 4.9814 9.4016 -7.5494 1.2455 -8.6964 c -1.8939 -9.1371 l -1.2875 -13.45 l -2.7495 -13.655 -4.2099 -13.861 -5.6451 -14.062 c f Q q 1 0 0 1 462.782 72.376 cm 0 0 m -1.2987 -4.7037 l 2.5964 -4.1564 l 0 0 l h 4.5252 -7.6463 m -2.1936 -8.59 l -2.8934 -10.851 l -7.1538 -11.45 l -7.2424 -10.825 l -1.889 6.7113 l -.0129 6.975 l 9.9935 -8.4034 l 10.082 -9.0283 l 5.8218 -9.6258 l f Q q 1 0 0 1 482.714 70.268 cm 0 0 m -1.5716 11.184 l -.1848 11.379 1.23 11.578 2.5931 11.77 c 4.1744 .5156 l 4.6954 -3.1969 1.758 -5.796 -1.7477 -6.2888 c -5.2272 -6.7778 -8.8162 -5.0964 -9.3372 -1.3833 c -10.919 9.8708 l -9.5547 10.063 -8.119 10.264 -6.7547 10.456 c -5.1826 -.7283 l -4.9908 -2.1012 -3.5573 -2.5878 -2.2929 -2.4098 c -1.027 -2.2322 .1928 -1.3723 0 0 c f Q q 1 0 0 1 495.488 70.813 cm 0 0 m 6.1843 .8696 l 6.3872 -.5793 6.5264 -1.5665 6.7293 -3.011 c 3.2247 -3.5036 -.3795 -4.0095 -3.8354 -4.4959 c -6.2057 12.373 l -4.7458 12.579 -3.3096 12.78 -1.8249 12.99 c -.5995 4.2652 -1.0087 7.1815 0 0 c f Q q 1 0 0 1 465.633 49.139 cm 0 0 m .1225 .0165 l 2.6501 10.193 l 6.8229 10.779 l 6.9153 10.125 l 2.0308 -7.4091 l .188 -7.6687 l -9.4123 7.8301 l -9.5042 8.4843 l -5.3314 9.0714 l f Q q 1 0 0 1 480.32 54.101 cm 0 0 m -1.2891 -4.7331 l 2.5926 -4.1882 l 0 0 l h 4.5214 -7.7009 m -2.1737 -8.6425 l -2.8698 -10.918 l -7.1152 -11.515 l -7.2038 -10.884 l -1.8901 6.7606 l -.0221 7.023 l 9.9725 -8.4698 l 10.062 -9.1012 l 5.8163 -9.698 l f Q q 1 0 0 1 496.959 49.83 cm 0 0 m 6.1628 .8661 l 6.3669 -.5885 6.5071 -1.5845 6.7112 -3.0398 c 3.2181 -3.5315 -.3729 -4.0359 -3.8181 -4.5199 c -6.2039 12.462 l -4.7489 12.667 -3.3182 12.869 -1.8381 13.076 c -.6039 4.295 -1.0164 7.2296 0 0 c f Q q 1 0 0 1 527.897 63.401 cm 0 0 m -1.023 -.1188 -2.0862 -.2935 -3.1059 -.4364 c -2.9117 -1.8195 -2.7005 -3.3237 -2.5096 -4.6826 c .5962 -4.2461 l 2.9496 -3.9153 2.4767 .325 0 0 c h 8.6664 -11.498 m 8.7555 -12.13 l 3.9028 -12.812 l .2888 -8.2235 l -1.9679 -8.5404 l -1.265 -13.538 l -2.7203 -13.743 -4.1998 -13.951 -5.6072 -14.148 c -6.4009 -8.4948 -7.1957 -2.8424 -7.9943 2.8346 c -5.5446 3.1794 -3.0201 3.5328 -.5461 3.8806 c 6.1287 4.7956 8.4711 -3.0645 4.5859 -6.5802 c f Q q 1 0 0 1 546.778 52.772 cm 0 0 m -4.2938 -.6043 l -5.296 6.5297 l -12.291 14.923 l -12.382 15.577 l -7.7 16.236 l -3.8242 11.017 l -3.6536 11.041 l -1.3668 17.125 l 3.3385 17.787 l 3.4309 17.132 l -1.0026 7.1323 l f Q q 1 0 0 1 518.026 48.73 cm 0 0 m -10.83 -1.5219 l -11.385 2.4221 l -.5538 3.9448 l f Q q 1 0 0 1 517.096 55.351 cm 0 0 m -10.83 -1.5214 l -11.385 2.4208 l -.5555 3.943 l f Q q 1 0 0 1 516.17 61.948 cm 0 0 m -10.831 -1.5233 l -11.385 2.4207 l -.5544 3.9432 l f Q q 1 0 0 1 488.345 34.758 cm 0 0 m -.6714 4.7102 l -2.0926 .3768 l -2.786 .2789 l -5.347 4.053 l -4.6847 -.6583 l -5.6848 -.7991 l -6.571 5.5072 l -5.3099 5.6843 l -2.6399 1.7881 l -1.157 6.2684 l .0956 6.4438 l .9818 .1381 l f Q q 1 0 0 1 491.111 38.362 cm 0 0 m .1756 -1.2518 1.3508 -2.0977 2.5852 -1.9239 c 3.8194 -1.7507 4.6889 -.6176 4.5135 .6347 c 4.3369 1.8871 3.1913 2.7181 1.9572 2.5443 c .7138 2.3694 -.1762 1.2523 0 0 c h 5.603 .7876 m 5.8566 -1.0142 4.5932 -2.6153 2.71 -2.8798 c .8277 -3.1444 -.8282 -1.9536 -1.0812 -.1518 c -1.3358 1.6588 -.0688 3.2335 1.8138 3.498 c 3.6967 3.7631 5.35 2.5894 5.603 .7876 c f Q q 1 0 0 1 502.716 36.778 cm 0 0 m -3.9952 4.0502 l -3.36 -.4719 l -4.4231 -.6215 l -5.3092 5.6843 l -4.2642 5.8316 l -.2491 1.7748 l -.886 6.3063 l .1589 6.4532 l 1.0456 .1474 l f Q q 1 0 0 1 506.984 42.835 cm 0 0 m .7519 -5.3515 l -.3108 -5.5011 l -1.0631 -.1496 l -3.0542 -.4296 l -3.1884 .5253 l 1.8661 1.2353 l 2.0003 .2805 l f Q q 1 0 0 1 511.309 40.897 cm 0 0 m 1.4052 .198 l 2.3787 .3344 2.8693 .8261 2.7489 1.6819 c 2.6323 2.5108 2.0278 2.8303 1.0543 2.6934 c -.3504 2.4959 l 0 0 l h .9653 3.6542 m 2.5509 3.8775 3.5712 3.2214 3.7637 1.8519 c 3.9633 .429 3.1702 -.528 1.5845 -.7508 c .1336 -.9548 l .4015 -2.8556 l -.6617 -3.0047 l -1.5477 3.3011 l f Q q 1 0 0 1 517.022 44.245 cm 0 0 m .2393 -1.7028 l 3.3203 -1.2694 l 3.4546 -2.2242 l .3734 -2.6576 l .6176 -4.3962 l 4.1674 -3.8973 l 4.3016 -4.8521 l -.3108 -5.5006 l -1.1974 .8052 l 3.3071 1.4383 l 3.4413 .484 l f Q q 1 0 0 1 526.279 41.072 cm 0 0 m .1353 -.9636 l -3.657 -1.4971 l -4.5436 4.8092 l -3.4804 4.9583 l -2.7297 -.3839 l f Q q 1 0 0 1 531.091 41.749 cm 0 0 m .1353 -.9642 l -3.6569 -1.4971 l -4.5436 4.8087 l -3.4804 4.9583 l -2.7296 -.3839 l f Q q 1 0 0 1 532.245 40.928 cm 0 0 m -.8866 6.3063 l .1766 6.4554 l 1.0626 .1496 l f Q q 1 0 0 1 535.277 46.811 cm 0 0 m .2398 -1.7034 l 3.3209 -1.27 l 3.4546 -2.2248 l .3735 -2.6576 l .6182 -4.3962 l 4.1679 -3.8973 l 4.3021 -4.8527 l -.3107 -5.5006 l -1.1968 .8052 l 3.3072 1.4382 l 3.4413 .4834 l f Q q 1 0 0 1 543.034 45.356 cm 0 0 m .973 .1364 1.4734 .6297 1.353 1.4855 c 1.2364 2.3144 .6221 2.6323 -.351 2.4954 c -1.8458 2.2852 l -1.4955 -.2101 l 0 0 l h .4213 -.9053 m .3317 -.9267 .2332 -.9411 .1342 -.9548 c -1.3618 -1.1649 l -1.094 -3.0663 l -2.1571 -3.2153 l -3.0432 3.0905 l -.4851 3.4502 l 1.1281 3.6768 2.1653 3.0239 2.3584 1.6539 c 2.5003 .6451 2.1312 -.1326 1.3392 -.5742 c 3.0497 -2.4833 l 1.843 -2.6532 l f Q q 438.326 104.474 114.768 -81.583 re W n q 1 0 0 1 551.059 47.292 cm 0 0 m 1.0665 .0583 1.8733 -.4532 2.0125 -1.4437 c 2.1786 -2.6241 1.402 -3.5695 -.0033 -3.7664 c -.7783 -3.8759 -1.6269 -3.7196 -2.2259 -3.3809 c -1.9058 -2.4541 l -1.3959 -2.8143 -.7772 -2.9662 -.2007 -2.8847 c .6369 -2.7676 1.0626 -2.2665 .9713 -1.6181 c .8756 -.9333 .33 -.6512 -.5076 -.7694 c -1.3817 -.8921 l -1.4685 -.2706 l -.0776 1.7259 l -2.5999 1.3712 l -2.7324 2.3172 l 1.1055 2.8564 l 1.1984 2.1899 l -.3295 -.0093 l f Q EMC EMC /OC /MC2011 BDC /P <>BDC Q q 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n BT /TT22 1 Tf 0 6.9998 -6.65 0 581.1722 163.8514 Tm 1 g 0 Tc 0 Tw [(Char)-24.9(gé d’édition / conception :)80.1( m)15.1(ustapha m.)80.1( bensaada.)80.1( )]TJ ET EMC /P <>BDC BT 0 6.9998 -6.65 0 581.1722 314.7839 Tm -.015 Tc [(Direction de la comm)15.1(unication)]TJ ET EMC EMC /OC /MC2014 BDC /Figure <>BDC Q q 289.957 419.528 310.988 -264.329 re 581.172 396.69 m W* n 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n q 305.742 0 0 219.713 289.763 155.005 cm /Im42 Do Q EMC EMC /OC /MC2016 BDC /Figure <>BDC Q q 185.224 360.812 98.464 -281.441 re 581.172 396.69 m W* n 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n q 99.118 0 0 281.892 185.028 79.15 cm /Im44 Do Q EMC EMC /OC /MC2018 BDC /Figure <>BDC Q q -8.504 515.797 187.46 -436.422 re 581.172 396.69 m W* n 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n q 179.846 0 0 437.174 -.31845 78.977 cm /Im46 Do Q EMC EMC /OC /MC2020 BDC /Figure <>BDC Q q 586.514 8.9012 -22.298 71.469 re 564.216 8.9012 m h 581.172 396.69 m W* n 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n q 0 56.494 -17.6 0 585.223 8.902 cm /Im48 Do Q EMC EMC /OC /MC2022 BDC /Artifact <>BDC Q q 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n 1 g 14.173 10.902 52.019 46.139 re f EMC /Figure <>BDC Q q 14.173 57.041 52.019 -46.139 re 581.172 396.69 m W* n 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n q 52.047 0 0 43.639 14.173 12.152 cm /Im50 Do Q EMC EMC /OC /MC2025 BDC /P <>BDC Q q 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n BT /TT17 1 Tf 0 6.79 -7 0 580.9631 484.4146 Tm .824 .329 .201 rg 0 Tc 0 Tw (<)Tj ET EMC /P <>BDC BT 0 6.79 -7 0 580.9631 489.8467 Tm .706 .681 .638 rg (<)Tj ET EMC /P <>BDC BT 0 6.79 -7 0 580.9631 495.2786 Tm .957 .807 .253 rg (<)Tj ET EMC EMC /OC /MC2029 BDC /Artifact <>BDC .799 .148 .166 rg 289.441 425.197 73.701 73.701 re f EMC EMC /OC /MC2031 BDC /Artifact <>BDC .123 .21 .446 rg 369.411 425.197 35.503 73.701 re f EMC EMC /OC /MC2033 BDC /Artifact <>BDC 1 g 185.224 425.197 97.948 170.079 re f EMC /Figure <>BDC Q q 185.224 595.276 97.948 -170.079 re 580.963 502.069 m W* n 0 595.276 595.276 -595.276 re 297.645 297.66 m W n .015015 595.29 595.29 -595.29 re W n q 99.054 0 0 170.672 184.887 424.891 cm /Im52 Do Q EMC EMC Q endstream endobj 9919 0 obj <>/XObject<>/ExtGState<>/Properties<>>> endobj 6 0 obj <> endobj 5 0 obj <> endobj 9921 0 obj <> endobj 21 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 9922 0 obj <>/Shading<>>> endobj 22 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 489.238 335.432 4.78 -1.5746 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1585 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9925 0 obj <>/Shading<>>> endobj 23 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 45.497 325.828 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 621.847 0 0 -621.847 2.1587 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9926 0 obj <>/Shading<>>> endobj 24 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 45.326 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9927 0 obj <>/Shading<>>> endobj 25 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 4.9229 295.234 1.4371 -3.409 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1588 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9928 0 obj <>/Shading<>>> endobj 26 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 233.623 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1582 284.986 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9929 0 obj <>/Shading<>>> endobj 27 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 430.462 275.08 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1585 276.443 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9930 0 obj <>/Shading<>>> endobj 28 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 276.51 274.909 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.158 276.443 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9931 0 obj <>/Shading<>>> endobj 29 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 353.572 257.993 2.725 2.726 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1584 259.356 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9932 0 obj <> endobj 30 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 9933 0 obj <>/Shading<>>> endobj 31 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 429.262 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1585 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9934 0 obj <>/Shading<>>> endobj 32 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 378.002 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9935 0 obj <>/Shading<>>> endobj 33 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 318.198 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1589 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9936 0 obj <>/Shading<>>> endobj 34 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 480.695 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1586 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9937 0 obj <>/Shading<>>> endobj 35 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 420.719 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1587 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9938 0 obj <> endobj 36 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 9939 0 obj <>/Shading<>>> endobj 37 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 540.499 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1591 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9940 0 obj <> endobj 38 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 9941 0 obj <>/Shading<>>> endobj 39 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 352.713 335.432 4.443 -1.4066 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1592 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9942 0 obj <>/Shading<>>> endobj 40 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 412.349 325.313 4.779 4.78 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1593 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9943 0 obj <>/Shading<>>> endobj 41 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 412.689 317.112 4.097 4.097 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9944 0 obj <>/Shading<>>> endobj 42 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 344.001 316.77 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1593 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9945 0 obj <>/Shading<>>> endobj 43 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 412.52 308.397 4.437 4.438 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9946 0 obj <>/Shading<>>> endobj 44 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 420.89 299.681 4.784 4.784 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.159 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9947 0 obj <>/Shading<>>> endobj 45 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 386.889 291.311 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1578 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9948 0 obj <>/Shading<>>> endobj 46 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 344.172 291.311 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1586 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9949 0 obj <>/Shading<>>> endobj 47 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 454.892 335.432 5.127 -1.7477 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9950 0 obj <>/Shading<>>> endobj 48 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 266.937 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1586 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9951 0 obj <>/Shading<>>> endobj 49 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 395.262 325.313 4.779 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1578 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9952 0 obj <>/Shading<>>> endobj 50 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 335.458 316.77 4.779 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1581 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9953 0 obj <>/Shading<>>> endobj 51 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 267.282 308.397 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1589 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9954 0 obj <>/Shading<>>> endobj 52 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 232.764 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1582 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9955 0 obj <>/Shading<>>> endobj 53 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 198.59 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1584 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9956 0 obj <>/Shading<>>> endobj 54 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 309.996 335.432 4.442 -1.4066 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1591 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9957 0 obj <>/Shading<>>> endobj 55 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 284.366 335.432 4.442 -1.4066 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1586 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9958 0 obj <>/Shading<>>> endobj 56 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 275.823 335.432 4.442 -1.4066 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1585 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9959 0 obj <>/Shading<>>> endobj 57 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 250.192 335.432 4.443 -1.4066 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1587 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9960 0 obj <>/Shading<>>> endobj 58 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 224.221 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1591 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9961 0 obj <>/Shading<>>> endobj 59 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 348.439 329.752 -4.097 -4.097 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1585 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9962 0 obj <>/Shading<>>> endobj 60 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 292.741 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1582 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9963 0 obj <>/Shading<>>> endobj 61 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 258.567 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1586 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9964 0 obj <>/Shading<>>> endobj 62 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 250.024 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1591 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9965 0 obj <>/Shading<>>> endobj 63 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 224.394 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1593 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9966 0 obj <>/Shading<>>> endobj 64 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 489.238 316.77 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1585 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9967 0 obj <>/Shading<>>> endobj 65 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 446.521 316.77 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1596 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9968 0 obj <>/Shading<>>> endobj 66 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 361.088 316.77 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1581 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9969 0 obj <>/Shading<>>> endobj 67 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 310.169 317.112 4.096 4.097 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1589 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9970 0 obj <>/Shading<>>> endobj 68 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 292.741 316.77 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1582 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9971 0 obj <>/Shading<>>> endobj 69 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 267.452 317.112 4.097 4.097 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1583 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9972 0 obj <>/Shading<>>> endobj 70 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 506.496 308.397 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1578 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9973 0 obj <> endobj 71 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 9974 0 obj <> endobj 72 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 9975 0 obj <>/Shading<>>> endobj 73 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 471.979 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9976 0 obj <>/Shading<>>> endobj 74 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 446.69 335.432 4.442 -1.4066 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.159 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9977 0 obj <>/Shading<>>> endobj 75 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 514.869 325.313 4.7789 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1589 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9978 0 obj <>/Shading<>>> endobj 76 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 506.667 325.655 4.097 4.097 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.159 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9979 0 obj <>/Shading<>>> endobj 77 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 382.955 330.094 -4.78 -4.78 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.159 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9980 0 obj <>/Shading<>>> endobj 78 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 271.549 329.752 -4.097 -4.097 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1583 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9981 0 obj <>/Shading<>>> endobj 79 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 232.937 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1586 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9982 0 obj <>/Shading<>>> endobj 80 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 156.046 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.159 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9983 0 obj <>/Shading<>>> endobj 81 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 275.654 316.77 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1583 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9984 0 obj <>/Shading<>>> endobj 82 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 173.133 316.77 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1587 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9985 0 obj <>/Shading<>>> endobj 83 0 obj <>/Length 98>>stream q 1 i 156.046 316.77 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.159 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9986 0 obj <>/Shading<>>> endobj 84 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 216.021 308.397 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.159 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9987 0 obj <> endobj 85 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 9988 0 obj <>/Shading<>>> endobj 86 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 463.606 299.681 4.784 4.784 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1592 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9989 0 obj <>/Shading<>>> endobj 87 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 455.404 300.023 4.102 4.101 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1589 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9990 0 obj <>/Shading<>>> endobj 88 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 190.56 300.023 4.101 4.101 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1591 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9991 0 obj <>/Shading<>>> endobj 89 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 429.605 291.311 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1587 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9992 0 obj <>/Shading<>>> endobj 90 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 267.965 291.994 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1586 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9993 0 obj <>/Shading<>>> endobj 91 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 207.478 291.311 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1587 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9994 0 obj <>/Shading<>>> endobj 92 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 532.469 283.109 3.754 3.755 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1581 284.986 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9995 0 obj <>/Shading<>>> endobj 93 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 497.953 282.767 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1577 284.986 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9996 0 obj <>/Shading<>>> endobj 94 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 378.346 282.767 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1587 284.986 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9997 0 obj <>/Shading<>>> endobj 95 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 267.623 283.109 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1585 284.986 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9998 0 obj <>/Shading<>>> endobj 96 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 327.598 274.737 3.413 3.413 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1576 276.443 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 9999 0 obj <>/Shading<>>> endobj 97 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 147.672 335.432 4.442 -1.4066 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.159 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10000 0 obj <>/Shading<>>> endobj 98 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 122.042 335.432 4.442 -1.4066 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10001 0 obj <>/Shading<>>> endobj 99 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 104.613 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10002 0 obj <>/Shading<>>> endobj 100 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 70.44 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS3 gs q 621.842 0 0 -621.842 2.1591 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10003 0 obj <>/Shading<>>> endobj 101 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 36.266 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1587 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10004 0 obj <>/Shading<>>> endobj 102 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 19.521 335.432 4.443 -1.4066 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1587 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10005 0 obj <>/Shading<>>> endobj 103 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 138.96 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1587 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10006 0 obj <>/Shading<>>> endobj 104 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 62.069 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1589 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10007 0 obj <>/Shading<>>> endobj 105 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 36.781 325.655 4.097 4.097 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1588 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10008 0 obj <>/Shading<>>> endobj 106 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 126.311 321.208 -4.096 -4.097 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10009 0 obj <>/Shading<>>> endobj 107 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 113.5 308.397 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1589 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10010 0 obj <>/Shading<>>> endobj 108 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 87.871 308.397 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1589 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10011 0 obj <>/Shading<>>> endobj 109 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 36.61 308.397 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1588 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10012 0 obj <>/Shading<>>> endobj 110 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 121.871 299.681 4.784 4.784 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1589 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10013 0 obj <>/Shading<>>> endobj 111 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 105.467 300.365 3.417 3.417 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1584 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10014 0 obj <>/Shading<>>> endobj 112 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 28.235 300.023 4.101 4.101 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1588 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10015 0 obj <>/Shading<>>> endobj 113 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 19.692 300.023 4.101 4.101 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1587 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10016 0 obj <>/Shading<>>> endobj 114 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 4.9229 304.465 2.1251 -4.784 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10017 0 obj <>/Shading<>>> endobj 115 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 164.761 291.311 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1582 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10018 0 obj <>/Shading<>>> endobj 116 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 113.5 291.311 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1589 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10019 0 obj <>/Shading<>>> endobj 117 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 156.559 274.566 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1583 276.443 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10020 0 obj <>/Shading<>>> endobj 118 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 45.668 266.195 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 621.847 0 0 -621.847 2.1585 267.899 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10021 0 obj <>/Shading<>>> endobj 119 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 11.495 266.195 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 267.899 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10022 0 obj <> endobj 120 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10023 0 obj <>/Shading<>>> endobj 121 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 215.677 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1586 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10024 0 obj <>/Shading<>>> endobj 122 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 96.07 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1586 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10025 0 obj <>/Shading<>>> endobj 123 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 10.636 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10026 0 obj <> endobj 124 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10027 0 obj <> endobj 125 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10028 0 obj <>/Shading<>>> endobj 126 0 obj <>/Length 96>>stream q 1 i 87.7 316.77 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1588 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10029 0 obj <>/Shading<>>> endobj 127 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 4.9229 321.55 2.1231 -4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1588 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10030 0 obj <> endobj 128 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10031 0 obj <>/Shading<>>> endobj 129 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 96.583 300.023 4.101 4.101 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1589 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10032 0 obj <>/Shading<>>> endobj 130 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 284.71 291.652 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.842 0 0 -621.842 2.1596 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10033 0 obj <>/Shading<>>> endobj 131 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 233.45 257.479 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1585 259.356 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10034 0 obj <>/Shading<>>> endobj 132 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 79.325 335.432 4.443 -1.4066 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1589 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10035 0 obj <>/Shading<>>> endobj 133 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 437.979 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1586 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10036 0 obj <>/Shading<>>> endobj 134 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 113.33 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1589 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10037 0 obj <>/Shading<>>> endobj 135 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 19.353 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10038 0 obj <>/Shading<>>> endobj 136 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 386.718 316.77 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1597 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10039 0 obj <>/Shading<>>> endobj 137 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 361.771 274.737 3.413 3.413 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1591 276.443 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10040 0 obj <>/Shading<>>> endobj 138 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 327.939 257.991 2.729 2.729 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1585 259.356 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10041 0 obj <>/Shading<>>> endobj 139 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 276.508 257.821 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 259.356 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10042 0 obj <>/Shading<>>> endobj 140 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 173.302 335.432 4.442 -1.4066 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10043 0 obj <>/Shading<>>> endobj 141 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 27.723 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1588 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10044 0 obj <> endobj 142 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10045 0 obj <> endobj 143 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10046 0 obj <>/Shading<>>> endobj 144 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 498.124 325.655 4.097 4.097 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1591 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10047 0 obj <>/Shading<>>> endobj 145 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 421.233 325.655 4.097 4.097 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10048 0 obj <>/Shading<>>> endobj 146 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 181.677 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1585 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10049 0 obj <>/Shading<>>> endobj 147 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 53.868 317.112 4.097 4.097 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1587 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10050 0 obj <>/Shading<>>> endobj 148 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 382.442 312.494 -3.755 -3.755 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1593 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10051 0 obj <>/Shading<>>> endobj 149 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 53.697 308.397 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1587 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10052 0 obj <>/Shading<>>> endobj 150 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 395.601 300.023 4.102 4.101 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1584 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10053 0 obj <>/Shading<>>> endobj 151 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 378.173 299.681 4.784 4.784 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1591 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10054 0 obj <>/Shading<>>> endobj 152 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 79.837 300.365 3.417 3.417 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1586 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10055 0 obj <> endobj 153 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10056 0 obj <> endobj 154 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10057 0 obj <>/Shading<>>> endobj 155 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 532.126 291.311 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1587 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10058 0 obj <>/Shading<>>> endobj 156 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 472.664 291.652 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1581 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10059 0 obj <>/Shading<>>> endobj 157 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 447.034 283.109 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1578 284.986 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10060 0 obj <>/Shading<>>> endobj 158 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 139.472 283.109 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1589 284.986 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10061 0 obj <>/Shading<>>> endobj 159 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 19.865 283.109 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.847 0 0 -621.847 2.1587 284.986 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10062 0 obj <>/Shading<>>> endobj 160 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 104.957 274.224 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1584 276.443 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10063 0 obj <>/Shading<>>> endobj 161 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 533.154 266.708 2.3831 2.383 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1587 267.899 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10064 0 obj <>/Shading<>>> endobj 162 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 360.915 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1583 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10065 0 obj <>/Shading<>>> endobj 163 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 241.649 335.432 4.442 -1.4066 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1589 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10066 0 obj <>/Shading<>>> endobj 164 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 130.758 317.112 4.096 4.097 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1587 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10067 0 obj <>/Shading<>>> endobj 165 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 71.125 308.739 3.754 3.755 re W n /GS3 gs q 621.847 0 0 -621.847 2.1584 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10068 0 obj <> endobj 166 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10069 0 obj <>/Shading<>>> endobj 167 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 361.428 300.023 4.101 4.101 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1592 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10070 0 obj <>/Shading<>>> endobj 168 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 62.24 291.311 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10071 0 obj <>/Shading<>>> endobj 169 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 45.495 291.652 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.847 0 0 -621.847 2.1585 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10072 0 obj <>/Shading<>>> endobj 170 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 11.322 291.652 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10073 0 obj <> endobj 171 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10074 0 obj <>/Shading<>>> endobj 172 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 241.993 283.109 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1589 284.986 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10075 0 obj <>/Shading<>>> endobj 173 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 489.751 274.566 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1592 276.443 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10076 0 obj <>/Shading<>>> endobj 174 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 199.447 274.737 3.413 3.413 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1591 276.443 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10077 0 obj <> endobj 175 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10078 0 obj <>/Shading<>>> endobj 176 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 173.988 257.821 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 621.842 0 0 -621.842 2.1595 259.356 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10079 0 obj <>/Shading<>>> endobj 177 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 131.441 257.991 2.73 2.729 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1586 259.356 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10080 0 obj <>/Shading<>>> endobj 178 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 29.263 258.333 2.046 2.046 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1587 259.356 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10081 0 obj <>/Shading<>>> endobj 179 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 476.417 321.035 -3.75 -3.75 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1577 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10082 0 obj <>/Shading<>>> endobj 180 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 207.48 316.943 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1584 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10083 0 obj <>/Shading<>>> endobj 181 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 540.843 308.571 4.093 4.092 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10084 0 obj <>/Shading<>>> endobj 182 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 164.934 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 621.847 0 0 -621.847 2.1581 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10085 0 obj <> endobj 183 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10086 0 obj <>/Shading<>>> endobj 184 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 250.88 266.366 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1593 267.9 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10087 0 obj <> endobj 185 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10088 0 obj <> endobj 186 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10089 0 obj <>/Shading<>>> endobj 187 0 obj <>/Length 106>>stream q 1 i 531.955 335.432 4.7801 -1.5746 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1588 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10090 0 obj <>/Shading<>>> endobj 188 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 463.609 335.432 4.78 -1.5757 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1585 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10091 0 obj <>/Shading<>>> endobj 189 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 139.302 335.432 4.096 -1.2336 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1581 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10092 0 obj <>/Shading<>>> endobj 190 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 53.867 335.432 4.097 -1.2336 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1587 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10093 0 obj <>/Shading<>>> endobj 191 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 4.9229 335.432 1.7811 -1.2336 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1588 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10094 0 obj <>/Shading<>>> endobj 192 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 211.914 329.92 -4.434 -4.434 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1584 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10095 0 obj <>/Shading<>>> endobj 193 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 148.018 325.828 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1591 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10096 0 obj <>/Shading<>>> endobj 194 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 79.329 325.486 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10097 0 obj <>/Shading<>>> endobj 195 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 224.908 317.284 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1586 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10098 0 obj <>/Shading<>>> endobj 196 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 199.278 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1583 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10099 0 obj <>/Shading<>>> endobj 197 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 62.584 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1588 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10100 0 obj <>/Shading<>>> endobj 198 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 369.976 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.159 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10101 0 obj <>/Shading<>>> endobj 199 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 327.258 308.571 4.093 4.092 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1587 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10102 0 obj <>/Shading<>>> endobj 200 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 250.709 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1582 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10103 0 obj <>/Shading<>>> endobj 201 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 237.031 312.321 -3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1582 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10104 0 obj <>/Shading<>>> endobj 202 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 11.495 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10105 0 obj <>/Shading<>>> endobj 203 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 515.382 300.196 3.7549 3.755 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1591 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10106 0 obj <>/Shading<>>> endobj 204 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 489.751 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1592 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10107 0 obj <>/Shading<>>> endobj 205 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 438.491 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1591 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10108 0 obj <>/Shading<>>> endobj 206 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 353.398 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1584 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10109 0 obj <>/Shading<>>> endobj 207 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 310.34 300.196 3.754 3.755 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1593 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10110 0 obj <>/Shading<>>> endobj 208 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 71.125 300.196 3.754 3.755 re W n /GS3 gs q 621.847 0 0 -621.847 2.1584 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10111 0 obj <>/Shading<>>> endobj 209 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 250.709 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1582 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10112 0 obj <>/Shading<>>> endobj 210 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 422.432 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1584 259.356 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10113 0 obj <>/Shading<>>> endobj 211 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 337.34 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 621.842 0 0 -621.842 2.1599 250.813 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10114 0 obj <> endobj 212 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10115 0 obj <> endobj 213 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10116 0 obj <>/Shading<>>> endobj 214 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 532.471 325.828 3.7501 3.75 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10117 0 obj <>/Shading<>>> endobj 215 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 429.95 325.828 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1581 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10118 0 obj <>/Shading<>>> endobj 216 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 481.21 317.284 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1581 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10119 0 obj <> endobj 217 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10120 0 obj <>/Shading<>>> endobj 218 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 476.246 312.321 -3.408 -3.409 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.158 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10121 0 obj <>/Shading<>>> endobj 219 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 319.057 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1595 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10122 0 obj <> endobj 220 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10123 0 obj <>/Shading<>>> endobj 221 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 523.412 335.432 4.78 -1.5746 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10125 0 obj <>/Shading<>>> endobj 222 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 506.325 335.432 4.78 -1.5746 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7012 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10126 0 obj <>/Shading<>>> endobj 223 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 481.037 335.432 4.097 -1.2336 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6998 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10127 0 obj <>/Shading<>>> endobj 224 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 437.979 335.432 4.78 -1.5746 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7002 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10128 0 obj <>/Shading<>>> endobj 225 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 395.604 335.432 4.096 -1.2336 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7017 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10129 0 obj <>/Shading<>>> endobj 226 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 387.06 335.432 4.097 -1.2336 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10130 0 obj <>/Shading<>>> endobj 227 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 369.631 335.432 4.78 -1.5746 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10131 0 obj <>/Shading<>>> endobj 228 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 344.343 335.432 4.097 -1.2336 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10132 0 obj <>/Shading<>>> endobj 229 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 335.8 335.432 4.096 -1.2336 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7014 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10133 0 obj <>/Shading<>>> endobj 230 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 301.626 335.432 4.097 -1.2336 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10134 0 obj <>/Shading<>>> endobj 231 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 293.083 335.432 4.097 -1.2336 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10135 0 obj <>/Shading<>>> endobj 232 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 258.567 335.432 4.78 -1.5746 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7002 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10136 0 obj <>/Shading<>>> endobj 233 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 190.562 335.432 4.096 -1.2336 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10137 0 obj <>/Shading<>>> endobj 234 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 181.677 335.432 4.78 -1.5746 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7001 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10138 0 obj <>/Shading<>>> endobj 235 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 130.758 335.432 4.096 -1.2336 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.7002 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10139 0 obj <>/Shading<>>> endobj 236 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 88.041 335.432 4.097 -1.2336 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7002 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10140 0 obj <>/Shading<>>> endobj 237 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 45.324 335.432 4.097 -1.2336 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.7001 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10141 0 obj <> endobj 238 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10142 0 obj <> endobj 239 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10143 0 obj <> endobj 240 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10144 0 obj <>/Shading<>>> endobj 241 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 523.585 325.486 4.435 4.434 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10145 0 obj <>/Shading<>>> endobj 242 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 472.667 325.828 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6992 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10146 0 obj <>/Shading<>>> endobj 243 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 464.123 325.828 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10147 0 obj <>/Shading<>>> endobj 244 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 455.58 325.828 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7016 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10148 0 obj <>/Shading<>>> endobj 245 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 447.036 325.828 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10149 0 obj <>/Shading<>>> endobj 246 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 404.319 325.828 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6998 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10150 0 obj <>/Shading<>>> endobj 247 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 390.983 329.578 -3.751 -3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6996 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10151 0 obj <>/Shading<>>> endobj 248 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 352.718 325.486 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7004 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10152 0 obj <>/Shading<>>> endobj 249 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 327.087 325.486 4.435 4.434 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10153 0 obj <>/Shading<>>> endobj 250 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 318.544 325.486 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7007 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10154 0 obj <>/Shading<>>> endobj 251 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 310.342 325.828 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7007 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10155 0 obj <>/Shading<>>> endobj 252 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 284.712 325.828 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10156 0 obj <>/Shading<>>> endobj 253 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 276.169 325.828 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10157 0 obj <>/Shading<>>> endobj 254 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 190.735 325.828 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10158 0 obj <>/Shading<>>> endobj 255 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 168.855 329.578 -3.751 -3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10159 0 obj <>/Shading<>>> endobj 256 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 130.589 325.486 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.7 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10160 0 obj <>/Shading<>>> endobj 257 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 126.138 329.578 -3.75 -3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10161 0 obj <>/Shading<>>> endobj 258 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 104.959 325.486 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10162 0 obj <>/Shading<>>> endobj 259 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 96.758 325.828 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10163 0 obj <>/Shading<>>> endobj 260 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 87.873 325.486 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10164 0 obj <>/Shading<>>> endobj 261 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 70.786 325.486 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7007 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10165 0 obj <>/Shading<>>> endobj 262 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 54.041 325.828 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10166 0 obj <>/Shading<>>> endobj 263 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 28.069 325.486 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7004 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10167 0 obj <>/Shading<>>> endobj 264 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 4.9229 329.578 1.6071 -3.75 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7003 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10168 0 obj <> endobj 265 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10169 0 obj <> endobj 266 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10170 0 obj <> endobj 267 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10171 0 obj <> endobj 268 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10172 0 obj <>/Shading<>>> endobj 269 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 541.014 317.284 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7008 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10173 0 obj <>/Shading<>>> endobj 270 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 532.471 317.284 3.7501 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10174 0 obj <>/Shading<>>> endobj 271 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 515.384 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10175 0 obj <>/Shading<>>> endobj 272 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 498.297 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10176 0 obj <>/Shading<>>> endobj 273 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 472.667 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6992 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10177 0 obj <>/Shading<>>> endobj 274 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 455.58 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7016 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10178 0 obj <>/Shading<>>> endobj 275 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 438.151 316.943 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10179 0 obj <>/Shading<>>> endobj 276 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 429.95 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6997 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10180 0 obj <>/Shading<>>> endobj 277 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 404.319 317.284 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6998 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10181 0 obj <>/Shading<>>> endobj 278 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 378.689 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6996 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10182 0 obj <>/Shading<>>> endobj 279 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 370.146 317.284 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10183 0 obj <>/Shading<>>> endobj 280 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 327.429 317.284 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10184 0 obj <>/Shading<>>> endobj 281 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 322.636 321.035 -3.75 -3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6998 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10185 0 obj <>/Shading<>>> endobj 282 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 301.457 316.943 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7007 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10186 0 obj <>/Shading<>>> endobj 283 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 284.371 316.943 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7009 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10187 0 obj <>/Shading<>>> endobj 284 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 259.082 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10188 0 obj <>/Shading<>>> endobj 285 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 241.995 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10189 0 obj <>/Shading<>>> endobj 286 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 233.452 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7009 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10190 0 obj <>/Shading<>>> endobj 287 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 216.365 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10191 0 obj <>/Shading<>>> endobj 288 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 207.48 316.943 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10192 0 obj <>/Shading<>>> endobj 289 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 182.191 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10193 0 obj <>/Shading<>>> endobj 290 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 165.104 317.284 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10194 0 obj <>/Shading<>>> endobj 291 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 148.018 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7007 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10195 0 obj <>/Shading<>>> endobj 292 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 139.133 316.943 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10196 0 obj <>/Shading<>>> endobj 293 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 113.844 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10197 0 obj <>/Shading<>>> endobj 294 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 96.758 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10198 0 obj <>/Shading<>>> endobj 295 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 71.127 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10199 0 obj <>/Shading<>>> endobj 296 0 obj <>/Length 98>>stream q 1 i 45.497 317.284 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.7003 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10200 0 obj <>/Shading<>>> endobj 297 0 obj <>/Length 97>>stream q 1 i 19.867 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.7003 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10201 0 obj <> endobj 298 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10202 0 obj <> endobj 299 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10203 0 obj <> endobj 300 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10204 0 obj <> endobj 301 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10205 0 obj <> endobj 302 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10206 0 obj <> endobj 303 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10207 0 obj <>/Shading<>>> endobj 304 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 540.843 308.571 4.093 4.092 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10208 0 obj <>/Shading<>>> endobj 305 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 524.098 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6996 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10209 0 obj <>/Shading<>>> endobj 306 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 498.126 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6994 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10210 0 obj <>/Shading<>>> endobj 307 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 489.583 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7009 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10211 0 obj <>/Shading<>>> endobj 308 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 484.79 312.321 -3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6998 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10212 0 obj <>/Shading<>>> endobj 309 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 464.294 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7008 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10213 0 obj <>/Shading<>>> endobj 310 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 446.865 308.571 4.093 4.092 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6994 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10214 0 obj <>/Shading<>>> endobj 311 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 421.577 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6997 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10215 0 obj <>/Shading<>>> endobj 312 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 404.49 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7007 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10216 0 obj <>/Shading<>>> endobj 313 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 395.947 308.912 3.408 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6998 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10217 0 obj <>/Shading<>>> endobj 314 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 390.812 312.321 -3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7015 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10218 0 obj <>/Shading<>>> endobj 315 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 361.773 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7007 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10219 0 obj <>/Shading<>>> endobj 316 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 353.23 308.912 3.408 3.409 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6989 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10220 0 obj <>/Shading<>>> endobj 317 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 344.687 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.701 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10221 0 obj <>/Shading<>>> endobj 318 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 336.144 308.912 3.408 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6997 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10222 0 obj <>/Shading<>>> endobj 319 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 301.97 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7007 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10223 0 obj <>/Shading<>>> endobj 320 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 293.426 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.7 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10224 0 obj <>/Shading<>>> endobj 321 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 284.883 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7012 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10225 0 obj <>/Shading<>>> endobj 322 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 259.253 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7011 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10226 0 obj <>/Shading<>>> endobj 323 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 241.824 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6996 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10227 0 obj <>/Shading<>>> endobj 324 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 225.079 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7011 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10228 0 obj <>/Shading<>>> endobj 325 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 207.651 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10229 0 obj <>/Shading<>>> endobj 326 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 199.107 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10230 0 obj <>/Shading<>>> endobj 327 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 190.906 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7007 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10231 0 obj <>/Shading<>>> endobj 328 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 182.362 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10232 0 obj <>/Shading<>>> endobj 329 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 164.934 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6995 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10233 0 obj <>/Shading<>>> endobj 330 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 156.391 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7002 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10234 0 obj <>/Shading<>>> endobj 331 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 139.646 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10235 0 obj <>/Shading<>>> endobj 332 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 131.102 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6997 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10236 0 obj <>/Shading<>>> endobj 333 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 122.217 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10237 0 obj <>/Shading<>>> endobj 334 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 105.13 308.571 4.093 4.092 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.7 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10238 0 obj <>/Shading<>>> endobj 335 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 79.842 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.7002 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10239 0 obj <>/Shading<>>> endobj 336 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 20.038 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.7003 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10240 0 obj <>/Shading<>>> endobj 337 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 4.9229 312.321 1.4371 -3.409 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7003 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10241 0 obj <> endobj 338 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10242 0 obj <> endobj 339 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10243 0 obj <> endobj 340 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10244 0 obj <> endobj 341 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10245 0 obj <>/Shading<>>> endobj 342 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 532.469 300.196 3.754 3.755 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10246 0 obj <>/Shading<>>> endobj 343 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 510.251 303.609 -3.071 -3.071 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6998 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10247 0 obj <>/Shading<>>> endobj 344 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 481.208 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10248 0 obj <>/Shading<>>> endobj 345 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 473.006 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6997 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10249 0 obj <>/Shading<>>> endobj 346 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 447.034 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6996 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10250 0 obj <>/Shading<>>> endobj 347 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 429.947 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7007 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10251 0 obj <>/Shading<>>> endobj 348 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 412.86 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.699 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10252 0 obj <>/Shading<>>> endobj 349 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 404.659 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10253 0 obj <>/Shading<>>> endobj 350 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 387.23 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7014 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10254 0 obj <>/Shading<>>> endobj 351 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 373.557 303.609 -3.071 -3.071 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10255 0 obj <>/Shading<>>> endobj 352 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 344.514 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7012 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10256 0 obj <>/Shading<>>> endobj 353 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 318.884 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7009 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10257 0 obj <>/Shading<>>> endobj 354 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 302.139 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7007 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10258 0 obj <>/Shading<>>> endobj 355 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 284.71 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7014 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10259 0 obj <>/Shading<>>> endobj 356 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 276.508 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10260 0 obj <>/Shading<>>> endobj 357 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 259.421 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10261 0 obj <>/Shading<>>> endobj 358 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 250.537 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6997 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10262 0 obj <>/Shading<>>> endobj 359 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 242.335 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7009 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10263 0 obj <>/Shading<>>> endobj 360 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 224.906 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.701 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10264 0 obj <>/Shading<>>> endobj 361 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 216.705 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10265 0 obj <>/Shading<>>> endobj 362 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 199.276 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10266 0 obj <>/Shading<>>> endobj 363 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 182.531 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6996 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10267 0 obj <>/Shading<>>> endobj 364 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 165.103 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6998 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10268 0 obj <>/Shading<>>> endobj 365 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 148.016 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7007 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10269 0 obj <>/Shading<>>> endobj 366 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 131.271 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10270 0 obj <>/Shading<>>> endobj 367 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 62.582 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7007 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10271 0 obj <>/Shading<>>> endobj 368 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 45.495 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.7003 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10272 0 obj <>/Shading<>>> endobj 369 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 11.664 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10273 0 obj <> endobj 370 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10274 0 obj <> endobj 371 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10275 0 obj <> endobj 372 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10276 0 obj <> endobj 373 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10277 0 obj <> endobj 374 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10278 0 obj <>/Shading<>>> endobj 375 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 541.185 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.701 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10279 0 obj <>/Shading<>>> endobj 376 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 515.555 291.825 3.4081 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10280 0 obj <>/Shading<>>> endobj 377 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 510.078 294.892 -2.726 -2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10281 0 obj <>/Shading<>>> endobj 378 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 498.468 291.825 3.4089 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6992 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10282 0 obj <>/Shading<>>> endobj 379 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 481.039 291.484 4.093 4.092 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10283 0 obj <>/Shading<>>> endobj 380 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 464.294 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7008 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10284 0 obj <>/Shading<>>> endobj 381 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 456.093 292.167 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7012 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10285 0 obj <>/Shading<>>> endobj 382 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 447.207 291.825 3.4089 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6992 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10286 0 obj <>/Shading<>>> endobj 383 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 395.947 291.825 3.408 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6998 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10287 0 obj <>/Shading<>>> endobj 384 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 373.384 294.892 -2.726 -2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10288 0 obj <>/Shading<>>> endobj 385 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 361.773 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7007 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10289 0 obj <>/Shading<>>> endobj 386 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 336.144 291.825 3.408 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6997 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10290 0 obj <>/Shading<>>> endobj 387 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 327.6 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10291 0 obj <>/Shading<>>> endobj 388 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 319.057 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7011 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10292 0 obj <>/Shading<>>> endobj 389 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 301.97 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7007 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10293 0 obj <>/Shading<>>> endobj 390 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 293.426 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.7 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10294 0 obj <>/Shading<>>> endobj 391 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 276.339 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6999 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10295 0 obj <>/Shading<>>> endobj 392 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 241.824 291.484 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6996 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10296 0 obj <>/Shading<>>> endobj 393 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 233.623 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6999 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10297 0 obj <>/Shading<>>> endobj 394 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 225.421 292.167 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10298 0 obj <>/Shading<>>> endobj 395 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 216.536 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.7002 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10299 0 obj <>/Shading<>>> endobj 396 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 182.362 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10300 0 obj <>/Shading<>>> endobj 397 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 176.886 294.892 -2.726 -2.725 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.701 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10301 0 obj <>/Shading<>>> endobj 398 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 157.074 292.167 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10302 0 obj <>/Shading<>>> endobj 399 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 139.987 292.167 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10303 0 obj <>/Shading<>>> endobj 400 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 131.102 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6997 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10304 0 obj <>/Shading<>>> endobj 401 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 122.559 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10305 0 obj <>/Shading<>>> endobj 402 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 97.27 292.167 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7007 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10306 0 obj <>/Shading<>>> endobj 403 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 80.184 292.167 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10307 0 obj <>/Shading<>>> endobj 404 0 obj <>/Length 96>>stream q 1 i 71.298 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.7 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10308 0 obj <>/Shading<>>> endobj 405 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 54.553 292.167 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7004 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10309 0 obj <>/Shading<>>> endobj 406 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 37.466 292.167 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10310 0 obj <>/Shading<>>> endobj 407 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 20.038 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.7003 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10311 0 obj <> endobj 408 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10312 0 obj <> endobj 409 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10313 0 obj <>/Shading<>>> endobj 410 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 541.185 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.701 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10314 0 obj <>/Shading<>>> endobj 411 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 524.439 283.624 2.7261 2.725 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7012 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10315 0 obj <>/Shading<>>> endobj 412 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 515.555 283.282 3.4081 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10316 0 obj <>/Shading<>>> endobj 413 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 507.011 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6995 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10317 0 obj <>/Shading<>>> endobj 414 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 490.266 283.624 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7012 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10318 0 obj <>/Shading<>>> endobj 415 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 481.381 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6998 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10319 0 obj <>/Shading<>>> endobj 416 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 464.294 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7008 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10320 0 obj <>/Shading<>>> endobj 417 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 438.664 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10321 0 obj <>/Shading<>>> endobj 418 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 430.12 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7007 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10322 0 obj <>/Shading<>>> endobj 419 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 421.919 283.624 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7011 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10323 0 obj <>/Shading<>>> endobj 420 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 413.376 283.624 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6985 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10324 0 obj <>/Shading<>>> endobj 421 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 395.947 283.282 3.408 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6998 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10325 0 obj <>/Shading<>>> endobj 422 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 387.062 282.94 4.093 4.092 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6995 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10326 0 obj <>/Shading<>>> endobj 423 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 370.316 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6999 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10327 0 obj <>/Shading<>>> endobj 424 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 361.773 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7007 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10328 0 obj <>/Shading<>>> endobj 425 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 353.23 283.282 3.408 3.409 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6989 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10329 0 obj <>/Shading<>>> endobj 426 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 336.485 283.624 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10330 0 obj <>/Shading<>>> endobj 427 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 327.6 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10331 0 obj <>/Shading<>>> endobj 428 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 310.513 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7007 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10332 0 obj <>/Shading<>>> endobj 429 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 301.97 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7007 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10333 0 obj <>/Shading<>>> endobj 430 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 285.225 283.624 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10334 0 obj <>/Shading<>>> endobj 431 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 276.339 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6999 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10335 0 obj <>/Shading<>>> endobj 432 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 250.709 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6996 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10336 0 obj <>/Shading<>>> endobj 433 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 225.421 283.624 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10337 0 obj <>/Shading<>>> endobj 434 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 207.993 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.7 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10338 0 obj <>/Shading<>>> endobj 435 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 199.791 283.624 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10339 0 obj <>/Shading<>>> endobj 436 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 190.906 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7007 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10340 0 obj <>/Shading<>>> endobj 437 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 182.362 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10341 0 obj <>/Shading<>>> endobj 438 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 156.732 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6998 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10342 0 obj <>/Shading<>>> endobj 439 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 148.531 283.624 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.714 0 0 -622.714 2.701 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10343 0 obj <>/Shading<>>> endobj 440 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 131.102 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6997 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10344 0 obj <>/Shading<>>> endobj 441 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 105.472 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6999 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10345 0 obj <>/Shading<>>> endobj 442 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 96.929 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7004 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10346 0 obj <>/Shading<>>> endobj 443 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 88.385 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7004 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10347 0 obj <>/Shading<>>> endobj 444 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 79.842 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.7002 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10348 0 obj <>/Shading<>>> endobj 445 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 63.097 283.624 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7005 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10349 0 obj <>/Shading<>>> endobj 446 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 54.553 283.624 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7004 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10350 0 obj <>/Shading<>>> endobj 447 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 11.495 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10351 0 obj <> endobj 448 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10352 0 obj <> endobj 449 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10353 0 obj <> endobj 450 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10354 0 obj <> endobj 451 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10355 0 obj <> endobj 452 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10356 0 obj <> endobj 453 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10357 0 obj <> endobj 454 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10358 0 obj <>/Shading<>>> endobj 455 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 542.039 275.593 1.7001 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10359 0 obj <>/Shading<>>> endobj 456 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 533.495 275.593 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7011 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10360 0 obj <>/Shading<>>> endobj 457 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 524.61 275.251 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10361 0 obj <>/Shading<>>> endobj 458 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 498.81 275.08 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6982 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10362 0 obj <>/Shading<>>> endobj 459 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 473.351 275.251 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10363 0 obj <>/Shading<>>> endobj 460 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 464.294 274.739 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7008 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10364 0 obj <>/Shading<>>> endobj 461 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 447.378 274.909 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6998 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10365 0 obj <>/Shading<>>> endobj 462 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 422.432 275.593 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10366 0 obj <>/Shading<>>> endobj 463 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 413.205 274.909 3.066 3.067 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7008 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10367 0 obj <>/Shading<>>> endobj 464 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 395.947 274.739 3.408 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6998 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10368 0 obj <>/Shading<>>> endobj 465 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 387.745 275.08 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10369 0 obj <>/Shading<>>> endobj 466 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 379.031 274.909 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7011 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10370 0 obj <>/Shading<>>> endobj 467 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 345.199 275.251 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.702 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10371 0 obj <>/Shading<>>> endobj 468 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 336.656 275.251 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10372 0 obj <>/Shading<>>> endobj 469 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 319.398 275.08 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10373 0 obj <>/Shading<>>> endobj 470 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 302.482 275.251 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7012 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10374 0 obj <>/Shading<>>> endobj 471 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 294.281 275.593 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10375 0 obj <>/Shading<>>> endobj 472 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 268.309 275.251 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10376 0 obj <>/Shading<>>> endobj 473 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 259.766 275.251 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7008 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10377 0 obj <>/Shading<>>> endobj 474 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 251.222 275.251 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6996 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10378 0 obj <>/Shading<>>> endobj 475 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 233.623 274.739 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6999 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10379 0 obj <>/Shading<>>> endobj 476 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 225.934 275.593 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10380 0 obj <>/Shading<>>> endobj 477 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 217.048 275.251 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10381 0 obj <>/Shading<>>> endobj 478 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 191.418 275.251 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.701 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10382 0 obj <>/Shading<>>> endobj 479 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 182.875 275.251 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6996 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10383 0 obj <>/Shading<>>> endobj 480 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 176.374 277.293 -1.7 -1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10384 0 obj <>/Shading<>>> endobj 481 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 165.617 275.08 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6995 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10385 0 obj <>/Shading<>>> endobj 482 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 148.36 274.909 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7009 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10386 0 obj <>/Shading<>>> endobj 483 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 139.987 275.08 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10387 0 obj <>/Shading<>>> endobj 484 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 131.957 275.593 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.714 0 0 -622.714 2.7011 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10388 0 obj <>/Shading<>>> endobj 485 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 114.015 274.739 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10389 0 obj <>/Shading<>>> endobj 486 0 obj <>/Length 98>>stream q 1 i 89.239 275.593 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10390 0 obj <>/Shading<>>> endobj 487 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 80.184 275.08 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10391 0 obj <>/Shading<>>> endobj 488 0 obj <>/Length 98>>stream q 1 i 72.153 275.593 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10392 0 obj <>/Shading<>>> endobj 489 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 54.724 275.251 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10393 0 obj <>/Shading<>>> endobj 490 0 obj <>/Length 95>>stream q 1 i 37.979 275.593 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.722 0 0 -622.722 2.7 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10394 0 obj <>/Shading<>>> endobj 491 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 11.495 274.739 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10395 0 obj <>/Shading<>>> endobj 492 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 4.9229 277.634 .92407 -2.383 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10396 0 obj <> endobj 493 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10397 0 obj <> endobj 494 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10398 0 obj <> endobj 495 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10399 0 obj <> endobj 496 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10400 0 obj <> endobj 497 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10401 0 obj <>/Shading<>>> endobj 498 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 541.697 266.708 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7019 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10402 0 obj <>/Shading<>>> endobj 499 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 533.154 266.708 2.3831 2.383 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10403 0 obj <>/Shading<>>> endobj 500 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 524.61 266.708 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10404 0 obj <>/Shading<>>> endobj 501 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 516.067 266.708 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7014 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10405 0 obj <>/Shading<>>> endobj 502 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 507.182 266.366 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10406 0 obj <>/Shading<>>> endobj 503 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 490.437 266.708 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7015 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10407 0 obj <>/Shading<>>> endobj 504 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 464.807 266.708 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7002 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10408 0 obj <>/Shading<>>> endobj 505 0 obj <>/Length 98>>stream q 1 i 458.306 268.75 -1.7 -1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10409 0 obj <>/Shading<>>> endobj 506 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 439.177 266.708 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7013 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10410 0 obj <>/Shading<>>> endobj 507 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 430.633 266.708 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7002 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10411 0 obj <>/Shading<>>> endobj 508 0 obj <>/Length 96>>stream q 1 i 422.432 267.05 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10412 0 obj <>/Shading<>>> endobj 509 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 413.547 266.708 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6987 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10413 0 obj <>/Shading<>>> endobj 510 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 405.003 266.708 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7015 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10414 0 obj <>/Shading<>>> endobj 511 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 396.46 266.708 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10415 0 obj <>/Shading<>>> endobj 512 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 370.316 266.195 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6999 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10416 0 obj <>/Shading<>>> endobj 513 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 353.743 266.708 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6988 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10417 0 obj <>/Shading<>>> endobj 514 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 344.687 266.195 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.701 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10418 0 obj <>/Shading<>>> endobj 515 0 obj <>/Length 96>>stream q 1 i 336.998 267.05 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10419 0 obj <>/Shading<>>> endobj 516 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 328.112 266.708 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10420 0 obj <>/Shading<>>> endobj 517 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 311.026 266.708 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6996 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10421 0 obj <>/Shading<>>> endobj 518 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 302.482 266.708 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7012 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10422 0 obj <>/Shading<>>> endobj 519 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 285.396 266.708 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7016 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10423 0 obj <>/Shading<>>> endobj 520 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 276.51 266.366 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6996 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10424 0 obj <>/Shading<>>> endobj 521 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 259.595 266.537 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10425 0 obj <>/Shading<>>> endobj 522 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 250.88 266.366 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7006 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10426 0 obj <>/Shading<>>> endobj 523 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 242.679 266.708 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7011 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10427 0 obj <>/Shading<>>> endobj 524 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 225.592 266.708 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10428 0 obj <>/Shading<>>> endobj 525 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 216.707 266.366 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7005 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10429 0 obj <>/Shading<>>> endobj 526 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 208.334 266.537 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10430 0 obj <>/Shading<>>> endobj 527 0 obj <>/Length 96>>stream q 1 i 200.303 267.05 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6997 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10431 0 obj <>/Shading<>>> endobj 528 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 182.533 266.366 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10432 0 obj <>/Shading<>>> endobj 529 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 173.99 266.366 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.701 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10433 0 obj <>/Shading<>>> endobj 530 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 165.446 266.366 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6996 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10434 0 obj <>/Shading<>>> endobj 531 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 139.987 266.537 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10435 0 obj <>/Shading<>>> endobj 532 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 114.528 266.708 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10436 0 obj <>/Shading<>>> endobj 533 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 105.813 266.537 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.7001 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10437 0 obj <>/Shading<>>> endobj 534 0 obj <>/Length 95>>stream q 1 i 89.239 267.05 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10438 0 obj <>/Shading<>>> endobj 535 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 45.668 266.195 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.7002 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10439 0 obj <>/Shading<>>> endobj 536 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 37.466 266.537 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10440 0 obj <>/Shading<>>> endobj 537 0 obj <>/Length 95>>stream q 1 i 20.893 267.05 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10441 0 obj <>/Shading<>>> endobj 538 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 11.495 266.195 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10442 0 obj <> endobj 539 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10443 0 obj <> endobj 540 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10444 0 obj <> endobj 541 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10445 0 obj <> endobj 542 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10446 0 obj <> endobj 543 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10447 0 obj <> endobj 544 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10448 0 obj <>/Shading<>>> endobj 545 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 542.381 258.848 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7012 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10449 0 obj <>/Shading<>>> endobj 546 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 533.495 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7011 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10450 0 obj <>/Shading<>>> endobj 547 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 524.781 258.335 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10451 0 obj <>/Shading<>>> endobj 548 0 obj <>/Length 96>>stream q 1 i 516.409 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10452 0 obj <>/Shading<>>> endobj 549 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 499.151 258.335 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10453 0 obj <>/Shading<>>> endobj 550 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 491.12 258.848 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6983 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10454 0 obj <>/Shading<>>> endobj 551 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 483.594 259.865 -1.017 -1.017 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6984 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10455 0 obj <>/Shading<>>> endobj 552 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 464.807 258.164 2.384 2.384 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7002 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10456 0 obj <>/Shading<>>> endobj 553 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 456.605 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10457 0 obj <>/Shading<>>> endobj 554 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 439.86 258.848 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.714 0 0 -622.714 2.7028 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10458 0 obj <>/Shading<>>> endobj 555 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 430.804 258.335 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10459 0 obj <>/Shading<>>> endobj 556 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 396.802 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.721 0 0 -622.721 2.6983 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10460 0 obj <>/Shading<>>> endobj 557 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 387.916 258.164 2.384 2.384 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10461 0 obj <>/Shading<>>> endobj 558 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 379.715 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10462 0 obj <>/Shading<>>> endobj 559 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 370.829 258.164 2.384 2.384 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10463 0 obj <>/Shading<>>> endobj 560 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 345.883 258.848 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.721 0 0 -622.721 2.6983 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10464 0 obj <>/Shading<>>> endobj 561 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 319.911 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10465 0 obj <>/Shading<>>> endobj 562 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 311.709 258.848 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.713 0 0 -622.713 2.7026 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10466 0 obj <>/Shading<>>> endobj 563 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 303.166 258.848 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.721 0 0 -622.721 2.6985 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10467 0 obj <>/Shading<>>> endobj 564 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 285.566 258.335 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.701 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10468 0 obj <>/Shading<>>> endobj 565 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 268.992 258.848 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7013 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10469 0 obj <>/Shading<>>> endobj 566 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 260.107 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10470 0 obj <>/Shading<>>> endobj 567 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 251.222 258.164 2.383 2.384 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6996 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10471 0 obj <>/Shading<>>> endobj 568 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 208.847 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10472 0 obj <>/Shading<>>> endobj 569 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 200.645 258.848 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6996 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10473 0 obj <>/Shading<>>> endobj 570 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 191.248 257.993 2.725 2.726 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7006 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10474 0 obj <>/Shading<>>> endobj 571 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 183.217 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.721 0 0 -622.721 2.6994 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10475 0 obj <>/Shading<>>> endobj 572 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 165.788 258.164 2.384 2.384 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6999 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10476 0 obj <>/Shading<>>> endobj 573 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 157.586 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7006 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10477 0 obj <>/Shading<>>> endobj 574 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 148.872 258.335 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.713 0 0 -622.713 2.7014 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10478 0 obj <>/Shading<>>> endobj 575 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 123.413 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10479 0 obj <>/Shading<>>> endobj 576 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 106.326 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.714 0 0 -622.714 2.7009 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10480 0 obj <>/Shading<>>> endobj 577 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 97.612 258.335 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10481 0 obj <>/Shading<>>> endobj 578 0 obj <>/Length 98>>stream q 1 i 89.239 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10482 0 obj <>/Shading<>>> endobj 579 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 71.982 258.335 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10483 0 obj <>/Shading<>>> endobj 580 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 55.408 258.848 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.711 0 0 -622.711 2.7009 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10484 0 obj <>/Shading<>>> endobj 581 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 46.01 257.993 2.726 2.726 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.7002 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10485 0 obj <>/Shading<>>> endobj 582 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 37.808 258.335 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10486 0 obj <>/Shading<>>> endobj 583 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 12.007 258.164 2.383 2.384 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10487 0 obj <>/Shading<>>> endobj 584 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 4.9229 260.719 1.0951 -2.726 re W n /GS3 gs q 622.714 0 0 -622.714 2.7003 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10488 0 obj <> endobj 585 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10489 0 obj <> endobj 586 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10490 0 obj <> endobj 587 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10491 0 obj <> endobj 588 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10492 0 obj <> endobj 589 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10493 0 obj <> endobj 590 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10494 0 obj <> endobj 591 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10495 0 obj <>/Shading<>>> endobj 592 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 542.723 250.646 .33301 .33301 re W n /GS3 gs q 622.709 0 0 -622.709 2.7075 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10496 0 obj <>/Shading<>>> endobj 593 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 533.837 250.304 1.0171 1.017 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7022 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10497 0 obj <>/Shading<>>> endobj 594 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 525.636 250.646 .33301 .33301 re W n /GS3 gs q 622.724 0 0 -622.724 2.6953 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10498 0 obj <>/Shading<>>> endobj 595 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 517.093 250.646 .33301 .33301 re W n /GS3 gs q 622.724 0 0 -622.724 2.6953 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10499 0 obj <>/Shading<>>> endobj 596 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 508.549 250.646 .33301 .33301 re W n /GS3 gs q 622.709 0 0 -622.709 2.707 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10500 0 obj <>/Shading<>>> endobj 597 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 490.949 250.134 1.358 1.358 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7008 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10501 0 obj <>/Shading<>>> endobj 598 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 482.577 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6984 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10502 0 obj <>/Shading<>>> endobj 599 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 474.375 250.646 .33401 .33301 re W n /GS3 gs q 622.709 0 0 -622.709 2.7066 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10503 0 obj <>/Shading<>>> endobj 600 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 456.435 249.792 2.041 2.042 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6986 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10504 0 obj <>/Shading<>>> endobj 601 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 448.403 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6986 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10505 0 obj <>/Shading<>>> endobj 602 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 439.689 250.134 1.358 1.358 re W n /GS3 gs q 622.713 0 0 -622.713 2.7032 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10506 0 obj <>/Shading<>>> endobj 603 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 422.773 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.721 0 0 -622.721 2.6979 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10507 0 obj <>/Shading<>>> endobj 604 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 405.687 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.721 0 0 -622.721 2.6979 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10508 0 obj <>/Shading<>>> endobj 605 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 396.631 249.792 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10509 0 obj <>/Shading<>>> endobj 606 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 388.941 250.646 .33304 .33301 re W n /GS3 gs q 622.724 0 0 -622.724 2.6966 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10510 0 obj <>/Shading<>>> endobj 607 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 379.715 249.963 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10511 0 obj <>/Shading<>>> endobj 608 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 371.854 250.646 .33301 .33301 re W n /GS3 gs q 622.724 0 0 -622.724 2.6967 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10512 0 obj <>/Shading<>>> endobj 609 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 362.628 249.963 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.714 0 0 -622.714 2.7021 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10513 0 obj <>/Shading<>>> endobj 610 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 345.37 249.792 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6989 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10514 0 obj <>/Shading<>>> endobj 611 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 328.796 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10515 0 obj <>/Shading<>>> endobj 612 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 320.595 250.646 .33301 .33301 re W n /GS3 gs q 622.724 0 0 -622.724 2.6972 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10516 0 obj <>/Shading<>>> endobj 613 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 311.368 249.963 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10517 0 obj <>/Shading<>>> endobj 614 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 302.995 250.134 1.358 1.358 re W n /GS3 gs q 622.714 0 0 -622.714 2.7018 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10518 0 obj <>/Shading<>>> endobj 615 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 294.452 250.134 1.358 1.358 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6989 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10519 0 obj <>/Shading<>>> endobj 616 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 285.908 250.134 1.358 1.358 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10520 0 obj <>/Shading<>>> endobj 617 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 277.536 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7013 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10521 0 obj <>/Shading<>>> endobj 618 0 obj <>/Length 98>>stream q 1 i 268.65 249.963 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10522 0 obj <>/Shading<>>> endobj 619 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 260.449 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6998 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10523 0 obj <>/Shading<>>> endobj 620 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 251.906 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.713 0 0 -622.713 2.7021 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10524 0 obj <>/Shading<>>> endobj 621 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 242.85 249.792 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6993 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10525 0 obj <>/Shading<>>> endobj 622 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 234.819 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.711 0 0 -622.711 2.7029 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10526 0 obj <>/Shading<>>> endobj 623 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 226.275 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.726 0 0 -622.726 2.6973 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10527 0 obj <>/Shading<>>> endobj 624 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 217.561 250.134 1.358 1.358 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10528 0 obj <>/Shading<>>> endobj 625 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 209.188 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.721 0 0 -622.721 2.6991 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10529 0 obj <>/Shading<>>> endobj 626 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 192.443 250.646 .33301 .33301 re W n /GS3 gs q 622.698 0 0 -622.698 2.7061 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10530 0 obj <>/Shading<>>> endobj 627 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 183.559 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6996 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10531 0 obj <>/Shading<>>> endobj 628 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 175.357 250.646 .33301 .33301 re W n /GS3 gs q 622.736 0 0 -622.736 2.6952 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10532 0 obj <>/Shading<>>> endobj 629 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 166.472 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10533 0 obj <>/Shading<>>> endobj 630 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 148.872 249.792 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.713 0 0 -622.713 2.7014 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10534 0 obj <>/Shading<>>> endobj 631 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 123.755 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.723 0 0 -622.723 2.6992 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10535 0 obj <>/Shading<>>> endobj 632 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 89.923 250.646 .33301 .33301 re W n /GS3 gs q 622.736 0 0 -622.736 2.6977 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10536 0 obj <>/Shading<>>> endobj 633 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 81.379 250.646 .33299 .33301 re W n /GS3 gs q 622.687 0 0 -622.687 2.7042 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10537 0 obj <>/Shading<>>> endobj 634 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 72.836 250.646 .33299 .33301 re W n /GS3 gs q 622.698 0 0 -622.698 2.7025 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10538 0 obj <>/Shading<>>> endobj 635 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 63.438 249.792 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10539 0 obj <>/Shading<>>> endobj 636 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 55.75 250.646 .33301 .33301 re W n /GS3 gs q 622.724 0 0 -622.724 2.6998 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10540 0 obj <>/Shading<>>> endobj 637 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 47.206 250.646 .33299 .33301 re W n /GS3 gs q 622.698 0 0 -622.698 2.7017 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10541 0 obj <>/Shading<>>> endobj 638 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 38.321 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.725 0 0 -622.725 2.6999 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10542 0 obj <>/Shading<>>> endobj 639 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 29.606 250.134 1.358 1.358 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7004 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10543 0 obj <>/Shading<>>> endobj 640 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 12.691 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.711 0 0 -622.711 2.7004 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10544 0 obj <> endobj 641 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10545 0 obj <> endobj 642 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10546 0 obj <> endobj 643 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10547 0 obj <> endobj 644 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10548 0 obj <>/Shading<>>> endobj 645 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 525.294 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.721 0 0 -622.721 2.6972 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10549 0 obj <>/Shading<>>> endobj 646 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 482.235 241.419 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10550 0 obj <>/Shading<>>> endobj 647 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 465.319 241.59 1.358 1.358 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7015 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10551 0 obj <>/Shading<>>> endobj 648 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 422.603 241.59 1.358 1.358 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6984 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10552 0 obj <>/Shading<>>> endobj 649 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 414.229 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.711 0 0 -622.711 2.7049 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10553 0 obj <>/Shading<>>> endobj 650 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 397.484 242.103 .33401 .33299 re W n /GS3 gs q 622.724 0 0 -622.724 2.6965 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10554 0 obj <>/Shading<>>> endobj 651 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 363.312 242.103 .33301 .33299 re W n /GS3 gs q 622.706 0 0 -622.706 2.7073 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10555 0 obj <>/Shading<>>> endobj 652 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 345.883 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.721 0 0 -622.721 2.6983 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10556 0 obj <>/Shading<>>> endobj 653 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 328.796 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10557 0 obj <>/Shading<>>> endobj 654 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 311.709 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.713 0 0 -622.713 2.7026 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10558 0 obj <>/Shading<>>> endobj 655 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 302.653 241.248 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.699 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10559 0 obj <>/Shading<>>> endobj 656 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 286.079 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.724 0 0 -622.724 2.6975 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10560 0 obj <>/Shading<>>> endobj 657 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 226.275 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.726 0 0 -622.726 2.6973 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10561 0 obj <>/Shading<>>> endobj 658 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 218.074 242.103 .33299 .33299 re W n /GS3 gs q 622.709 0 0 -622.709 2.7032 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10562 0 obj <>/Shading<>>> endobj 659 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 209.53 242.103 .33301 .33299 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7007 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10563 0 obj <>/Shading<>>> endobj 660 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 175.015 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7011 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10564 0 obj <>/Shading<>>> endobj 661 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 158.27 242.103 .33298 .33299 re W n /GS3 gs q 622.684 0 0 -622.684 2.7088 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10565 0 obj <>/Shading<>>> endobj 662 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 140.67 241.59 1.358 1.358 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10566 0 obj <>/Shading<>>> endobj 663 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 132.298 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.711 0 0 -622.711 2.7018 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10567 0 obj <>/Shading<>>> endobj 664 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 115.211 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.725 0 0 -622.725 2.6989 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10568 0 obj <>/Shading<>>> endobj 665 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 89.581 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.725 0 0 -622.725 2.6992 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10569 0 obj <>/Shading<>>> endobj 666 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 55.75 242.103 .33301 .33299 re W n /GS3 gs q 622.724 0 0 -622.724 2.6998 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10570 0 obj <>/Shading<>>> endobj 667 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 47.206 242.103 .33299 .33299 re W n /GS3 gs q 622.698 0 0 -622.698 2.7017 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10571 0 obj <>/Shading<>>> endobj 668 0 obj <>/Length 6974>>stream q 1 i 540.841 335.432 4.097 -1.2326 re W n /GS3 gs q 531.659 0 0 -531.659 81.925 336.247 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 412.349 335.432 4.779 -1.5746 re W n /GS3 gs q 542.876 0 0 -542.876 55.992 336.247 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 404.146 335.432 4.097 -1.2326 re W n /GS3 gs q 531.655 0 0 -531.655 62.172 336.247 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 326.914 335.432 4.78 -1.5746 re W n /GS3 gs q 542.876 0 0 -542.876 45.188 336.247 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 207.307 335.432 4.78 -1.5746 re W n /GS3 gs q 542.877 0 0 -542.877 30.061 336.247 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 164.932 335.432 4.097 -1.2326 re W n /GS3 gs q 531.659 0 0 -531.659 27.6 336.247 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 156.388 335.432 4.097 -1.2326 re W n /GS3 gs q 531.659 0 0 -531.659 26.365 336.247 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 113.671 335.432 4.097 -1.2326 re W n /GS3 gs q 531.659 0 0 -531.659 20.192 336.247 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 62.069 335.432 4.78 -1.5746 re W n /GS3 gs q 542.877 0 0 -542.877 11.693 336.247 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 489.754 329.578 3.75 -3.75 re W n /GS3 gs q 524.664 0 0 -524.664 80.004 327.703 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 370.146 329.578 3.751 -3.75 re W n /GS3 gs q 524.664 0 0 -524.664 61.373 327.703 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 361.261 329.92 4.435 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.57 0 0 -537.57 52.578 327.703 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 335.631 329.92 4.434 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.574 0 0 -537.574 49.116 327.703 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 241.653 329.92 4.434 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.573 0 0 -537.573 36.43 327.703 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 216.023 329.92 4.434 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.57 0 0 -537.57 32.97 327.703 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 199.278 329.578 3.75 -3.75 re W n /GS3 gs q 524.666 0 0 -524.666 34.756 327.703 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 173.307 329.92 4.434 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.571 0 0 -537.571 27.203 327.703 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 10.982 329.92 4.434 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.57 0 0 -537.57 5.2889 327.703 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 523.585 321.377 4.435 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.57 0 0 -537.57 74.492 319.16 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 506.498 321.377 4.435 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.574 0 0 -537.574 72.183 319.16 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 464.123 321.035 3.751 -3.75 re W n /GS3 gs q 524.667 0 0 -524.667 76.01 319.16 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 421.064 321.377 4.435 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.57 0 0 -537.57 60.651 319.16 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 395.776 321.035 3.75 -3.75 re W n /GS3 gs q 524.664 0 0 -524.664 65.366 319.16 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 352.718 321.377 4.434 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.574 0 0 -537.574 51.422 319.16 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 104.959 321.377 4.435 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.574 0 0 -537.574 17.976 319.16 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 28.411 321.035 3.75 -3.75 re W n /GS3 gs q 524.66 0 0 -524.66 8.1406 319.16 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 10.982 321.377 4.434 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.57 0 0 -537.57 5.2889 319.16 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 532.3 312.662 4.092 -4.092 re W n /GS3 gs q 531.576 0 0 -531.576 80.76 310.616 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 438.322 312.662 4.092 -4.092 re W n /GS3 gs q 531.58 0 0 -531.58 67.164 310.616 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 429.778 312.662 4.093 -4.092 re W n /GS3 gs q 531.58 0 0 -531.58 65.928 310.616 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 275.998 312.662 4.092 -4.092 re W n /GS3 gs q 531.578 0 0 -531.578 43.686 310.616 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 147.847 312.662 4.092 -4.092 re W n /GS3 gs q 531.578 0 0 -531.578 25.149 310.616 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 62.755 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.595 0 0 -516.595 14.248 310.616 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 540.67 304.292 4.438 -4.438 re W n /GS3 gs q 537.639 0 0 -537.639 76.739 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 523.925 303.95 3.7549 -3.755 re W n /GS3 gs q 524.756 0 0 -524.756 85.251 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 498.295 303.95 3.7551 -3.755 re W n /GS3 gs q 524.76 0 0 -524.76 81.259 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 327.427 303.95 3.755 -3.755 re W n /GS3 gs q 524.756 0 0 -524.756 54.671 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 293.253 303.95 3.755 -3.755 re W n /GS3 gs q 524.758 0 0 -524.758 49.352 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 267.623 303.95 3.755 -3.755 re W n /GS3 gs q 524.76 0 0 -524.76 45.362 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 207.819 303.95 3.755 -3.755 re W n /GS3 gs q 524.756 0 0 -524.756 36.057 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 173.646 303.95 3.755 -3.755 re W n /GS3 gs q 524.759 0 0 -524.759 30.738 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 156.559 303.95 3.755 -3.755 re W n /GS3 gs q 524.756 0 0 -524.756 28.08 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 139.814 303.609 3.071 -3.071 re W n /GS3 gs q 507.189 0 0 -507.189 29.302 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 88.212 303.95 3.755 -3.755 re W n /GS3 gs q 524.756 0 0 -524.756 17.444 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 36.952 303.95 3.755 -3.755 re W n /GS3 gs q 524.758 0 0 -524.758 9.466 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 438.322 295.576 4.092 -4.092 re W n /GS3 gs q 531.58 0 0 -531.58 67.164 293.53 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 412.692 295.576 4.092 -4.092 re W n /GS3 gs q 531.58 0 0 -531.58 63.457 293.53 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 379.202 294.892 2.726 -2.726 re W n /GS3 gs q 495.622 0 0 -495.622 80.299 293.53 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 310.513 295.234 3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.597 0 0 -516.597 56.057 293.53 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 190.564 295.576 4.092 -4.092 re W n /GS3 gs q 531.58 0 0 -531.58 31.327 293.53 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 105.472 295.234 3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.597 0 0 -516.597 21.456 293.53 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 404.148 287.032 4.093 -4.092 re W n /GS3 gs q 531.58 0 0 -531.58 62.221 284.986 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 259.253 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.595 0 0 -516.595 47.408 284.986 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 122.559 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.6 0 0 -516.6 24.339 284.986 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 45.668 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.595 0 0 -516.595 11.364 284.986 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 4.9229 286.691 1.4371 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.595 0 0 -516.595 4.1558 284.986 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 507.011 278.147 3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.595 0 0 -516.595 89.219 276.443 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 370.317 278.147 3.408 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.595 0 0 -516.595 66.151 276.443 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 96.929 278.147 3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.598 0 0 -516.598 20.014 276.443 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 472.838 269.604 3.408 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.6 0 0 -516.6 83.448 267.899 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 379.202 269.262 2.726 -2.725 re W n /GS3 gs q 495.622 0 0 -495.622 80.299 267.9 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 131.102 269.604 3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.599 0 0 -516.599 25.781 267.899 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 71.298 269.604 3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.598 0 0 -516.598 15.69 267.899 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 507.353 260.719 2.726 -2.726 re W n /GS3 gs q 495.622 0 0 -495.622 106.25 259.356 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 114.015 261.061 3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.597 0 0 -516.597 22.898 259.356 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 301.457 329.92 4.434 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.57 0 0 -537.57 44.504 327.703 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 498.297 335.432 3.75 -1.0596 re W n /GS3 gs q 524.664 0 0 -524.664 81.335 336.247 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 515.384 335.432 3.75 -1.0596 re W n /GS3 gs q 524.664 0 0 -524.664 83.997 336.247 cm /Sh3 sh Q Q endstream endobj 10573 0 obj <>/ExtGState<>>> endobj 669 0 obj <>/Length 34825>>stream q 1 i 489.239 335.432 4.78 -1.5746 re W n /GS4 gs /Fm2 Do Q q 1 i 45.497 329.579 3.7506 -3.751 re W n /GS4 gs /Fm3 Do Q q 1 i 45.326 312.663 4.0923 -4.093 re W n /GS4 gs /Fm4 Do Q q 1 i 4.9229 295.234 1.4371 -3.409 re W n /GS4 gs /Fm5 Do Q q 1 i 233.623 286.691 3.408 -3.409 re W n /GS4 gs /Fm6 Do Q q 1 i 430.462 277.806 2.726 -2.726 re W n /GS4 gs /Fm7 Do Q q 1 i 276.51 277.976 3.068 -3.067 re W n /GS4 gs /Fm8 Do Q q 1 i 353.572 260.719 2.725 -2.726 re W n /GS4 gs /Fm9 Do Q q 1 i 429.262 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS4 gs /Fm11 Do Q q 1 i 378.002 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS4 gs /Fm12 Do Q q 1 i 318.198 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS4 gs /Fm13 Do Q q 1 i 480.695 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm14 Do Q q 1 i 420.719 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS4 gs /Fm15 Do Q q 1 i 540.499 330.093 4.7799 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm17 Do Q q 1 i 352.713 335.432 4.443 -1.4066 re W n /GS4 gs /Fm19 Do Q q 1 i 412.348 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm20 Do Q q 1 i 412.69 321.208 4.096 -4.096 re W n /GS4 gs /Fm21 Do Q q 1 i 344.001 321.55 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm22 Do Q q 1 i 412.519 312.836 4.438 -4.439 re W n /GS4 gs /Fm23 Do Q q 1 i 420.889 304.465 4.785 -4.784 re W n /GS4 gs /Fm24 Do Q q 1 i 386.889 295.749 4.438 -4.438 re W n /GS4 gs /Fm25 Do Q q 1 i 344.172 295.749 4.438 -4.438 re W n /GS4 gs /Fm26 Do Q q 1 i 454.892 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS4 gs /Fm27 Do Q q 1 i 266.938 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS4 gs /Fm28 Do Q q 1 i 395.261 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm29 Do Q q 1 i 335.458 321.55 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm30 Do Q q 1 i 267.281 312.836 4.439 -4.439 re W n /GS4 gs /Fm31 Do Q q 1 i 232.764 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS4 gs /Fm32 Do Q q 1 i 198.59 335.432 5.127 -1.7477 re W n /GS4 gs /Fm33 Do Q q 1 i 309.996 335.432 4.443 -1.4066 re W n /GS4 gs /Fm34 Do Q q 1 i 284.366 335.432 4.443 -1.4066 re W n /GS4 gs /Fm35 Do Q q 1 i 275.823 335.432 4.442 -1.4066 re W n /GS4 gs /Fm36 Do Q q 1 i 250.193 335.432 4.442 -1.4066 re W n /GS4 gs /Fm37 Do Q q 1 i 224.221 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS4 gs /Fm38 Do Q q 1 i 344.343 329.752 4.096 -4.097 re W n /GS4 gs /Fm39 Do Q q 1 i 292.741 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm40 Do Q q 1 i 258.567 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm41 Do Q q 1 i 250.024 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm42 Do Q q 1 i 224.394 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm43 Do Q q 1 i 489.239 321.55 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm44 Do Q q 1 i 446.522 321.55 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm45 Do Q q 1 i 361.088 321.55 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm46 Do Q q 1 i 310.169 321.208 4.097 -4.096 re W n /GS4 gs /Fm47 Do Q q 1 i 292.741 321.55 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm48 Do Q q 1 i 267.452 321.208 4.097 -4.096 re W n /GS4 gs /Fm49 Do Q q 1 i 506.496 312.836 4.439 -4.439 re W n /GS4 gs /Fm50 Do Q q 1 i 471.979 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS4 gs /Fm53 Do Q q 1 i 446.69 335.432 4.443 -1.4066 re W n /GS4 gs /Fm54 Do Q q 1 i 514.869 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm55 Do Q q 1 i 506.667 329.752 4.097 -4.097 re W n /GS4 gs /Fm56 Do Q q 1 i 378.175 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm57 Do Q q 1 i 267.452 329.752 4.097 -4.097 re W n /GS4 gs /Fm58 Do Q q 1 i 232.937 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm59 Do Q q 1 i 156.047 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm60 Do Q q 1 i 275.654 321.55 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm61 Do Q q 1 i 173.133 321.55 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm62 Do Q q 1 i 156.047 321.55 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm63 Do Q q 1 i 216.021 312.836 4.438 -4.439 re W n /GS4 gs /Fm64 Do Q q 1 i 463.606 304.465 4.785 -4.784 re W n /GS4 gs /Fm66 Do Q q 1 i 455.405 304.124 4.101 -4.101 re W n /GS4 gs /Fm67 Do Q q 1 i 190.56 304.124 4.101 -4.101 re W n /GS4 gs /Fm68 Do Q q 1 i 429.606 295.749 4.438 -4.438 re W n /GS4 gs /Fm69 Do Q q 1 i 267.965 295.065 3.071 -3.071 re W n /GS4 gs /Fm70 Do Q q 1 i 207.478 295.749 4.438 -4.438 re W n /GS4 gs /Fm71 Do Q q 1 i 532.468 286.864 3.755 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm72 Do Q q 1 i 497.953 287.205 4.438 -4.438 re W n /GS4 gs /Fm73 Do Q q 1 i 378.345 287.205 4.439 -4.438 re W n /GS4 gs /Fm74 Do Q q 1 i 267.623 286.864 3.755 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm75 Do Q q 1 i 327.598 278.149 3.413 -3.413 re W n /GS4 gs /Fm76 Do Q q 1 i 147.672 335.432 4.442 -1.4066 re W n /GS4 gs /Fm77 Do Q q 1 i 122.042 335.432 4.442 -1.4066 re W n /GS4 gs /Fm78 Do Q q 1 i 104.613 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS4 gs /Fm79 Do Q q 1 i 70.44 335.432 5.1261 -1.7477 re W n /GS4 gs /Fm80 Do Q q 1 i 36.266 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS4 gs /Fm81 Do Q q 1 i 19.521 335.432 4.4426 -1.4066 re W n /GS4 gs /Fm82 Do Q q 1 i 138.96 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm83 Do Q q 1 i 62.069 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm84 Do Q q 1 i 36.781 329.752 4.0966 -4.097 re W n /GS4 gs /Fm85 Do Q q 1 i 122.215 321.208 4.096 -4.096 re W n /GS4 gs /Fm86 Do Q q 1 i 113.501 312.836 4.438 -4.439 re W n /GS4 gs /Fm87 Do Q q 1 i 87.87 312.836 4.4383 -4.439 re W n /GS4 gs /Fm88 Do Q q 1 i 36.61 312.836 4.4383 -4.439 re W n /GS4 gs /Fm89 Do Q q 1 i 121.871 304.465 4.784 -4.784 re W n /GS4 gs /Fm90 Do Q q 1 i 105.468 303.782 3.417 -3.418 re W n /GS4 gs /Fm91 Do Q q 1 i 28.235 304.124 4.1009 -4.101 re W n /GS4 gs /Fm92 Do Q q 1 i 19.692 304.124 4.1009 -4.101 re W n /GS4 gs /Fm93 Do Q q 1 i 4.9229 304.465 2.1248 -4.784 re W n /GS4 gs /Fm94 Do Q q 1 i 164.761 295.749 4.438 -4.438 re W n /GS4 gs /Fm95 Do Q q 1 i 113.501 295.749 4.438 -4.438 re W n /GS4 gs /Fm96 Do Q q 1 i 156.559 278.32 3.755 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm97 Do Q q 1 i 45.668 269.604 3.4088 -3.409 re W n /GS4 gs /Fm98 Do Q q 1 i 11.495 269.604 3.4089 -3.409 re W n /GS4 gs /Fm99 Do Q q 1 i 215.677 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS4 gs /Fm101 Do Q q 1 i 96.07 335.432 5.1261 -1.7477 re W n /GS4 gs /Fm102 Do Q q 1 i 10.636 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS4 gs /Fm103 Do Q q 1 i 87.7 321.55 4.7801 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm106 Do Q q 1 i 4.9229 321.55 2.1227 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm107 Do Q q 1 i 96.583 304.124 4.1005 -4.101 re W n /GS4 gs /Fm109 Do Q q 1 i 284.71 295.407 3.755 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm110 Do Q q 1 i 233.45 261.234 3.754 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm111 Do Q q 1 i 79.325 335.432 4.4426 -1.4066 re W n /GS4 gs /Fm112 Do Q q 1 i 437.978 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm113 Do Q q 1 i 113.33 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm114 Do Q q 1 i 19.352 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm115 Do Q q 1 i 386.718 321.55 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm116 Do Q q 1 i 361.771 278.149 3.413 -3.413 re W n /GS4 gs /Fm117 Do Q q 1 i 327.94 260.721 2.729 -2.73 re W n /GS4 gs /Fm118 Do Q q 1 i 276.508 260.892 3.072 -3.072 re W n /GS4 gs /Fm119 Do Q q 1 i 173.302 335.432 4.443 -1.4066 re W n /GS4 gs /Fm120 Do Q q 1 i 27.723 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS4 gs /Fm121 Do Q q 1 i 498.124 329.752 4.096 -4.097 re W n /GS4 gs /Fm124 Do Q q 1 i 421.233 329.752 4.097 -4.097 re W n /GS4 gs /Fm125 Do Q q 1 i 181.677 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm126 Do Q q 1 i 53.868 321.208 4.0965 -4.096 re W n /GS4 gs /Fm127 Do Q q 1 i 378.687 312.494 3.7549 -3.7549 re W n /GS4 gs /Fm128 Do Q q 1 i 53.697 312.836 4.4382 -4.439 re W n /GS4 gs /Fm129 Do Q q 1 i 395.601 304.124 4.101 -4.101 re W n /GS4 gs /Fm130 Do Q q 1 i 378.172 304.465 4.785 -4.784 re W n /GS4 gs /Fm131 Do Q q 1 i 79.837 303.782 3.4174 -3.418 re W n /GS4 gs /Fm132 Do Q q 1 i 532.126 295.749 4.439 -4.438 re W n /GS4 gs /Fm135 Do Q q 1 i 472.664 295.407 3.755 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm136 Do Q q 1 i 447.034 286.864 3.755 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm137 Do Q q 1 i 139.472 286.864 3.755 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm138 Do Q q 1 i 19.865 286.864 3.7548 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm139 Do Q q 1 i 104.957 278.662 4.438 -4.438 re W n /GS4 gs /Fm140 Do Q q 1 i 533.154 269.091 2.3831 -2.383 re W n /GS4 gs /Fm141 Do Q q 1 i 360.915 335.432 5.126 -1.7477 re W n /GS4 gs /Fm142 Do Q q 1 i 241.649 335.432 4.443 -1.4066 re W n /GS4 gs /Fm143 Do Q q 1 i 130.758 321.208 4.097 -4.096 re W n /GS4 gs /Fm144 Do Q q 1 i 71.125 312.494 3.7548 -3.7549 re W n /GS4 gs /Fm145 Do Q q 1 i 361.427 304.124 4.101 -4.101 re W n /GS4 gs /Fm147 Do Q q 1 i 62.24 295.749 4.4382 -4.438 re W n /GS4 gs /Fm148 Do Q q 1 i 45.495 295.407 3.7548 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm149 Do Q q 1 i 11.322 295.407 3.7549 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm150 Do Q q 1 i 241.993 286.864 3.755 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm152 Do Q q 1 i 489.751 278.32 3.755 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm153 Do Q q 1 i 199.447 278.149 3.413 -3.413 re W n /GS4 gs /Fm154 Do Q q 1 i 173.988 260.892 3.071 -3.072 re W n /GS4 gs /Fm156 Do Q q 1 i 131.442 260.721 2.729 -2.73 re W n /GS4 gs /Fm157 Do Q q 1 i 29.263 260.379 2.0461 -2.046 re W n /GS4 gs /Fm158 Do Q q 1 i 472.667 321.035 3.75 -3.75 re W n /GS4 gs /Fm159 Do Q q 1 i 207.48 321.377 4.434 -4.434 re W n /GS4 gs /Fm160 Do Q q 1 i 540.843 312.663 4.0919 -4.093 re W n /GS4 gs /Fm161 Do Q q 1 i 164.934 312.663 4.092 -4.093 re W n /GS4 gs /Fm162 Do Q q 1 i 250.88 269.433 3.067 -3.067 re W n /GS4 gs /Fm164 Do Q q 1 i 531.956 335.432 4.78 -1.5746 re W n /GS4 gs /Fm167 Do Q q 1 i 463.608 335.432 4.78 -1.5746 re W n /GS4 gs /Fm168 Do Q q 1 i 139.302 335.432 4.096 -1.2336 re W n /GS4 gs /Fm169 Do Q q 1 i 53.868 335.432 4.0965 -1.2336 re W n /GS4 gs /Fm170 Do Q q 1 i 4.9229 335.432 1.7809 -1.2336 re W n /GS4 gs /Fm171 Do Q q 1 i 207.48 329.92 4.434 -4.434 re W n /GS4 gs /Fm172 Do Q q 1 i 148.018 329.579 3.75 -3.751 re W n /GS4 gs /Fm173 Do Q q 1 i 79.329 329.92 4.4341 -4.434 re W n /GS4 gs /Fm174 Do Q q 1 i 224.908 321.035 3.751 -3.75 re W n /GS4 gs /Fm175 Do Q q 1 i 199.278 321.035 3.751 -3.75 re W n /GS4 gs /Fm176 Do Q q 1 i 62.584 321.035 3.7505 -3.75 re W n /GS4 gs /Fm177 Do Q q 1 i 369.975 312.663 4.0919 -4.093 re W n /GS4 gs /Fm178 Do Q q 1 i 327.258 312.663 4.092 -4.093 re W n /GS4 gs /Fm179 Do Q q 1 i 250.709 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS4 gs /Fm180 Do Q q 1 i 233.623 312.321 3.408 -3.409 re W n /GS4 gs /Fm181 Do Q q 1 i 11.495 312.321 3.4089 -3.409 re W n /GS4 gs /Fm182 Do Q q 1 i 515.381 303.951 3.755 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm183 Do Q q 1 i 489.751 303.951 3.755 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm184 Do Q q 1 i 438.491 303.951 3.755 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm185 Do Q q 1 i 353.399 303.609 3.071 -3.072 re W n /GS4 gs /Fm186 Do Q q 1 i 310.34 303.951 3.755 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm187 Do Q q 1 i 71.125 303.951 3.7548 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm188 Do Q q 1 i 250.709 295.234 3.409 -3.409 re W n /GS4 gs /Fm189 Do Q q 1 i 422.432 260.206 1.7 -1.7 re W n /GS4 gs /Fm190 Do Q q 1 i 337.339 251.321 1.017 -1.017 re W n /GS4 gs /Fm191 Do Q q 1 i 532.47 329.579 3.751 -3.751 re W n /GS4 gs /Fm194 Do Q q 1 i 429.95 329.579 3.75 -3.751 re W n /GS4 gs /Fm195 Do Q q 1 i 481.21 321.035 3.751 -3.75 re W n /GS4 gs /Fm196 Do Q q 1 i 472.837 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS4 gs /Fm198 Do Q q 1 i 319.057 312.321 3.408 -3.409 re W n /GS4 gs /Fm199 Do Q q 1 i 523.412 335.432 4.78 -1.5746 re W n /GS5 gs /Fm201 Do Q q 1 i 506.325 335.432 4.7809 -1.5746 re W n /GS5 gs /Fm202 Do Q q 1 i 481.037 335.432 4.097 -1.2336 re W n /GS5 gs /Fm203 Do Q q 1 i 437.978 335.432 4.78 -1.5746 re W n /GS5 gs /Fm204 Do Q q 1 i 395.603 335.432 4.097 -1.2336 re W n /GS5 gs /Fm205 Do Q q 1 i 387.06 335.432 4.096 -1.2336 re W n /GS5 gs /Fm206 Do Q q 1 i 369.631 335.432 4.78 -1.5746 re W n /GS5 gs /Fm207 Do Q q 1 i 344.343 335.432 4.096 -1.2336 re W n /GS5 gs /Fm208 Do Q q 1 i 335.799 335.432 4.097 -1.2336 re W n /GS5 gs /Fm209 Do Q q 1 i 301.626 335.432 4.096 -1.2336 re W n /GS5 gs /Fm210 Do Q q 1 i 293.083 335.432 4.096 -1.2336 re W n /GS5 gs /Fm211 Do Q q 1 i 258.567 335.432 4.78 -1.5746 re W n /GS5 gs /Fm212 Do Q q 1 i 190.562 335.432 4.096 -1.2336 re W n /GS5 gs /Fm213 Do Q q 1 i 181.677 335.432 4.78 -1.5746 re W n /GS5 gs /Fm214 Do Q q 1 i 130.758 335.432 4.097 -1.2336 re W n /GS5 gs /Fm215 Do Q q 1 i 88.041 335.432 4.0966 -1.2336 re W n /GS5 gs /Fm216 Do Q q 1 i 45.324 335.432 4.0966 -1.2336 re W n /GS5 gs /Fm217 Do Q q 1 i 523.585 329.92 4.4339 -4.434 re W n /GS5 gs /Fm221 Do Q q 1 i 472.667 329.579 3.75 -3.751 re W n /GS5 gs /Fm222 Do Q q 1 i 464.123 329.579 3.751 -3.751 re W n /GS5 gs /Fm223 Do Q q 1 i 455.58 329.579 3.75 -3.751 re W n /GS5 gs /Fm224 Do Q q 1 i 447.036 329.579 3.7509 -3.751 re W n /GS5 gs /Fm225 Do Q q 1 i 404.32 329.579 3.75 -3.751 re W n /GS5 gs /Fm226 Do Q q 1 i 387.233 329.579 3.75 -3.751 re W n /GS5 gs /Fm227 Do Q q 1 i 352.717 329.92 4.435 -4.434 re W n /GS5 gs /Fm228 Do Q q 1 i 327.087 329.92 4.434 -4.434 re W n /GS5 gs /Fm229 Do Q q 1 i 318.544 329.92 4.434 -4.434 re W n /GS5 gs /Fm230 Do Q q 1 i 310.342 329.579 3.751 -3.751 re W n /GS5 gs /Fm231 Do Q q 1 i 284.712 329.579 3.751 -3.751 re W n /GS5 gs /Fm232 Do Q q 1 i 276.169 329.579 3.75 -3.751 re W n /GS5 gs /Fm233 Do Q q 1 i 190.735 329.579 3.75 -3.751 re W n /GS5 gs /Fm234 Do Q q 1 i 165.105 329.579 3.75 -3.751 re W n /GS5 gs /Fm235 Do Q q 1 i 130.589 329.92 4.434 -4.434 re W n /GS5 gs /Fm236 Do Q q 1 i 122.388 329.579 3.75 -3.751 re W n /GS5 gs /Fm237 Do Q q 1 i 104.959 329.92 4.434 -4.434 re W n /GS5 gs /Fm238 Do Q q 1 i 96.758 329.579 3.7504 -3.751 re W n /GS5 gs /Fm239 Do Q q 1 i 87.873 329.92 4.434 -4.434 re W n /GS5 gs /Fm240 Do Q q 1 i 70.786 329.92 4.4341 -4.434 re W n /GS5 gs /Fm241 Do Q q 1 i 54.041 329.579 3.7505 -3.751 re W n /GS5 gs /Fm242 Do Q q 1 i 28.069 329.92 4.434 -4.434 re W n /GS5 gs /Fm243 Do Q q 1 i 4.9229 329.579 1.6079 -3.751 re W n /GS5 gs /Fm244 Do Q q 1 i 541.014 321.035 3.75 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm249 Do Q q 1 i 532.47 321.035 3.751 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm250 Do Q q 1 i 515.383 321.035 3.751 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm251 Do Q q 1 i 498.297 321.035 3.75 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm252 Do Q q 1 i 472.667 321.035 3.75 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm253 Do Q q 1 i 455.58 321.035 3.75 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm254 Do Q q 1 i 438.151 321.377 4.434 -4.434 re W n /GS5 gs /Fm255 Do Q q 1 i 429.95 321.035 3.75 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm256 Do Q q 1 i 404.32 321.035 3.75 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm257 Do Q q 1 i 378.689 321.035 3.751 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm258 Do Q q 1 i 370.146 321.035 3.751 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm259 Do Q q 1 i 327.429 321.035 3.751 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm260 Do Q q 1 i 318.886 321.035 3.75 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm261 Do Q q 1 i 301.457 321.377 4.434 -4.434 re W n /GS5 gs /Fm262 Do Q q 1 i 284.37 321.377 4.434 -4.434 re W n /GS5 gs /Fm263 Do Q q 1 i 259.082 321.035 3.751 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm264 Do Q q 1 i 241.995 321.035 3.751 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm265 Do Q q 1 i 233.452 321.035 3.75 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm266 Do Q q 1 i 216.365 321.035 3.751 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm267 Do Q q 1 i 207.48 321.377 4.434 -4.434 re W n /GS5 gs /Fm268 Do Q q 1 i 182.191 321.035 3.751 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm269 Do Q q 1 i 165.105 321.035 3.75 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm270 Do Q q 1 i 148.018 321.035 3.75 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm271 Do Q q 1 i 139.133 321.377 4.434 -4.434 re W n /GS5 gs /Fm272 Do Q q 1 i 113.844 321.035 3.751 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm273 Do Q q 1 i 96.758 321.035 3.7504 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm274 Do Q q 1 i 71.127 321.035 3.7506 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm275 Do Q q 1 i 45.497 321.035 3.7506 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm276 Do Q q 1 i 19.867 321.035 3.7504 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm277 Do Q q 1 i 540.843 312.663 4.0919 -4.093 re W n /GS5 gs /Fm284 Do Q q 1 i 524.098 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm285 Do Q q 1 i 498.126 312.663 4.092 -4.093 re W n /GS5 gs /Fm286 Do Q q 1 i 489.583 312.663 4.092 -4.093 re W n /GS5 gs /Fm287 Do Q q 1 i 481.381 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm288 Do Q q 1 i 464.294 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm289 Do Q q 1 i 446.866 312.663 4.092 -4.093 re W n /GS5 gs /Fm290 Do Q q 1 i 421.577 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm291 Do Q q 1 i 404.49 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm292 Do Q q 1 i 395.947 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm293 Do Q q 1 i 387.404 312.321 3.408 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm294 Do Q q 1 i 361.773 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm295 Do Q q 1 i 353.23 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm296 Do Q q 1 i 344.687 312.321 3.408 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm297 Do Q q 1 i 336.143 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm298 Do Q q 1 i 301.97 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm299 Do Q q 1 i 293.426 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm300 Do Q q 1 i 284.883 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm301 Do Q q 1 i 259.253 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm302 Do Q q 1 i 241.824 312.663 4.093 -4.093 re W n /GS5 gs /Fm303 Do Q q 1 i 225.079 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm304 Do Q q 1 i 207.651 312.663 4.092 -4.093 re W n /GS5 gs /Fm305 Do Q q 1 i 199.107 312.663 4.093 -4.093 re W n /GS5 gs /Fm306 Do Q q 1 i 190.906 312.321 3.408 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm307 Do Q q 1 i 182.362 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm308 Do Q q 1 i 164.934 312.663 4.092 -4.093 re W n /GS5 gs /Fm309 Do Q q 1 i 156.39 312.663 4.093 -4.093 re W n /GS5 gs /Fm310 Do Q q 1 i 139.645 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm311 Do Q q 1 i 131.102 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm312 Do Q q 1 i 122.217 312.663 4.092 -4.093 re W n /GS5 gs /Fm313 Do Q q 1 i 105.13 312.663 4.092 -4.093 re W n /GS5 gs /Fm314 Do Q q 1 i 79.842 312.321 3.4088 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm315 Do Q q 1 i 20.038 312.321 3.4088 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm316 Do Q q 1 i 4.9229 312.321 1.4371 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm317 Do Q q 1 i 532.468 303.951 3.755 -3.755 re W n /GS5 gs /Fm322 Do Q q 1 i 507.18 303.609 3.071 -3.072 re W n /GS5 gs /Fm323 Do Q q 1 i 481.208 303.951 3.755 -3.755 re W n /GS5 gs /Fm324 Do Q q 1 i 473.006 303.609 3.072 -3.072 re W n /GS5 gs /Fm325 Do Q q 1 i 447.034 303.951 3.755 -3.755 re W n /GS5 gs /Fm326 Do Q q 1 i 429.948 303.951 3.754 -3.755 re W n /GS5 gs /Fm327 Do Q q 1 i 412.861 303.951 3.755 -3.755 re W n /GS5 gs /Fm328 Do Q q 1 i 404.659 303.609 3.071 -3.072 re W n /GS5 gs /Fm329 Do Q q 1 i 387.231 303.951 3.754 -3.755 re W n /GS5 gs /Fm330 Do Q q 1 i 370.486 303.609 3.071 -3.072 re W n /GS5 gs /Fm331 Do Q q 1 i 344.514 303.951 3.754 -3.755 re W n /GS5 gs /Fm332 Do Q q 1 i 318.884 303.951 3.754 -3.755 re W n /GS5 gs /Fm333 Do Q q 1 i 302.138 303.609 3.072 -3.072 re W n /GS5 gs /Fm334 Do Q q 1 i 284.71 303.951 3.755 -3.755 re W n /GS5 gs /Fm335 Do Q q 1 i 276.508 303.609 3.072 -3.072 re W n /GS5 gs /Fm336 Do Q q 1 i 259.422 303.609 3.071 -3.072 re W n /GS5 gs /Fm337 Do Q q 1 i 250.536 303.951 3.755 -3.755 re W n /GS5 gs /Fm338 Do Q q 1 i 242.335 303.609 3.071 -3.072 re W n /GS5 gs /Fm339 Do Q q 1 i 224.906 303.951 3.755 -3.755 re W n /GS5 gs /Fm340 Do Q q 1 i 216.705 303.609 3.071 -3.072 re W n /GS5 gs /Fm341 Do Q q 1 i 199.276 303.951 3.755 -3.755 re W n /GS5 gs /Fm342 Do Q q 1 i 182.531 303.609 3.071 -3.072 re W n /GS5 gs /Fm343 Do Q q 1 i 165.103 303.951 3.754 -3.755 re W n /GS5 gs /Fm344 Do Q q 1 i 148.016 303.951 3.755 -3.755 re W n /GS5 gs /Fm345 Do Q q 1 i 131.271 303.609 3.071 -3.072 re W n /GS5 gs /Fm346 Do Q q 1 i 62.582 303.951 3.7547 -3.755 re W n /GS5 gs /Fm347 Do Q q 1 i 45.495 303.951 3.7548 -3.755 re W n /GS5 gs /Fm348 Do Q q 1 i 11.663 303.609 3.0712 -3.072 re W n /GS5 gs /Fm349 Do Q q 1 i 541.185 295.234 3.408 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm355 Do Q q 1 i 515.554 295.234 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm356 Do Q q 1 i 507.353 294.892 2.725 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm357 Do Q q 1 i 498.468 295.234 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm358 Do Q q 1 i 481.039 295.576 4.092 -4.092 re W n /GS5 gs /Fm359 Do Q q 1 i 464.294 295.234 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm360 Do Q q 1 i 456.092 294.892 2.726 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm361 Do Q q 1 i 447.207 295.234 3.4089 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm362 Do Q q 1 i 395.947 295.234 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm363 Do Q q 1 i 370.659 294.892 2.725 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm364 Do Q q 1 i 361.773 295.234 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm365 Do Q q 1 i 336.143 295.234 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm366 Do Q q 1 i 327.6 295.234 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm367 Do Q q 1 i 319.057 295.234 3.408 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm368 Do Q q 1 i 301.97 295.234 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm369 Do Q q 1 i 293.426 295.234 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm370 Do Q q 1 i 276.34 295.234 3.408 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm371 Do Q q 1 i 241.824 295.576 4.093 -4.092 re W n /GS5 gs /Fm372 Do Q q 1 i 233.623 295.234 3.408 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm373 Do Q q 1 i 225.421 294.892 2.725 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm374 Do Q q 1 i 216.536 295.234 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm375 Do Q q 1 i 182.362 295.234 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm376 Do Q q 1 i 174.161 294.892 2.725 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm377 Do Q q 1 i 157.074 294.892 2.725 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm378 Do Q q 1 i 139.987 294.892 2.725 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm379 Do Q q 1 i 131.102 295.234 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm380 Do Q q 1 i 122.559 295.234 3.408 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm381 Do Q q 1 i 97.27 294.892 2.7253 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm382 Do Q q 1 i 80.183 294.892 2.7254 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm383 Do Q q 1 i 71.298 295.234 3.4088 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm384 Do Q q 1 i 54.553 294.892 2.7254 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm385 Do Q q 1 i 37.467 294.892 2.7253 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm386 Do Q q 1 i 20.038 295.234 3.4088 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm387 Do Q q 1 i 541.185 286.691 3.408 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm390 Do Q q 1 i 524.44 286.349 2.725 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm391 Do Q q 1 i 515.554 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm392 Do Q q 1 i 507.011 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm393 Do Q q 1 i 490.266 286.349 2.725 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm394 Do Q q 1 i 481.381 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm395 Do Q q 1 i 464.294 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm396 Do Q q 1 i 438.664 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm397 Do Q q 1 i 430.121 286.691 3.408 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm398 Do Q q 1 i 421.919 286.349 2.725 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm399 Do Q q 1 i 413.376 286.349 2.725 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm400 Do Q q 1 i 395.947 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm401 Do Q q 1 i 387.062 287.032 4.092 -4.092 re W n /GS5 gs /Fm402 Do Q q 1 i 370.317 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm403 Do Q q 1 i 361.773 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm404 Do Q q 1 i 353.23 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm405 Do Q q 1 i 336.485 286.349 2.725 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm406 Do Q q 1 i 327.6 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm407 Do Q q 1 i 310.513 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm408 Do Q q 1 i 301.97 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm409 Do Q q 1 i 285.225 286.349 2.725 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm410 Do Q q 1 i 276.34 286.691 3.408 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm411 Do Q q 1 i 250.709 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm412 Do Q q 1 i 225.421 286.349 2.725 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm413 Do Q q 1 i 207.993 286.691 3.408 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm414 Do Q q 1 i 199.791 286.349 2.725 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm415 Do Q q 1 i 190.906 286.691 3.408 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm416 Do Q q 1 i 182.362 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm417 Do Q q 1 i 156.732 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm418 Do Q q 1 i 148.531 286.349 2.725 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm419 Do Q q 1 i 131.102 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm420 Do Q q 1 i 105.472 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm421 Do Q q 1 i 96.928 286.691 3.4085 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm422 Do Q q 1 i 88.385 286.691 3.4088 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm423 Do Q q 1 i 79.842 286.691 3.4088 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm424 Do Q q 1 i 63.097 286.349 2.7253 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm425 Do Q q 1 i 54.553 286.349 2.7254 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm426 Do Q q 1 i 11.495 286.691 3.4089 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm427 Do Q q 1 i 542.039 277.293 1.7001 -1.7 re W n /GS5 gs /Fm435 Do Q q 1 i 533.496 277.293 1.7 -1.7 re W n /GS5 gs /Fm436 Do Q q 1 i 524.61 277.635 2.384 -2.384 re W n /GS5 gs /Fm437 Do Q q 1 i 498.809 277.806 2.726 -2.726 re W n /GS5 gs /Fm438 Do Q q 1 i 473.35 277.635 2.384 -2.384 re W n /GS5 gs /Fm439 Do Q q 1 i 464.294 278.147 3.409 -3.408 re W n /GS5 gs /Fm440 Do Q q 1 i 447.378 277.976 3.067 -3.067 re W n /GS5 gs /Fm441 Do Q q 1 i 422.432 277.293 1.7 -1.7 re W n /GS5 gs /Fm442 Do Q q 1 i 413.205 277.976 3.067 -3.067 re W n /GS5 gs /Fm443 Do Q q 1 i 395.947 278.147 3.409 -3.408 re W n /GS5 gs /Fm444 Do Q q 1 i 387.745 277.806 2.726 -2.726 re W n /GS5 gs /Fm445 Do Q q 1 i 379.031 277.976 3.067 -3.067 re W n /GS5 gs /Fm446 Do Q q 1 i 345.199 277.635 2.384 -2.384 re W n /GS5 gs /Fm447 Do Q q 1 i 336.656 277.635 2.384 -2.384 re W n /GS5 gs /Fm448 Do Q q 1 i 319.398 277.806 2.726 -2.726 re W n /GS5 gs /Fm449 Do Q q 1 i 302.482 277.635 2.384 -2.384 re W n /GS5 gs /Fm450 Do Q q 1 i 294.281 277.293 1.7 -1.7 re W n /GS5 gs /Fm451 Do Q q 1 i 268.309 277.635 2.383 -2.384 re W n /GS5 gs /Fm452 Do Q q 1 i 259.765 277.635 2.384 -2.384 re W n /GS5 gs /Fm453 Do Q q 1 i 251.222 277.635 2.384 -2.384 re W n /GS5 gs /Fm454 Do Q q 1 i 233.623 278.147 3.408 -3.408 re W n /GS5 gs /Fm455 Do Q q 1 i 225.934 277.293 1.7 -1.7 re W n /GS5 gs /Fm456 Do Q q 1 i 217.048 277.635 2.384 -2.384 re W n /GS5 gs /Fm457 Do Q q 1 i 191.418 277.635 2.384 -2.384 re W n /GS5 gs /Fm458 Do Q q 1 i 182.875 277.635 2.384 -2.384 re W n /GS5 gs /Fm459 Do Q q 1 i 174.673 277.293 1.7 -1.7 re W n /GS5 gs /Fm460 Do Q q 1 i 165.617 277.806 2.726 -2.726 re W n /GS5 gs /Fm461 Do Q q 1 i 148.36 277.976 3.067 -3.067 re W n /GS5 gs /Fm462 Do Q q 1 i 139.987 277.806 2.725 -2.726 re W n /GS5 gs /Fm463 Do Q q 1 i 131.956 277.293 1.7 -1.7 re W n /GS5 gs /Fm464 Do Q q 1 i 114.015 278.147 3.409 -3.408 re W n /GS5 gs /Fm465 Do Q q 1 i 89.239 277.293 1.7002 -1.7 re W n /GS5 gs /Fm466 Do Q q 1 i 80.183 277.806 2.7254 -2.726 re W n /GS5 gs /Fm467 Do Q q 1 i 72.153 277.293 1.7002 -1.7 re W n /GS5 gs /Fm468 Do Q q 1 i 54.724 277.635 2.3836 -2.384 re W n /GS5 gs /Fm469 Do Q q 1 i 37.979 277.293 1.7001 -1.7 re W n /GS5 gs /Fm470 Do Q q 1 i 11.495 278.147 3.4089 -3.408 re W n /GS5 gs /Fm471 Do Q q 1 i 4.9229 277.635 .92447 -2.384 re W n /GS5 gs /Fm472 Do Q q 1 i 541.697 269.091 2.384 -2.383 re W n /GS5 gs /Fm478 Do Q q 1 i 533.154 269.091 2.3831 -2.383 re W n /GS5 gs /Fm479 Do Q q 1 i 524.61 269.091 2.384 -2.383 re W n /GS5 gs /Fm480 Do Q q 1 i 516.067 269.091 2.384 -2.383 re W n /GS5 gs /Fm481 Do Q q 1 i 507.182 269.433 3.067 -3.067 re W n /GS5 gs /Fm482 Do Q q 1 i 490.437 269.091 2.384 -2.383 re W n /GS5 gs /Fm483 Do Q q 1 i 464.807 269.091 2.383 -2.383 re W n /GS5 gs /Fm484 Do Q q 1 i 456.605 268.75 1.7 -1.701 re W n /GS5 gs /Fm485 Do Q q 1 i 439.177 269.091 2.383 -2.383 re W n /GS5 gs /Fm486 Do Q q 1 i 430.633 269.091 2.384 -2.383 re W n /GS5 gs /Fm487 Do Q q 1 i 422.432 268.75 1.7 -1.701 re W n /GS5 gs /Fm488 Do Q q 1 i 413.546 269.091 2.384 -2.383 re W n /GS5 gs /Fm489 Do Q q 1 i 405.003 269.091 2.384 -2.383 re W n /GS5 gs /Fm490 Do Q q 1 i 396.46 269.091 2.383 -2.383 re W n /GS5 gs /Fm491 Do Q q 1 i 370.317 269.604 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm492 Do Q q 1 i 353.743 269.091 2.383 -2.383 re W n /GS5 gs /Fm493 Do Q q 1 i 344.687 269.604 3.408 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm494 Do Q q 1 i 336.998 268.75 1.7 -1.701 re W n /GS5 gs /Fm495 Do Q q 1 i 328.113 269.091 2.383 -2.383 re W n /GS5 gs /Fm496 Do Q q 1 i 311.026 269.091 2.383 -2.383 re W n /GS5 gs /Fm497 Do Q q 1 i 302.482 269.091 2.384 -2.383 re W n /GS5 gs /Fm498 Do Q q 1 i 285.396 269.091 2.383 -2.383 re W n /GS5 gs /Fm499 Do Q q 1 i 276.51 269.433 3.068 -3.067 re W n /GS5 gs /Fm500 Do Q q 1 i 259.595 269.262 2.725 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm501 Do Q q 1 i 250.88 269.433 3.067 -3.067 re W n /GS5 gs /Fm502 Do Q q 1 i 242.679 269.091 2.383 -2.383 re W n /GS5 gs /Fm503 Do Q q 1 i 225.592 269.091 2.384 -2.383 re W n /GS5 gs /Fm504 Do Q q 1 i 216.707 269.433 3.067 -3.067 re W n /GS5 gs /Fm505 Do Q q 1 i 208.334 269.262 2.726 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm506 Do Q q 1 i 200.303 268.75 1.701 -1.701 re W n /GS5 gs /Fm507 Do Q q 1 i 182.533 269.433 3.067 -3.067 re W n /GS5 gs /Fm508 Do Q q 1 i 173.99 269.433 3.067 -3.067 re W n /GS5 gs /Fm509 Do Q q 1 i 165.446 269.433 3.067 -3.067 re W n /GS5 gs /Fm510 Do Q q 1 i 139.987 269.262 2.725 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm511 Do Q q 1 i 114.528 269.091 2.383 -2.383 re W n /GS5 gs /Fm512 Do Q q 1 i 105.814 269.262 2.725 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm513 Do Q q 1 i 89.239 268.75 1.7002 -1.701 re W n /GS5 gs /Fm514 Do Q q 1 i 45.668 269.604 3.4088 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm515 Do Q q 1 i 37.467 269.262 2.7253 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm516 Do Q q 1 i 20.892 268.75 1.7 -1.701 re W n /GS5 gs /Fm517 Do Q q 1 i 11.495 269.604 3.4089 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm518 Do Q q 1 i 542.381 259.865 1.016 -1.017 re W n /GS5 gs /Fm525 Do Q q 1 i 533.496 260.206 1.7 -1.7 re W n /GS5 gs /Fm526 Do Q q 1 i 524.781 260.377 2.042 -2.042 re W n /GS5 gs /Fm527 Do Q q 1 i 516.409 260.206 1.7 -1.7 re W n /GS5 gs /Fm528 Do Q q 1 i 499.151 260.377 2.042 -2.042 re W n /GS5 gs /Fm529 Do Q q 1 i 491.12 259.865 1.017 -1.017 re W n /GS5 gs /Fm530 Do Q q 1 i 482.577 259.865 1.017 -1.017 re W n /GS5 gs /Fm531 Do Q q 1 i 464.807 260.548 2.383 -2.384 re W n /GS5 gs /Fm532 Do Q q 1 i 456.605 260.206 1.7 -1.7 re W n /GS5 gs /Fm533 Do Q q 1 i 439.86 259.865 1.017 -1.017 re W n /GS5 gs /Fm534 Do Q q 1 i 430.804 260.377 2.0421 -2.042 re W n /GS5 gs /Fm535 Do Q q 1 i 396.801 260.206 1.701 -1.7 re W n /GS5 gs /Fm536 Do Q q 1 i 387.916 260.548 2.384 -2.384 re W n /GS5 gs /Fm537 Do Q q 1 i 379.715 260.206 1.7 -1.7 re W n /GS5 gs /Fm538 Do Q q 1 i 370.829 260.548 2.384 -2.384 re W n /GS5 gs /Fm539 Do Q q 1 i 345.883 259.865 1.016 -1.017 re W n /GS5 gs /Fm540 Do Q q 1 i 319.911 260.206 1.7 -1.7 re W n /GS5 gs /Fm541 Do Q q 1 i 311.709 259.865 1.017 -1.017 re W n /GS5 gs /Fm542 Do Q q 1 i 303.166 259.865 1.016 -1.017 re W n /GS5 gs /Fm543 Do Q q 1 i 285.566 260.377 2.042 -2.042 re W n /GS5 gs /Fm544 Do Q q 1 i 268.992 259.865 1.017 -1.017 re W n /GS5 gs /Fm545 Do Q q 1 i 260.107 260.206 1.7 -1.7 re W n /GS5 gs /Fm546 Do Q q 1 i 251.222 260.548 2.384 -2.384 re W n /GS5 gs /Fm547 Do Q q 1 i 208.847 260.206 1.7 -1.7 re W n /GS5 gs /Fm548 Do Q q 1 i 200.645 259.865 1.017 -1.017 re W n /GS5 gs /Fm549 Do Q q 1 i 191.247 260.719 2.726 -2.726 re W n /GS5 gs /Fm550 Do Q q 1 i 183.217 260.206 1.7 -1.7 re W n /GS5 gs /Fm551 Do Q q 1 i 165.788 260.548 2.384 -2.384 re W n /GS5 gs /Fm552 Do Q q 1 i 157.587 260.206 1.7 -1.7 re W n /GS5 gs /Fm553 Do Q q 1 i 148.872 260.377 2.042 -2.042 re W n /GS5 gs /Fm554 Do Q q 1 i 123.413 260.206 1.7 -1.7 re W n /GS5 gs /Fm555 Do Q q 1 i 106.326 260.206 1.7 -1.7 re W n /GS5 gs /Fm556 Do Q q 1 i 97.612 260.377 2.0418 -2.042 re W n /GS5 gs /Fm557 Do Q q 1 i 89.239 260.206 1.7002 -1.7 re W n /GS5 gs /Fm558 Do Q q 1 i 71.982 260.377 2.0419 -2.042 re W n /GS5 gs /Fm559 Do Q q 1 i 55.408 259.865 1.0166 -1.017 re W n /GS5 gs /Fm560 Do Q q 1 i 46.01 260.719 2.7254 -2.726 re W n /GS5 gs /Fm561 Do Q q 1 i 37.808 260.377 2.0419 -2.042 re W n /GS5 gs /Fm562 Do Q q 1 i 12.007 260.548 2.3836 -2.384 re W n /GS5 gs /Fm563 Do Q q 1 i 4.9229 260.719 1.0953 -2.726 re W n /GS5 gs /Fm564 Do Q q 1 i 542.722 250.979 .33411 -.33301 re W n /GS5 gs /Fm572 Do Q q 1 i 533.837 251.321 1.0171 -1.017 re W n /GS5 gs /Fm573 Do Q q 1 i 525.636 250.979 .33301 -.33301 re W n /GS5 gs /Fm574 Do Q q 1 i 517.092 250.979 .33301 -.33301 re W n /GS5 gs /Fm575 Do Q q 1 i 508.549 250.979 .33295 -.33301 re W n /GS5 gs /Fm576 Do Q /GS5 gs /Fm577 Do q 1 i 482.577 251.321 1.017 -1.017 re W n /Fm578 Do Q q 1 i 474.375 250.979 .33401 -.33301 re W n /Fm579 Do Q q 1 i 456.434 251.834 2.042 -2.042 re W n /Fm580 Do Q q 1 i 448.403 251.321 1.017 -1.017 re W n /Fm581 Do Q q 1 i 439.689 251.492 1.359 -1.358 re W n /Fm582 Do Q q 1 i 422.773 251.321 1.017 -1.017 re W n /Fm583 Do Q q 1 i 405.686 251.321 1.017 -1.017 re W n /Fm584 Do Q q 1 i 396.63 251.834 2.042 -2.042 re W n /Fm585 Do Q q 1 i 388.941 250.979 .33401 -.33301 re W n /Fm586 Do Q q 1 i 379.715 251.663 1.7 -1.7 re W n /Fm587 Do Q q 1 i 371.855 250.979 .33298 -.33301 re W n /Fm588 Do Q q 1 i 362.628 251.663 1.7 -1.7 re W n /Fm589 Do Q q 1 i 345.37 251.834 2.042 -2.042 re W n /Fm590 Do Q q 1 i 328.796 251.321 1.017 -1.017 re W n /Fm591 Do Q q 1 i 320.594 250.979 .33401 -.33301 re W n /Fm592 Do Q q 1 i 311.368 251.663 1.7 -1.7 re W n /Fm593 Do Q q 1 i 302.995 251.492 1.358 -1.358 re W n /Fm594 Do Q q 1 i 294.452 251.492 1.358 -1.358 re W n /Fm595 Do Q q 1 i 285.908 251.492 1.359 -1.358 re W n /Fm596 Do Q q 1 i 277.536 251.321 1.016 -1.017 re W n /Fm597 Do Q q 1 i 268.651 251.663 1.7 -1.7 re W n /Fm598 Do Q q 1 i 260.449 251.321 1.017 -1.017 re W n /Fm599 Do Q q 1 i 251.906 251.321 1.016 -1.017 re W n /Fm600 Do Q q 1 i 242.85 251.834 2.041 -2.042 re W n /Fm601 Do Q q 1 i 234.819 251.321 1.016 -1.017 re W n /Fm602 Do Q q 1 i 226.275 251.321 1.017 -1.017 re W n /Fm603 Do Q q 1 i 217.561 251.492 1.359 -1.358 re W n /Fm604 Do Q q 1 i 209.189 251.321 1.016 -1.017 re W n /Fm605 Do Q q 1 i 192.444 250.979 .33299 -.33301 re W n /Fm606 Do Q q 1 i 183.558 251.321 1.017 -1.017 re W n /Fm607 Do Q q 1 i 175.357 250.979 .33301 -.33301 re W n /Fm608 Do Q q 1 i 166.472 251.321 1.016 -1.017 re W n /Fm609 Do Q q 1 i 148.872 251.834 2.042 -2.042 re W n /Fm610 Do Q q 1 i 123.755 251.321 1.016 -1.017 re W n /Fm611 Do Q q 1 i 89.923 250.979 .33321 -.33301 re W n /Fm612 Do Q q 1 i 81.38 250.979 .33319 -.33301 re W n /Fm613 Do Q q 1 i 72.836 250.979 .33319 -.33301 re W n /Fm614 Do Q q 1 i 63.438 251.834 2.0418 -2.042 re W n /Fm615 Do Q q 1 i 55.749 250.979 .3331 -.33301 re W n /Fm616 Do Q q 1 i 47.206 250.979 .3331 -.33301 re W n /Fm617 Do Q q 1 i 38.321 251.321 1.0167 -1.017 re W n /Fm618 Do Q /Fm619 Do q 1 i 12.691 251.321 1.0166 -1.017 re W n /Fm620 Do Q q 1 i 525.294 242.778 1.017 -1.017 re W n /Fm625 Do Q /Fm626 Do /Fm627 Do q 1 i 422.602 242.949 1.359 -1.359 re W n /Fm628 Do Q q 1 i 414.23 242.778 1.017 -1.017 re W n /Fm629 Do Q q 1 i 397.485 242.436 .33301 -.33299 re W n /Fm630 Do Q q 1 i 363.311 242.436 .33301 -.33299 re W n /Fm631 Do Q q 1 i 345.883 242.778 1.016 -1.017 re W n /Fm632 Do Q q 1 i 328.796 242.778 1.017 -1.017 re W n /Fm633 Do Q q 1 i 311.709 242.778 1.017 -1.017 re W n /Fm634 Do Q q 1 i 302.653 243.29 2.042 -2.042 re W n /Fm635 Do Q q 1 i 286.079 242.778 1.017 -1.017 re W n /Fm636 Do Q q 1 i 226.275 242.778 1.017 -1.017 re W n /Fm637 Do Q q 1 i 218.074 242.436 .33299 -.33299 re W n /Fm638 Do Q q 1 i 209.53 242.436 .33401 -.33299 re W n /Fm639 Do Q q 1 i 175.015 242.778 1.017 -1.017 re W n /Fm640 Do Q q 1 i 158.27 242.436 .33298 -.33299 re W n /Fm641 Do Q q 1 i 140.671 242.949 1.358 -1.359 re W n /Fm642 Do Q q 1 i 132.298 242.778 1.017 -1.017 re W n /Fm643 Do Q q 1 i 115.211 242.778 1.017 -1.017 re W n /Fm644 Do Q /Fm645 Do q 1 i 55.749 242.436 .3331 -.33299 re W n /Fm646 Do Q q 1 i 47.206 242.436 .3331 -.33299 re W n /Fm647 Do Q q 1 i 4.9229 335.432 541.17 -77.78 re W n /GS6 gs /Fm648 Do Q endstream endobj 10577 0 obj <>/Shading<>>> endobj 760 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 583.216 337.736 4.78 -3.8794 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1587 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10578 0 obj <>/Shading<>>> endobj 761 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 489.238 337.736 4.78 -3.8794 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1585 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10579 0 obj <>/Shading<>>> endobj 762 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 45.497 325.828 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 621.847 0 0 -621.847 2.1587 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10580 0 obj <>/Shading<>>> endobj 763 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 45.326 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10581 0 obj <> endobj 764 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10582 0 obj <>/Shading<>>> endobj 765 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 233.623 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1582 284.986 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10583 0 obj <>/Shading<>>> endobj 766 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 430.462 275.08 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1584 276.443 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10584 0 obj <>/Shading<>>> endobj 767 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 276.51 274.909 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.158 276.443 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10585 0 obj <>/Shading<>>> endobj 768 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 353.572 257.993 2.725 2.726 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1584 259.356 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10586 0 obj <>/Shading<>>> endobj 769 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 591.928 337.736 4.442 -3.7114 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1592 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10587 0 obj <>/Shading<>>> endobj 770 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 429.262 337.736 5.126 -4.0524 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1585 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10588 0 obj <>/Shading<>>> endobj 771 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 378.002 337.736 5.126 -4.0524 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10589 0 obj <>/Shading<>>> endobj 772 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 318.198 337.736 5.126 -4.0524 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1589 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10590 0 obj <>/Shading<>>> endobj 773 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 480.695 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1586 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10591 0 obj <>/Shading<>>> endobj 774 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 420.719 337.736 5.126 -4.0524 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1587 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10592 0 obj <>/Shading<>>> endobj 775 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 583.558 325.655 4.097 4.097 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.159 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10593 0 obj <>/Shading<>>> endobj 776 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 540.499 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1591 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10594 0 obj <>/Shading<>>> endobj 777 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 574.673 316.77 4.779 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.158 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10595 0 obj <>/Shading<>>> endobj 778 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 352.713 337.736 4.443 -3.7114 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1592 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10596 0 obj <>/Shading<>>> endobj 779 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 412.349 325.313 4.779 4.78 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1593 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10597 0 obj <>/Shading<>>> endobj 780 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 412.689 317.112 4.097 4.097 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10598 0 obj <>/Shading<>>> endobj 781 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 344.001 316.77 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1593 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10599 0 obj <>/Shading<>>> endobj 782 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 412.52 308.397 4.437 4.438 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10600 0 obj <>/Shading<>>> endobj 783 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 420.89 299.681 4.784 4.7841 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.159 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10601 0 obj <>/Shading<>>> endobj 784 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 386.889 291.311 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1578 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10602 0 obj <>/Shading<>>> endobj 785 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 344.172 291.311 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1585 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10603 0 obj <>/Shading<>>> endobj 786 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 454.892 337.736 5.127 -4.0524 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10604 0 obj <>/Shading<>>> endobj 787 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 266.937 337.736 5.126 -4.0524 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1586 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10605 0 obj <>/Shading<>>> endobj 788 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 395.262 325.313 4.779 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1578 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10606 0 obj <>/Shading<>>> endobj 789 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 335.458 316.77 4.779 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.158 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10607 0 obj <>/Shading<>>> endobj 790 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 267.282 308.397 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.159 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10608 0 obj <>/Shading<>>> endobj 791 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 232.764 337.736 5.126 -4.0524 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1582 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10609 0 obj <>/Shading<>>> endobj 792 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 198.59 337.736 5.126 -4.0524 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1584 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10610 0 obj <>/Shading<>>> endobj 793 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 309.996 337.736 4.442 -3.7114 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1591 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10611 0 obj <>/Shading<>>> endobj 794 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 284.366 337.736 4.442 -3.7114 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1586 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10612 0 obj <>/Shading<>>> endobj 795 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 275.823 337.736 4.442 -3.7114 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1585 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10613 0 obj <>/Shading<>>> endobj 796 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 250.192 337.736 4.443 -3.7114 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1587 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10614 0 obj <>/Shading<>>> endobj 797 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 224.221 337.736 5.126 -4.0524 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1591 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10615 0 obj <>/Shading<>>> endobj 798 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 348.439 329.752 -4.097 -4.097 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1584 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10616 0 obj <>/Shading<>>> endobj 799 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 292.741 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1582 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10617 0 obj <>/Shading<>>> endobj 800 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 258.567 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1586 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10618 0 obj <>/Shading<>>> endobj 801 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 250.024 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1591 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10619 0 obj <>/Shading<>>> endobj 802 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 224.394 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1593 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10620 0 obj <>/Shading<>>> endobj 803 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 489.238 316.77 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1585 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10621 0 obj <>/Shading<>>> endobj 804 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 446.521 316.77 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1596 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10622 0 obj <>/Shading<>>> endobj 805 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 361.088 316.77 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1581 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10623 0 obj <>/Shading<>>> endobj 806 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 310.169 317.112 4.096 4.097 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1589 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10624 0 obj <>/Shading<>>> endobj 807 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 292.741 316.77 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1582 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10625 0 obj <>/Shading<>>> endobj 808 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 267.452 317.112 4.097 4.097 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1583 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10626 0 obj <>/Shading<>>> endobj 809 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 506.496 308.397 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1578 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10627 0 obj <>/Shading<>>> endobj 810 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 549.04 299.681 4.784 4.7841 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10628 0 obj <>/Shading<>>> endobj 811 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 591.93 282.767 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1584 284.986 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10629 0 obj <>/Shading<>>> endobj 812 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 471.979 337.736 5.126 -4.0524 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10630 0 obj <>/Shading<>>> endobj 813 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 446.69 337.736 4.442 -3.7114 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.159 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10631 0 obj <>/Shading<>>> endobj 814 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 514.869 325.313 4.7789 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1589 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10632 0 obj <>/Shading<>>> endobj 815 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 506.667 325.655 4.097 4.097 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.159 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10633 0 obj <>/Shading<>>> endobj 816 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 382.955 330.094 -4.78 -4.78 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.159 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10634 0 obj <>/Shading<>>> endobj 817 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 271.549 329.752 -4.097 -4.097 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1583 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10635 0 obj <>/Shading<>>> endobj 818 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 232.937 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1585 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10636 0 obj <>/Shading<>>> endobj 819 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 156.046 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.159 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10637 0 obj <>/Shading<>>> endobj 820 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 275.654 316.77 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1583 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10638 0 obj <>/Shading<>>> endobj 821 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 173.133 316.77 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1587 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10639 0 obj <>/Shading<>>> endobj 822 0 obj <>/Length 98>>stream q 1 i 156.046 316.77 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.159 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10640 0 obj <>/Shading<>>> endobj 823 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 216.021 308.397 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.159 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10641 0 obj <>/Shading<>>> endobj 824 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 566.469 300.023 4.1011 4.101 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1593 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10642 0 obj <>/Shading<>>> endobj 825 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 463.606 299.681 4.784 4.7841 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1592 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10643 0 obj <>/Shading<>>> endobj 826 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 455.404 300.023 4.102 4.101 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1589 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10644 0 obj <>/Shading<>>> endobj 827 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 190.56 300.023 4.101 4.101 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1591 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10645 0 obj <>/Shading<>>> endobj 828 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 429.605 291.311 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1587 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10646 0 obj <>/Shading<>>> endobj 829 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 267.965 291.994 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1586 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10647 0 obj <>/Shading<>>> endobj 830 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 207.478 291.311 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1587 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10648 0 obj <>/Shading<>>> endobj 831 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 532.469 283.109 3.754 3.755 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1581 284.986 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10649 0 obj <>/Shading<>>> endobj 832 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 497.953 282.767 4.4379 4.438 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1577 284.986 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10650 0 obj <>/Shading<>>> endobj 833 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 378.346 282.767 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1587 284.986 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10651 0 obj <>/Shading<>>> endobj 834 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 267.623 283.109 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1585 284.986 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10652 0 obj <>/Shading<>>> endobj 835 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 327.598 274.737 3.413 3.413 re W n /GS3 gs q 621.847 0 0 -621.847 2.1576 276.443 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10653 0 obj <>/Shading<>>> endobj 836 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 147.672 337.736 4.442 -3.7114 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.159 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10654 0 obj <>/Shading<>>> endobj 837 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 122.042 337.736 4.442 -3.7114 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10655 0 obj <>/Shading<>>> endobj 838 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 104.613 337.736 5.126 -4.0524 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10656 0 obj <>/Shading<>>> endobj 839 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 70.44 337.736 5.126 -4.0524 re W n /GS3 gs q 621.842 0 0 -621.842 2.1591 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10657 0 obj <>/Shading<>>> endobj 840 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 36.266 337.736 5.126 -4.0524 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10658 0 obj <>/Shading<>>> endobj 841 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 19.521 337.736 4.443 -3.7114 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1587 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10659 0 obj <>/Shading<>>> endobj 842 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 138.96 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10660 0 obj <>/Shading<>>> endobj 843 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 62.069 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1589 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10661 0 obj <>/Shading<>>> endobj 844 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 36.781 325.655 4.097 4.097 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1588 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10662 0 obj <>/Shading<>>> endobj 845 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 126.311 321.208 -4.096 -4.097 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10663 0 obj <>/Shading<>>> endobj 846 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 113.5 308.397 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1589 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10664 0 obj <>/Shading<>>> endobj 847 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 87.871 308.397 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1589 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10665 0 obj <>/Shading<>>> endobj 848 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 36.61 308.397 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1588 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10666 0 obj <>/Shading<>>> endobj 849 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 121.871 299.681 4.784 4.7841 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1589 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10667 0 obj <>/Shading<>>> endobj 850 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 105.467 300.365 3.417 3.417 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1584 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10668 0 obj <>/Shading<>>> endobj 851 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 28.235 300.023 4.101 4.101 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1588 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10669 0 obj <>/Shading<>>> endobj 852 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 19.692 300.023 4.101 4.101 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1587 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10670 0 obj <> endobj 853 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10671 0 obj <>/Shading<>>> endobj 854 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 164.761 291.311 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1582 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10672 0 obj <>/Shading<>>> endobj 855 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 113.5 291.311 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1589 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10673 0 obj <>/Shading<>>> endobj 856 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 156.559 274.566 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1583 276.443 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10674 0 obj <>/Shading<>>> endobj 857 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 45.668 266.195 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 621.847 0 0 -621.847 2.1585 267.9 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10675 0 obj <>/Shading<>>> endobj 858 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 11.495 266.195 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 267.9 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10676 0 obj <>/Shading<>>> endobj 859 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 574.5 337.736 5.126 -4.0524 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1581 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10677 0 obj <>/Shading<>>> endobj 860 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 215.677 337.736 5.126 -4.0524 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1585 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10678 0 obj <>/Shading<>>> endobj 861 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 96.07 337.736 5.126 -4.0524 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1585 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10679 0 obj <>/Shading<>>> endobj 862 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 10.991 337.736 4.7708 -4.0524 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10680 0 obj <>/Shading<>>> endobj 863 0 obj <>/Length 98>>stream q 1 i 600.303 316.77 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.159 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10681 0 obj <>/Shading<>>> endobj 864 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 557.586 316.77 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10682 0 obj <>/Shading<>>> endobj 865 0 obj <>/Length 96>>stream q 1 i 87.7 316.77 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1588 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10683 0 obj <> endobj 866 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10684 0 obj <> endobj 867 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10685 0 obj <>/Shading<>>> endobj 868 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 96.583 300.023 4.101 4.101 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.159 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10686 0 obj <>/Shading<>>> endobj 869 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 284.71 291.652 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.842 0 0 -621.842 2.1596 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10687 0 obj <>/Shading<>>> endobj 870 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 233.45 257.479 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1585 259.356 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10688 0 obj <>/Shading<>>> endobj 871 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 79.325 337.736 4.443 -3.7114 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1589 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10689 0 obj <>/Shading<>>> endobj 872 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 437.979 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1586 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10690 0 obj <>/Shading<>>> endobj 873 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 113.33 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10691 0 obj <>/Shading<>>> endobj 874 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 19.353 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10692 0 obj <>/Shading<>>> endobj 875 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 386.718 316.77 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1597 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10693 0 obj <>/Shading<>>> endobj 876 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 361.771 274.737 3.413 3.413 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1591 276.443 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10694 0 obj <>/Shading<>>> endobj 877 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 327.939 257.991 2.729 2.729 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1584 259.356 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10695 0 obj <>/Shading<>>> endobj 878 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 276.508 257.821 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 259.356 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10696 0 obj <>/Shading<>>> endobj 879 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 173.302 337.736 4.442 -3.7114 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10697 0 obj <>/Shading<>>> endobj 880 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 27.723 337.736 5.126 -4.0524 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1588 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10698 0 obj <> endobj 881 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10699 0 obj <>/Shading<>>> endobj 882 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 596.197 329.752 -4.0969 -4.097 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.159 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10700 0 obj <>/Shading<>>> endobj 883 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 498.124 325.655 4.097 4.097 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1591 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10701 0 obj <>/Shading<>>> endobj 884 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 421.233 325.655 4.097 4.097 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10702 0 obj <>/Shading<>>> endobj 885 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 181.677 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1585 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10703 0 obj <>/Shading<>>> endobj 886 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 53.868 317.112 4.097 4.097 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1587 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10704 0 obj <>/Shading<>>> endobj 887 0 obj <>/Length 106>>stream q 1 i 382.442 312.494 -3.755 -3.7551 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1593 310.617 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10705 0 obj <>/Shading<>>> endobj 888 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 53.697 308.397 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1586 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10706 0 obj <>/Shading<>>> endobj 889 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 395.601 300.023 4.102 4.101 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1584 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10707 0 obj <>/Shading<>>> endobj 890 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 378.173 299.681 4.784 4.7841 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1591 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10708 0 obj <>/Shading<>>> endobj 891 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 79.837 300.365 3.417 3.417 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1586 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10709 0 obj <>/Shading<>>> endobj 892 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 596.026 295.407 -3.755 -3.755 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.158 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10710 0 obj <>/Shading<>>> endobj 893 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 566.642 291.652 3.7551 3.755 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1593 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10711 0 obj <>/Shading<>>> endobj 894 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 532.126 291.311 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1587 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10712 0 obj <>/Shading<>>> endobj 895 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 472.664 291.652 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1581 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10713 0 obj <>/Shading<>>> endobj 896 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 447.034 283.109 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1578 284.986 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10714 0 obj <>/Shading<>>> endobj 897 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 139.472 283.109 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 284.986 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10715 0 obj <>/Shading<>>> endobj 898 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 19.865 283.109 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.847 0 0 -621.847 2.1587 284.986 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10716 0 obj <>/Shading<>>> endobj 899 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 104.957 274.224 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1584 276.443 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10717 0 obj <>/Shading<>>> endobj 900 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 533.154 266.708 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1586 267.9 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10718 0 obj <>/Shading<>>> endobj 901 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 360.915 337.736 5.126 -4.0524 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1584 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10719 0 obj <>/Shading<>>> endobj 902 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 241.649 337.736 4.442 -3.7114 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1589 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10720 0 obj <>/Shading<>>> endobj 903 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 130.758 317.112 4.096 4.097 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1586 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10721 0 obj <>/Shading<>>> endobj 904 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 71.125 308.739 3.754 3.755 re W n /GS3 gs q 621.847 0 0 -621.847 2.1584 310.617 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10722 0 obj <> endobj 905 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10723 0 obj <>/Shading<>>> endobj 906 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 361.428 300.023 4.101 4.101 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1592 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10724 0 obj <>/Shading<>>> endobj 907 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 62.24 291.311 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10725 0 obj <>/Shading<>>> endobj 908 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 45.495 291.652 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.847 0 0 -621.847 2.1584 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10726 0 obj <>/Shading<>>> endobj 909 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 11.322 291.652 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10727 0 obj <> endobj 910 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10728 0 obj <>/Shading<>>> endobj 911 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 241.993 283.109 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1589 284.986 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10729 0 obj <>/Shading<>>> endobj 912 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 489.751 274.566 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1592 276.443 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10730 0 obj <>/Shading<>>> endobj 913 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 199.447 274.737 3.413 3.413 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1591 276.443 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10731 0 obj <>/Shading<>>> endobj 914 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 575.358 266.195 3.408 3.409 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1581 267.9 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10732 0 obj <>/Shading<>>> endobj 915 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 173.988 257.821 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 621.842 0 0 -621.842 2.1595 259.356 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10733 0 obj <>/Shading<>>> endobj 916 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 131.441 257.991 2.73 2.729 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1586 259.356 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10734 0 obj <>/Shading<>>> endobj 917 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 29.263 258.333 2.046 2.046 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1587 259.356 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10735 0 obj <>/Shading<>>> endobj 918 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 476.417 321.035 -3.75 -3.75 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1577 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10736 0 obj <>/Shading<>>> endobj 919 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 207.48 316.943 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1584 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10737 0 obj <>/Shading<>>> endobj 920 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 540.843 308.571 4.093 4.092 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10738 0 obj <>/Shading<>>> endobj 921 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 164.934 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 621.847 0 0 -621.847 2.1581 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10739 0 obj <>/Shading<>>> endobj 922 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 549.728 274.739 3.4091 3.409 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1578 276.443 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10740 0 obj <>/Shading<>>> endobj 923 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 250.88 266.366 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1593 267.9 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10741 0 obj <> endobj 924 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10742 0 obj <>/Shading<>>> endobj 925 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 549.042 337.736 4.78 -3.8804 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10743 0 obj <>/Shading<>>> endobj 926 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 531.955 337.736 4.78 -3.8794 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1588 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10744 0 obj <>/Shading<>>> endobj 927 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 463.609 337.736 4.78 -3.8804 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1585 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10745 0 obj <>/Shading<>>> endobj 928 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 139.302 337.736 4.096 -3.5384 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1581 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10746 0 obj <>/Shading<>>> endobj 929 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 53.867 337.736 4.097 -3.5384 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1587 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10747 0 obj <> endobj 930 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10748 0 obj <>/Shading<>>> endobj 931 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 211.914 329.92 -4.434 -4.434 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1584 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10749 0 obj <>/Shading<>>> endobj 932 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 148.018 325.828 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1591 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10750 0 obj <>/Shading<>>> endobj 933 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 79.329 325.486 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10751 0 obj <>/Shading<>>> endobj 934 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 224.908 317.284 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1586 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10752 0 obj <>/Shading<>>> endobj 935 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 199.278 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1582 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10753 0 obj <>/Shading<>>> endobj 936 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 62.584 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1588 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10754 0 obj <>/Shading<>>> endobj 937 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 369.976 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.159 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10755 0 obj <>/Shading<>>> endobj 938 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 327.258 308.571 4.093 4.092 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1587 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10756 0 obj <>/Shading<>>> endobj 939 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 250.709 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1582 310.617 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10757 0 obj <>/Shading<>>> endobj 940 0 obj <>/Length 106>>stream q 1 i 237.031 312.321 -3.409 -3.4091 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1582 310.617 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10758 0 obj <>/Shading<>>> endobj 941 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 11.495 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 310.617 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10759 0 obj <>/Shading<>>> endobj 942 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 515.382 300.196 3.7549 3.7551 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1591 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10760 0 obj <>/Shading<>>> endobj 943 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 489.751 300.196 3.755 3.7551 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1592 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10761 0 obj <>/Shading<>>> endobj 944 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 438.491 300.196 3.755 3.7551 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1591 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10762 0 obj <>/Shading<>>> endobj 945 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 353.398 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1584 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10763 0 obj <>/Shading<>>> endobj 946 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 310.34 300.196 3.754 3.7551 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1592 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10764 0 obj <>/Shading<>>> endobj 947 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 71.125 300.196 3.754 3.7551 re W n /GS3 gs q 621.847 0 0 -621.847 2.1584 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10765 0 obj <>/Shading<>>> endobj 948 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 250.709 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1582 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10766 0 obj <>/Shading<>>> endobj 949 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 422.432 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1584 259.356 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10767 0 obj <>/Shading<>>> endobj 950 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 337.34 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 621.842 0 0 -621.842 2.1599 250.813 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10768 0 obj <>/Shading<>>> endobj 951 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 600.645 337.736 4.097 -3.5384 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1579 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10769 0 obj <>/Shading<>>> endobj 952 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 549.558 325.828 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1592 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10770 0 obj <>/Shading<>>> endobj 953 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 532.471 325.828 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10771 0 obj <>/Shading<>>> endobj 954 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 429.95 325.828 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1581 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10772 0 obj <>/Shading<>>> endobj 955 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 481.21 317.284 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1581 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10773 0 obj <>/Shading<>>> endobj 956 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 549.387 308.571 4.0919 4.092 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10774 0 obj <>/Shading<>>> endobj 957 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 476.246 312.321 -3.408 -3.4091 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.158 310.617 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10775 0 obj <>/Shading<>>> endobj 958 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 319.057 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1595 310.617 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 10776 0 obj <>/Shading<>>> endobj 959 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 557.928 337.736 4.097 -3.5384 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7008 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10777 0 obj <>/Shading<>>> endobj 960 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 523.412 337.736 4.78 -3.8794 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10778 0 obj <>/Shading<>>> endobj 961 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 506.325 337.736 4.78 -3.8794 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7012 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10779 0 obj <>/Shading<>>> endobj 962 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 481.037 337.736 4.097 -3.5384 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6998 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10780 0 obj <>/Shading<>>> endobj 963 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 437.979 337.736 4.78 -3.8794 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7002 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10781 0 obj <>/Shading<>>> endobj 964 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 395.604 337.736 4.096 -3.5384 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7017 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10782 0 obj <>/Shading<>>> endobj 965 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 387.06 337.736 4.097 -3.5384 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10783 0 obj <>/Shading<>>> endobj 966 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 369.631 337.736 4.78 -3.8794 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10784 0 obj <>/Shading<>>> endobj 967 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 344.343 337.736 4.097 -3.5384 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10785 0 obj <>/Shading<>>> endobj 968 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 335.8 337.736 4.096 -3.5384 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7014 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10786 0 obj <>/Shading<>>> endobj 969 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 301.626 337.736 4.097 -3.5384 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10787 0 obj <>/Shading<>>> endobj 970 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 293.083 337.736 4.097 -3.5384 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10788 0 obj <>/Shading<>>> endobj 971 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 258.567 337.736 4.78 -3.8794 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7002 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10789 0 obj <>/Shading<>>> endobj 972 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 190.562 337.736 4.096 -3.5384 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10790 0 obj <>/Shading<>>> endobj 973 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 181.677 337.736 4.78 -3.8794 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7001 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10791 0 obj <>/Shading<>>> endobj 974 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 130.758 337.736 4.096 -3.5384 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.7002 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10792 0 obj <>/Shading<>>> endobj 975 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 88.041 337.736 4.097 -3.5384 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7002 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10793 0 obj <>/Shading<>>> endobj 976 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 45.324 337.736 4.097 -3.5384 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.7001 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10794 0 obj <>/Shading<>>> endobj 977 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 600.476 325.486 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7007 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10795 0 obj <>/Shading<>>> endobj 978 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 575.187 325.828 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10796 0 obj <>/Shading<>>> endobj 979 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 566.302 325.486 4.4351 4.434 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7007 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10797 0 obj <>/Shading<>>> endobj 980 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 523.585 325.486 4.4349 4.434 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10798 0 obj <>/Shading<>>> endobj 981 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 472.667 325.828 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6992 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10799 0 obj <>/Shading<>>> endobj 982 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 464.123 325.828 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10800 0 obj <>/Shading<>>> endobj 983 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 455.58 325.828 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7016 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10801 0 obj <>/Shading<>>> endobj 984 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 447.036 325.828 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10802 0 obj <>/Shading<>>> endobj 985 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 404.319 325.828 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6998 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10803 0 obj <>/Shading<>>> endobj 986 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 390.983 329.578 -3.751 -3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6996 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10804 0 obj <>/Shading<>>> endobj 987 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 352.718 325.486 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7004 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10805 0 obj <>/Shading<>>> endobj 988 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 327.087 325.486 4.435 4.434 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10806 0 obj <>/Shading<>>> endobj 989 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 318.544 325.486 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7007 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10807 0 obj <>/Shading<>>> endobj 990 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 310.342 325.828 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10808 0 obj <>/Shading<>>> endobj 991 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 284.712 325.828 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10809 0 obj <>/Shading<>>> endobj 992 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 276.169 325.828 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10810 0 obj <>/Shading<>>> endobj 993 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 190.735 325.828 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10811 0 obj <>/Shading<>>> endobj 994 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 168.855 329.578 -3.751 -3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10812 0 obj <>/Shading<>>> endobj 995 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 130.589 325.486 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.7 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10813 0 obj <>/Shading<>>> endobj 996 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 126.138 329.578 -3.75 -3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10814 0 obj <>/Shading<>>> endobj 997 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 104.959 325.486 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10815 0 obj <>/Shading<>>> endobj 998 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 96.758 325.828 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10816 0 obj <>/Shading<>>> endobj 999 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 87.873 325.486 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10817 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1000 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 70.786 325.486 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7007 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10818 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1001 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 54.041 325.828 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10819 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1002 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 28.069 325.486 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7004 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10820 0 obj <> endobj 1003 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10821 0 obj <> endobj 1004 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10822 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1005 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 591.933 316.943 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7007 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10823 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1006 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 566.302 316.943 4.4351 4.434 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7007 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10824 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1007 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 549.558 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7008 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10825 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1008 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 541.014 317.284 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7008 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10826 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1009 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 532.471 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10827 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1010 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 515.384 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10828 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1011 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 498.297 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10829 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1012 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 472.667 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6992 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10830 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1013 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 455.58 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7016 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10831 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1014 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 438.151 316.943 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10832 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1015 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 429.95 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6997 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10833 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1016 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 404.319 317.284 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6998 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10834 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1017 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 378.689 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6996 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10835 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1018 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 370.146 317.284 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10836 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1019 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 327.429 317.284 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10837 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1020 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 322.636 321.035 -3.75 -3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6998 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10838 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1021 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 301.457 316.943 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7007 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10839 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1022 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 284.371 316.943 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7009 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10840 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1023 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 259.082 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10841 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1024 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 241.995 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10842 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1025 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 233.452 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7009 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10843 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1026 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 216.365 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10844 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1027 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 207.48 316.943 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10845 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1028 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 182.191 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10846 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1029 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 165.104 317.284 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10847 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1030 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 148.018 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7007 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10848 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1031 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 139.133 316.943 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10849 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1032 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 113.844 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10850 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1033 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 96.758 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10851 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1034 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 71.127 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10852 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1035 0 obj <>/Length 98>>stream q 1 i 45.497 317.284 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.7003 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10853 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1036 0 obj <>/Length 97>>stream q 1 i 19.867 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.7003 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10854 0 obj <> endobj 1037 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10855 0 obj <> endobj 1038 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10856 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1039 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 592.104 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7002 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10857 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1040 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 583.901 308.912 3.4091 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.701 310.617 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10858 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1041 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 575.017 308.571 4.0919 4.092 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10859 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1042 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 557.93 308.571 4.0919 4.092 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10860 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1043 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 540.843 308.571 4.093 4.092 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10861 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1044 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 524.098 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6996 310.617 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10862 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1045 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 498.126 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6994 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10863 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1046 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 489.583 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7009 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10864 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1047 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 484.79 312.321 -3.409 -3.4091 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6998 310.617 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10865 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1048 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 464.294 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7008 310.617 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10866 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1049 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 446.865 308.571 4.093 4.092 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6994 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10867 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1050 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 421.577 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6997 310.617 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10868 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1051 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 404.49 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7007 310.617 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10869 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1052 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 395.947 308.912 3.408 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6998 310.617 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10870 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1053 0 obj <>/Length 106>>stream q 1 i 390.812 312.321 -3.409 -3.4091 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7015 310.617 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10871 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1054 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 361.773 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7007 310.617 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10872 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1055 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 353.23 308.912 3.408 3.409 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6989 310.617 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10873 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1056 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 344.687 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.701 310.617 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10874 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1057 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 336.144 308.912 3.408 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6997 310.617 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10875 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1058 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 301.97 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7007 310.617 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10876 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1059 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 293.426 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.7 310.617 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10877 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1060 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 284.883 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7012 310.617 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10878 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1061 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 259.253 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7011 310.617 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10879 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1062 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 241.824 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6996 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10880 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1063 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 225.079 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7012 310.617 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10881 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1064 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 207.651 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10882 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1065 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 199.107 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10883 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1066 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 190.906 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7007 310.617 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10884 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1067 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 182.362 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 310.617 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10885 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1068 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 164.934 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6995 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10886 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1069 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 156.391 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10887 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1070 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 139.646 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 310.617 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10888 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1071 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 131.102 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6997 310.617 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10889 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1072 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 122.217 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10890 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1073 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 105.13 308.571 4.093 4.092 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.7 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10891 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1074 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 79.842 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.7003 310.617 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10892 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1075 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 20.038 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.7003 310.617 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10893 0 obj <> endobj 1076 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10894 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1077 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 600.815 300.196 3.7549 3.7551 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6997 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10895 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1078 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 592.613 300.537 3.0709 3.071 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6996 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10896 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1079 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 575.186 300.196 3.754 3.7551 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10897 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1080 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 558.44 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7016 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10898 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1081 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 532.469 300.196 3.754 3.7551 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10899 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1082 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 510.251 303.609 -3.071 -3.071 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6998 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10900 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1083 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 481.208 300.196 3.755 3.7551 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10901 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1084 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 473.006 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6997 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10902 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1085 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 447.034 300.196 3.755 3.7551 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6996 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10903 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1086 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 429.947 300.196 3.755 3.7551 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7007 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10904 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1087 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 412.86 300.196 3.755 3.7551 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.699 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10905 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1088 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 404.659 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10906 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1089 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 387.23 300.196 3.755 3.7551 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7014 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10907 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1090 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 373.557 303.609 -3.071 -3.071 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10908 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1091 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 344.514 300.196 3.755 3.7551 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7012 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10909 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1092 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 318.884 300.196 3.755 3.7551 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7009 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10910 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1093 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 302.139 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7007 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10911 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1094 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 284.71 300.196 3.755 3.7551 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7014 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10912 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1095 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 276.508 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10913 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1096 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 259.421 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10914 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1097 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 250.537 300.196 3.755 3.7551 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6997 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10915 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1098 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 242.335 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7009 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10916 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1099 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 224.906 300.196 3.755 3.7551 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.701 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10917 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1100 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 216.705 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10918 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1101 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 199.276 300.196 3.755 3.7551 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10919 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1102 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 182.531 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6996 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10920 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1103 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 165.103 300.196 3.755 3.7551 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6998 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10921 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1104 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 148.016 300.196 3.755 3.7551 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7007 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10922 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1105 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 131.271 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10923 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1106 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 62.582 300.196 3.755 3.7551 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7007 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10924 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1107 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 45.495 300.196 3.755 3.7551 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.7003 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10925 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1108 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 11.664 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10926 0 obj <> endobj 1109 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10927 0 obj <> endobj 1110 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 10928 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1111 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 583.901 291.825 3.4091 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.701 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10929 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1112 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 558.613 292.167 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7018 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10930 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1113 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 549.728 291.825 3.4091 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6995 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10931 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1114 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 541.185 291.825 3.4089 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.701 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10932 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1115 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 515.555 291.825 3.408 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10933 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1116 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 510.078 294.892 -2.726 -2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10934 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1117 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 498.468 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6992 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10935 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1118 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 481.039 291.484 4.093 4.092 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10936 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1119 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 464.294 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7008 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10937 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1120 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 456.093 292.167 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7012 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10938 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1121 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 447.207 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6992 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10939 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1122 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 395.947 291.825 3.408 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6998 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10940 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1123 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 373.384 294.892 -2.726 -2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10941 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1124 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 361.773 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7007 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10942 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1125 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 336.144 291.825 3.408 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6997 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10943 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1126 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 327.6 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10944 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1127 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 319.057 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7012 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10945 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1128 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 301.97 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7007 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10946 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1129 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 293.426 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.7 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10947 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1130 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 276.339 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6999 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10948 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1131 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 241.824 291.484 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6996 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10949 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1132 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 233.623 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6999 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10950 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1133 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 225.421 292.167 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10951 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1134 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 216.536 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.7002 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10952 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1135 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 182.362 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10953 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1136 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 176.886 294.892 -2.726 -2.725 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.701 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10954 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1137 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 157.074 292.167 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10955 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1138 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 139.987 292.167 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10956 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1139 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 131.102 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6997 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10957 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1140 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 122.559 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10958 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1141 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 97.27 292.167 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7007 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10959 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1142 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 80.184 292.167 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10960 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1143 0 obj <>/Length 96>>stream q 1 i 71.298 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.7 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10961 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1144 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 54.553 292.167 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7004 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10962 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1145 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 37.466 292.167 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10963 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1146 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 20.038 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.7003 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10964 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1147 0 obj <>/Length 106>>stream q 1 i 578.425 286.349 -2.7249 -2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6998 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10965 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1148 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 566.814 283.282 3.4089 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.701 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10966 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1149 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 541.185 283.282 3.4089 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.701 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10967 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1150 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 524.439 283.624 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7012 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10968 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1151 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 515.555 283.282 3.408 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10969 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1152 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 507.011 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6995 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10970 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1153 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 490.266 283.624 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7012 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10971 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1154 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 481.381 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6998 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10972 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1155 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 464.294 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7008 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10973 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1156 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 438.664 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10974 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1157 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 430.12 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7007 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10975 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1158 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 421.919 283.624 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7011 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10976 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1159 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 413.376 283.624 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6985 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10977 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1160 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 395.947 283.282 3.408 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6998 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10978 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1161 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 387.062 282.94 4.093 4.092 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6995 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10979 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1162 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 370.316 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6998 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10980 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1163 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 361.773 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7007 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10981 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1164 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 353.23 283.282 3.408 3.409 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6989 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10982 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1165 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 336.485 283.624 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10983 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1166 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 327.6 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10984 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1167 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 310.513 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7007 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10985 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1168 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 301.97 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7007 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10986 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1169 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 285.225 283.624 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10987 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1170 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 276.339 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6999 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10988 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1171 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 250.709 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6996 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10989 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1172 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 225.421 283.624 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10990 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1173 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 207.993 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.7 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10991 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1174 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 199.791 283.624 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10992 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1175 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 190.906 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7007 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10993 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1176 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 182.362 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10994 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1177 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 156.732 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6998 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10995 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1178 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 148.531 283.624 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.714 0 0 -622.714 2.701 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10996 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1179 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 131.102 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6997 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10997 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1180 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 105.472 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6999 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10998 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1181 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 96.929 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7004 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 10999 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1182 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 88.385 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7004 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11000 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1183 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 79.842 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.7003 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11001 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1184 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 63.097 283.624 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7005 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11002 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1185 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 54.553 283.624 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7004 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11003 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1186 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 11.495 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11004 0 obj <> endobj 1187 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11005 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1188 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 601.501 275.251 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11006 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1189 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 592.957 275.251 2.3839 2.383 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11007 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1190 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 577.913 277.293 -1.7001 -1.7 re W n /GS3 gs q 622.721 0 0 -622.721 2.6973 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11008 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1191 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 567.327 275.251 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6998 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11009 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1192 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 558.442 274.909 3.066 3.067 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7011 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11010 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1193 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 549.728 274.739 3.4091 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6995 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11011 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1194 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 542.039 275.593 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11012 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1195 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 533.495 275.593 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7011 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11013 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1196 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 524.61 275.251 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11014 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1197 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 498.81 275.08 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6982 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11015 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1198 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 473.351 275.251 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11016 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1199 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 464.294 274.739 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7008 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11017 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1200 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 447.378 274.909 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6998 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11018 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1201 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 422.432 275.593 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11019 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1202 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 413.205 274.909 3.066 3.067 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7008 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11020 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1203 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 395.947 274.739 3.408 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6998 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11021 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1204 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 387.745 275.08 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11022 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1205 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 379.031 274.909 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.701 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11023 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1206 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 345.199 275.251 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.702 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11024 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1207 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 336.656 275.251 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11025 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1208 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 319.398 275.08 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11026 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1209 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 302.482 275.251 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7012 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11027 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1210 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 294.281 275.593 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11028 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1211 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 268.309 275.251 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11029 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1212 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 259.766 275.251 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7008 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11030 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1213 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 251.222 275.251 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6996 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11031 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1214 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 233.623 274.739 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6999 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11032 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1215 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 225.934 275.593 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11033 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1216 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 217.048 275.251 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11034 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1217 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 191.418 275.251 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.701 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11035 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1218 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 182.875 275.251 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6997 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11036 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1219 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 176.374 277.293 -1.7 -1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11037 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1220 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 165.617 275.08 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6995 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11038 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1221 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 148.36 274.909 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7009 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11039 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1222 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 139.987 275.08 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11040 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1223 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 131.957 275.593 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.714 0 0 -622.714 2.7011 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11041 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1224 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 114.015 274.739 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11042 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1225 0 obj <>/Length 98>>stream q 1 i 89.239 275.593 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11043 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1226 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 80.184 275.08 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11044 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1227 0 obj <>/Length 98>>stream q 1 i 72.153 275.593 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11045 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1228 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 54.724 275.251 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11046 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1229 0 obj <>/Length 95>>stream q 1 i 37.979 275.593 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.722 0 0 -622.722 2.7 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11047 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1230 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 11.495 274.739 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11048 0 obj <> endobj 1231 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11049 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1232 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 601.501 266.708 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11050 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1233 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 584.414 266.708 2.3839 2.383 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7021 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11051 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1234 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 575.358 266.195 3.408 3.409 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6997 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11052 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1235 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 558.442 266.366 3.066 3.067 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7011 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11053 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1236 0 obj <>/Length 93>>stream q 1 i 550.582 267.05 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.698 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11054 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1237 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 541.697 266.708 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7019 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11055 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1238 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 533.154 266.708 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11056 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1239 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 524.61 266.708 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11057 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1240 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 516.067 266.708 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7014 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11058 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1241 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 507.182 266.366 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11059 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1242 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 490.437 266.708 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7015 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11060 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1243 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 464.807 266.708 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11061 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1244 0 obj <>/Length 98>>stream q 1 i 458.306 268.75 -1.7 -1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11062 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1245 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 439.177 266.708 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7012 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11063 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1246 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 430.633 266.708 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11064 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1247 0 obj <>/Length 96>>stream q 1 i 422.432 267.05 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11065 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1248 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 413.547 266.708 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6987 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11066 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1249 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 405.003 266.708 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7015 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11067 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1250 0 obj <>/Length 97>>stream q 1 i 396.46 266.708 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11068 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1251 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 370.316 266.195 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6998 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11069 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1252 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 353.743 266.708 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6988 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11070 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1253 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 344.687 266.195 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.701 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11071 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1254 0 obj <>/Length 96>>stream q 1 i 336.998 267.05 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11072 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1255 0 obj <>/Length 98>>stream q 1 i 328.112 266.708 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11073 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1256 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 311.026 266.708 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6996 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11074 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1257 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 302.482 266.708 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7012 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11075 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1258 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 285.396 266.708 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7016 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11076 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1259 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 276.51 266.366 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6997 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11077 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1260 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 259.595 266.537 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11078 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1261 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 250.88 266.366 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7006 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11079 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1262 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 242.679 266.708 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7011 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11080 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1263 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 225.592 266.708 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11081 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1264 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 216.707 266.366 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7005 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11082 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1265 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 208.334 266.537 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11083 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1266 0 obj <>/Length 96>>stream q 1 i 200.303 267.05 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6997 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11084 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1267 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 182.533 266.366 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11085 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1268 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 173.99 266.366 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.701 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11086 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1269 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 165.446 266.366 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6996 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11087 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1270 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 139.987 266.537 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11088 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1271 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 114.528 266.708 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11089 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1272 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 105.813 266.537 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.7001 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11090 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1273 0 obj <>/Length 95>>stream q 1 i 89.239 267.05 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11091 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1274 0 obj <>/Length 98>>stream q 1 i 45.668 266.195 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.7002 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11092 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1275 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 37.466 266.537 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11093 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1276 0 obj <>/Length 95>>stream q 1 i 20.893 267.05 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11094 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1277 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 11.495 266.195 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11095 0 obj <> endobj 1278 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11096 0 obj <> endobj 1279 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11097 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1280 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 601.501 258.164 2.384 2.384 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11098 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1281 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 576.213 258.506 1.7001 1.7 re W n /GS3 gs q 622.721 0 0 -622.721 2.6973 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11099 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1282 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 567.156 257.993 2.726 2.726 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7015 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11100 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1283 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 558.955 258.335 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7026 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11101 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1284 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 542.381 258.848 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7012 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11102 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1285 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 533.495 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7011 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11103 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1286 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 524.781 258.335 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11104 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1287 0 obj <>/Length 96>>stream q 1 i 516.409 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11105 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1288 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 499.151 258.335 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11106 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1289 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 491.12 258.848 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6983 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11107 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1290 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 483.594 259.865 -1.017 -1.017 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6984 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11108 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1291 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 464.807 258.164 2.384 2.384 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11109 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1292 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 456.605 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11110 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1293 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 439.86 258.848 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.714 0 0 -622.714 2.7028 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11111 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1294 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 430.804 258.335 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11112 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1295 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 396.802 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.721 0 0 -622.721 2.6983 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11113 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1296 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 387.916 258.164 2.384 2.384 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11114 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1297 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 379.715 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11115 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1298 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 370.829 258.164 2.384 2.384 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11116 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1299 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 345.883 258.848 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.721 0 0 -622.721 2.6982 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11117 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1300 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 319.911 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11118 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1301 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 311.709 258.848 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.713 0 0 -622.713 2.7026 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11119 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1302 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 303.166 258.848 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.721 0 0 -622.721 2.6985 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11120 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1303 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 285.566 258.335 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.701 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11121 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1304 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 268.992 258.848 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7013 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11122 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1305 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 260.107 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11123 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1306 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 251.222 258.164 2.383 2.384 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6996 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11124 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1307 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 208.847 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11125 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1308 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 200.645 258.848 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6996 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11126 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1309 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 191.248 257.993 2.725 2.726 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7006 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11127 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1310 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 183.217 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.721 0 0 -622.721 2.6994 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11128 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1311 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 165.788 258.164 2.384 2.384 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6999 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11129 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1312 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 157.586 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7006 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11130 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1313 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 148.872 258.335 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.713 0 0 -622.713 2.7014 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11131 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1314 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 123.413 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11132 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1315 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 106.326 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.714 0 0 -622.714 2.7009 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11133 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1316 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 97.612 258.335 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11134 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1317 0 obj <>/Length 98>>stream q 1 i 89.239 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11135 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1318 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 71.982 258.335 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11136 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1319 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 55.408 258.848 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.711 0 0 -622.711 2.7009 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11137 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1320 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 46.01 257.993 2.726 2.726 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.7002 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11138 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1321 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 37.808 258.335 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11139 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1322 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 12.007 258.164 2.383 2.384 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11140 0 obj <> endobj 1323 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11141 0 obj <> endobj 1324 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11142 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1325 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 602.185 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.721 0 0 -622.721 2.6967 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11143 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1326 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 593.982 250.646 .33307 .33299 re W n /GS3 gs q 622.724 0 0 -622.724 2.6946 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11144 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1327 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 585.098 250.304 1.0171 1.017 re W n /GS3 gs q 622.712 0 0 -622.712 2.7056 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11145 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1328 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 576.042 249.792 2.041 2.042 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11146 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1329 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 568.011 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7012 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11147 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1330 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 550.924 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.721 0 0 -622.721 2.697 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11148 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1331 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 542.723 250.646 .33295 .33299 re W n /GS3 gs q 622.709 0 0 -622.709 2.7075 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11149 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1332 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 533.837 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7022 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11150 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1333 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 525.636 250.646 .33301 .33299 re W n /GS3 gs q 622.724 0 0 -622.724 2.6953 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11151 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1334 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 517.093 250.646 .33301 .33299 re W n /GS3 gs q 622.724 0 0 -622.724 2.6953 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11152 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1335 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 508.549 250.646 .33301 .33299 re W n /GS3 gs q 622.709 0 0 -622.709 2.707 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11153 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1336 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 490.949 250.134 1.358 1.358 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7008 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11154 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1337 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 482.577 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6984 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11155 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1338 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 474.375 250.646 .33401 .33299 re W n /GS3 gs q 622.709 0 0 -622.709 2.7066 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11156 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1339 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 456.435 249.792 2.041 2.042 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6986 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11157 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1340 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 448.403 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6986 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11158 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1341 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 439.689 250.134 1.358 1.358 re W n /GS3 gs q 622.713 0 0 -622.713 2.7032 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11159 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1342 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 422.773 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.721 0 0 -622.721 2.6978 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11160 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1343 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 405.687 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.721 0 0 -622.721 2.6979 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11161 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1344 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 396.631 249.792 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11162 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1345 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 388.941 250.646 .33298 .33299 re W n /GS3 gs q 622.724 0 0 -622.724 2.6966 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11163 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1346 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 379.715 249.963 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11164 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1347 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 371.854 250.646 .33304 .33299 re W n /GS3 gs q 622.724 0 0 -622.724 2.6967 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11165 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1348 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 362.628 249.963 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.714 0 0 -622.714 2.7021 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11166 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1349 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 345.37 249.792 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6989 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11167 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1350 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 328.796 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11168 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1351 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 320.595 250.646 .33298 .33299 re W n /GS3 gs q 622.724 0 0 -622.724 2.6972 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11169 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1352 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 311.368 249.963 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11170 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1353 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 302.995 250.134 1.358 1.358 re W n /GS3 gs q 622.714 0 0 -622.714 2.7018 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11171 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1354 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 294.452 250.134 1.358 1.358 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6989 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11172 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1355 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 285.908 250.134 1.358 1.358 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11173 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1356 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 277.536 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7013 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11174 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1357 0 obj <>/Length 98>>stream q 1 i 268.65 249.963 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11175 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1358 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 260.449 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6997 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11176 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1359 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 251.906 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.713 0 0 -622.713 2.7021 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11177 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1360 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 242.85 249.792 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6993 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11178 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1361 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 234.819 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.711 0 0 -622.711 2.7029 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11179 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1362 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 226.275 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.726 0 0 -622.726 2.6973 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11180 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1363 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 217.561 250.134 1.358 1.358 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11181 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1364 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 209.188 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.721 0 0 -622.721 2.6991 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11182 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1365 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 192.443 250.646 .33299 .33299 re W n /GS3 gs q 622.698 0 0 -622.698 2.7062 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11183 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1366 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 183.559 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6996 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11184 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1367 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 175.357 250.646 .33299 .33299 re W n /GS3 gs q 622.736 0 0 -622.736 2.6952 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11185 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1368 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 166.472 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11186 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1369 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 148.872 249.792 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.713 0 0 -622.713 2.7014 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11187 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1370 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 123.755 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.723 0 0 -622.723 2.6992 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11188 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1371 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 89.923 250.646 .33301 .33299 re W n /GS3 gs q 622.736 0 0 -622.736 2.6977 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11189 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1372 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 81.379 250.646 .33302 .33299 re W n /GS3 gs q 622.687 0 0 -622.687 2.7042 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11190 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1373 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 72.836 250.646 .33302 .33299 re W n /GS3 gs q 622.698 0 0 -622.698 2.7025 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11191 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1374 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 63.438 249.792 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11192 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1375 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 55.75 250.646 .33302 .33299 re W n /GS3 gs q 622.724 0 0 -622.724 2.6998 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11193 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1376 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 47.206 250.646 .33298 .33299 re W n /GS3 gs q 622.698 0 0 -622.698 2.7017 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11194 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1377 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 38.321 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.725 0 0 -622.725 2.6999 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11195 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1378 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 29.606 250.134 1.358 1.358 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11196 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1379 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 12.691 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.711 0 0 -622.711 2.7004 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11197 0 obj <> endobj 1380 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11198 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1381 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 593.641 241.761 1.0171 1.017 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7013 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11199 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1382 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 576.384 241.59 1.3579 1.358 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6975 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11200 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1383 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 559.468 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7023 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11201 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1384 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 525.294 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.721 0 0 -622.721 2.6972 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11202 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1385 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 482.235 241.419 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11203 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1386 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 465.319 241.59 1.358 1.358 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7015 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11204 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1387 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 422.603 241.59 1.358 1.358 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6984 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11205 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1388 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 414.229 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.711 0 0 -622.711 2.7049 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11206 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1389 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 397.484 242.103 .33401 .33299 re W n /GS3 gs q 622.724 0 0 -622.724 2.6965 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11207 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1390 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 363.312 242.103 .33298 .33299 re W n /GS3 gs q 622.706 0 0 -622.706 2.7073 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11208 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1391 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 345.883 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.721 0 0 -622.721 2.6982 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11209 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1392 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 328.796 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11210 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1393 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 311.709 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.713 0 0 -622.713 2.7026 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11211 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1394 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 302.653 241.248 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.699 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11212 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1395 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 286.079 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.724 0 0 -622.724 2.6975 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11213 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1396 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 226.275 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.726 0 0 -622.726 2.6973 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11214 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1397 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 218.074 242.103 .33299 .33299 re W n /GS3 gs q 622.709 0 0 -622.709 2.7032 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11215 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1398 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 209.53 242.103 .33299 .33299 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7007 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11216 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1399 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 175.015 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7011 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11217 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1400 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 158.27 242.103 .33299 .33299 re W n /GS3 gs q 622.684 0 0 -622.684 2.7088 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11218 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1401 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 140.67 241.59 1.358 1.358 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11219 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1402 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 132.298 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.711 0 0 -622.711 2.7018 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11220 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1403 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 115.211 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.725 0 0 -622.725 2.6989 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11221 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1404 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 89.581 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.725 0 0 -622.725 2.6992 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11222 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1405 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 55.75 242.103 .33302 .33299 re W n /GS3 gs q 622.724 0 0 -622.724 2.6998 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11223 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1406 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 47.206 242.103 .33298 .33299 re W n /GS3 gs q 622.698 0 0 -622.698 2.7017 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11224 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1407 0 obj <>/Length 7611>>stream q 1 i 566.129 337.736 4.78 -3.8794 re W n /GS3 gs q 542.876 0 0 -542.876 75.44 336.247 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 540.841 337.736 4.0969 -3.5374 re W n /GS3 gs q 531.659 0 0 -531.659 81.925 336.247 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 412.349 337.736 4.779 -3.8794 re W n /GS3 gs q 542.876 0 0 -542.876 55.992 336.247 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 404.146 337.736 4.097 -3.5374 re W n /GS3 gs q 531.655 0 0 -531.655 62.172 336.247 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 326.914 337.736 4.78 -3.8794 re W n /GS3 gs q 542.876 0 0 -542.876 45.188 336.247 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 207.307 337.736 4.78 -3.8794 re W n /GS3 gs q 542.877 0 0 -542.877 30.061 336.247 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 164.932 337.736 4.097 -3.5374 re W n /GS3 gs q 531.659 0 0 -531.659 27.6 336.247 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 156.388 337.736 4.097 -3.5374 re W n /GS3 gs q 531.659 0 0 -531.659 26.365 336.247 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 113.671 337.736 4.097 -3.5374 re W n /GS3 gs q 531.659 0 0 -531.659 20.192 336.247 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 62.069 337.736 4.78 -3.8794 re W n /GS3 gs q 542.877 0 0 -542.877 11.693 336.247 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 558.101 329.578 3.75 -3.75 re W n /GS3 gs q 524.664 0 0 -524.664 90.651 327.703 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 489.754 329.578 3.75 -3.75 re W n /GS3 gs q 524.664 0 0 -524.664 80.004 327.703 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 370.146 329.578 3.751 -3.75 re W n /GS3 gs q 524.664 0 0 -524.664 61.373 327.703 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 361.261 329.92 4.435 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.571 0 0 -537.571 52.578 327.703 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 335.631 329.92 4.434 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.574 0 0 -537.574 49.116 327.703 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 241.653 329.92 4.434 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.573 0 0 -537.573 36.43 327.703 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 216.023 329.92 4.434 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.571 0 0 -537.571 32.97 327.703 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 199.278 329.578 3.75 -3.75 re W n /GS3 gs q 524.666 0 0 -524.666 34.756 327.703 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 173.307 329.92 4.434 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.571 0 0 -537.571 27.203 327.703 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 10.991 329.92 4.4247 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.571 0 0 -537.571 5.2888 327.703 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 523.585 321.377 4.4349 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.571 0 0 -537.571 74.492 319.16 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 506.498 321.377 4.4351 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.574 0 0 -537.574 72.183 319.16 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 464.123 321.035 3.751 -3.75 re W n /GS3 gs q 524.667 0 0 -524.667 76.01 319.16 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 421.064 321.377 4.435 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.571 0 0 -537.571 60.651 319.16 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 395.776 321.035 3.75 -3.75 re W n /GS3 gs q 524.664 0 0 -524.664 65.366 319.16 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 352.718 321.377 4.434 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.574 0 0 -537.574 51.422 319.16 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 104.959 321.377 4.435 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.574 0 0 -537.574 17.976 319.16 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 28.411 321.035 3.75 -3.75 re W n /GS3 gs q 524.66 0 0 -524.66 8.1406 319.16 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 10.991 321.377 4.4247 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.571 0 0 -537.571 5.2888 319.16 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 566.473 312.662 4.093 -4.092 re W n /GS3 gs q 531.576 0 0 -531.576 85.703 310.616 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 532.3 312.662 4.092 -4.092 re W n /GS3 gs q 531.576 0 0 -531.576 80.76 310.616 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 438.322 312.662 4.092 -4.092 re W n /GS3 gs q 531.58 0 0 -531.58 67.164 310.616 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 429.778 312.662 4.093 -4.092 re W n /GS3 gs q 531.58 0 0 -531.58 65.928 310.616 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 275.998 312.662 4.092 -4.092 re W n /GS3 gs q 531.578 0 0 -531.578 43.686 310.616 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 147.847 312.662 4.092 -4.092 re W n /GS3 gs q 531.578 0 0 -531.578 25.149 310.616 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 62.755 312.321 3.409 -3.4091 re W n /GS3 gs q 516.595 0 0 -516.595 14.248 310.616 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 540.67 304.292 4.438 -4.438 re W n /GS3 gs q 537.639 0 0 -537.639 76.739 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 523.925 303.95 3.7549 -3.755 re W n /GS3 gs q 524.756 0 0 -524.756 85.251 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 498.295 303.95 3.755 -3.755 re W n /GS3 gs q 524.76 0 0 -524.76 81.259 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 327.427 303.95 3.755 -3.755 re W n /GS3 gs q 524.756 0 0 -524.756 54.671 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 293.253 303.95 3.755 -3.755 re W n /GS3 gs q 524.758 0 0 -524.758 49.352 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 267.623 303.95 3.755 -3.755 re W n /GS3 gs q 524.76 0 0 -524.76 45.362 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 207.819 303.95 3.755 -3.755 re W n /GS3 gs q 524.756 0 0 -524.756 36.057 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 173.646 303.95 3.755 -3.755 re W n /GS3 gs q 524.759 0 0 -524.759 30.738 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 156.559 303.95 3.755 -3.755 re W n /GS3 gs q 524.756 0 0 -524.756 28.08 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 139.814 303.609 3.071 -3.071 re W n /GS3 gs q 507.19 0 0 -507.19 29.302 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 88.212 303.95 3.755 -3.755 re W n /GS3 gs q 524.756 0 0 -524.756 17.444 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 36.952 303.95 3.755 -3.755 re W n /GS3 gs q 524.758 0 0 -524.758 9.466 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 575.358 295.234 3.408 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.595 0 0 -516.595 100.752 293.53 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 438.322 295.576 4.092 -4.092 re W n /GS3 gs q 531.58 0 0 -531.58 67.164 293.53 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 412.692 295.576 4.092 -4.092 re W n /GS3 gs q 531.58 0 0 -531.58 63.457 293.53 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 379.202 294.892 2.726 -2.726 re W n /GS3 gs q 495.622 0 0 -495.622 80.299 293.53 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 310.513 295.234 3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.597 0 0 -516.597 56.057 293.53 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 190.564 295.576 4.092 -4.092 re W n /GS3 gs q 531.58 0 0 -531.58 31.327 293.53 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 105.472 295.234 3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.597 0 0 -516.597 21.456 293.53 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 583.56 287.032 4.093 -4.092 re W n /GS3 gs q 531.58 0 0 -531.58 88.172 284.986 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 404.148 287.032 4.093 -4.092 re W n /GS3 gs q 531.58 0 0 -531.58 62.221 284.986 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 259.253 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.595 0 0 -516.595 47.408 284.986 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 122.559 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.6 0 0 -516.6 24.339 284.986 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 45.668 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.595 0 0 -516.595 11.364 284.986 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 507.011 278.147 3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.595 0 0 -516.595 89.219 276.443 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 370.317 278.147 3.408 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.595 0 0 -516.595 66.151 276.443 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 96.929 278.147 3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.598 0 0 -516.598 20.014 276.443 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 592.786 269.262 2.7261 -2.725 re W n /GS3 gs q 495.629 0 0 -495.629 123.544 267.9 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 472.838 269.604 3.408 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.6 0 0 -516.6 83.448 267.899 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 379.202 269.262 2.726 -2.725 re W n /GS3 gs q 495.622 0 0 -495.622 80.299 267.9 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 131.102 269.604 3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.599 0 0 -516.599 25.781 267.899 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 71.298 269.604 3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.598 0 0 -516.598 15.69 267.899 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 592.786 260.719 2.7261 -2.726 re W n /GS3 gs q 495.629 0 0 -495.629 123.544 259.356 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 507.353 260.719 2.726 -2.726 re W n /GS3 gs q 495.622 0 0 -495.622 106.25 259.356 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 114.015 261.061 3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.597 0 0 -516.597 22.898 259.356 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 301.457 329.92 4.434 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.571 0 0 -537.571 44.504 327.703 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 498.297 337.736 3.75 -3.3644 re W n /GS3 gs q 524.664 0 0 -524.664 81.335 336.247 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 515.384 337.736 3.75 -3.3644 re W n /GS3 gs q 524.664 0 0 -524.664 83.997 336.247 cm /Sh3 sh Q Q endstream endobj 11225 0 obj <>/ExtGState<>>> endobj 1408 0 obj <>/Length 9425>>stream q 1 i 583.216 337.736 4.7799 -3.8794 re W n /GS4 gs /Fm650 Do Q q 1 i 489.239 337.736 4.7799 -3.8794 re W n /GS4 gs /Fm651 Do Q /GS4 gs /Fm652 Do /Fm653 Do /Fm655 Do /Fm656 Do /Fm657 Do /Fm658 Do q 1 i 591.928 337.736 4.443 -3.7114 re W n /Fm659 Do Q q 1 i 429.262 337.736 5.126 -4.0524 re W n /Fm660 Do Q q 1 i 378.002 337.736 5.126 -4.0524 re W n /Fm661 Do Q q 1 i 318.198 337.736 5.126 -4.0524 re W n /Fm662 Do Q /Fm663 Do q 1 i 420.719 337.736 5.126 -4.0524 re W n /Fm664 Do Q /Fm665 Do /Fm666 Do /Fm667 Do q 1 i 352.713 337.736 4.443 -3.7114 re W n /Fm668 Do Q /Fm669 Do /Fm670 Do /Fm671 Do /Fm672 Do /Fm673 Do /Fm674 Do /Fm675 Do q 1 i 454.892 337.736 5.126 -4.0524 re W n /Fm676 Do Q q 1 i 266.938 337.736 5.126 -4.0524 re W n /Fm677 Do Q /Fm678 Do /Fm679 Do /Fm680 Do q 1 i 232.764 337.736 5.126 -4.0524 re W n /Fm681 Do Q q 1 i 198.59 337.736 5.127 -4.0524 re W n /Fm682 Do Q q 1 i 309.996 337.736 4.443 -3.7114 re W n /Fm683 Do Q q 1 i 284.366 337.736 4.443 -3.7114 re W n /Fm684 Do Q q 1 i 275.823 337.736 4.442 -3.7114 re W n /Fm685 Do Q q 1 i 250.193 337.736 4.442 -3.7114 re W n /Fm686 Do Q q 1 i 224.221 337.736 5.126 -4.0524 re W n /Fm687 Do Q /Fm688 Do /Fm689 Do /Fm690 Do /Fm691 Do /Fm692 Do /Fm693 Do /Fm694 Do /Fm695 Do /Fm696 Do /Fm697 Do /Fm698 Do /Fm699 Do /Fm700 Do /Fm701 Do q 1 i 471.979 337.736 5.126 -4.0524 re W n /Fm702 Do Q q 1 i 446.69 337.736 4.443 -3.7114 re W n /Fm703 Do Q /Fm704 Do /Fm705 Do /Fm706 Do /Fm707 Do /Fm708 Do /Fm709 Do /Fm710 Do /Fm711 Do /Fm712 Do /Fm713 Do /Fm714 Do /Fm715 Do /Fm716 Do /Fm717 Do /Fm718 Do /Fm719 Do /Fm720 Do /Fm721 Do /Fm722 Do /Fm723 Do /Fm724 Do /Fm725 Do q 1 i 147.672 337.736 4.442 -3.7114 re W n /Fm726 Do Q q 1 i 122.042 337.736 4.442 -3.7114 re W n /Fm727 Do Q q 1 i 104.613 337.736 5.126 -4.0524 re W n /Fm728 Do Q q 1 i 70.44 337.736 5.1261 -4.0524 re W n /Fm729 Do Q q 1 i 36.266 337.736 5.126 -4.0524 re W n /Fm730 Do Q q 1 i 19.521 337.736 4.4426 -3.7114 re W n /Fm731 Do Q /Fm732 Do /Fm733 Do /Fm734 Do /Fm735 Do /Fm736 Do /Fm737 Do /Fm738 Do /Fm739 Do /Fm740 Do /Fm741 Do /Fm742 Do /Fm744 Do /Fm745 Do /Fm746 Do /Fm747 Do /Fm748 Do q 1 i 574.5 337.736 5.126 -4.0524 re W n /Fm749 Do Q q 1 i 215.677 337.736 5.126 -4.0524 re W n /Fm750 Do Q q 1 i 96.07 337.736 5.1261 -4.0524 re W n /Fm751 Do Q q 1 i 10.991 337.736 4.7708 -4.0524 re W n /Fm752 Do Q /Fm753 Do /Fm754 Do /Fm755 Do /Fm758 Do /Fm759 Do /Fm760 Do q 1 i 79.325 337.736 4.4426 -3.7114 re W n /Fm761 Do Q /Fm762 Do /Fm763 Do /Fm764 Do /Fm765 Do /Fm766 Do /Fm767 Do /Fm768 Do q 1 i 173.302 337.736 4.443 -3.7114 re W n /Fm769 Do Q q 1 i 27.723 337.736 5.126 -4.0524 re W n /Fm770 Do Q /Fm772 Do /Fm773 Do /Fm774 Do /Fm775 Do /Fm776 Do /Fm777 Do /Fm778 Do /Fm779 Do /Fm780 Do /Fm781 Do /Fm782 Do /Fm783 Do /Fm784 Do /Fm785 Do /Fm786 Do /Fm787 Do /Fm788 Do /Fm789 Do /Fm790 Do q 1 i 360.915 337.736 5.1259 -4.0524 re W n /Fm791 Do Q q 1 i 241.649 337.736 4.443 -3.7114 re W n /Fm792 Do Q /Fm793 Do /Fm794 Do /Fm796 Do /Fm797 Do /Fm798 Do /Fm799 Do /Fm801 Do /Fm802 Do /Fm803 Do /Fm804 Do /Fm805 Do /Fm806 Do /Fm807 Do /Fm808 Do /Fm809 Do /Fm810 Do /Fm811 Do /Fm812 Do /Fm813 Do q 1 i 549.042 337.736 4.78 -3.8794 re W n /Fm815 Do Q q 1 i 531.956 337.736 4.78 -3.8794 re W n /Fm816 Do Q q 1 i 463.608 337.736 4.78 -3.8794 re W n /Fm817 Do Q q 1 i 139.302 337.736 4.096 -3.5384 re W n /Fm818 Do Q q 1 i 53.868 337.736 4.0965 -3.5384 re W n /Fm819 Do Q /Fm821 Do /Fm822 Do /Fm823 Do /Fm824 Do /Fm825 Do /Fm826 Do /Fm827 Do /Fm828 Do /Fm829 Do /Fm830 Do /Fm831 Do /Fm832 Do /Fm833 Do /Fm834 Do /Fm835 Do /Fm836 Do /Fm837 Do /Fm838 Do /Fm839 Do /Fm840 Do q 1 i 600.644 337.736 4.097 -3.5384 re W n /Fm841 Do Q /Fm842 Do /Fm843 Do /Fm844 Do /Fm845 Do /Fm846 Do /Fm847 Do /Fm848 Do q 1 i 557.927 337.736 4.097 -3.5384 re W n /GS5 gs /Fm849 Do Q q 1 i 523.412 337.736 4.78 -3.8794 re W n /GS5 gs /Fm850 Do Q q 1 i 506.325 337.736 4.781 -3.8794 re W n /GS5 gs /Fm851 Do Q q 1 i 481.037 337.736 4.097 -3.5384 re W n /GS5 gs /Fm852 Do Q q 1 i 437.978 337.736 4.78 -3.8794 re W n /GS5 gs /Fm853 Do Q q 1 i 395.603 337.736 4.097 -3.5384 re W n /GS5 gs /Fm854 Do Q q 1 i 387.06 337.736 4.096 -3.5384 re W n /GS5 gs /Fm855 Do Q q 1 i 369.631 337.736 4.78 -3.8794 re W n /GS5 gs /Fm856 Do Q q 1 i 344.343 337.736 4.096 -3.5384 re W n /GS5 gs /Fm857 Do Q q 1 i 335.799 337.736 4.097 -3.5384 re W n /GS5 gs /Fm858 Do Q q 1 i 301.626 337.736 4.0959 -3.5384 re W n /GS5 gs /Fm859 Do Q q 1 i 293.083 337.736 4.096 -3.5384 re W n /GS5 gs /Fm860 Do Q q 1 i 258.567 337.736 4.78 -3.8794 re W n /GS5 gs /Fm861 Do Q q 1 i 190.562 337.736 4.096 -3.5384 re W n /GS5 gs /Fm862 Do Q q 1 i 181.677 337.736 4.78 -3.8794 re W n /GS5 gs /Fm863 Do Q q 1 i 130.758 337.736 4.097 -3.5384 re W n /GS5 gs /Fm864 Do Q q 1 i 88.041 337.736 4.0966 -3.5384 re W n /GS5 gs /Fm865 Do Q q 1 i 45.324 337.736 4.0966 -3.5384 re W n /GS5 gs /Fm866 Do Q /GS5 gs /Fm867 Do /Fm868 Do /Fm869 Do /Fm870 Do /Fm871 Do /Fm872 Do /Fm873 Do /Fm874 Do /Fm875 Do /Fm876 Do /Fm877 Do /Fm878 Do /Fm879 Do /Fm880 Do /Fm881 Do /Fm882 Do /Fm883 Do /Fm884 Do /Fm885 Do /Fm886 Do /Fm887 Do /Fm888 Do /Fm889 Do /Fm890 Do /Fm891 Do /Fm892 Do /Fm895 Do /Fm896 Do /Fm897 Do /Fm898 Do /Fm899 Do /Fm900 Do /Fm901 Do /Fm902 Do /Fm903 Do /Fm904 Do /Fm905 Do /Fm906 Do /Fm907 Do /Fm908 Do /Fm909 Do /Fm910 Do /Fm911 Do /Fm912 Do /Fm913 Do /Fm914 Do /Fm915 Do /Fm916 Do /Fm917 Do /Fm918 Do /Fm919 Do /Fm920 Do /Fm921 Do /Fm922 Do /Fm923 Do /Fm924 Do /Fm925 Do /Fm926 Do /Fm929 Do /Fm930 Do /Fm931 Do /Fm932 Do /Fm933 Do /Fm934 Do /Fm935 Do /Fm936 Do /Fm937 Do /Fm938 Do /Fm939 Do /Fm940 Do /Fm941 Do /Fm942 Do /Fm943 Do /Fm944 Do /Fm945 Do /Fm946 Do /Fm947 Do /Fm948 Do /Fm949 Do /Fm950 Do /Fm951 Do /Fm952 Do /Fm953 Do /Fm954 Do /Fm955 Do /Fm956 Do /Fm957 Do /Fm958 Do /Fm959 Do /Fm960 Do /Fm961 Do /Fm962 Do /Fm963 Do /Fm964 Do /Fm965 Do /Fm967 Do /Fm968 Do /Fm969 Do /Fm970 Do /Fm971 Do /Fm972 Do /Fm973 Do /Fm974 Do /Fm975 Do /Fm976 Do /Fm977 Do /Fm978 Do /Fm979 Do /Fm980 Do /Fm981 Do /Fm982 Do /Fm983 Do /Fm984 Do /Fm985 Do /Fm986 Do /Fm987 Do /Fm988 Do /Fm989 Do /Fm990 Do /Fm991 Do /Fm992 Do /Fm993 Do /Fm994 Do /Fm995 Do /Fm996 Do /Fm997 Do /Fm998 Do /Fm1001 Do /Fm1002 Do /Fm1003 Do /Fm1004 Do /Fm1005 Do /Fm1006 Do /Fm1007 Do /Fm1008 Do /Fm1009 Do /Fm1010 Do /Fm1011 Do /Fm1012 Do /Fm1013 Do /Fm1014 Do /Fm1015 Do /Fm1016 Do /Fm1017 Do /Fm1018 Do /Fm1019 Do /Fm1020 Do /Fm1021 Do /Fm1022 Do /Fm1023 Do /Fm1024 Do /Fm1025 Do /Fm1026 Do /Fm1027 Do /Fm1028 Do /Fm1029 Do /Fm1030 Do /Fm1031 Do /Fm1032 Do /Fm1033 Do /Fm1034 Do /Fm1035 Do /Fm1036 Do /Fm1037 Do /Fm1038 Do /Fm1039 Do /Fm1040 Do /Fm1041 Do /Fm1042 Do /Fm1043 Do /Fm1044 Do /Fm1045 Do /Fm1046 Do /Fm1047 Do /Fm1048 Do /Fm1049 Do /Fm1050 Do /Fm1051 Do /Fm1052 Do /Fm1053 Do /Fm1054 Do /Fm1055 Do /Fm1056 Do /Fm1057 Do /Fm1058 Do /Fm1059 Do /Fm1060 Do /Fm1061 Do /Fm1062 Do /Fm1063 Do /Fm1064 Do /Fm1065 Do /Fm1066 Do /Fm1067 Do /Fm1068 Do /Fm1069 Do /Fm1070 Do /Fm1071 Do /Fm1072 Do /Fm1073 Do /Fm1074 Do /Fm1075 Do /Fm1076 Do /Fm1078 Do /Fm1079 Do /Fm1080 Do /Fm1081 Do /Fm1082 Do /Fm1083 Do /Fm1084 Do /Fm1085 Do /Fm1086 Do /Fm1087 Do /Fm1088 Do /Fm1089 Do /Fm1090 Do /Fm1091 Do /Fm1092 Do /Fm1093 Do /Fm1094 Do /Fm1095 Do /Fm1096 Do /Fm1097 Do /Fm1098 Do /Fm1099 Do /Fm1100 Do /Fm1101 Do /Fm1102 Do /Fm1103 Do /Fm1104 Do /Fm1105 Do /Fm1106 Do /Fm1107 Do /Fm1108 Do /Fm1109 Do /Fm1110 Do /Fm1111 Do /Fm1112 Do /Fm1113 Do /Fm1114 Do /Fm1115 Do /Fm1116 Do /Fm1117 Do /Fm1118 Do /Fm1119 Do /Fm1120 Do /Fm1122 Do /Fm1123 Do /Fm1124 Do /Fm1125 Do /Fm1126 Do /Fm1127 Do /Fm1128 Do /Fm1129 Do /Fm1130 Do /Fm1131 Do /Fm1132 Do /Fm1133 Do /Fm1134 Do /Fm1135 Do /Fm1136 Do /Fm1137 Do /Fm1138 Do /Fm1139 Do /Fm1140 Do /Fm1141 Do /Fm1142 Do /Fm1143 Do /Fm1144 Do /Fm1145 Do /Fm1146 Do /Fm1147 Do /Fm1148 Do /Fm1149 Do /Fm1150 Do /Fm1151 Do /Fm1152 Do /Fm1153 Do /Fm1154 Do /Fm1155 Do /Fm1156 Do /Fm1157 Do /Fm1158 Do /Fm1159 Do /Fm1160 Do /Fm1161 Do /Fm1162 Do /Fm1163 Do /Fm1164 Do /Fm1165 Do /Fm1166 Do /Fm1167 Do /Fm1170 Do /Fm1171 Do /Fm1172 Do /Fm1173 Do /Fm1174 Do /Fm1175 Do /Fm1176 Do /Fm1177 Do /Fm1178 Do /Fm1179 Do /Fm1180 Do /Fm1181 Do /Fm1182 Do /Fm1183 Do /Fm1184 Do /Fm1185 Do /Fm1186 Do /Fm1187 Do /Fm1188 Do /Fm1189 Do /Fm1190 Do /Fm1191 Do /Fm1192 Do /Fm1193 Do /Fm1194 Do /Fm1195 Do /Fm1196 Do /Fm1197 Do /Fm1198 Do /Fm1199 Do /Fm1200 Do /Fm1201 Do /Fm1202 Do /Fm1203 Do /Fm1204 Do /Fm1205 Do /Fm1206 Do /Fm1207 Do /Fm1208 Do /Fm1209 Do /Fm1210 Do /Fm1211 Do /Fm1212 Do /Fm1215 Do /Fm1216 Do /Fm1217 Do /Fm1218 Do /Fm1219 Do /Fm1220 Do /Fm1221 Do /Fm1222 Do /Fm1223 Do /Fm1224 Do /Fm1225 Do /Fm1226 Do /Fm1227 Do /Fm1228 Do /Fm1229 Do /Fm1230 Do /Fm1231 Do /Fm1232 Do /Fm1233 Do /Fm1234 Do /Fm1235 Do /Fm1236 Do /Fm1237 Do /Fm1238 Do /Fm1239 Do /Fm1240 Do /Fm1241 Do /Fm1242 Do /Fm1243 Do /Fm1244 Do /Fm1245 Do /Fm1246 Do /Fm1247 Do /Fm1248 Do /Fm1249 Do /Fm1250 Do /Fm1251 Do /Fm1252 Do /Fm1253 Do /Fm1254 Do /Fm1255 Do /Fm1256 Do /Fm1257 Do /Fm1258 Do /Fm1259 Do /Fm1260 Do /Fm1261 Do /Fm1262 Do /Fm1263 Do /Fm1264 Do /Fm1265 Do /Fm1266 Do /Fm1267 Do /Fm1268 Do /Fm1269 Do /Fm1271 Do /Fm1272 Do /Fm1273 Do /Fm1274 Do /Fm1275 Do /Fm1276 Do /Fm1277 Do /Fm1278 Do /Fm1279 Do /Fm1280 Do /Fm1281 Do /Fm1282 Do /Fm1283 Do /Fm1284 Do /Fm1285 Do /Fm1286 Do /Fm1287 Do /Fm1288 Do /Fm1289 Do /Fm1290 Do /Fm1291 Do /Fm1292 Do /Fm1293 Do /Fm1294 Do /Fm1295 Do /Fm1296 Do q 1 i 10.991 337.736 595.29 -80.084 re W n /GS6 gs /Fm1297 Do Q endstream endobj 11226 0 obj <> endobj 1488 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11227 0 obj <> endobj 1489 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11228 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1490 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 45.497 325.828 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 621.847 0 0 -621.847 2.1586 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11229 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1491 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 45.326 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11230 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1492 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 4.8607 295.234 1.4993 -3.409 re W n /GS3 gs q 621.842 0 0 -621.843 2.1588 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11231 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1493 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 233.623 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1582 284.986 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11232 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1494 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 430.462 275.08 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1584 276.443 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11233 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1495 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 276.51 274.909 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.158 276.443 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11234 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1496 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 353.572 257.993 2.725 2.726 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1584 259.356 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11235 0 obj <> endobj 1497 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11236 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1498 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 429.262 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1585 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11237 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1499 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 378.002 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11238 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1500 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 318.198 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1589 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11239 0 obj <> endobj 1501 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11240 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1502 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 420.719 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1586 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11241 0 obj <> endobj 1503 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11242 0 obj <> endobj 1504 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11243 0 obj <> endobj 1505 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11244 0 obj <> endobj 1506 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11245 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1507 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 412.349 325.313 4.779 4.78 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1593 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11246 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1508 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 412.689 317.112 4.097 4.097 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1587 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11247 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1509 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 344.001 316.77 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1593 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11248 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1510 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 412.52 308.397 4.437 4.438 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11249 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1511 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 420.89 299.681 4.784 4.784 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.159 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11250 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1512 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 386.889 291.311 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1578 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11251 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1513 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 344.172 291.311 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1585 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11252 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1514 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 454.892 333.879 5.127 -.19458 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11253 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1515 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 266.937 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1586 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11254 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1516 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 395.262 325.313 4.779 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1578 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11255 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1517 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 335.458 316.77 4.779 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.158 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11256 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1518 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 267.282 308.397 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1589 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11257 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1519 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 232.764 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1581 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11258 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1520 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 198.59 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1584 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11259 0 obj <> endobj 1521 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11260 0 obj <> endobj 1522 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11261 0 obj <> endobj 1523 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11262 0 obj <> endobj 1524 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11263 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1525 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 224.221 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1591 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11264 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1526 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 348.439 329.752 -4.097 -4.097 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1584 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11265 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1527 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 292.741 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1582 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11266 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1528 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 258.567 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1586 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11267 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1529 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 250.024 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.159 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11268 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1530 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 224.394 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1593 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11269 0 obj <> endobj 1531 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11270 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1532 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 446.521 316.77 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1596 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11271 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1533 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 361.088 316.77 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1581 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11272 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1534 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 310.169 317.112 4.096 4.097 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11273 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1535 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 292.741 316.77 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1582 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11274 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1536 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 267.452 317.112 4.097 4.097 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1583 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11275 0 obj <> endobj 1537 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11276 0 obj <> endobj 1538 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11277 0 obj <> endobj 1539 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11278 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1540 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 471.979 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11279 0 obj <> endobj 1541 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11280 0 obj <> endobj 1542 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11281 0 obj <> endobj 1543 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11282 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1544 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 382.955 330.094 -4.78 -4.78 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.159 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11283 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1545 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 271.549 329.752 -4.097 -4.097 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1583 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11284 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1546 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 232.937 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1585 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11285 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1547 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 156.046 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.159 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11286 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1548 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 275.654 316.77 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1582 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11287 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1549 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 173.133 316.77 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1587 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11288 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1550 0 obj <>/Length 98>>stream q 1 i 156.046 316.77 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.159 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11289 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1551 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 216.021 308.397 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.159 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11290 0 obj <> endobj 1552 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11291 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1553 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 463.606 299.681 4.784 4.784 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1592 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11292 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1554 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 455.404 300.023 4.102 4.101 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1589 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11293 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1555 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 190.56 300.023 4.101 4.101 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.843 2.1591 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11294 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1556 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 429.605 291.311 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1587 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11295 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1557 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 267.965 291.994 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1586 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11296 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1558 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 207.478 291.311 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1587 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11297 0 obj <> endobj 1559 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11298 0 obj <> endobj 1560 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11299 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1561 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 378.346 282.767 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1586 284.986 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11300 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1562 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 267.623 283.109 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1585 284.986 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11301 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1563 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 327.598 274.737 3.413 3.413 re W n /GS3 gs q 621.847 0 0 -621.846 2.1576 276.443 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11302 0 obj <> endobj 1564 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11303 0 obj <> endobj 1565 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11304 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1566 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 104.613 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11305 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1567 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 70.44 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS3 gs q 621.842 0 0 -621.842 2.159 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11306 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1568 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 36.266 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1587 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11307 0 obj <> endobj 1569 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11308 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1570 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 138.96 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1587 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11309 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1571 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 62.069 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1589 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11310 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1572 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 36.781 325.655 4.097 4.097 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1588 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11311 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1573 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 126.311 321.208 -4.096 -4.097 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11312 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1574 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 113.5 308.397 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11313 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1575 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 87.871 308.397 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1589 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11314 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1576 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 36.61 308.397 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1588 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11315 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1577 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 121.871 299.681 4.784 4.784 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1589 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11316 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1578 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 105.467 300.365 3.417 3.417 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1584 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11317 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1579 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 28.235 300.023 4.101 4.101 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1588 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11318 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1580 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 19.692 300.023 4.101 4.101 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1586 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11319 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1581 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 4.8607 304.465 2.1873 -4.784 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1587 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11320 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1582 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 164.761 291.311 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1582 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11321 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1583 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 113.5 291.311 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11322 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1584 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 156.559 274.566 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1583 276.443 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11323 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1585 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 45.668 266.195 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 621.847 0 0 -621.847 2.1585 267.899 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11324 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1586 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 11.495 266.195 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 267.899 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11325 0 obj <> endobj 1587 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11326 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1588 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 215.677 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1585 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11327 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1589 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 96.07 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1585 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11328 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1590 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 10.636 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11329 0 obj <> endobj 1591 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11330 0 obj <> endobj 1592 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11331 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1593 0 obj <>/Length 96>>stream q 1 i 87.7 316.77 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1588 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11332 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1594 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 4.8607 321.55 2.1853 -4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1587 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11333 0 obj <> endobj 1595 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11334 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1596 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 96.583 300.023 4.101 4.101 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1589 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11335 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1597 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 284.71 291.652 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.842 0 0 -621.842 2.1596 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11336 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1598 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 233.45 257.479 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1585 259.356 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11337 0 obj <> endobj 1599 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11338 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1600 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 437.979 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1586 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11339 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1601 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 113.33 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11340 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1602 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 19.353 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11341 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1603 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 386.718 316.77 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1596 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11342 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1604 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 361.771 274.737 3.413 3.413 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.159 276.443 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11343 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1605 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 327.939 257.991 2.729 2.729 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1584 259.356 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11344 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1606 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 276.508 257.821 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 259.356 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11345 0 obj <> endobj 1607 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11346 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1608 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 27.723 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1588 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11347 0 obj <> endobj 1609 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11348 0 obj <> endobj 1610 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11349 0 obj <> endobj 1611 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11350 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1612 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 421.233 325.655 4.097 4.097 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11351 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1613 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 181.677 325.313 4.78 4.78 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1585 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11352 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1614 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 53.868 317.112 4.097 4.097 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1587 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11353 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1615 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 382.442 312.494 -3.755 -3.755 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1593 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11354 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1616 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 53.697 308.397 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1586 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11355 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1617 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 395.601 300.023 4.102 4.101 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1583 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11356 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1618 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 378.173 299.681 4.784 4.784 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.159 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11357 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1619 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 79.837 300.365 3.417 3.417 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1586 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11358 0 obj <> endobj 1620 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11359 0 obj <> endobj 1621 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11360 0 obj <> endobj 1622 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11361 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1623 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 472.664 291.652 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.158 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11362 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1624 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 447.034 283.109 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1578 284.986 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11363 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1625 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 139.472 283.109 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 284.986 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11364 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1626 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 19.865 283.109 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.847 0 0 -621.847 2.1586 284.986 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11365 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1627 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 104.957 274.224 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1583 276.443 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11366 0 obj <> endobj 1628 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11367 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1629 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 360.915 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1583 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11368 0 obj <> endobj 1630 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11369 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1631 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 130.758 317.112 4.096 4.097 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1586 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11370 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1632 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 71.125 308.739 3.754 3.755 re W n /GS3 gs q 621.847 0 0 -621.847 2.1584 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11371 0 obj <> endobj 1633 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11372 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1634 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 361.428 300.023 4.101 4.101 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.843 2.1592 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11373 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1635 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 62.24 291.311 4.438 4.438 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11374 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1636 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 45.495 291.652 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.847 0 0 -621.847 2.1584 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11375 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1637 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 11.322 291.652 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11376 0 obj <> endobj 1638 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11377 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1639 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 241.993 283.109 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1589 284.986 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11378 0 obj <> endobj 1640 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11379 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1641 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 199.447 274.737 3.413 3.413 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1591 276.443 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11380 0 obj <> endobj 1642 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11381 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1643 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 173.988 257.821 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 621.842 0 0 -621.842 2.1594 259.356 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11382 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1644 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 131.441 257.991 2.73 2.729 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1586 259.356 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11383 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1645 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 29.263 258.333 2.046 2.046 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1587 259.356 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11384 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1646 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 476.417 321.035 -3.75 -3.75 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1577 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11385 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1647 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 207.48 316.943 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1583 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11386 0 obj <> endobj 1648 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11387 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1649 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 164.934 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 621.847 0 0 -621.847 2.1581 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11388 0 obj <> endobj 1650 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11389 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1651 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 250.88 266.366 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1593 267.9 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11390 0 obj <> endobj 1652 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11391 0 obj <> endobj 1653 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11392 0 obj <> endobj 1654 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11393 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1655 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 463.609 333.879 4.78 -.022583 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1585 336.247 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11394 0 obj <> endobj 1656 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11395 0 obj <> endobj 1657 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11396 0 obj <> endobj 1658 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11397 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1659 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 211.914 329.92 -4.434 -4.434 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1583 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11398 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1660 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 148.018 325.828 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1591 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11399 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1661 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 79.329 325.486 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11400 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1662 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 224.908 317.284 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1585 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11401 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1663 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 199.278 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1582 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11402 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1664 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 62.584 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1588 319.16 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11403 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1665 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 369.976 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.159 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11404 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1666 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 327.258 308.571 4.093 4.092 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1587 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11405 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1667 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 250.709 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1582 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11406 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1668 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 237.031 312.321 -3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1582 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11407 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1669 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 11.495 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1588 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11408 0 obj <> endobj 1670 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11409 0 obj <> endobj 1671 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11410 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1672 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 438.491 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1591 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11411 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1673 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 353.398 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1584 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11412 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1674 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 310.34 300.196 3.754 3.755 re W n /GS3 gs q 621.844 0 0 -621.844 2.1592 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11413 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1675 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 71.125 300.196 3.754 3.755 re W n /GS3 gs q 621.847 0 0 -621.847 2.1584 302.073 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11414 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1676 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 250.709 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 621.846 0 0 -621.846 2.1582 293.53 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11415 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1677 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 422.432 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1584 259.356 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11416 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1678 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 337.34 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 621.842 0 0 -621.842 2.1599 250.813 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11417 0 obj <> endobj 1679 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11418 0 obj <> endobj 1680 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11419 0 obj <> endobj 1681 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11420 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1682 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 429.95 325.828 3.7499 3.75 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.1581 327.703 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11421 0 obj <> endobj 1683 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11422 0 obj <> endobj 1684 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11423 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1685 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 476.246 312.321 -3.408 -3.409 re W n /GS3 gs q 621.845 0 0 -621.845 2.158 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11424 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1686 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 319.057 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 621.843 0 0 -621.843 2.1595 310.616 cm /Sh1 sh Q Q endstream endobj 11425 0 obj <> endobj 1687 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11426 0 obj <> endobj 1688 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11427 0 obj <> endobj 1689 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11428 0 obj <> endobj 1690 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11429 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1691 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 437.979 333.879 4.78 -.021576 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7002 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11430 0 obj <> endobj 1692 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11431 0 obj <> endobj 1693 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11432 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1694 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 369.631 333.879 4.78 -.021576 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11433 0 obj <> endobj 1695 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11434 0 obj <> endobj 1696 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11435 0 obj <> endobj 1697 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11436 0 obj <> endobj 1698 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11437 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1699 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 258.567 333.879 4.78 -.021576 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7002 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11438 0 obj <> endobj 1700 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11439 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1701 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 181.677 333.879 4.78 -.021576 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7001 336.247 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11440 0 obj <> endobj 1702 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11441 0 obj <> endobj 1703 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11442 0 obj <> endobj 1704 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11443 0 obj <> endobj 1705 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11444 0 obj <> endobj 1706 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11445 0 obj <> endobj 1707 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11446 0 obj <> endobj 1708 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11447 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1709 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 472.667 325.828 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6992 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11448 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1710 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 464.123 325.828 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11449 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1711 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 455.58 325.828 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7016 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11450 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1712 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 447.036 325.828 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11451 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1713 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 404.319 325.828 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6998 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11452 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1714 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 390.983 329.578 -3.751 -3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6996 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11453 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1715 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 352.718 325.486 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7004 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11454 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1716 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 327.087 325.486 4.435 4.434 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11455 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1717 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 318.544 325.486 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11456 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1718 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 310.342 325.828 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11457 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1719 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 284.712 325.828 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11458 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1720 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 276.169 325.828 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11459 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1721 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 190.735 325.828 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11460 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1722 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 168.855 329.578 -3.751 -3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11461 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1723 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 130.589 325.486 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.7 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11462 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1724 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 126.138 329.578 -3.75 -3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11463 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1725 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 104.959 325.486 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11464 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1726 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 96.758 325.828 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11465 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1727 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 87.873 325.486 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11466 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1728 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 70.786 325.486 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7007 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11467 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1729 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 54.041 325.828 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11468 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1730 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 28.069 325.486 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7004 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11469 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1731 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 4.8607 329.578 1.6693 -3.75 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7003 327.703 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11470 0 obj <> endobj 1732 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11471 0 obj <> endobj 1733 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11472 0 obj <> endobj 1734 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11473 0 obj <> endobj 1735 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11474 0 obj <> endobj 1736 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11475 0 obj <> endobj 1737 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11476 0 obj <> endobj 1738 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11477 0 obj <> endobj 1739 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11478 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1740 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 472.667 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6992 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11479 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1741 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 455.58 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7016 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11480 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1742 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 438.151 316.943 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11481 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1743 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 429.95 317.284 3.7499 3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6997 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11482 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1744 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 404.319 317.284 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6998 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11483 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1745 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 378.689 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6996 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11484 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1746 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 370.146 317.284 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11485 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1747 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 327.429 317.284 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11486 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1748 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 322.636 321.035 -3.75 -3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6998 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11487 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1749 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 301.457 316.943 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11488 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1750 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 284.371 316.943 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7009 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11489 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1751 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 259.082 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11490 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1752 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 241.995 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11491 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1753 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 233.452 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7009 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11492 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1754 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 216.365 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11493 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1755 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 207.48 316.943 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11494 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1756 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 182.191 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11495 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1757 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 165.104 317.284 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11496 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1758 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 148.018 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7006 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11497 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1759 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 139.133 316.943 4.434 4.434 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11498 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1760 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 113.844 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11499 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1761 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 96.758 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11500 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1762 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 71.127 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11501 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1763 0 obj <>/Length 98>>stream q 1 i 45.497 317.284 3.751 3.75 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.7002 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11502 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1764 0 obj <>/Length 97>>stream q 1 i 19.867 317.284 3.75 3.75 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.7003 319.16 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11503 0 obj <> endobj 1765 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11504 0 obj <> endobj 1766 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11505 0 obj <> endobj 1767 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11506 0 obj <> endobj 1768 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11507 0 obj <> endobj 1769 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11508 0 obj <> endobj 1770 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11509 0 obj <> endobj 1771 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11510 0 obj <> endobj 1772 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11511 0 obj <> endobj 1773 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11512 0 obj <> endobj 1774 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11513 0 obj <> endobj 1775 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11514 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1776 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 464.294 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7008 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11515 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1777 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 446.865 308.571 4.093 4.092 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6994 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11516 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1778 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 421.577 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6997 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11517 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1779 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 404.49 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.716 2.7007 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11518 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1780 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 395.947 308.912 3.408 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6998 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11519 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1781 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 390.812 312.321 -3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7015 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11520 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1782 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 361.773 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.716 2.7007 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11521 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1783 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 353.23 308.912 3.408 3.409 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6989 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11522 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1784 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 344.687 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.701 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11523 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1785 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 336.144 308.912 3.408 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6997 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11524 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1786 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 301.97 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.716 2.7007 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11525 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1787 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 293.426 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.7 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11526 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1788 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 284.883 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7012 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11527 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1789 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 259.253 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7011 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11528 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1790 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 241.824 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6996 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11529 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1791 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 225.079 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7011 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11530 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1792 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 207.651 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11531 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1793 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 199.107 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11532 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1794 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 190.906 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.716 2.7007 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11533 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1795 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 182.362 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7002 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11534 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1796 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 164.934 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6995 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11535 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1797 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 156.391 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7002 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11536 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1798 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 139.646 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11537 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1799 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 131.102 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6997 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11538 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1800 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 122.217 308.571 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11539 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1801 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 105.13 308.571 4.093 4.092 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6999 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11540 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1802 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 79.842 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.7002 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11541 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1803 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 20.038 308.912 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.7002 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11542 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1804 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 4.8607 312.321 1.4993 -3.409 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7003 310.616 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11543 0 obj <> endobj 1805 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11544 0 obj <> endobj 1806 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11545 0 obj <> endobj 1807 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11546 0 obj <> endobj 1808 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11547 0 obj <> endobj 1809 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11548 0 obj <> endobj 1810 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11549 0 obj <> endobj 1811 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11550 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1812 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 473.006 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6997 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11551 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1813 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 447.034 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6996 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11552 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1814 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 429.947 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11553 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1815 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 412.86 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.699 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11554 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1816 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 404.659 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11555 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1817 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 387.23 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7014 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11556 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1818 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 373.557 303.609 -3.071 -3.071 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11557 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1819 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 344.514 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7012 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11558 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1820 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 318.884 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7009 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11559 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1821 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 302.139 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7007 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11560 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1822 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 284.71 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7014 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11561 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1823 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 276.508 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11562 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1824 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 259.421 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11563 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1825 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 250.537 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6997 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11564 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1826 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 242.335 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7009 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11565 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1827 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 224.906 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.701 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11566 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1828 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 216.705 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11567 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1829 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 199.276 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11568 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1830 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 182.531 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6996 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11569 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1831 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 165.103 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6998 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11570 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1832 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 148.016 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7007 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11571 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1833 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 131.271 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11572 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1834 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 62.582 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7007 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11573 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1835 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 45.495 300.196 3.755 3.755 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.7003 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11574 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1836 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 11.664 300.537 3.071 3.071 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 302.073 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11575 0 obj <> endobj 1837 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11576 0 obj <> endobj 1838 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11577 0 obj <> endobj 1839 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11578 0 obj <> endobj 1840 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11579 0 obj <> endobj 1841 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11580 0 obj <> endobj 1842 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11581 0 obj <> endobj 1843 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11582 0 obj <> endobj 1844 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11583 0 obj <> endobj 1845 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11584 0 obj <> endobj 1846 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11585 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1847 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 464.294 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7008 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11586 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1848 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 456.093 292.167 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7012 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11587 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1849 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 447.207 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6992 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11588 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1850 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 395.947 291.825 3.408 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6998 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11589 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1851 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 373.384 294.892 -2.726 -2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11590 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1852 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 361.773 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.716 2.7007 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11591 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1853 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 336.144 291.825 3.408 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6997 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11592 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1854 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 327.6 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11593 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1855 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 319.057 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7011 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11594 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1856 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 301.97 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.716 2.7007 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11595 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1857 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 293.426 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.7 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11596 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1858 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 276.339 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6999 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11597 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1859 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 241.824 291.484 4.092 4.092 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6996 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11598 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1860 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 233.623 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6999 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11599 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1861 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 225.421 292.167 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11600 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1862 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 216.536 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.7001 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11601 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1863 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 182.362 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7002 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11602 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1864 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 176.886 294.892 -2.726 -2.725 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.701 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11603 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1865 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 157.074 292.167 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11604 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1866 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 139.987 292.167 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11605 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1867 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 131.102 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6997 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11606 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1868 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 122.559 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11607 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1869 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 97.27 292.167 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7007 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11608 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1870 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 80.184 292.167 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11609 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1871 0 obj <>/Length 96>>stream q 1 i 71.298 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.7 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11610 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1872 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 54.553 292.167 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7004 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11611 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1873 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 37.466 292.167 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11612 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1874 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 20.038 291.825 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.7002 293.53 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11613 0 obj <> endobj 1875 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11614 0 obj <> endobj 1876 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11615 0 obj <> endobj 1877 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11616 0 obj <> endobj 1878 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11617 0 obj <> endobj 1879 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11618 0 obj <> endobj 1880 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11619 0 obj <> endobj 1881 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11620 0 obj <> endobj 1882 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11621 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1883 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 464.294 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7008 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11622 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1884 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 438.664 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11623 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1885 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 430.12 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7007 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11624 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1886 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 421.919 283.624 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7011 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11625 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1887 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 413.376 283.624 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6985 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11626 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1888 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 395.947 283.282 3.408 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6998 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11627 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1889 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 387.062 282.94 4.093 4.092 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6995 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11628 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1890 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 370.316 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6998 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11629 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1891 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 361.773 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.716 2.7007 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11630 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1892 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 353.23 283.282 3.408 3.409 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6989 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11631 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1893 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 336.485 283.624 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11632 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1894 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 327.6 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11633 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1895 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 310.513 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.716 2.7007 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11634 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1896 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 301.97 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.716 2.7007 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11635 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1897 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 285.225 283.624 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11636 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1898 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 276.339 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6999 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11637 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1899 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 250.709 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6995 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11638 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1900 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 225.421 283.624 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11639 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1901 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 207.993 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6999 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11640 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1902 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 199.791 283.624 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11641 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1903 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 190.906 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.716 2.7007 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11642 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1904 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 182.362 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7002 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11643 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1905 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 156.732 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6998 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11644 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1906 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 148.531 283.624 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.714 0 0 -622.714 2.701 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11645 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1907 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 131.102 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6997 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11646 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1908 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 105.472 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6998 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11647 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1909 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 96.929 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7004 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11648 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1910 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 88.385 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7004 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11649 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1911 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 79.842 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.7002 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11650 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1912 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 63.097 283.624 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7005 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11651 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1913 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 54.553 283.624 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7004 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11652 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1914 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 11.495 283.282 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 284.986 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11653 0 obj <> endobj 1915 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11654 0 obj <> endobj 1916 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11655 0 obj <> endobj 1917 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11656 0 obj <> endobj 1918 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11657 0 obj <> endobj 1919 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11658 0 obj <> endobj 1920 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11659 0 obj <> endobj 1921 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11660 0 obj <> endobj 1922 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11661 0 obj <> endobj 1923 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11662 0 obj <> endobj 1924 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11663 0 obj <> endobj 1925 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11664 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1926 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 473.351 275.251 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11665 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1927 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 464.294 274.739 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7008 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11666 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1928 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 447.378 274.909 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6998 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11667 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1929 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 422.432 275.593 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11668 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1930 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 413.205 274.909 3.066 3.067 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7008 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11669 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1931 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 395.947 274.739 3.408 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6998 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11670 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1932 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 387.745 275.08 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.6999 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11671 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1933 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 379.031 274.909 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.701 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11672 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1934 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 345.199 275.251 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.702 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11673 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1935 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 336.656 275.251 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11674 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1936 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 319.398 275.08 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11675 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1937 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 302.482 275.251 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7012 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11676 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1938 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 294.281 275.593 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11677 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1939 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 268.309 275.251 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11678 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1940 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 259.766 275.251 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7008 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11679 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1941 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 251.222 275.251 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6996 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11680 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1942 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 233.623 274.739 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6999 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11681 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1943 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 225.934 275.593 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11682 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1944 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 217.048 275.251 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11683 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1945 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 191.418 275.251 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7009 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11684 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1946 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 182.875 275.251 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6996 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11685 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1947 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 176.374 277.293 -1.7 -1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11686 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1948 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 165.617 275.08 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6995 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11687 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1949 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 148.36 274.909 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7009 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11688 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1950 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 139.987 275.08 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11689 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1951 0 obj <>/Length 98>>stream q 1 i 131.957 275.593 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.714 0 0 -622.714 2.701 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11690 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1952 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 114.015 274.739 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11691 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1953 0 obj <>/Length 98>>stream q 1 i 89.239 275.593 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11692 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1954 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 80.184 275.08 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11693 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1955 0 obj <>/Length 98>>stream q 1 i 72.153 275.593 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11694 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1956 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 54.724 275.251 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11695 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1957 0 obj <>/Length 95>>stream q 1 i 37.979 275.593 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.722 0 0 -622.722 2.7 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11696 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1958 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 11.495 274.739 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11697 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1959 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 4.8607 277.634 .98633 -2.383 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 276.443 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11698 0 obj <> endobj 1960 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11699 0 obj <> endobj 1961 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11700 0 obj <> endobj 1962 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11701 0 obj <> endobj 1963 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11702 0 obj <> endobj 1964 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11703 0 obj <> endobj 1965 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11704 0 obj <> endobj 1966 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11705 0 obj <> endobj 1967 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11706 0 obj <> endobj 1968 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11707 0 obj <> endobj 1969 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11708 0 obj <> endobj 1970 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11709 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1971 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 464.807 266.708 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7002 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11710 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1972 0 obj <>/Length 98>>stream q 1 i 458.306 268.75 -1.7 -1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11711 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1973 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 439.177 266.708 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7012 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11712 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1974 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 430.633 266.708 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7002 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11713 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1975 0 obj <>/Length 96>>stream q 1 i 422.432 267.05 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11714 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1976 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 413.547 266.708 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6987 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11715 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1977 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 405.003 266.708 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7015 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11716 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1978 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 396.46 266.708 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11717 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1979 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 370.316 266.195 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6998 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11718 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1980 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 353.743 266.708 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6988 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11719 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1981 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 344.687 266.195 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.701 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11720 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1982 0 obj <>/Length 96>>stream q 1 i 336.998 267.05 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11721 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1983 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 328.112 266.708 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11722 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1984 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 311.026 266.708 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6996 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11723 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1985 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 302.482 266.708 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7012 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11724 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1986 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 285.396 266.708 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7016 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11725 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1987 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 276.51 266.366 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6996 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11726 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1988 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 259.595 266.537 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7002 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11727 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1989 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 250.88 266.366 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7006 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11728 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1990 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 242.679 266.708 2.383 2.383 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7011 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11729 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1991 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 225.592 266.708 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11730 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1992 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 216.707 266.366 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7005 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11731 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1993 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 208.334 266.537 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11732 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1994 0 obj <>/Length 96>>stream q 1 i 200.303 267.05 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6997 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11733 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1995 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 182.533 266.366 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11734 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1996 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 173.99 266.366 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.701 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11735 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1997 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 165.446 266.366 3.067 3.067 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6996 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11736 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1998 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 139.987 266.537 2.725 2.725 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11737 0 obj <>/Shading<>>> endobj 1999 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 114.528 266.708 2.384 2.383 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11738 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2000 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 105.813 266.537 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.7001 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11739 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2001 0 obj <>/Length 95>>stream q 1 i 89.239 267.05 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11740 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2002 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 45.668 266.195 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.7001 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11741 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2003 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 37.466 266.537 2.726 2.725 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11742 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2004 0 obj <>/Length 95>>stream q 1 i 20.893 267.05 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 267.9 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11743 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2005 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 11.495 266.195 3.409 3.409 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 267.899 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11744 0 obj <> endobj 2006 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11745 0 obj <> endobj 2007 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11746 0 obj <> endobj 2008 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11747 0 obj <> endobj 2009 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11748 0 obj <> endobj 2010 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11749 0 obj <> endobj 2011 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11750 0 obj <> endobj 2012 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11751 0 obj <> endobj 2013 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11752 0 obj <> endobj 2014 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11753 0 obj <> endobj 2015 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11754 0 obj <> endobj 2016 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11755 0 obj <> endobj 2017 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11756 0 obj <> endobj 2018 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11757 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2019 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 464.807 258.164 2.384 2.384 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7002 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11758 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2020 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 456.605 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11759 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2021 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 439.86 258.848 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.714 0 0 -622.714 2.7027 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11760 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2022 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 430.804 258.335 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7003 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11761 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2023 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 396.802 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.721 0 0 -622.721 2.6983 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11762 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2024 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 387.916 258.164 2.384 2.384 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11763 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2025 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 379.715 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11764 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2026 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 370.829 258.164 2.384 2.384 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11765 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2027 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 345.883 258.848 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.721 0 0 -622.721 2.6982 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11766 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2028 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 319.911 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11767 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2029 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 311.709 258.848 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.713 0 0 -622.713 2.7025 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11768 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2030 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 303.166 258.848 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.721 0 0 -622.721 2.6985 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11769 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2031 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 285.566 258.335 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.701 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11770 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2032 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 268.992 258.848 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7013 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11771 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2033 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 260.107 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11772 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2034 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 251.222 258.164 2.383 2.384 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6996 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11773 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2035 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 208.847 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11774 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2036 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 200.645 258.848 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6996 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11775 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2037 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 191.248 257.993 2.725 2.726 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7006 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11776 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2038 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 183.217 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.721 0 0 -622.721 2.6994 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11777 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2039 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 165.788 258.164 2.384 2.384 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6999 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11778 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2040 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 157.586 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7006 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11779 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2041 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 148.872 258.335 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.713 0 0 -622.713 2.7014 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11780 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2042 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 123.413 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11781 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2043 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 106.326 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.714 0 0 -622.714 2.7009 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11782 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2044 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 97.612 258.335 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11783 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2045 0 obj <>/Length 98>>stream q 1 i 89.239 258.506 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11784 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2046 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 71.982 258.335 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11785 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2047 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 55.408 258.848 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.711 0 0 -622.711 2.7009 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11786 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2048 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 46.01 257.993 2.726 2.726 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.7002 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11787 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2049 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 37.808 258.335 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11788 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2050 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 12.007 258.164 2.383 2.384 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11789 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2051 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 4.8607 260.719 1.1573 -2.726 re W n /GS3 gs q 622.714 0 0 -622.714 2.7003 259.356 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11790 0 obj <> endobj 2052 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11791 0 obj <> endobj 2053 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11792 0 obj <> endobj 2054 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11793 0 obj <> endobj 2055 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11794 0 obj <> endobj 2056 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11795 0 obj <> endobj 2057 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11796 0 obj <> endobj 2058 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11797 0 obj <> endobj 2059 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11798 0 obj <> endobj 2060 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11799 0 obj <> endobj 2061 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11800 0 obj <> endobj 2062 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11801 0 obj <> endobj 2063 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11802 0 obj <> endobj 2064 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11803 0 obj <> endobj 2065 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11804 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2066 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 474.375 250.646 .33398 .33299 re W n /GS3 gs q 622.709 0 0 -622.709 2.7065 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11805 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2067 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 456.435 249.792 2.041 2.042 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6986 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11806 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2068 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 448.403 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6986 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11807 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2069 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 439.689 250.134 1.358 1.358 re W n /GS3 gs q 622.713 0 0 -622.713 2.7031 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11808 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2070 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 422.773 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.721 0 0 -622.721 2.6978 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11809 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2071 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 405.687 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.721 0 0 -622.721 2.6979 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11810 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2072 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 396.631 249.792 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11811 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2073 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 388.941 250.646 .33301 .33299 re W n /GS3 gs q 622.724 0 0 -622.724 2.6966 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11812 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2074 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 379.715 249.963 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11813 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2075 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 371.854 250.646 .33298 .33299 re W n /GS3 gs q 622.724 0 0 -622.724 2.6967 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11814 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2076 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 362.628 249.963 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.714 0 0 -622.714 2.7021 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11815 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2077 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 345.37 249.792 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6988 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11816 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2078 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 328.796 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11817 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2079 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 320.595 250.646 .33301 .33299 re W n /GS3 gs q 622.724 0 0 -622.724 2.6972 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11818 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2080 0 obj <>/Length 99>>stream q 1 i 311.368 249.963 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11819 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2081 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 302.995 250.134 1.358 1.358 re W n /GS3 gs q 622.714 0 0 -622.714 2.7018 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11820 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2082 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 294.452 250.134 1.358 1.358 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6989 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11821 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2083 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 285.908 250.134 1.358 1.358 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11822 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2084 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 277.536 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.7013 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11823 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2085 0 obj <>/Length 98>>stream q 1 i 268.65 249.963 1.7 1.7 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7005 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11824 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2086 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 260.449 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.719 0 0 -622.719 2.6998 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11825 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2087 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 251.906 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.713 0 0 -622.713 2.7021 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11826 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2088 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 242.85 249.792 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6993 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11827 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2089 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 234.819 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.711 0 0 -622.711 2.7029 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11828 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2090 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 226.275 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.726 0 0 -622.726 2.6973 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11829 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2091 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 217.561 250.134 1.358 1.358 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7006 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11830 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2092 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 209.188 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.721 0 0 -622.721 2.6991 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11831 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2093 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 192.443 250.646 .33298 .33299 re W n /GS3 gs q 622.698 0 0 -622.698 2.7061 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11832 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2094 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 183.559 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6996 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11833 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2095 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 175.357 250.646 .33298 .33299 re W n /GS3 gs q 622.736 0 0 -622.736 2.6951 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11834 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2096 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 166.472 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.717 2.7004 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11835 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2097 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 148.872 249.792 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.713 0 0 -622.713 2.7014 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11836 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2098 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 123.755 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.723 0 0 -622.723 2.6992 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11837 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2099 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 89.923 250.646 .33299 .33299 re W n /GS3 gs q 622.736 0 0 -622.736 2.6977 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11838 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2100 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 81.379 250.646 .33301 .33299 re W n /GS3 gs q 622.687 0 0 -622.687 2.7041 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11839 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2101 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 72.836 250.646 .33301 .33299 re W n /GS3 gs q 622.698 0 0 -622.698 2.7025 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11840 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2102 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 63.438 249.792 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11841 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2103 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 55.75 250.646 .33301 .33299 re W n /GS3 gs q 622.724 0 0 -622.724 2.6998 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11842 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2104 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 47.206 250.646 .33299 .33299 re W n /GS3 gs q 622.698 0 0 -622.698 2.7017 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11843 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2105 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 38.321 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.725 0 0 -622.725 2.6998 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11844 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2106 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 29.606 250.134 1.358 1.358 re W n /GS3 gs q 622.717 0 0 -622.716 2.7004 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11845 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2107 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 12.691 250.304 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.711 0 0 -622.711 2.7004 250.813 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11846 0 obj <> endobj 2108 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11847 0 obj <> endobj 2109 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11848 0 obj <> endobj 2110 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11849 0 obj <> endobj 2111 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11850 0 obj <> endobj 2112 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11851 0 obj <> endobj 2113 0 obj <>/Length 0>>stream endstream endobj 11852 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2114 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 465.319 241.59 1.358 1.358 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7015 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11853 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2115 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 422.603 241.59 1.358 1.358 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.6983 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11854 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2116 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 414.229 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.711 0 0 -622.711 2.7049 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11855 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2117 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 397.484 242.103 .33398 .33299 re W n /GS3 gs q 622.724 0 0 -622.724 2.6965 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11856 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2118 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 363.312 242.103 .33301 .33299 re W n /GS3 gs q 622.705 0 0 -622.706 2.7072 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11857 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2119 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 345.883 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.721 0 0 -622.721 2.6982 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11858 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2120 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 328.796 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7003 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11859 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2121 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 311.709 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.713 0 0 -622.713 2.7025 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11860 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2122 0 obj <>/Length 100>>stream q 1 i 302.653 241.248 2.042 2.042 re W n /GS3 gs q 622.72 0 0 -622.72 2.699 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11861 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2123 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 286.079 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.724 0 0 -622.724 2.6975 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11862 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2124 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 226.275 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.726 0 0 -622.726 2.6973 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11863 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2125 0 obj <>/Length 105>>stream q 1 i 218.074 242.103 .33301 .33299 re W n /GS3 gs q 622.709 0 0 -622.709 2.7031 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11864 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2126 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 209.53 242.103 .33301 .33299 re W n /GS3 gs q 622.716 0 0 -622.716 2.7007 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11865 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2127 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 175.015 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.715 0 0 -622.715 2.701 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11866 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2128 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 158.27 242.103 .33299 .33299 re W n /GS3 gs q 622.684 0 0 -622.684 2.7088 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11867 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2129 0 obj <>/Length 101>>stream q 1 i 140.67 241.59 1.358 1.358 re W n /GS3 gs q 622.718 0 0 -622.718 2.7001 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11868 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2130 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 132.298 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.711 0 0 -622.711 2.7017 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11869 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2131 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 115.211 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.725 0 0 -622.725 2.6989 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11870 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2132 0 obj <>/Length 102>>stream q 1 i 89.581 241.761 1.017 1.017 re W n /GS3 gs q 622.725 0 0 -622.725 2.6992 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11871 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2133 0 obj <>/Length 103>>stream q 1 i 55.75 242.103 .33301 .33299 re W n /GS3 gs q 622.724 0 0 -622.724 2.6998 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11872 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2134 0 obj <>/Length 104>>stream q 1 i 47.206 242.103 .33299 .33299 re W n /GS3 gs q 622.698 0 0 -622.698 2.7017 242.269 cm /Sh2 sh Q Q endstream endobj 11873 0 obj <>/Shading<>>> endobj 2135 0 obj <>/Length 5329>>stream q 1 i 412.349 333.879 4.779 -.021576 re W n /GS3 gs q 542.876 0 0 -542.876 55.992 336.247 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 326.914 333.879 4.78 -.021576 re W n /GS3 gs q 542.876 0 0 -542.876 45.188 336.247 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 207.307 333.879 4.78 -.021576 re W n /GS3 gs q 542.877 0 0 -542.877 30.061 336.247 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 62.069 333.879 4.78 -.021576 re W n /GS3 gs q 542.877 0 0 -542.877 11.693 336.247 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 370.146 329.578 3.751 -3.75 re W n /GS3 gs q 524.664 0 0 -524.664 61.373 327.703 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 361.261 329.92 4.435 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.571 0 0 -537.57 52.578 327.703 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 335.631 329.92 4.434 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.574 0 0 -537.574 49.116 327.703 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 241.653 329.92 4.434 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.573 0 0 -537.573 36.43 327.703 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 216.023 329.92 4.434 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.571 0 0 -537.57 32.97 327.703 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 199.278 329.578 3.75 -3.75 re W n /GS3 gs q 524.666 0 0 -524.666 34.756 327.703 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 173.307 329.92 4.434 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.571 0 0 -537.571 27.203 327.703 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 10.982 329.92 4.434 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.571 0 0 -537.57 5.2888 327.703 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 464.123 321.035 3.751 -3.75 re W n /GS3 gs q 524.667 0 0 -524.667 76.01 319.16 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 421.064 321.377 4.435 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.571 0 0 -537.57 60.651 319.16 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 395.776 321.035 3.75 -3.75 re W n /GS3 gs q 524.664 0 0 -524.664 65.366 319.16 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 352.718 321.377 4.434 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.574 0 0 -537.574 51.422 319.16 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 104.959 321.377 4.435 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.574 0 0 -537.574 17.976 319.16 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 28.411 321.035 3.75 -3.75 re W n /GS3 gs q 524.66 0 0 -524.66 8.1406 319.16 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 10.982 321.377 4.434 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.571 0 0 -537.57 5.2888 319.16 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 438.322 312.662 4.092 -4.092 re W n /GS3 gs q 531.58 0 0 -531.58 67.164 310.616 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 429.778 312.662 4.093 -4.092 re W n /GS3 gs q 531.58 0 0 -531.58 65.928 310.616 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 275.998 312.662 4.092 -4.092 re W n /GS3 gs q 531.578 0 0 -531.578 43.686 310.616 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 147.847 312.662 4.092 -4.092 re W n /GS3 gs q 531.578 0 0 -531.578 25.149 310.616 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 62.755 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.595 0 0 -516.595 14.248 310.616 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 327.427 303.95 3.755 -3.755 re W n /GS3 gs q 524.756 0 0 -524.756 54.671 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 293.253 303.95 3.755 -3.755 re W n /GS3 gs q 524.758 0 0 -524.758 49.352 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 267.623 303.95 3.755 -3.755 re W n /GS3 gs q 524.76 0 0 -524.76 45.362 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 207.819 303.95 3.755 -3.755 re W n /GS3 gs q 524.756 0 0 -524.756 36.057 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 173.646 303.95 3.755 -3.755 re W n /GS3 gs q 524.759 0 0 -524.759 30.738 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 156.559 303.95 3.755 -3.755 re W n /GS3 gs q 524.756 0 0 -524.756 28.08 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 139.814 303.609 3.071 -3.071 re W n /GS3 gs q 507.189 0 0 -507.189 29.301 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 88.212 303.95 3.755 -3.755 re W n /GS3 gs q 524.756 0 0 -524.756 17.444 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 36.952 303.95 3.755 -3.755 re W n /GS3 gs q 524.758 0 0 -524.758 9.466 302.073 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 438.322 295.576 4.092 -4.092 re W n /GS3 gs q 531.58 0 0 -531.58 67.164 293.53 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 412.692 295.576 4.092 -4.092 re W n /GS3 gs q 531.58 0 0 -531.58 63.457 293.53 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 379.202 294.892 2.726 -2.726 re W n /GS3 gs q 495.622 0 0 -495.622 80.299 293.53 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 310.513 295.234 3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.597 0 0 -516.597 56.057 293.53 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 190.564 295.576 4.092 -4.092 re W n /GS3 gs q 531.58 0 0 -531.58 31.327 293.53 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 105.472 295.234 3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.597 0 0 -516.597 21.456 293.53 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 404.148 287.032 4.093 -4.092 re W n /GS3 gs q 531.58 0 0 -531.58 62.221 284.986 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 259.253 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.595 0 0 -516.595 47.408 284.986 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 122.559 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.6 0 0 -516.6 24.339 284.986 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 45.668 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.595 0 0 -516.595 11.364 284.986 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 4.8607 286.691 1.4993 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.595 0 0 -516.595 4.1558 284.986 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 370.317 278.147 3.408 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.595 0 0 -516.595 66.151 276.443 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 96.929 278.147 3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.598 0 0 -516.598 20.014 276.443 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 472.838 269.604 3.408 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.6 0 0 -516.6 83.448 267.899 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 379.202 269.262 2.726 -2.725 re W n /GS3 gs q 495.622 0 0 -495.622 80.299 267.9 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 131.102 269.604 3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.599 0 0 -516.599 25.781 267.899 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 71.298 269.604 3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.598 0 0 -516.598 15.69 267.899 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 114.015 261.061 3.409 -3.409 re W n /GS3 gs q 516.597 0 0 -516.597 22.898 259.356 cm /Sh3 sh Q Q q 1 i 301.457 329.92 4.434 -4.434 re W n /GS3 gs q 537.571 0 0 -537.57 44.504 327.703 cm /Sh3 sh Q Q endstream endobj 11874 0 obj <>/ExtGState<>>> endobj 2136 0 obj <>/Length 28281>>stream q 1 i 45.497 329.579 3.7506 -3.751 re W n /GS4 gs /Fm1301 Do Q q 1 i 45.326 312.663 4.0923 -4.093 re W n /GS4 gs /Fm1302 Do Q q 1 i 4.8607 295.234 1.4994 -3.409 re W n /GS4 gs /Fm1303 Do Q q 1 i 233.623 286.691 3.408 -3.409 re W n /GS4 gs /Fm1304 Do Q q 1 i 430.462 277.806 2.726 -2.726 re W n /GS4 gs /Fm1305 Do Q q 1 i 276.51 277.976 3.068 -3.067 re W n /GS4 gs /Fm1306 Do Q q 1 i 353.572 260.719 2.725 -2.726 re W n /GS4 gs /Fm1307 Do Q q 1 i 429.262 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS4 gs /Fm1309 Do Q q 1 i 378.002 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS4 gs /Fm1310 Do Q q 1 i 318.198 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS4 gs /Fm1311 Do Q q 1 i 420.719 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS4 gs /Fm1313 Do Q q 1 i 412.348 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm1318 Do Q q 1 i 412.69 321.208 4.096 -4.096 re W n /GS4 gs /Fm1319 Do Q q 1 i 344.001 321.55 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm1320 Do Q q 1 i 412.519 312.836 4.438 -4.439 re W n /GS4 gs /Fm1321 Do Q q 1 i 420.889 304.465 4.785 -4.784 re W n /GS4 gs /Fm1322 Do Q q 1 i 386.889 295.749 4.438 -4.438 re W n /GS4 gs /Fm1323 Do Q q 1 i 344.172 295.749 4.438 -4.438 re W n /GS4 gs /Fm1324 Do Q q 1 i 454.892 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS4 gs /Fm1325 Do Q q 1 i 266.938 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS4 gs /Fm1326 Do Q q 1 i 395.261 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm1327 Do Q q 1 i 335.458 321.55 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm1328 Do Q q 1 i 267.281 312.836 4.439 -4.439 re W n /GS4 gs /Fm1329 Do Q q 1 i 232.764 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS4 gs /Fm1330 Do Q q 1 i 198.59 333.879 5.127 -.19458 re W n /GS4 gs /Fm1331 Do Q q 1 i 224.221 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS4 gs /Fm1336 Do Q q 1 i 344.343 329.752 4.096 -4.097 re W n /GS4 gs /Fm1337 Do Q q 1 i 292.741 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm1338 Do Q q 1 i 258.567 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm1339 Do Q q 1 i 250.024 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm1340 Do Q q 1 i 224.394 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm1341 Do Q q 1 i 446.522 321.55 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm1343 Do Q q 1 i 361.088 321.55 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm1344 Do Q q 1 i 310.169 321.208 4.097 -4.096 re W n /GS4 gs /Fm1345 Do Q q 1 i 292.741 321.55 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm1346 Do Q q 1 i 267.452 321.208 4.097 -4.096 re W n /GS4 gs /Fm1347 Do Q q 1 i 471.979 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS4 gs /Fm1351 Do Q q 1 i 378.175 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm1355 Do Q q 1 i 267.452 329.752 4.097 -4.097 re W n /GS4 gs /Fm1356 Do Q q 1 i 232.937 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm1357 Do Q q 1 i 156.047 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm1358 Do Q q 1 i 275.654 321.55 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm1359 Do Q q 1 i 173.133 321.55 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm1360 Do Q q 1 i 156.047 321.55 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm1361 Do Q q 1 i 216.021 312.836 4.438 -4.439 re W n /GS4 gs /Fm1362 Do Q q 1 i 463.606 304.465 4.785 -4.784 re W n /GS4 gs /Fm1364 Do Q q 1 i 455.405 304.124 4.101 -4.101 re W n /GS4 gs /Fm1365 Do Q q 1 i 190.56 304.124 4.101 -4.101 re W n /GS4 gs /Fm1366 Do Q q 1 i 429.606 295.749 4.438 -4.438 re W n /GS4 gs /Fm1367 Do Q q 1 i 267.965 295.065 3.071 -3.071 re W n /GS4 gs /Fm1368 Do Q q 1 i 207.478 295.749 4.438 -4.438 re W n /GS4 gs /Fm1369 Do Q q 1 i 378.345 287.205 4.439 -4.438 re W n /GS4 gs /Fm1372 Do Q q 1 i 267.623 286.864 3.755 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm1373 Do Q q 1 i 327.598 278.149 3.413 -3.413 re W n /GS4 gs /Fm1374 Do Q q 1 i 104.613 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS4 gs /Fm1377 Do Q q 1 i 70.44 333.879 5.1261 -.19458 re W n /GS4 gs /Fm1378 Do Q q 1 i 36.266 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS4 gs /Fm1379 Do Q q 1 i 138.96 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm1381 Do Q q 1 i 62.069 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm1382 Do Q q 1 i 36.781 329.752 4.0966 -4.097 re W n /GS4 gs /Fm1383 Do Q q 1 i 122.215 321.208 4.096 -4.096 re W n /GS4 gs /Fm1384 Do Q q 1 i 113.501 312.836 4.438 -4.439 re W n /GS4 gs /Fm1385 Do Q q 1 i 87.87 312.836 4.4383 -4.439 re W n /GS4 gs /Fm1386 Do Q q 1 i 36.61 312.836 4.4383 -4.439 re W n /GS4 gs /Fm1387 Do Q q 1 i 121.871 304.465 4.784 -4.784 re W n /GS4 gs /Fm1388 Do Q q 1 i 105.468 303.782 3.417 -3.418 re W n /GS4 gs /Fm1389 Do Q q 1 i 28.235 304.124 4.1009 -4.101 re W n /GS4 gs /Fm1390 Do Q q 1 i 19.692 304.124 4.1009 -4.101 re W n /GS4 gs /Fm1391 Do Q q 1 i 4.8607 304.465 2.1871 -4.784 re W n /GS4 gs /Fm1392 Do Q q 1 i 164.761 295.749 4.438 -4.438 re W n /GS4 gs /Fm1393 Do Q q 1 i 113.501 295.749 4.438 -4.438 re W n /GS4 gs /Fm1394 Do Q q 1 i 156.559 278.32 3.755 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm1395 Do Q q 1 i 45.668 269.604 3.4088 -3.409 re W n /GS4 gs /Fm1396 Do Q q 1 i 11.495 269.604 3.4089 -3.409 re W n /GS4 gs /Fm1397 Do Q q 1 i 215.677 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS4 gs /Fm1399 Do Q q 1 i 96.07 333.879 5.1261 -.19458 re W n /GS4 gs /Fm1400 Do Q q 1 i 10.636 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS4 gs /Fm1401 Do Q q 1 i 87.699 321.55 4.7801 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm1404 Do Q q 1 i 4.8607 321.55 2.185 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm1405 Do Q q 1 i 96.582 304.124 4.1005 -4.101 re W n /GS4 gs /Fm1407 Do Q q 1 i 284.71 295.407 3.755 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm1408 Do Q q 1 i 233.45 261.234 3.754 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm1409 Do Q q 1 i 437.978 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm1411 Do Q q 1 i 113.33 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm1412 Do Q q 1 i 19.352 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm1413 Do Q q 1 i 386.718 321.55 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm1414 Do Q q 1 i 361.771 278.149 3.413 -3.413 re W n /GS4 gs /Fm1415 Do Q q 1 i 327.94 260.721 2.729 -2.73 re W n /GS4 gs /Fm1416 Do Q q 1 i 276.508 260.892 3.072 -3.072 re W n /GS4 gs /Fm1417 Do Q q 1 i 27.723 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS4 gs /Fm1419 Do Q q 1 i 421.233 329.752 4.097 -4.097 re W n /GS4 gs /Fm1423 Do Q q 1 i 181.677 330.093 4.78 -4.78 re W n /GS4 gs /Fm1424 Do Q q 1 i 53.868 321.208 4.0965 -4.096 re W n /GS4 gs /Fm1425 Do Q q 1 i 378.687 312.494 3.7549 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm1426 Do Q q 1 i 53.697 312.836 4.4382 -4.439 re W n /GS4 gs /Fm1427 Do Q q 1 i 395.601 304.124 4.101 -4.101 re W n /GS4 gs /Fm1428 Do Q q 1 i 378.172 304.465 4.785 -4.784 re W n /GS4 gs /Fm1429 Do Q q 1 i 79.837 303.782 3.4174 -3.418 re W n /GS4 gs /Fm1430 Do Q q 1 i 472.664 295.407 3.755 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm1434 Do Q q 1 i 447.034 286.864 3.755 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm1435 Do Q q 1 i 139.472 286.864 3.755 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm1436 Do Q q 1 i 19.865 286.864 3.7548 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm1437 Do Q q 1 i 104.957 278.662 4.438 -4.438 re W n /GS4 gs /Fm1438 Do Q q 1 i 360.915 333.879 5.126 -.19458 re W n /GS4 gs /Fm1440 Do Q q 1 i 130.758 321.208 4.097 -4.096 re W n /GS4 gs /Fm1442 Do Q q 1 i 71.125 312.494 3.7548 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm1443 Do Q q 1 i 361.427 304.124 4.101 -4.101 re W n /GS4 gs /Fm1445 Do Q q 1 i 62.24 295.749 4.4382 -4.438 re W n /GS4 gs /Fm1446 Do Q q 1 i 45.495 295.407 3.7548 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm1447 Do Q q 1 i 11.322 295.407 3.7549 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm1448 Do Q q 1 i 241.993 286.864 3.755 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm1450 Do Q q 1 i 199.447 278.149 3.413 -3.413 re W n /GS4 gs /Fm1452 Do Q q 1 i 173.988 260.892 3.071 -3.072 re W n /GS4 gs /Fm1454 Do Q q 1 i 131.442 260.721 2.729 -2.73 re W n /GS4 gs /Fm1455 Do Q q 1 i 29.263 260.379 2.0461 -2.046 re W n /GS4 gs /Fm1456 Do Q q 1 i 472.667 321.035 3.75 -3.75 re W n /GS4 gs /Fm1457 Do Q q 1 i 207.48 321.377 4.434 -4.4341 re W n /GS4 gs /Fm1458 Do Q q 1 i 164.934 312.663 4.092 -4.093 re W n /GS4 gs /Fm1460 Do Q q 1 i 250.88 269.433 3.067 -3.067 re W n /GS4 gs /Fm1462 Do Q q 1 i 463.608 333.879 4.78 -.021576 re W n /GS4 gs /Fm1466 Do Q q 1 i 207.48 329.92 4.434 -4.434 re W n /GS4 gs /Fm1470 Do Q q 1 i 148.018 329.579 3.75 -3.751 re W n /GS4 gs /Fm1471 Do Q q 1 i 79.329 329.92 4.4341 -4.434 re W n /GS4 gs /Fm1472 Do Q q 1 i 224.908 321.035 3.751 -3.75 re W n /GS4 gs /Fm1473 Do Q q 1 i 199.278 321.035 3.751 -3.75 re W n /GS4 gs /Fm1474 Do Q q 1 i 62.584 321.035 3.7505 -3.75 re W n /GS4 gs /Fm1475 Do Q q 1 i 369.975 312.663 4.0919 -4.093 re W n /GS4 gs /Fm1476 Do Q q 1 i 327.258 312.663 4.092 -4.093 re W n /GS4 gs /Fm1477 Do Q q 1 i 250.709 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS4 gs /Fm1478 Do Q q 1 i 233.623 312.321 3.408 -3.409 re W n /GS4 gs /Fm1479 Do Q q 1 i 11.495 312.321 3.4089 -3.409 re W n /GS4 gs /Fm1480 Do Q q 1 i 438.491 303.951 3.755 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm1483 Do Q q 1 i 353.399 303.609 3.071 -3.072 re W n /GS4 gs /Fm1484 Do Q q 1 i 310.34 303.951 3.755 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm1485 Do Q q 1 i 71.125 303.951 3.7548 -3.755 re W n /GS4 gs /Fm1486 Do Q q 1 i 250.709 295.234 3.409 -3.409 re W n /GS4 gs /Fm1487 Do Q q 1 i 422.432 260.206 1.7 -1.7 re W n /GS4 gs /Fm1488 Do Q q 1 i 337.339 251.321 1.017 -1.017 re W n /GS4 gs /Fm1489 Do Q q 1 i 429.95 329.579 3.7499 -3.751 re W n /GS4 gs /Fm1493 Do Q q 1 i 472.837 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS4 gs /Fm1496 Do Q q 1 i 319.057 312.321 3.408 -3.409 re W n /GS4 gs /Fm1497 Do Q q 1 i 437.978 333.879 4.78 -.021576 re W n /GS5 gs /Fm1502 Do Q q 1 i 369.631 333.879 4.78 -.021576 re W n /GS5 gs /Fm1505 Do Q q 1 i 258.567 333.879 4.78 -.021576 re W n /GS5 gs /Fm1510 Do Q q 1 i 181.677 333.879 4.78 -.021576 re W n /GS5 gs /Fm1512 Do Q q 1 i 472.667 329.579 3.75 -3.751 re W n /GS5 gs /Fm1520 Do Q q 1 i 464.123 329.579 3.751 -3.751 re W n /GS5 gs /Fm1521 Do Q q 1 i 455.58 329.579 3.75 -3.751 re W n /GS5 gs /Fm1522 Do Q q 1 i 447.036 329.579 3.7509 -3.751 re W n /GS5 gs /Fm1523 Do Q q 1 i 404.32 329.579 3.75 -3.751 re W n /GS5 gs /Fm1524 Do Q q 1 i 387.233 329.579 3.75 -3.751 re W n /GS5 gs /Fm1525 Do Q q 1 i 352.717 329.92 4.435 -4.434 re W n /GS5 gs /Fm1526 Do Q q 1 i 327.087 329.92 4.434 -4.434 re W n /GS5 gs /Fm1527 Do Q q 1 i 318.544 329.92 4.434 -4.434 re W n /GS5 gs /Fm1528 Do Q q 1 i 310.342 329.579 3.7509 -3.751 re W n /GS5 gs /Fm1529 Do Q q 1 i 284.712 329.579 3.751 -3.751 re W n /GS5 gs /Fm1530 Do Q q 1 i 276.169 329.579 3.75 -3.751 re W n /GS5 gs /Fm1531 Do Q q 1 i 190.735 329.579 3.75 -3.751 re W n /GS5 gs /Fm1532 Do Q q 1 i 165.105 329.579 3.75 -3.751 re W n /GS5 gs /Fm1533 Do Q q 1 i 130.589 329.92 4.434 -4.434 re W n /GS5 gs /Fm1534 Do Q q 1 i 122.388 329.579 3.75 -3.751 re W n /GS5 gs /Fm1535 Do Q q 1 i 104.959 329.92 4.434 -4.434 re W n /GS5 gs /Fm1536 Do Q q 1 i 96.758 329.579 3.7504 -3.751 re W n /GS5 gs /Fm1537 Do Q q 1 i 87.872 329.92 4.434 -4.434 re W n /GS5 gs /Fm1538 Do Q q 1 i 70.786 329.92 4.4341 -4.434 re W n /GS5 gs /Fm1539 Do Q q 1 i 54.041 329.579 3.7505 -3.751 re W n /GS5 gs /Fm1540 Do Q q 1 i 28.069 329.92 4.434 -4.434 re W n /GS5 gs /Fm1541 Do Q q 1 i 4.8607 329.579 1.6702 -3.751 re W n /GS5 gs /Fm1542 Do Q q 1 i 472.667 321.035 3.75 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm1551 Do Q q 1 i 455.58 321.035 3.75 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm1552 Do Q q 1 i 438.151 321.377 4.434 -4.4341 re W n /GS5 gs /Fm1553 Do Q q 1 i 429.95 321.035 3.7499 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm1554 Do Q q 1 i 404.32 321.035 3.75 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm1555 Do Q q 1 i 378.689 321.035 3.751 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm1556 Do Q q 1 i 370.146 321.035 3.751 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm1557 Do Q q 1 i 327.429 321.035 3.751 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm1558 Do Q q 1 i 318.886 321.035 3.75 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm1559 Do Q q 1 i 301.457 321.377 4.434 -4.4341 re W n /GS5 gs /Fm1560 Do Q q 1 i 284.37 321.377 4.434 -4.4341 re W n /GS5 gs /Fm1561 Do Q q 1 i 259.082 321.035 3.751 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm1562 Do Q q 1 i 241.995 321.035 3.751 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm1563 Do Q q 1 i 233.452 321.035 3.75 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm1564 Do Q q 1 i 216.365 321.035 3.751 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm1565 Do Q q 1 i 207.48 321.377 4.434 -4.4341 re W n /GS5 gs /Fm1566 Do Q q 1 i 182.191 321.035 3.751 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm1567 Do Q q 1 i 165.105 321.035 3.75 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm1568 Do Q q 1 i 148.018 321.035 3.75 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm1569 Do Q q 1 i 139.133 321.377 4.434 -4.4341 re W n /GS5 gs /Fm1570 Do Q q 1 i 113.844 321.035 3.751 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm1571 Do Q q 1 i 96.758 321.035 3.7504 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm1572 Do Q q 1 i 71.127 321.035 3.7506 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm1573 Do Q q 1 i 45.497 321.035 3.7506 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm1574 Do Q q 1 i 19.867 321.035 3.7504 -3.75 re W n /GS5 gs /Fm1575 Do Q q 1 i 464.294 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1587 Do Q q 1 i 446.866 312.663 4.092 -4.093 re W n /GS5 gs /Fm1588 Do Q q 1 i 421.577 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1589 Do Q q 1 i 404.49 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1590 Do Q q 1 i 395.947 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1591 Do Q q 1 i 387.404 312.321 3.408 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1592 Do Q q 1 i 361.773 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1593 Do Q q 1 i 353.23 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1594 Do Q q 1 i 344.687 312.321 3.408 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1595 Do Q q 1 i 336.143 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1596 Do Q q 1 i 301.97 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1597 Do Q q 1 i 293.426 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1598 Do Q q 1 i 284.883 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1599 Do Q q 1 i 259.253 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1600 Do Q q 1 i 241.824 312.663 4.093 -4.093 re W n /GS5 gs /Fm1601 Do Q q 1 i 225.079 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1602 Do Q q 1 i 207.651 312.663 4.092 -4.093 re W n /GS5 gs /Fm1603 Do Q q 1 i 199.107 312.663 4.093 -4.093 re W n /GS5 gs /Fm1604 Do Q q 1 i 190.906 312.321 3.408 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1605 Do Q q 1 i 182.362 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1606 Do Q q 1 i 164.934 312.663 4.092 -4.093 re W n /GS5 gs /Fm1607 Do Q q 1 i 156.39 312.663 4.093 -4.093 re W n /GS5 gs /Fm1608 Do Q q 1 i 139.645 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1609 Do Q q 1 i 131.102 312.321 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1610 Do Q q 1 i 122.217 312.663 4.092 -4.093 re W n /GS5 gs /Fm1611 Do Q q 1 i 105.13 312.663 4.092 -4.093 re W n /GS5 gs /Fm1612 Do Q q 1 i 79.842 312.321 3.4088 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1613 Do Q q 1 i 20.038 312.321 3.4088 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1614 Do Q q 1 i 4.8607 312.321 1.4994 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1615 Do Q q 1 i 473.006 303.609 3.072 -3.072 re W n /GS5 gs /Fm1623 Do Q q 1 i 447.034 303.951 3.755 -3.755 re W n /GS5 gs /Fm1624 Do Q q 1 i 429.948 303.951 3.754 -3.755 re W n /GS5 gs /Fm1625 Do Q q 1 i 412.861 303.951 3.755 -3.755 re W n /GS5 gs /Fm1626 Do Q q 1 i 404.659 303.609 3.071 -3.072 re W n /GS5 gs /Fm1627 Do Q q 1 i 387.231 303.951 3.754 -3.755 re W n /GS5 gs /Fm1628 Do Q q 1 i 370.486 303.609 3.071 -3.072 re W n /GS5 gs /Fm1629 Do Q q 1 i 344.514 303.951 3.754 -3.755 re W n /GS5 gs /Fm1630 Do Q q 1 i 318.884 303.951 3.754 -3.755 re W n /GS5 gs /Fm1631 Do Q q 1 i 302.138 303.609 3.072 -3.072 re W n /GS5 gs /Fm1632 Do Q q 1 i 284.71 303.951 3.755 -3.755 re W n /GS5 gs /Fm1633 Do Q q 1 i 276.508 303.609 3.072 -3.072 re W n /GS5 gs /Fm1634 Do Q q 1 i 259.422 303.609 3.071 -3.072 re W n /GS5 gs /Fm1635 Do Q q 1 i 250.536 303.951 3.755 -3.755 re W n /GS5 gs /Fm1636 Do Q q 1 i 242.335 303.609 3.071 -3.072 re W n /GS5 gs /Fm1637 Do Q q 1 i 224.906 303.951 3.755 -3.755 re W n /GS5 gs /Fm1638 Do Q q 1 i 216.705 303.609 3.071 -3.072 re W n /GS5 gs /Fm1639 Do Q q 1 i 199.276 303.951 3.755 -3.755 re W n /GS5 gs /Fm1640 Do Q q 1 i 182.531 303.609 3.071 -3.072 re W n /GS5 gs /Fm1641 Do Q q 1 i 165.103 303.951 3.754 -3.755 re W n /GS5 gs /Fm1642 Do Q q 1 i 148.016 303.951 3.755 -3.755 re W n /GS5 gs /Fm1643 Do Q q 1 i 131.271 303.609 3.071 -3.072 re W n /GS5 gs /Fm1644 Do Q q 1 i 62.582 303.951 3.7547 -3.755 re W n /GS5 gs /Fm1645 Do Q q 1 i 45.495 303.951 3.7548 -3.755 re W n /GS5 gs /Fm1646 Do Q q 1 i 11.663 303.609 3.0712 -3.072 re W n /GS5 gs /Fm1647 Do Q q 1 i 464.294 295.234 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1658 Do Q q 1 i 456.092 294.892 2.726 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm1659 Do Q q 1 i 447.207 295.234 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1660 Do Q q 1 i 395.947 295.234 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1661 Do Q q 1 i 370.659 294.892 2.725 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm1662 Do Q q 1 i 361.773 295.234 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1663 Do Q q 1 i 336.143 295.234 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1664 Do Q q 1 i 327.6 295.234 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1665 Do Q q 1 i 319.057 295.234 3.408 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1666 Do Q q 1 i 301.97 295.234 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1667 Do Q q 1 i 293.426 295.234 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1668 Do Q q 1 i 276.34 295.234 3.408 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1669 Do Q q 1 i 241.824 295.576 4.093 -4.092 re W n /GS5 gs /Fm1670 Do Q q 1 i 233.623 295.234 3.408 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1671 Do Q q 1 i 225.421 294.892 2.725 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm1672 Do Q q 1 i 216.536 295.234 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1673 Do Q q 1 i 182.362 295.234 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1674 Do Q q 1 i 174.161 294.892 2.725 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm1675 Do Q q 1 i 157.074 294.892 2.725 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm1676 Do Q q 1 i 139.987 294.892 2.725 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm1677 Do Q q 1 i 131.102 295.234 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1678 Do Q q 1 i 122.559 295.234 3.408 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1679 Do Q q 1 i 97.27 294.892 2.7253 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm1680 Do Q q 1 i 80.183 294.892 2.7254 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm1681 Do Q q 1 i 71.298 295.234 3.4088 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1682 Do Q q 1 i 54.553 294.892 2.7254 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm1683 Do Q q 1 i 37.466 294.892 2.7253 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm1684 Do Q q 1 i 20.038 295.234 3.4088 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1685 Do Q q 1 i 464.294 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1694 Do Q q 1 i 438.664 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1695 Do Q q 1 i 430.121 286.691 3.408 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1696 Do Q q 1 i 421.919 286.349 2.725 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm1697 Do Q q 1 i 413.376 286.349 2.725 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm1698 Do Q q 1 i 395.947 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1699 Do Q q 1 i 387.062 287.032 4.092 -4.092 re W n /GS5 gs /Fm1700 Do Q q 1 i 370.317 286.691 3.4091 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1701 Do Q q 1 i 361.773 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1702 Do Q q 1 i 353.23 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1703 Do Q q 1 i 336.485 286.349 2.725 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm1704 Do Q q 1 i 327.6 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1705 Do Q q 1 i 310.513 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1706 Do Q q 1 i 301.97 286.691 3.409 -3.409 re W n /GS5 gs /Fm1707 Do Q q 1 i 285.225 286.349 2.725 -2.725 re W n /GS5 gs /Fm1708 Do Q q 1 i 276.34 286.691 3.408 -3.409 re W n /GS5 g